Witamy.

„Trzeba tak żyć, żeby można było mieć szacunek dla samego siebie.”

„Porozumienie otwiera także drogę do podjęcia niezbędnych działań restrukturyzacyjnych w spółce, w spokojnej atmosferze.” Jacky Lacombe (20.07.2009 r.)

(21.10.2016) Koleżanki i Koledzy, wczoraj otrzymaliście mail od pracodawcy w sprawie ZUZP. W mailu przekazane są stanowiska pracodawcy i 6ZZ. Czy pracodawca chciał Wam pokazać, spójrzcie macie bardzo silne związki zawodowe (6ZZ)? One założyły spór zbiorowy! Patrzcie i podziwiajcie.
Przypomnijmy fakty. To przewodniczący Nowej Inicjatywy został zwolniony dyscyplinarnie z pracy. Ów przewodniczący reprezentował bardzo mały związek zawodowy. Nigdy pracodawca nie rozsyłał maili do pracowników, które informowałyby o sporze zbiorowym założonym przez Nową Inicjatywę ! Zawsze słyszeliśmy, że media pracodawcy służą tylko pracodawcy, a związki zawodowe mogą informować pracowników w inny sposób, innymi kanałami.
Przewodniczący ZZPRC, potężnego związku zawodowego, trzykrotnie organizował demonstracje (dwie w Łodzi i jedną w Warszawie), wpływając niekorzystnie na wizerunek firmy. Przewodniczący ZZPRC nie został zwolniony dyscyplinarnie. Obecnie po założeniu sporu zbiorowego przez 6ZZ, informacja o tym ukazuje się w mediach zakładowych. Jeśli dobrze pamiętamy, to Przewodniczący ZZPRC przedstawił sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 30.06.2016 r. Czy to nie jest nobilitujące? Czy to nie jest zaszczyt? Dlaczego nie poproszono Przewodniczącego Nowej Inicjatywy? Czy przewodniczący „kanapowego” związku zawodowego może w jakikolwiek sposób zagrażać?
Dlaczego dopiero po 16 września 2016 r. 6ZZ uaktywniły się? Czy ma to związek z zablokowaniem nowych członków Rady Nadzorczej w KRSie?  Czy może jeszcze z czymś innym? Jak spółka akcyjna może funkcjonować bez Rady Nadzorczej? Czy czerwone zdanie powyżej jest prawdziwe w dalszym ciągu?

(20.10.2016) Koleżanki i Koledzy, co planował Zarząd VEŁ wiosną tego roku? Czy planował taką sytuację jaka jest obecnie? Czy zwolnienie Przewodniczącego ZZNI miało rozwiązać wszystkie sprawy? Czy pokonany i załamany miał odejść w niepamięć? Czy miała już działać nowa Rada Nadzorcza? Nowy Prezes zapowiadał, że pozbawi Was wielu zdobyczy socjalnych. Czy związki zawodowe wiosną tego roku stanowczo zaprotestowały, że na żadne zmiany ZUZPu nie pozwolą? Czy przygotowały wówczas jakieś pisma? Czy raczej chciały negocjować od 9 września 2016 roku nowy ZUZP? Czy zastanawialiście się przez ostatnie miesiące, co Wasze 6ZZ zdołają obronić? Wierzyliście w 6ZZ? Czy trwały negocjacje wewnątrz 6ZZ, na jakie ustępstwa można pójść, co można odpuścić?
Minęło pół roku. Czy Przewodniczący ZZNI został „wyłączony”? Czy VEŁ ma Radę Nadzorczą? Spółki akcyjne nie mogą działać bez Rady Nadzorczej ! Bez Rady Nadzorczej Zarząd VEŁ łamie z biegiem czasu kolejne artykuły Kodeksu Spółek Handlowych. Jak długo VEŁ będzie bez Rady Nadzorczej? Jakie to niesie następstwa? Czy Zarząd VEŁ może wprowadzić od nowego roku zmiany, które zapowiadał? Czy może przeprowadzić outsourcing? Bez Rady Nadzorczej? Od 16 września 2016 roku sytuacja zmieniła się. Tego dnia KRS odmówił zmiany składu Rady Nadzorczej. A skąd teraz nagły skok aktywności 6ZZ? Nagle powstały pisma. Nagle 6ZZ obudziło się ze snu. Przesunięto negocjacje do 12 października. Czy fakt, że Spółka nie może zrobić nic ważnego bez Rady Nadzorczej uaktywnił 6ZZ? Teraz 6ZZ pokażą swoją siłę? Czy ktoś zablokował wpis nowych członków Rady Nadzorczej do KRS? A kto by mógł coś takiego zrobić? Kto jest ciekawy z Was, to sprawdzi osobiście w KRS-ie (ul.Pomorska 37). Co teraz wymyślą potomkowie genialnego Napoleona? Czy znów powstanie genialny plan, jak wiosną 2016 roku i po kilku miesiącach legnie on w gruzach? Zobaczymy wkrótce. Czy kluczem do wszystkiego jest czerwone zdanie powyżej?

(19.10.2016) Koleżanki i Koledzy, firma francuska EDF wycofuje się z polskiej energetyki węglowej. A co zrobi Veolia? Ile ma elektrociepłowni węglowych w swoich aktywach? Dwie. ZEC Poznań i ZEC Łódź. Co łączy te dwa zakłady w ostatnim czasie? Walka o socjal. Dlaczego Veolia próbuje „przyciąć” socjal akurat w tych dwóch zakładach? Czy przygotowywuje się w ten sposób do sprzedaży? Po „obcięciu” socjalu atrakcyjność firm wzrośnie. Czy Veolia również zamierza rozstać się z energetyką węglową? My tylko głośno zadajemy pytania. A co Wy sądzicie o tym ? Czekamy na Wasze maile i opinie.
A oto ciekawy link z Poznania: http://ozzzprc.pl/protest-jana-ciezkiego/

(14.10.2016) Inni jednak potrafią: http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/pracownicy-mpo-przystapili-do-sporu-zbiorowego-moze-dojsc,3886889,art,t,id,tm.html oraz http://www.dzienniklodzki.pl/wiadomosci/lodz/a/mpo-chce-strajkowac-dwie-dzielnice-utona-w-smieciach,10737554/ .
Koleżanki i Koledzy, sytuacja jest wyjątkowo trudna, a nawet krytyczna. W mediach związkowych cisza. Od wypowiedzenia ZUZPu żadnych wiadomości aż do wczorajszego dnia. Dalej związki nie założyły sporu zbiorowego. Dalej media nie zostały powiadomione. Wczoraj ujrzeliśmy na stronie ZZPRC kilka pism napisanych strasznym językiem. Jeśli zaczęliście je czytać, to prawdopodobnie szybko straciliście ochotę na lekturę. Pracownicy oczekują na zdecydowane kroki 6ZZ.

(12.10.2016) W postanowieniu Sądu Najwyższego z 3 lutego 2010 r. (II PK 296/09) potwierdził on dotychczasową linię orzeczniczą Sądu Najwyższego zgodnie z którą, art. 30 ust. 5 Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych należy interpretować w taki sposób, że jeśli organizacje związkowe mają wspólne ale negatywne stanowisko, to regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może być zmieniony jednostronnie przez pracodawcę, natomiast jeżeli związki zawodowe nie uzgodniły wspólnego stanowiska pracodawca może sam dokonać zmian tego regulaminu.
W konsekwencji jeżeli pracodawca wystąpi z propozycją uzgodnienia regulaminu ZFŚS do funkcjonujących w zakładzie pracy organizacji związkowych, a wszystkie organizacje lub jedynie reprezentatywne w zakładzie pracy, wyrażą wspólnie negatywne stanowisko w terminie 30 dni to pracodawca nie może go wprowadzić w życie (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2010 r., sygn. akt: II PK 296/09). W każdym innym przypadku, tzn. uchybienia terminowi lub braku uzgodnienia wspólnego stanowiska, pracodawca będzie mógł sam ustalić regulamin i nie będzie związany stanowiskiem żadnej z organizacji związkowej (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lutego 2004 r., sygn. akt: I PK 349/03). Wskazać należy, iż regulamin ZFŚS jest źródłem prawa pracy w rozumieniu art. 9 Kodeksu pracy. Tryb ustalania treści tego regulaminu dotyczy nie tylko jego pierwotnej treści, ale każdej zmiany (tak też wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 października 2009 r., sygn. akt: I APa 21/09). Jeżeli pracodawca wydaje regulamin niezgodnie z postanowieniami art. 27 i art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych w związku z art. 8 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (nieuzyskaniem zgody związków zawodowych w przypadkach, o których mowa powyżej), to nie ma on mocy wiążącej (podobnie Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 1999 r., sygn. akt: I PKN 664/98). Ponadto także tzw. preliminarz wydatków ustalany corocznie, stanowiący załącznik do regulaminu ZFŚS jest częścią tego regulaminu ­ źródłem prawa pracy i w konsekwencji podlega uzgodnieniu według zasad opisanych powyżej (tak też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2008 r., sygn. akt: II PK 74/08). Wydatkowanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na podstawie nieobowiązującego regulaminu uprawnia związki zawodowe do skutecznego żądania zwrotu tych środków na konto funduszu na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (podobnie Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 1999 r., sygn. akt: I PKN 664/98).

(11.10.2016) Koleżanki i Koledzy, trzeba uszanować Wasz wybór związków zawodowych. Większość z Was należy do 6ZZ. Wynika z tego, że jesteście zadowoleni i popieracie swoje związki. W przyszłym roku zobaczymy owoce negocjacji 6ZZ z pracodawcą. Dla Nowej Inicjatywy oznacza to również nowy rozdział. Pewien etap dobiega końca.

(09.10.2016) Koleżanki i Koledzy, aby działać skutecznie potrzebujemy wiadomości i środków finansowych. Możecie nam pomóc nadsyłając ciekawe informacje i dokonując dowolnych darowizn na nasz rachunek bankowy podany w zakładce KONTAKT.. Jeśli macie jakiekolwiek obawy, róbcie to anonimowo, darowizny przelewajcie z rachunków rodziny czy znajomych. Apelujemy do członków Nowej Inicjatywy, do sympatyzujących z nami pracowników VEŁ i Grupy Veolii o dowolne darowizny. Mamy przejściowo zwiększone wydatki. Pamiętajcie!!! To co robimy, robimy tylko i wyłącznie dla Was. Jeśli nie uratujemy sytuacji, to kto może to zrobić? Macie jeszcze jakieś działające związki zawodowe? Gdzie są? Co teraz robią? Czy wiecie cokolwiek o ich działaniach?

(05.10.2016) Artykuł o urlopach wypoczynkowych: http://praca.interia.pl/news-jakie-skutki-spowoduje-niewykorzystanie-urlopu-w-terminie,nId,2285795

(05.10.2016) Polecamy gorąco link: http://sekcjaecicprc.poznan.pl/pliki/zte/List%20Drektora%20Generalnego%20Veolia.pdf . Możecie na stronie tej przeczytać list Dyrektora Generalnego Veolia Environment, Pana Antoine Frerot z 19 października 2011 roku. Oto fragment listu: „Jakie są moje oczekiwania wobec Was, biorąc pod uwagę powyższe? Jakie są oczekiwania Veolii wobec Was? Nie po raz pierwszy Grupa ma trudności. Za każdym razem wasze talenty i zaangażowanie pozwoliły przejść z powodzeniem trudne chwile. Tym razem będzie tak samo. Aby polepszyć rentowność wykorzystując przy tym silne dźwignie wzrostu, które charakteryzują nasze sektory działalności, liczę na zaangażowanie każdego z Was na rzecz Veolii. Mój przekaz jest prosty. To o co się do Was zwracam sprowadza się do trzech rzeczy, proszę więc: 1) byście się zmobilizowali i zmobilizowali waszych pracowników, by aktywnie uczestniczyć we wdrożeniu naszej strategii. Działania należy podejmować na wszystkich szczeblach. Niezależnie od zakresu odpowiedzialności, każdy z Was ma do odegrania jakąś rolę, decyzje do podjęcia i działania do realizacji, 2) o zintensyfikowanie naszego rozwoju poprzez większe wsłuchiwanie się w [potrzeby] klientów i dywersyfikację ofert, 3) o realizowanie oszczędności poprzez maksymalne zdyscyplinowane zarządzanie wydatkami. Jeśli każdy z Was stanowczo obierze tę drogę sanacja przyjdzie szybko. Nasz sukces będzie wspólnym sukcesem. To, co liczy się na pierwszym miejscu w trudnym położeniu, to nie są ani pieniądze, ani technologia, ani instalacje, a przede wszystkim ludzie. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek, to co się liczy – to Wy. I dlatego liczę na Was, tak jak i Wy możecie liczyć na mnie. Każdy z nas jest różny. Ale kiedy zsumujemy wszystkie te drobne indywidualne różnice staną się one wielką siłą i to dzięki niej nasza Grupa zrealizuje nadzieje przyszłości, nadzieje, które niesie w sobie. Znam Wasze głębokie przywiązanie do naszej wspaniałej firmy, wiem, że może ona liczyć na Was, by mogła kontynuować swoją działalność pozostając w czołówce sektora. Dziękuję Wam za to. Antoine FREROT.”
Panie Antoine Frerot !!! W 2011 roku posłuchaliśmy Pana. Nasza firma przeszła głęboką restrukturyzację. Powiedział Pan „nasz sukces będzie wspólnym sukcesem”, „możecie liczyć na mnie”. Panie Dyrektorze Generalny, odpowiedzieliśmy na Pański apel z 2011 roku. Pracowaliśmy jeszcze wydajniej. Wiele osób odeszło w ciągu ostatnich 5 lat z naszej firmy. My przejęliśmy obowiązki odchodzących osób. Teraz, w 2016 roku słyszymy, że w nagrodę za solidną, wydajną pracę zostanie nam zabrany nasz pakiet socjalny. Czy tak Pan realizuje swoje obietnice? Czy na tym ma polegać nasz sukces? Czy w innych firmach Grupy Veolia, również we Francji,” wynagrodził” Pan pracownikom ich trud w podobny sposób? Czy dyskryminuje Pan tylko pracowników dwóch polskich spółek? Czy dyskryminuje Pan tylko Polaków? Proszę nam to wytłumaczyć. Czekamy na szybką odpowiedź.

(04.10.2016) Dla osób, które lubią porównywać liczby i słupki proponujemy linki: http://www.finance.veolia.com/docs/Veolia_AG_2016_resultats_financiers_V3_anglais.pdf (wyniki globalne Veolii za 2015 rok) oraz http://www.finance.veolia.com/docs/Veolia_1H_2016_Results_GB.pdf (wyniki finansowe Veolii za 1 połowę 2016 roku). Skoro tak świetnie wypadł wynik globalny Veolii i wynik Veolii Energia Łódź za 2015 rok, to dlaczego Zarząd chce nas pozbawić prawie całego pakietu socjalnego? Kiedy związki zawodowe zaczną wykorzystywać liczne argumenty w mediach? Kiedy związki zawodowe zaczną aktywnie działać? Czy nasze związki przyjmują podobne stanowisko jak związki poznańskie i odrzucają możliwość jakichkolwiek zmian pakietu socjalnego, czy już negocjują co można „odpuścić”? Dlaczego nic nie wiecie o stanowisku Waszych związków zawodowych? Czy w styczniu 2017 roku obudzicie się w nowej rzeczywistości i dopiero dowiecie się wszystkiego? Czy są wywieszone flagi w wyrazie protestu? Czy założono spór zbiorowy? Czy w Veolii Energia Łódź rzeczywiście nic nie dzieje się? Żądajcie wyjaśnień i informacji od Waszych działaczy związkowych. Pamiętajcie, ograniczenie Waszego pakietu socjalnego może prowadzić do podziału naszej firmy na spółki, a w spółkach może być co roku gorzej, a nie lepiej. Jeśli przegramy „bitwę” o pakiet socjalny, to w kolejnych latach możecie stracić jeszcze więcej.

(29.09.2016) Ważne informacje z Poznania: http://ozzzprc.pl/konflikt-w-veolia-energia-poznan-zec-s-a/ . Pisaliśmy nie tak dawno temu, że zabranie pakietu socjalnego pracownikom Veolii Energia Łódź należy traktować jak małą wyrwę w tamie. I stało się. Tama rozlatuje się. Powiększa się wyrwa. Można już porównać, ile zrobili związkowcy z Poznania w dwa dni, a ile nasi działacze w ciągu 5 miesięcy. Teraz w całej krasie widać prawdziwe oblicze naszego inwestora. Z jednej strony ERZty, KIDSy, Koalicje Związków Zawodowych Grupy Veolia, Kodeksy Etyki, dialogi społeczne i inne bajery. Z drugiej strony money, money, money czyli kasa, kasa i jeszcze raz kasa. Związki zawodowe przez lata popełniły tyle błędów, że ciężko wszystko zliczyć. Uśpione szkoleniami, słodkimi rozmowami, obietnicami, zobaczyły w końcu ……….. . Teraz „obrośnięte tłuszczem”, z „wypadającymi zębami”, nie mają już nawet czym postraszyć.

(28.09.2016) Koleżanki i Koledzy, przedstawimy Wam główne wnioski z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 24.06.2013 roku, sygn. akt II PK 350/12. „Zarzut naruszenia prawa materialnego dotyczy przepisu art. 1514 § 1 k.p. Z przepisu tego wynika, że pracownicy zajmujący stanowiska kierownicze wykonują, w razie konieczności, pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz dodatku z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Nie oznacza to jednak, że jest to reguła bezwarunkowa. Zgodnie bowiem z ukształtowaną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego, jak i jednolitymi poglądami doktryny konieczność wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych może być dopuszczona tylko wyjątkowo. Pracodawca nie może więc ustalić zakresu obowiązków, który nie może zostać wykonany w normalnych godzinach pracy. Nie jest więc możliwe stosowanie takich rozwiązań organizacyjnych, które z założenia wymagałyby stałego wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych. Wynika więc z tego, że osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych nie mogą być pozbawione prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, jeżeli wadliwa organizacja pracy wymusza systematyczne przekraczanie norm czasu pracy (wyroki Sądu Najwyższego z dnia 8 czerwca 2004 r., III PK 22/04, OSNP 2005 nr 5, poz. 65, czy z dnia 14 grudnia 2004 r., II PK 114/04, OSNP 2005 nr 16, poz. 245). Tak więc w razie sporu o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych osoby zatrudnionej na stanowisku kierowniczym konieczne jest ustalenie, czy praca była wykonywana ponad normy czasu pracy oraz, czy ponadnormatywne świadczenie pracy wynikało ze szczególnych okoliczności i było czymś nadzwyczajnym i wyjątkowym. Z całą pewnością nie można tak stwierdzić jeżeli praca ta była świadczona stale lub w sposób powtarzający się i wynikała z wadliwej organizacji pracy. W tej sytuacji kluczowe stają się ustalenia faktyczne danej sprawy.”

(27.09.2016) Koleżanki i Koledzy, nasz licznik zbliża się do 45 000. Po wakacyjnej przerwie widać, że znów często zaglądacie na naszą stronę. A gdzie macie zaglądać, chciałoby się napisać ? Mamy sygnały, że po ostatnich artykułach o Radach Pracowników przybyło nam sympatyków w Grupie Veolia. Będziemy dążyć do sytuacji, aby w każdej firmie powyżej 50 pracowników były nie tylko Rady Pracowników, ale i Rady Nadzorcze z reprezentacją pracowniczą. W naszej firmie cisza, jakby nic nie działo się. Trwa wyczekiwanie co zrobimy. Musimy zatem popracować mocniej za innych. Wczoraj nie wysłaliśmy skargi do KEV, jednak nie był to dzień stracony. Piszemy bardzo dużo pism i tylko niektóre trafiają na naszą stronę. Dzisiaj skarga nr 5: skarga-kenr5-2016 . Jeśli macie pomysły na kolejne skargi, dajcie znać. Dochodzą nas słuchy, że dzięki nam pozostałe związki zawodowe zaczynają mówić o sporze zbiorowym i referendum strajkowym. Podobno usztywniły swoje stanowisko negocjacyjne. Musicie przyznać, że potrafimy motywować, w końcu przeszliśmy bardzo dobre szkolenia menedżerskie.

(25.09.2016) Jeszcze trochę informacji o Radach Pracowników: http://www.radapracownikow.pl/OBOWIAZKI-PRACODAWCY-ZWIAZANE-Z-USTAWA-O-INFORMOWANIU-PRACOWNIKOW-I-PRZEPROWA…,219,baza-wiedzy.html  i http://www.radapracownikow.pl/TWORZENIE-RADY-PRACOWNIKOW,244,baza-wiedzy.html .

(25.09.2016) W artykule: http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/777597,zwiazkowcy-siegaja-po-niekonwencjonalne-formy-protestu.html , czytamy: „By skutecznie działać, związki muszą działać niekonwencjonalnie.” Takich niekonwencjonalnych działań można wymyślić bardzo dużo. U nas spokój, plaża, brak pomysłów. Zarząd ogłosił negocjacje 12 października, a strona związkowa czeka. Później będzie za późno. Niestety tylko my pamiętamy słowa Prezesa Lacomba z 2009 roku, że porozumienie ze związkami zawodowymi otwiera drogę do restrukturyzacji firmy w spokojnej atmosferze. Czy jest spokojnie? Kto został poinformowany o ostatniej demonstracji na Puławskiej 2 w Warszawie? Jakie stanowisko zajmuje przewodniczący drugiego co do wielkości reprezentatywnego związku zawodowego ? Jakie stanowisko zajmuje obecnie największy działacz związkowy w historii naszej firmy największego reprezentatywnego związku zawodowego ?

(24.09.2016) Pracodawca może wydłużyć okres rozliczeniowy tylko za zgodą reprezentatywnych organizacji związkowych (Art.150 § 3 KP. Przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy zgodnie z art. 129 § 2 oraz rozkłady czasu pracy, o których mowa w art. 1401 , ustala się: 1) w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a). Czytaj więcej w art. http://serwisy.gazetaprawna.pl/akademia/artykuly/780595,dluzsze-rozliczenia-czasu-pracy-tylko-za-zgoda-zwiazkowcow.html . O okres rozliczeniowy i harmonogram nie musicie zatem martwić się, związki Was nie skrzywdzą ! Mamy nadzieję.

(23.09.2016) Dzień bez skargi do KEV jest dniem straconym: skarga-kenr4-2016 .

(23.09.2016) Koleżanki i Koledzy, temat Rady Pracowników nie wypłynąłby, gdybym nie został zwolniony. Pracując zawodowo nie miałem tyle czasu, aby ogarnąć mnogość zajęć przewodniczącego zz. Teraz poznaję wiele nowych spraw. Chyba ktoś nie przewidział takiego obrotu sprawy. W życiu nie da się jednak wszystkiego przewidzieć. Za rok możemy być największym związkiem zawodowym Grupy Veolia, ale możemy też dalej „dreptać” w miejscu. To zależy głównie od Was. Przygotowałem dla Was kilka podstawowych informacji o Radach Pracowników: rada-pracowników . Bardzo zależy nam na tym, aby wszyscy pracownicy Spółki mieli jednakowy dostęp do informacji i konsultacji. Mam nadzieję, że Rady Pracowników powstaną również tam, gdzie ich nie ma w spółkach zatrudniających co najmniej 50 pracowników Grupy Veolia – Przewodniczący ZZNI, Krzysztof Stefański

(22.09.2016) Koleżanki i Koledzy, czy wiecie, że w naszej firmie niektórzy pracownicy byli dyskryminowani pod względem dostępu do informacji i konsultacji przez kilka lat? Poniższa skarga nr3 do Komisji Etyki jest bardzo ważna dla całej Grupy Veolia. Zawsze Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa działał w imieniu wszystkich pracowników firmy, nadchodzi czas, że chcielibyśmy działać dla pracowników całej Grupy Veolia. Mamy sygnały, że istnieje rzeczywiste zainteresowanie naszym związkiem w innych firmach Grupy Veolia. Oto bardzo doniosła skarga, lektura obowiązkowa: skarga-kenr3-2016 .

(22.09.2016) Koleżanki i Koledzy, aktualny wypis z Rejestru Sądowego można sprawdzić na stronie: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu . Nr KRS naszej spółki to: 41013, zaznaczamy kwadracik Przedsiębiorcy, wpisujemy kod podany na stronie i klikamy. Pokażą się pierwsze informacje, ale na dole jest opcja – Pobierz wydruk. Klikamy i mamy cały wypis. Okazuje się, że ostatni wpis w rejestrze naszej spółki dokonano 20.09.2016. Jak zauważyliśmy zaktualizowano skład Zarządu firmy. A co ze składem Rady Nadzorczej? Bez zmian. Czy firma ma kłopoty z rejestracją nowej Rady? Dlaczego? Przecież słyszeliście, wszystko jest zgodne z prawem. Kiedy otrzymacie jakiś komunikat w tej sprawie? A może szybciej Was poinformują Wasze związki zawodowe?

(22.09.2016) EDF wychodzi z Polski. Kto następny? Czytajcie: http://biznes.interia.pl/gieldy/news/pge-enea-energa-i-pgnig-termika-zlozyly-wstepna-oferte-na,2389619,1844#commentsZoneList lub http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/edf-pge-enea-energa-pgnig-elektrownie,85,0,2155861.html

(21.09.2016) Rozpoczynamy cykl skarg do Komisji Etyki Veolia. Jeśli macie propozycje kolejnych spraw, to przekażcie nam  mailowo. Oto one: skarga-kenr1-2016 i skarga-kenr2-2016 .

(21.09.2016) Koleżanki i Koledzy, niepokojący jest fakt, że czas ucieka, a strona związkowa drepcze w miejscu. Niedługo kończy się wrzesień i nie zrobiliśmy żadnego postępu. Negocjacje miały zacząć się w pierwszej połowie września, teraz okazuje się, że zaczną się w pierwszej połowie października. Czas ucieka i obudzimy się z ręką w …….. , jak zwykle zresztą. Wielu z Was czuje niepokój i dyskomfort, że nie wie co się dzieje w zakładzie: jaka jest taktyka związków, czy chcą coś „odpuścić”, a jeśli tak, to czy Wy zgadzacie się na to? Nowa Inicjatywa proponuje, aby wykorzystać ten moment do unifikacji układów zbiorowych w Grupie Veolia. Proponujemy, aby takim układem dla całej Grupy był ZUZP Veolii Energia Poznań ZEC. To powinien być Wasz punkt odniesienia. Jeśli otrzymamy coś innego, to ewidentnie będziemy dyskryminowani. W tym kierunku powinny działać pozostałe związki i powinny to ogłosić. Wielu z Was ma przypuszczenia, że skończy się to kiepskim dla Was kompromisem, który otworzy Spółce możliwość wydzielania kolejnych spółek. Nowy właściciel nie będzie chciał Was przejąć z takim socjalem, a zatem będą próby ograniczenia go tak, aby można było dalej podzielić firmę na spółki. Na podstawie doświadczeń innych, możemy się tego spodziewać i obawiać. Związki zawodowe powinny założyć spór zbiorowy, jak najszybciej dojść do referendum strajkowego i uruchomić media. Wówczas od 1 stycznia 2017 można mieć w pogotowiu strajk, jeśli nie nastąpi satysfakcjonujące  porozumienie z Zarządem. Jeśli strona społeczna do tego nie dąży, to jakie chce mieć argumenty za dwa miesiące??? Pisanie i negocjowanie, to za mało. Spór zbiorowy i referendum strajkowe są konieczne. Musicie wywierać presję na działaczy związkowych, inaczej skończy się to tak jak zawsze- wielkim blamażem związków. I w tym momencie będzie już po związkach. Obudźcie się, bo bezczynność to zła taktyka. Od dzisiaj Nowa Inicjatywa rusza z pismami, później przyjdzie czas na ……… . Pomagajcie nam, podsuwajcie nam pomysły. Nie patrzcie na przynależność związkową tylko działajmy razem. Gdybyście byli solidarni, to teraz moglibyśmy negocjować lepszy ZUZP, lepszy socjal. To WY, Koleżanki i Koledzy jesteście tu głównym graczem. Pora uwierzyć w siebie, jesteście siłą. Cisza wokół negocjacji i brak proponowanych wyżej form protestu zakończą się klęską. Ponad trzy lata próbujemy Wam pokazać drogę, po której nie będziecie musieli iść na kolanach. Ograniczenie naszego socjalu skończyć się może podziałem firmy na spółki, a w spółkach może być co roku gorzej. Przykładem są inne spółki wydzielone wcześniej z Veolii Energia Łódź. Chcecie tego? Jeśli nie, to nie dajcie odpuścić cokolwiek z naszego ZUZP, a walczmy o ZUZP VEPZEC.

(20.09.2016) Koleżanki i Koledzy, aby obraz był pełny, zamieszczam jeszcze wypowiedzenie, które otrzymałem przed swoim blokiem podczas urlopu wypoczynkowego. KS.

wypowiedzenie-cz1wypowiedzenie-cz2

(19.09.2016) Koleżanki i Koledzy, z pewnością interesuje Was przyczyna mojego zwolnienia dyscyplinarnego. Oto ona. Mój mail z 26.04.2016 roku do Prezesa Veolia Energia Polska i jednocześnie Przewodniczącego RN Veolia Energia Łódź.
„Szanowny Panie Przewodniczący,
jako przewodniczący Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa zawsze starałem się działać racjonalnie i walczyć tylko o sprawy najbardziej krzywdzące pracowników Veolia Energia Łódź. Nie protestowałem przeciwko niskim płacom w spółce, przeciwko niskim podwyżkom. Moje działania były spowodowane jaskrawą krzywdą ludzką. Kiedy widziałem realne zagrożenie dla pracowników EC2, kiedy widziałem zmuszanych do odejść pracowników, kiedy widziałem wyroki sądów, gdy jakiś pracownik został zwolniony niezgodnie z polskim prawem, to budziła się we mnie determinacja i protest. Po ponad 10 latach reorganizacji naszej spółki wszystkim wydawało się, że „zbliżamy się do mety”. Niestety powołanie nowego Prezesa w przyspieszonym i nagłym trybie nie rokuje obu stronom nic dobrego. Znów zapanowała atmosfera terroru w firmie.
Szanowny Panie Przewodniczący,
proszę o ponowne przemyślenie sytuacji w Veolia Energia Łódź. My nie możemy nawet marzyć o takich warunkach jak w innych porównywalnych firmach polskiej Grupy Veolia. A mimo to w stosunku do naszej firmy, najbardziej zrestrukturyzowanej, najbardziej doświadczonej w ostatnich latach, może dojść do dalszych niekorzystnych dla nas przekształceń.
Szanowny Panie Przewodniczący,
w polskiej historii jest bardzo wiele przykładów, kiedy w krytycznej sytuacji bronimy swojego „być albo nie być”. Ludzie zdesperowani mogą dokonywać cudów. Co mamy do stracenia? Tak naprawdę to nic, gdyż niewiele posiadamy w porównaniu do Poznania czy Warszawy. A co ma do stracenia Veolia? Chyba bardzo dużo! A co ma do stracenia IFM? Również dużo. Jakiekolwiek zmiany ZUZPu, wypowiedzenie ZUZPu czy dalsze przekształcenia w małe spółki, spowodują nieprzewidywalne następstwa. Nie będę ukrywać, że jestem bardzo zmotywowany, zdeterminowany, aby bronić stanu posiadania pracowników Veolii Energia Łódź. Podejmowane są w stosunku do mnie różne działania, które mogą jedynie zwiększyć moją motywację działania i mogą dotrzeć do opinii publicznej na świecie. Nawet po „przypadkowym” zwolnieniu, nie porzucę przewodnictwa w Nowej Inicjatywie. Nasze losy będą splecione tak długo, jak Veolia będzie gościć w Łodzi i w Polsce. Im będzie gorzej, tym więcej będzie przybywać członków Nowej Inicjatywie. A jak Nowa Inicjatywa stanie się związkiem ogólnopolskim, w całej Grupie Veolia i innch firmach, to kto będzie ojcem chrzestnym tego cudu?
Szanowny Panie Przewodniczący,
do tej pory żaden Prezes nie próbował zrozumieć i poznać naszego stanowiska. Nie było rozmów i próby zrozumienia siebie nawzajem. Nie jestem radykałem, dla mnie i pracowników rozpoczyna się gra „o życie”. Wiemy ile naszych koleżanek i kolegów pracuje jeszcze w wydzielonych spółkach. Mało, bardzo mało. Niektórzy zarabiają 5,50 zł za godzinę (1,3 EURO) pracy!!! W Unii Europejskiej, w XXI wieku, w byłej spółce Dalkii obecnie Veolii !!! Proszę sobie to tylko wyobrazić.
Szanowny Panie Przewodniczący,
w załączeniu przesyłam pismo, które już wysłałem do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, Pani Premier i innych polityków polskich. Obiecałem to Panu podczas obrad Rady Nadzorczej. Na razie nie użyłem nazwy Veolia. W przygotowaniu i tłumaczeniu są pisma do Prezydenta Francji i opinii publicznej we Francji, Australii (klienci IFM będą rozczarowani) i na całym świecie, które pokażą całą naszą beznadziejną sytuację od 2005 roku. Tylko od decyzji Pana i innych mądrych ludzi w Veolii będzie zależeć, czy znajdziemy porozumienie, czy wybuchnie otwarta wojna. Czy wie Pan ile maili można wysłać w ciągu jednego dnia, do rządów, organizacji międzynarodowych, władz lokalnych, mediów w Polsce i na świecie? Czy wie Pan ile osób zechce nam pomóc? Badamy wszystkie sprawozdania finansowe spółek Grupy Veolia. Mamy coraz więcej ciekawych spostrzeżeń. Gramy va banque. Podejmujemy rzuconą rękawicę. A jak przyłączą się do nas osoby z kompromitującymi wiadomościami o Veolii? Ludzie przestaną się bać i zaczną otwarcie mówić o swoich krzywdach.Od listopada 2015 roku leży nasza skarga w Państwowej Inspekcji Pracy na nierówne traktowanie Nowej Inicjatywy. Sporo spraw nadaje się do prokuratury.
Panie Przewodniczący,
dlaczego chce Pan zgnębić jedną jedyną spółkę polskiej Grupy Veolia? Czy będzie Pan dumny z biedy jej pracowników i odebrania im resztek godności?
Jeszce raz powtarzam, zgoda buduje , niezgoda rujnuje. Nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich negatywnych aspektów dla Veolii i w Polsce i na świecie. Interesuje mnie wyłącznie obrona tego, co jeszcze posiadają pracownicy Veolii Energii Łódź. W imieniu zestresowanych, zapracowanych, biednych, a mimo wszystko wspaniale pracujących pracowników, proszę o rozwagę i dalszą budowę tego co jest zbudowane. Pracownicy Poznania wynegocjowali duuuuuuuuuuuuuuuużo więcej, a mimo wszystko nikomu to nie przeszkadza, nikt ich nie traktuje tak jak nas. Jeśli rozpęta Pan burzę w biednej łódzkiej spółce, to nikt tej decyzji nie zrozumie.
Szanowny Panie Przewodniczący,
maila tego nie zamieszczam na stronie internetowej. Zależy mi bowiem, aby inicjatywa pokojowa wyszła z Pana strony, aby nie było to odebrane przez pracowników, że ktokolwiek Pana zmusił do czegoś, aby to Pan i Veolia wyszli z pozytywną propozycją, wyszli z twarzą. To kolejny mail w celu znalezienia kompromisu. Jeśli nie będzie odpowiedzi, a będą poczynione wspomniane wyżej niekorzystne dla pracowników posunięcia, to zaczniemy działać.
I będzie za późno na naprawienie szkód. Czy stać Pana na krótką rozmowę z członkami zarządu Nowej Inicjatywy przed podjęciem jakichkolwiek decyzji?
Z poważaniem i nadzieją na kompromis,Krzysztof Stefański”

Dnia 09.05.2016 Pan Bourland odpowiedział następująco: odp-p-bourlanda

Dnia 10.05.2016 roku odpowiedziałem następująco:
„Dzień dobry,
Szanowny Panie Przewodniczący, szalenie przykro mi jest, że z mojego obszernego maila z 26.04.2016 roku, wybrał Pan tylko jeden wątek, a pominął pozostałe. Wiele spraw sygnalizowałem Komisji Etyki Veolii i Panu osobiście. Niestety nie otrzymałem odpowiedzi. Gdyby był rzeczywisty dialog w firmie, nie musiałbym pisać maila z 26.04.2016 roku. Nie pisałem o nieprawidłowościach w spółkach Grupy Veolia.  W poprzednim mailu napisałem o możliwych nieprawidłowościach w spółce Veolia Energia Łódź.
Szanowny Panie Przewodniczący,
wspomniałem już o utrudnianiu prowadzenia działalności ZZ Nowa Inicjatywa. Sprawę bada PIP. Kolejną ważną sprawą jest uniemożliwienie mnie jako członkowi Rady Nadzorczej starannego wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej zgodnie z art 483 KSH. Napisałem również, że mogą pojawić się osoby posiadające kompromitujące informacje o spółce. Mogą, ale nie muszą. Trzeba przewidywać wszystkie następstwa pewnych działań.
Szanowny Panie Przewodniczący,
proszę ponownie o uwrażliwienie polityki społecznej w naszej spółce. Fatalna atmosfera, brak końca reorganizacji, zapowiedzi kolejnych niekorzystnych dla pracowników działań, duża wydajność i obciążenie obowiązkami przez odejście 1400 pracowników, powodują wzmożony wpływ stresu na zdrowie pracowników. Wielu z nas nie dożyje do emerytury pracując w takich warunkach !!! To jest główna sprawa, którą sygnalizuję.
Szanowny Panie Przewodniczący,
jestem człowiekiem kompromisu, ale dotychczas nikt nie próbował poznać mojego stanowiska. Czy w takiej sytuacji można mówić o dialogu?
Z poważaniem,Krzysztof Stefański”
Bez komentarzy. Ocena sprawy należy do sądu.

(18.09.2016) Koleżanki i Koledzy, na początku chciałbym zdementować plotki, które do mnie dotarły. Nikt mi nie zaproponował żadnego prawnika. Sprawa ta była rozstrzygnięta w gronie członków Nowej Inicjatywy. Z zewnątrz nie mieliśmy żadnej pomocy. Nie składałem żadnych powiadomień (donosów?) do jakichkolwiek organów na jakiegokolwiek pracownika Spółki. Skargi do zewnętrznych organów były składane tylko w obronie pewnych praw pracowniczych i związkowych o czym informowałem na stronie. Nie wierzcie pojawiającym się plotkom. Pewne informacje są celowo przez kogoś podawane. Ktoś próbuje mnie przedstawić w złym świetle, próbuje mnie zdyskredytować, a Was zniechęcić do Nowej Inicjatywy. Ktoś to robi systematycznie od lat.
Co u mnie słychać? Po majowym zwolnieniu, w lipcu zacząłem dochodzić do siebie. W sierpniu ładowałem akumulatory. Teraz zaczynam pracować związkowo. Wkrótce zobaczycie efekty tej mozolnej pracy. Potrzebuję Waszego wsparcia, Waszych uwag, spostrzeżeń, informacji o przypadkach niewłaściwego postępowania czy łamania prawa, o tym co mógłbym napisać. Co dwie głowy, to nie jedna. Jeśli razem ruszymy naszymi szarymi komórkami, to efekt będzie lepszy. Nie popadajcie w tumiwisizm. Tylko martwe ryby płyną z nurtem rzeki. Jesteście martwi? Jeśli nie, to zapraszam do działania! Wszystko jeszcze możemy wygrać. Pracodawca może wydzielić kolejne spółki. Zastanówcie się jednak w jakim przypadku łatwiej przeprowadzić strajk? To proste, mała grupa może szybciej zorganizować się i solidarnie powalczyć o swoje prawa. Z każdej sytuacji jest wyjście. Trzeba tylko chcieć i być solidarnym. Trzeba tworzyć kolektyw. W tej chwili przypominacie pospolite ruszenie, oczekujące na decyzje wodzów. A co robią Wasi wodzowie? Gdzie są? Na co czekają? Pojechali na ryby?
Koleżanki i Koledzy, nie możecie czekać. Proponuję Wam, abyśmy wspólnie wypracowali koncepcję działań. Mój telefon i skrzynka pocztowa są dla Was. Nikt ich nie kontroluje. Zawsze można przekazać różne sprawy w różny sposób. Powoli wkrótce będziecie czytać o naszych działaniach, ale nie ograniczajcie się tylko do czytania. Pomóżcie nam. Przyłączcie się. Podsuńcie nam argumenty i racje, które można wykorzystać. Wypisujcie się ze związków, które nic nie robią. Nie stulimy uszu przed inwestorem francuskim. Nie poddamy się. Jesteśmy Polakami. To my, Polacy, sprzeciwiliśmy się w 1939 roku Hitlerowi, to my, Polacy, założyliśmy Związek Zawodowy ‘Solidarność”, to Polak Jan Paweł II został Papieżem. To On, nasz Papa powiedział: „Każdy z was młodzi przyjaciele znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie może nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie może się uchylać. Nie może zdezerterować. Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić.
Koleżanki i Koledzy, dzisiaj stajemy przed „naszym Westerplatte”, koniecznością obrony pewnych prawd i wartości, wartości etycznych Kodeksu Veolii. Pokażemy światu jak daleko francuscy menedżerowie oddalili się od wartości tego Kodeksu. Przypomnimy im zasady Kodeksu. Będzie wstyd na cały świat. To francuscy menedżerowie będą ponosić odpowiedzialność za utratę wizerunku firmy. Nasze działania będą zgodne z prawem. Mamy prawo bronić się. Przekażcie te słowa swoim Koleżankom i Kolegom. Zaglądajcie na stronę. Do końca września czekamy na wspólne działania z pozostałymi związkami zawodowymi, na założenie sporu zbiorowego itd.. Później………..sami zobaczycie. Pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański, Przewodniczący Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa.

(17.09.2016) Koleżanki I Koledzy, zacznijmy od początku. Nowy Prezes, Pan Jerzy Kak, przestał w kwietniu zapraszać nas (Nową Inicjatywę) na spotkania związków z Zarządem, przestał uznawać nas jako związek zawodowy. Zabrano nam pomieszczenie związkowe, dokumenty przekazane nam na początku naszej działalności, telefon, komputer. Nie otrzymywałem już w kwietniu godzin na działalność związkową. Dzisiaj wyjaśnię pokrótce te sprawy sprzed kilku miesięcy. Na początku naszej działalności przytrafił się nam błąd. Nie zgłosiłem do Sądu Rejestrowego władz związku. Nie miałem wiedzy, że jest to niezbędne. Podawaliśmy do sądu te informacje , które żądano od nas. Nie wiadomo dlaczego, ale sąd nie dopilnował tego obowiązku, pomimo dwukrotnej kontroli naszych dokumentów. W tej nieświadomości trwaliśmy przez 3 lata, aż pracodawca sprawdził nasze wpisy. Normalnie pracodawca poprosiłby o uzupełnienie tych danych. Brak wpisu nie decyduje o braku zarządu związku i nie daje podstaw do takich kroków jakie podjęto. Brakowało przecież tylko wpisu w rejestrze. To zdarza się nie tylko nam. Dla przykładu Veolia Energia Łódź miała jeszcze 16.09.2016 roku niezaktualizowany skład i Zarządu i Rady Nadzorczej. Czy któryś ze związków zawodowych stwierdził, że nie chce prowadzić rozmów z Zarządem Spółki, bo brak jest aktualnych wpisów w rejestrze sądowym? Nie. Dlaczego? Zarząd Spółki istnieje i działa. Brakuje tylko wpisu w rejestrze. Jest jednak „mała” różnica między świeżo powstałym związkiem zawodowym, którego przewodniczący nie zna jeszcze wszystkich zapisów prawa, a Spółką posiadającą dobrych prawników i często aktualizującą takie dane. Z naszej strony było to nieświadome niedopatrzenie, ze strony naszej Spółki jest to świadome niedopatrzenie obowiązków.
Koleżanki i Koledzy, długo czekaliśmy na wpis do Rejestru. Teraz wpis już jest faktem. Złożyliśmy pracodawcy odpowiednie pisma z przypomnieniem, że siódmy związek zawodowy istnieje w Spółce cały czas. Nie ma podstaw, aby ktoś mógł teraz nie uznawać naszego związku zawodowego. Będziemy Stroną ZUZP. Mamy już przygotowany nawet cały dokument, który niedługo przedstawimy Zarządowi. Na naszym ZUZPie może być oparty „szkielet” nowego ZUZPu. Istniejemy od grudnia 2012 roku i działamy dalej. Od początku utrudniano nam prowadzenie działalności związkowej i raczej teraz nic nie zmieni się. Do zobaczenia wkrótce na spotkaniach związkowych – Przewodniczący ZZNI, Krzysztof Stefański

(14.09.2016) Koleżanki i Koledzy, sytuacja w naszej firmie jest poważna jak nigdy dotąd. W takich sytuacjach wytacza się najcięższe działa. Już najwyższy czas założyć spór zbiorowy. Wzywamy pozostałe związki do założenia wspólnego sporu zbiorowego. Wówczas nastąpi naturalna selekcja. Związki pracodawcy nie przystąpią do sporu, a związki walczące założą spór zbiorowy. Czas negocjacji nie oznacza czasu bezczynności. Jeśli nie zrobimy tego, utracimy resztki zaufania pracowników. Załóżmy wspólny spór zbiorowy!!! Czas ucieka. Trzeba „uruchomić” media na większą skalę i jak najszybciej przeprowadzić referendum strajkowe. Zróbmy to razem, zróbmy to pod przewodnictwem największego związku ZZPRC. ZZ Nowa Inicjatywa poprze wszelkie aktywne i zgodne z prawem formy protestu. Pracownicy są zniecierpliwieni bezczynnością i bezradnością związków zawodowych. Niedługo zaskoczymy Was pewnymi informacjami. Udowodnimy, że nawet mały związek może wiele. Zaglądajcie częściej na naszą stronę, bo będzie się wkrótce działo.

(09.09.2016) Dziś smutny dzień. Na rozpoczęcie negocjacji ze związkami zawodowymi Prezes wypowiedział ZUZP. Tak wygląda solidarność europejska i wyrównywanie warunków pracy i płac. Nadejdzie czas, że opinia światowa dowie się tego jak postępują Francuzi w Polsce. Miesiąc po miesiącu będą opisane wydarzenia w naszej firmie od 2005 roku.

(09.09.2016) Prosimy o nadsyłanie linków do artykułów o naszej wczorajszej demonstracji. Szukamy w sieci i na razie bardzo, bardzo skromnie.

(09.09.2016) Wczoraj odbyła się demonstracja. Bierzemy się za przegląd prasy. W Warszawie jest kilkadziesiąt mediów. Będzie co czytać ;)

(08.09.2016) Dzisiaj odbyła się demonstracja w Warszawie, jutro zaczynamy głosować w wyborach do Rady Nadzorczej. Dziękujemy Panu Prezesowi za wybór idealnego terminu na głosowanie.

(06.09.2016) Koleżanki i Koledzy, czasami zwracamy uwagę na pewne fakty i sytuacje. Nie robimy tego w celu krytykowania kogokolwiek, czynimy to w jak najlepszej wierze. W czwartek odbędzie się demonstracja w Warszawie. Do tej pory były dwie demonstracje w 2012 i 2015 roku. Czy zmieniły coś? Czy sytuacja pracowników poprawiła się? Tak przypadkowo składa się, że demonstracje odbywają się w latach wyborczych. Do trzech razy sztuka. Mamy nadzieję, że tym razem demonstracja nie będzie tylko „napinaniem muskułów”. Nie wierzymy, że pojedyncza demonstracja nagle powstrzyma Zarząd przed zrealizowaniem sygnalizowanych zmian. Pracownicy z radością przyjęliby klarowną informację związków: „Będziemy demonstrować (a może i strajkować) dopóty, dopóki Prezes nie wycofa się z niekorzystnych dla nas propozycji„. Jeśli z góry zakładamy coś innego, to źle. Ustąpienie kolejny raz po 11 latach ustępstw doprowadzi wcześniej czy później do sytuacji, że zostaniemy „golcami” czyli pozbawieni tego co mają inne veoliowe firmy. Veolia miała wyrównywać naszą sytuację finansową z pracownikami na zachodzie , a nie odwrotnie. Przepaść rośnie. Krok po kroku odbierze się nam pewne zdobycze socjalne, oczywiście w imię zmniejszania kosztów stałych. Bo wiecie, gaz taniej, węgiel drożeje, certyfikaty tanieją itp. Co roku inny powód. Związki zawodowe mają bardzo dużo argumentów, bardzo ważnych medialnie. Część z nich nie jest niestety w ogóle poruszana. Najcięższe działa nie są wytaczane. Dlaczego? Dlaczego nie przeprowadza się referendum strajkowego? Dlaczego nie zakłada się sporów zbiorowych? Jeśli nie ma w zakładzie sporów, to z zewnątrz wszyscy myślą „w Veolii to musi być super„. We wrześniu rozpoczną się negocjacje. Jeśli cokolwiek związki zawodowe „odpuszczą”, to będzie nasz koniec. Nie ma w Veolii drugiej takiej spółki, która poniosłaby takie koszty, a pracownicy tyle stracili. Nie możemy być „karną spółką” tylko dlatego, że nie potrafimy się bronić. Czy w Warszawie albo w Poznaniu jest coś podobnego możliwe? Jeśli robi się wyłom w tamie to pędząca woda rozniesie tamę w drobny mak. Stąd cała Grupa Veolii Polska powinna zjednoczyć się. I nie bać się. Veolia, jak każda firma jest wrażliwa na działania medialne. Takie działania jak czwartkowa demonstracja trzeba kontynuować. Do skutku. Choćby zakładając miasteczko na Puławskiej 2. Choćby w Paryżu. To nie są duże koszty. Przypominamy też, że Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa nie jest stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Jeśli Prezes wypowie obowiązujący ZUZP, to wkrótce nasz związek przystąpi z innymi związkami do renegocjacji nowego ZUZP. A tego chyba nikt nie chce. Skoro nie, to będzie wywierana presja, aby dokonać pewne niekorzystne dla nas zmiany w aktualnym ZUZPie. Jeśli stracicie jubileusze, wysługę czy cokolwiek, to jedyną szansą dla Was wszystkich jest wstąpienie do Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa. Będzie to całkowicie profesjonalny, wyprowadzony na zewnątrz związek, który będzie obejmować wszystkie spółki Veolii. Składka może wynosić 20 zł i zaczyna się dziać.
Koleżanki i Koledzy, zawsze z każdej sytuacji jest wyjście, tylko trzeba chcieć i nie bać się. Nawet gdyby Wam Zarząd zabrał jubileusze, to jeśli stworzymy zewnętrzny, ogólnoveoliowy związek zawodowy, to można te jubileusze wywalczyć z powrotem, a nawet więcej. Argumentów mamy co niemiara, pomysłów też. Niczego nam nie brakuje, aby wysiadywać na Puławskiej i w Paryżu. To jest proste i łatwe do wykonania. Jesteście w grupie ogromną siłą, z której niestety nie zdajecie sobie sprawy. Nawet gdy Zarząd podzieli nasz zakład na 100 spółek, to taki związek może postarać się, że na tym zyskacie. Nie bójcie się, jesteście na skraju przepaści i tylko wspólne solidarne działanie może polepszyć Waszą sytuację. Zapomnijcie w końcu o tym, że związki zawodowe, które krytykujecie uratują Was. Występujcie ze związków, które Was nie bronią. Proste. Należąc do słabych, strachliwych związków zawodowych szkodzicie sobie i innym pracownikom!!!!! Nie bać się. Na razie widzimy (oprócz nas) jeden związek, który jest widoczny. To największy związek zawodowy ZZPRC. Mamy nadzieję, że ZZPRC nie odpuści niczego w negocjacjach. Dlaczego? Już dwa razy mówiono nam, że jest już po restrukturyzacji, ale przychodził kolejny Prezes i zmieniało się. Tak będzie się działo, będziemy oddawać złotówka po złotówce, aby spłacić ogromniasty dług. Jeśli ZZPRC ulegnie Prezesowi, to macie Nową Inicjatywę. Gdybyśmy mieli 500 członków, to sobie tylko wyobraźcie, co mogłoby się dziać. Wszystko jest możliwe i wszystko można wywalczyć, trzeba tylko naprawdę chcieć. Wcześniej czy później pokażemy światowej opinii publicznej jak respektowany jest Kodeks Etyczny Veolii w Polsce, a zwłaszcza w najbardziej zrestrukturyzowanej spółce Veolii na świecie. Chyba, że ktoś zreflektuje się i zacznie nas traktować godnie i po ludzku.

(05.09.2016) Koleżanki i Koledzy, mnie również należała się chwila odpoczynku, stąd mniej wpisów w sierpniu. Teraz zaczynamy intensywną pracę. Dziękuję za wszystkie odruchy wsparcia. Są one istotne w takim momencie, w jakim znalazłem się. Tuż po zwolnieniu jeden (na szczęście jedyny) kolega podsumował, że teraz Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa traci rację bytu. Na szczęście doszły mnie również głosy, że są osoby chętne do zapisania się do naszego związku. Mam wiele pomysłów i planów. Powoli będziemy je realizować. Pierwsza sprawa w sądzie pod koniec listopada. Patrząc na sprawę naszego kolegi, który już trzeci rok walczy w sądzie o udowodnienie swoich racji, uważam, że moja nie będzie krótsza. Na to jestem przygotowany. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Koleżanki i Koledzy, żyję, nie poddałem się, wracam do pracy związkowej. Pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański, Przewodniczący ZZNI

(18.08.2016) Polecamy link: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rynek-pracy-w-polsce-nalezy-do-pracownikow,176,0,2140336.html . Oto fragment: „Wzrost zatrudnienia przyspiesza, a firmy coraz częściej narzekają. że mają kłopot ze znalezieniem rąk do pracy. Od kilku miesięcy wzrost wynagrodzeń wyraźnie przekracza 4 proc. W lipcu średnia krajowa wzrosła o 4,8 proc.”

(15.08.2016) Koleżanki i Koledzy,

- Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa nie wystawia żadnego kandydata w zbliżających się wyborach do Rady Nadzorczej, gdyż mamy wybranych trzech członków RN z ramienia pracowników IX kadencji,
– czekamy w dalszym ciągu na Wasze listy i opinie o naszym inwestorze, będziemy je umieszczać na stronie internetowej. Byłoby super, gdybyście zdążyli do czasu demonstracji w Warszawie,
– tworzymy bazę adresów mailowych do dzienników, magazynów, telewizji, rozgłośni radiowych, władz państwowych i władz lokalnych – nadsyłajcie, a wkrótce opublikujemy je, aby mogły służyć każdemu związkowi zawodowemu,
– zbieramy wyroki sądowe pracowników mówiące o tym, że Dalkia, a obecnie Veolia złamała w Polsce prawo.

(29.07.2016) Koleżanki i Koledzy, 23 maja 2016 roku Pan Prezes Jerzy Kak poinformował Was mailowo o moim zwolnieniu dyscyplinarnym. Słowa Pana Prezesa (czerwonym drukiem) skomentuję (czarnym drukiem).
„Cały czas staraliśmy się o naprawę naszych wzajemnych relacji i rozpoczęcie konstruktywnej współpracy.” Panie Prezesie, proszę o przykłady takich starań. Czy ma Pan na myśli szykanowanie mnie i dyskryminowanie mnie (i nie tylko mnie) jako działacza związkowego Nowej Inicjatywy ? Od początku naszego istnienia żaden Prezes nie zaprosił Zarządu Nowej Inicjatywy na spotkanie. Pan Prezes Jerzy Kak również. Jako przewodniczący Nowej Inicjatywy w czerwcu 2013 roku zostałem poproszony na rozmowę z Prezesem Lacombem. Rozmowa dotyczyła głównie pracowników likwidowanej EC2. Na początku urzędowania Pana Prezesa Andrzeja Szymanka poprosiłem o rozmowę i tematem krótkiej rozmowy byli również pracownicy likwidowanej EC2. Jako przewodniczący Nowej Inicjatywy spotykałem się z Zarządem firmy na spotkaniach, na które byłem zapraszany. Na wiele spotkań nie zapraszano mnie. Do momentu stwierdzenia, że ZZ Nowa Inicjatywa nie istnieje, Pan Prezes Jerzy Kak nie wyraził ochoty spotkania się ze mną lub z Zarządem Nowej Inicjatywy.
„Jak Państwo wielokrotnie mieli okazję się przekonać, Zarząd był i jest otwarty na rozmowy, propozycje zmian i usprawnień w naszej firmie”. Tego nie będę komentować, ponieważ każdy z Was wie dobrze ja to wygląda w praktyce.
„Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele działań na rzecz naszej załogi”. Ostatnio Pan Prezes zaproponował Wam z tego tytułu zabranie szeregu zdobyczy socjalnych i wydzielenie kilku spółek. Oczywiście „na rzecz naszej załogi”. Pamiętam jeszcze słowa pewnego Dyrektora, że outsourcing w wydaniu Dalkii (obecnie Veolii) jest korzystny dla jej pracowników. Pamiętam też późniejsze spotkania z pracownikami tych wydzielonych spółek jak ze łzami w oczach i żalem opowiadali, ile na tym „zyskali”.
„W tych działaniach współpracujemy z organizacjami związkowymi działającymi w naszej firmie. W trudnych sytuacjach dyskutujemy i dochodzimy do porozumienia.” To widać po ostatnich wpisach na stronach internetowych związków zawodowych.
„Tej otwartości i zainteresowania konstruktywnym działaniem nie podzielał Pan Krzysztof Stefański. Zamiast włączenia się do naszych wewnętrznych rozmów, zdecydowanie utrudniał dialog.”Jak wyżej napisałem, nie byliśmy zapraszani na jakieś wewnętrzne rozmowy. Na moje pytania i pisma często nie otrzymywałem odpowiedzi, gdy zostałem członkiem Rady Nadzorczej zlikwidowano nawet cykliczne spotkania z członkami  Rady. Na proste pytania typu „Jaki był zysk netto firmy w poprzednich latach?”, otrzymywałem odpowiedzi, że „sytuacja ekonomiczna pracodawcy nie stanowi przedmiotu, ani celu ustawowych zadań związków zawodowych?” Śmieszne? Tak, ręce opadają. Od trzech lat prosiłem o różne informacje, prosiłem o podobne traktowanie nas jak pracowników z Poznania. Na próżno. Nawet trzy pisma do Komisji Etyki nie doczekały się jakiejkolwiek odpowiedzi. Taka jest polityka firmy Veolia, to nie przypadek. O dialogu społecznym ostatnio też sporo napisano, nie będę powtarzać się.
„Wielokrotnie zwracaliśmy się do Pana Krzysztofa Stefańskiego z prośbami o zaprzestanie swoich działań, on jednak konsekwentnie naruszał zasady uczciwości i lojalności wobec Grupy Veolia.” Kolejni Prezesi unikali rozmów ze mną, Pan Bourland unikał rozmów na drażliwe tematy w Radzie Nadzorczej przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad. Rozumiem zatem, że prośby owe zostały przekazane mi pisemnie, skoro nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Proszę zatem Pana Prezesa Jerzego Kaka publicznie o udostępnienie ich pracownikom. Powinni poznać całą prawdę. Ponieważ pisałem pisma o najważniejszych problemach naszej firmy, zadawałem różne pytania zachowując odpowiedni szacunek dla moich rozmówców i odpowiednią formę, oczywiste jest, że nie ma pism zakazujących mi zadawania pytań i pisania do przełożonych! Jeśli mylę się i nie pamiętam czegoś, to Pan Prezes Jerzy Kak zaprezentuje Wam owe prośby dla rozwiania wszelkich wątpliwości.
„Niestety pomimo naszych próśb i prób mediacji, Pan Krzysztof Stefański kontynuował swoje działania, godząc w interesy i wizerunek jego miejsca pracy i tym samym nas wszystkich. Wobec tego podjęliśmy decyzję o zakończeniu stosunku pracy z dniem dzisiejszym.” Były nawet próby mediacji! Rozumiem, że poprzez jakąś osobę trzecią (jak to w mediacjach). Nie przypominam sobie ani próśb, ani prób mediacji. Podtrzymuję moją opinię, że zwolnienie mnie ma ścisły związek z moją sumienną i dociekliwą pracą w Radzie Nadzorczej. Pragnę Was zapewnić, że godnie Was reprezentowałem, pilnując interesów naszej firmy. Będąc lojalnym pracownikiem wierzyłem, że trzeba nasze problemy rozwiązać wewnątrz firmy. Zwracałem również uwagę, że polityka Pana Bourlanda może doprowadzić do utraty wizerunku. Dzisiaj nie mam żadnej satysfakcji widząc pogłębiający się kryzys i realizowanie się czarnego scenariusza, który przewidywałem. To Pan Jerzy Kak i Pan Gerard Bourland odpowiadają za politykę naszej firmy, za gorsze traktowanie nas w stosunku do innych pracowników firm Veolii w Polsce, za nasz przyszły wizerunek. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za liczne wyrazy solidarności – Krzysztof Stefański

(28.07.2016) Na stronie 9 http://www.solidarnosc.lodz.pl/upload/editor/files/RIZ%20marzec%202015a4s.pdf czytamy: „Organizacje związkowe działające w Dalkia Łódź S.A. w latach 2007-2010 są w kolejnych sporach zbiorowych o wzrost wynagrodzeń zasadniczych. W 2008 r. doszło po raz pierwszy w naszej firmie do przeprowadzenia referendum strajkowego, w którym ponad 96% uczestników opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku. „

(25.07.2016) Przeczytajcie następujący artykuł: http://businessinsider.com.pl/strategie/kariery/najdluzszy-platny-urlop-w-pracy/g9ngkec . Wypunktujemy poniżej najciekawsze zdania. Prawdopodobnie menedżerowie Veolii czytują naszą stronę. Odrobina refleksji nie zaszkodzi nikomu.
1. Dla przedsiębiorstwa sukces to bowiem nie tylko zyski, ale też pomyślność pracowników, społeczności, czy całej planety.
2. Nasza firma to nasi ludzie – Clif Bar podkreśla na stronie internetowej firmy  – Pracujemy, by stworzyć środowisko, w którym nasi pracownicy mogą rozwijać się i osiągać sukces, żyjąc w taki sposób, jaki chcą.
3. Danie pracownikom możliwości całkowitego odprężenia się i naładowania akumulatorów, zapobiega ich wypaleniu zawodowemu i pozwala zatrudnionym stać się bardziej wydajnymi niż wcześniej.
4. Clif to nie jedyne miejsce, które oferuje taki bonus. Długie płatne urlopy zapewniają pracownikom też takie przedsiębiorstwa jak General Mills, Boston Consulting Group oraz REI.
Można? Oczywiście, że można. Trzeba tylko być menedżerem z wizją i ….. z sercem !!! Jedno drugiemu nie przeszkadza.

(24.07.2016) Koleżanki i Koledzy, zapewne niejednokrotnie zadawaliście sobie pytanie, czy zapisać się do któregoś związku zawodowego? Odpowiedź jest prosta. Jeśli istnieje związek zawodowy, który działa w Waszym interesie, to warto do niego wstąpić. Jeśli jest to związek zawodowy pracodawcy, który nic nie robi dla pracowników, to przynależność do takiego związku jest niezwykle niekorzystna dla Waszych interesów, wręcz szkodliwa. Wystarczy choćby jeden związek zawodowy pracodawcy w firmie, który może blokować wiele istotnych spraw. Firmy francuskie przykładają dużą wagę do dialogu społecznego,  podobno. Czy w Polsce również? Przedstawiciele zarządu rozmawiają z Waszymi przedstawicielami czyli przewodniczącymi związków zawodowych. Od tych rozmów zależy, czy Wam się powodzi (patrz Poznań) czy nie. Jak to wygląda u nas w Łodzi, oceńcie sami. Jeśli w firmie jest spokojnie, to znaczy, że Strony porozumiały się jakoś. Jeśli jest ferment tzn. spory zbiorowe i strajki, to raczej wskazuje to na brak consensusu między pracodawcą, a związkami. O przynależności do związku zdecydujecie sami. Warto przeczytać artykuł „Kto się boi związków zawodowych” tutaj: http://www.mzzpzu.org/index.php/wiadomosci/prasa-doniesienia/135-kto-sie-boi-zwiazkow-zawodowych . Czy autorka artykułu ma rację pisząc „Bać mogą się tylko ci, którzy mają coś do ukrycia lub nieczyste motywy działania” ? Niewątpliwie tak. Na kształt ruchu związkowego w Polsce nie mamy wpływu, ale warto poczytać jak jest na świecie http://www.mzzprc.com.pl/modeledziaalnocizwizkowejweuropieiusa.pdf  lub http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.24/wpis.716 . Związki zawodowe działają w zakładach pracy. Nie mamy takich central związkowych jakie są we Francji. Czy oznacza to, że pozostało nam tylko narzekać i narzekać? Na to też musicie odpowiedzieć sobie sami. Każdy dojrzewa do pewnych decyzji z czasem, ale pewne sprawy już nigdy nie powtórzą się i nie cofną się. Jeśli za Waszą wytężoną pracę, wielokrotny wzrost wydajności pracy, inwestor francuski proponuje Wam cięcia pakietu socjalnego lub wydzielanie kolejnych spółek, to to świadczy dobitnie jakim inwestorem jest firma Veolia i jaki kodeks etyczny w rzeczywistości reprezentuje. Veolia sama kształtuje sobie taki wizerunek. Prawdy nie da się ukryć. Prawda wypłynie na światło dzienne sama. Wówczas będzie wielki wstyd. Ale będzie już też za późno, aby coś zmienić, aby odzyskać twarz.

(18.07.2016) Jeden z czytelników naszej strony poinformował nas, że zysk netto wypracowany w 2004 roku wyniósł 22 351  000 zł. Zysk netto z 2004 roku był wyższy od zysku z 2003 roku o 1,88%. Warunki pogodowe były w 2004 roku niekorzystne. Wielkość sprzedanego ciepła była niższa o 6,7% w odniesieniu do roku poprzedniego. Dane te pochodzą z Czasopisma Zarządu ZEC-SA „ZEC Gazeta nr 122/2005, strona 5″. Dlaczego o tym piszemy? Dziesięć lat później w 2014 roku mieliśmy zysk netto 18 mln zł. W tym czasie zatrudnienie w firmie spadło o ponad tysiąc pracowników. Corocznie słyszymy o kolejnych cięciach wydatków, o nowych planach oszczędnościowych. A zysk netto na poziomie 18 mln zł. ! Podziwiamy tak skuteczne, efektywne, francuskie zarządzanie przedsiębiorstwem. Imponujące! Pamiętajmy, że Veolia to francuska firma państwowa. Jeśli mylimy się, to prosimy o sprostowanie. Czy w 2024 roku po kolejnych reorganizacjach i cięciach w firmie zysk netto będzie bliższy 200 mln zł czy 20 mln zł ? Stawiamy na to drugie.

(18.07.2016) Polecamy link: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/place-i-zatrudnienie-w-gore-gus-podal-nowe-dane/b1yzkl . W negocjacjach płacowych 2016 przedstawiciele ZZ Nowa Inicjatywa przyjęli wzrost wynagrodzeń w 2016 roku na poziomie 3,6%. Takie były założenia budżetowe. Jak widać rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania. Wzrost wynagrodzeń w czerwcu (rok do roku) wyniósł 5,3%. Nie dziwi nas to. Mamy najmniejsze bezrobocie od wielu lat. W takiej sytuacji naciski płacowe w przedsiębiorstwach są większe niż w czasach kryzysu. Oznacza to również, że nasze veoliowe płace dalej relatywnie maleją.

(12.07.2016) Od 16 lat we Francji obowiązuje formalnie 35-godzinny tydzień pracy. Porozumienie, podpisane przez przedstawicieli związków zawodowych i federacji zrzeszających pracodawców, mówi, że w czasie wolnym pracownicy powinni mieć wyłączone służbowe telefony i unikać przeglądania służbowej poczty czy dokumentów. Pracodawcy obiecali, że nie będą wywierać nacisków, które miałyby skłonić pracowników do złamania wynegocjowanych regulacji. O tym czytajcie tu: http://natemat.pl/98109,zakaz-przegladania-sluzbowej-poczty-po-pracy-francuskie-zwiazki-zawodowe-w-akcji . I wtedy jest jakaś równowaga praca-życie. Napiszcie do nas jak to wygląda w naszej firmie !

(11.07.2016) Jak działają inni?
http://www.dzienniklodzki.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/bedzie-strajk-w-elektrowni-belchatow,10145526/ ,
http://www.dzienniklodzki.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/zaloga-elektrowni-belchatow-opowiedziala-sie-za-strajkiem,10148904/ ,
http://www.dzienniklodzki.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/zwiazkowcy-z-belchatowa-odrzucili-pakt-proponowany-przez-pge,10155056/ i
http://www.dzienniklodzki.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/belchatow-energetycy-chca-gwarancji-zatrudnienia-i-wyzszych-zarobkow,10159810/ .
Taktyka jest standardowa w takich okolicznościach: media, referendum strajkowe i strajk ostrzegawczy. Proste.

(10.07.2016) Dzisiaj odwiedzimy również stronę internetową Veolia.pl. Wejdźmy na zakładkę O NAS, dalej na SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ VEOLII. Widzimy hasło NASI PRACOWNICY. Klikamy na ptaszek z prawej. Pokazują się informacje np:

  • Szeroka oferta szkoleń i programów rozwojowych (dodajmy od siebie – zwłaszcza ostatnio)
  • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych (dodajmy od siebie – Zarząd Veolia Łódź właśnie proponuje pracownikom znaczne uszczuplenie bogatego pakietu socjalnego ! )
  • Kształtowanie postaw sprzyjających uzyskaniu równowagi praca-życie (dodajmy od siebie – niepewność zatrudnienia, możliwość przekształceń w spółki, ciągłe zmiany, możliwość cięć pakietu socjalnego, bardzo zła atmosfera pracy, pozostawanie dłużej w pracy, aby sprostać rosnącym obowiązkom, wielostanowiskowość za niewielkie pieniądze albo gratisowa, to rzeczywiście wpływa na odpowiednią równowagę praca-przeżycie ! )

Kliknijmy jeszcze na hasło NASZE ZOBOWIĄZANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Zaskoczenie. Otwiera się dokument w języku angielskim. Czy pracujemy w Anglii? Chyba jeszcze nie. Dlaczego brakuje dokumentu po polsku? Na stronie 11 czytamy: Guarantee respect for diversity and human and fundamental social rights within the company. We highly value social cohesion and stability, in particular during the period of transformation our organization is going through, and we are very attentive to the quality of social dialogue with the employees’ representatives, as well as to due regard to diversity, equal opportunities and the fight against discrimination. Czy to w sprawie tego dialogu społecznego napisano już trochę pism, ostatnio na stronie ZZPRC ? Walka z dyskryminacją? To coś dla przedstawicieli Nowej Inicjatywy? OBJECTIVES > Develop the social dialogue in each country where we operate and define processes to promote human and fundamental social rights in compliance with local and international laws. > Define a responsible employment policy. > Involve the social partners in CSR policy monitoring. > Promote diversity, equal opportunities and fight against discrimination. Droga Veolio! Czy wstydzimy się tych zapewnień w Polsce? Ethics and human rights. Our Ethics Guide sets out the values and the rules of behavior that Veolia upholds and that every employees is expected to comply with. They include the strict observance of the laws, regulations and recommendations of international organizations, the fight against corruption and the prevention of conflicts of interests and data privacy (1). For many years, we have been committed to respecting human rights, not only for our employees in all our activities, but also for all the individuals and the communities in the areas where we operate. A specific committee deals with these matters. It formulates the policy and action plans related to the management and evaluation of the processes and practices for a continuous improvement approach. A jak to wygląda w Veolii Energia Łódź ? W Veolii w Polsce?

(10.07.2016) Koleżanki i Koledzy, w krajach europejskich obowiązuje Europejska Karta Społeczna. W Wikipedii czytamy: „Podstawowy dokument Rady Europy, dotyczący praw społeczno-ekonomicznych obywateli otwarty do podpisu 18 października 1961 r. w Turynie. Obowiązuje od 1965 r. Zapewnia prawa oraz wolności obywatelskie i polityczne bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor i płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne. Karta gwarantuje szereg praw i wolności dotyczących sfery społecznej. Polska ratyfikowała kartę 10 czerwca 1997 r. Spośród wymienionych zagadnień Polska nie ratyfikowała zobowiązania w zakresie zapewnienia pracownikom wynagrodzenia zapewniającego godziwy poziom życia, pozostałe ustalenia nas wiążą (por. Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67). Podpisanie tego punktu zobowiązałoby Polskę do określenia minimalnego wynagrodzenia za pełnoetatową pracę na poziomie 66% średniej płacy w kraju. Zobowiązałoby również Państwo Polskie do pomocy socjalnej, zapewniającej minimalny poziom wynagrodzenia w celu zapewnienia „godnego życia”.”
Warto przytoczyć art. 2 Karty: „W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do odpowiednich warunków pracy, Umawiające się Strony zobowiązują się:
1 określić rozsądny dzienny i tygodniowy czas pracy, stopniowo skracać tygodniowy czas pracy do takiego wymiaru, na jaki pozwala wzrost wydajności oraz inne związane z tym czynniki;
2 zapewnić płatne dni świąteczne;
3 zapewnić coroczny, co najmniej dwutygodniowy płatny urlop;
4 zapewnić pracownikom zatrudnionym przy określonych pracach, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, bądź skrócenie czasu pracy, bądź dodatkowe płatne urlopy;
5 zapewnić tygodniowy wypoczynek, który będzie, w miarę możliwości, zbiegał się z dniem uznanym za dzień wolny od pracy zgodnie z tradycją lub zwyczajem danego kraju lub regionu.”
Koleżanki i Koledzy, wskutek m. in. tych zapisów pracownicy pracujący w ruchu ciągłym otrzymują jeden dzień wolny od pracy w każdym miesiącu tzw. WD. Jest to zapisane w ZUZPie. Za to musicie pracować w trybie zmianowym, czasami 6 dni z rzędu, co odbija się na Waszym zdrowiu. Inwestor francuski zaoferował Wam przy prywatyzacji dodatkowe dwa dni urlopu wypoczynkowego. Podobno oferował nawet 4 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Zrobił to, gdyż we Francji jest jeszcze krótszy tydzień pracy i chciał pokazać Wam, że jest dobrym inwestorem. W Veolii Energia Poznań ZEC mają lepiej niż my. Tam liczba dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. Możemy tylko im zazdrościć. Jeśli pracodawca mówi Wam, że chce zabrać WD czy dodatkowy urlop wypoczynkowy, który 11 lat temu Wam zaoferował, to znaczy, że w Grupie Veolia będziecie dyskryminowani.
Koleżanki i Koledzy, w życiu nic nie jest nam dane raz na zawsze. O zdrowie musicie troszczyć się i walczyć, w przeciwnym wypadku stracicie je, o miłość partnera również, o Wasze zdobycze socjalne tym bardziej. Codziennie. Dzień po dniu. Jeśli będziecie bierni, to zostaniecie pozbawieni wszystkiego. Takie są brutalne prawa dżungli czyli życia w XXI wieku. Albo obudzicie się, albo sfrustrowani będziecie tylko latami narzekać. Zaapelowaliśmy do Was o listy (wpis z 23.06.2016). Niestety nie chce się Wam nic zrobić w obronie swoich praw. Nawet napisać coś od serca o pracy w Veolii. A wystarczy, abyście napisali do nas, my zamieścimy Wasze listy na stronie. Przetłumaczymy je na język angielski. Razem zbudujemy bazę adresów mailowych. Wy zrobicie resztę rozsyłając kilkadziesiąt listów na zgromadzone adresy mailowe. Anonimowo, z anonimowych skrzynek, z kafejek internetowych, z publicznych sieci np. w marketach. Proste? Poświęćcie kilka godzin na obronę swoich praw i zdobyczy socjalnych. Nie narzekajcie, ale zacznijcie działać !!!

(29.06.2016) Koleżanki i Koledzy, dzisiaj przeczytaliśmy list do Ministra Energetyki na stronie ZZPRC. Kazimierz Marcinkiewicz napisałby yes, yes, yes. Nareszcie. Takie działania są bardzo skuteczne i cenne. Dobry pomysł. Potrzebna kontynuacja. Spór zbiorowy, a później referendum strajkowe. Media, media i jeszcze raz media. Można uruchomić francuskie związki zawodowe. Nasz apel o przesyłanie do nas Waszych opinii o Veolii trwa. Dajcie coś z siebie i przelejcie swoje wrażenia w listach do nas. To tak niewiele, a zobaczycie jakie skuteczne.

(23.06.2016) Koleżanki i Koledzy, trwają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Naszych reprezentantów oceniamy za ich zaangażowanie, wolę walki, nieustępliwość i ambicję. Czasami można mecz przegrać, ale liczy się styl w jakim drużyna rozegrała mecz. Wyśmiewaliśmy kiedyś biało-czerwonych za brak charakteru, profesjonalizmu  i „przechodzenie obok meczów”. Dzisiaj, My-Pracownicy spółki Veolia Energia Łódź, biorąc przykład z postawy naszych piłkarzy możemy powalczyć, możemy wykazać własną inicjatywę i charakter. Kilka lat temu podobne nastroje jak obecnie były na EC2. Gdy usłyszeliśmy, że 90-120 osób może być zwolnionych, nie mieliśmy wesołych min. Powstał Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa. Nagłośniliśmy problemy pracowników EC2. Udało się. Nie było zwolnień. Sami wielokrotnie powtarzacie – dla chcącego nie ma nic trudnego. Dzisiaj stajemy przed wyborem. Przyglądać się egzekucji i liczyć, że ktoś nad nami zlituje się, że ktoś za nas powalczy, czy uaktywnić się i zadziałać. Prezydent Kennedy powiedział kiedyś: „Nie pytajcie, co kraj może zrobić dla Was; pytajcie, co Wy możecie zrobić dla kraju.” Koleżanki i Koledzy, co możecie zrobić dla siebie? Powalczyć, zaangażować się, wykazać trochę zainteresowania, poświęcić trochę swojego prywatnego czasu. To tak niewiele. Chyba dla siebie jesteście w stanie to minimum wykonać? Napiszemy Wam co możecie zrobić. Poprowadzimy Was bezpiecznie, bez narażania Was. Pewna osoba znająca różne techniki rozwiązywania sporów z pracodawcą, zaproponowała, aby każdy z Was napisał do nas na adres nowainicjatywa@wp.pl list. List może być anonimowy, przysłany z anonimowej skrzynki mailowej. Może być krótki lub dłuższy. Jeśli nie macie dostępu do Internetu, to poproście o przesłanie Waszego listu kogoś kto ma taki dostęp. Napiszcie jak Wam pracuje się w Veolii? Czy z radością idziecie do pracy? Jaka jest u Was atmosfera pracy? Jak oceniacie firmę Veolia? Czy dotrzymuje zapisów Kodeksu Etyki? Czy dotrzymuje swoich obietnic? Czy macie jakieś spostrzeżenia, odczucia, którymi możecie podzielić się z nami? Zróbcie to, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Dzisiaj jedziemy na „jednym wózku” i razem musimy działać. Ciekawsze listy anonimowo opublikujemy na naszej stronie internetowej. Jeśli zaangażujecie się w tę akcję z sercem, to przetłumaczymy te listy na język angielski. Na naszej stronie internetowej będą umieszczone ciekawsze listy w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Jaki będzie drugi krok? Możemy go wykonać równolegle z pierwszym. Możemy stworzyć bazę różnych adresów mailowych (polityków, prezydentów, burmistrzów, instytucji które mogą nam pomóc, związków zawodowych np. francuskich związków, instytucji europejskich, wpływowych dzienników, telewizji zagranicznych i polskich itd. , itp. ). Baza będzie systematycznie publikowana i uaktualniana w miarę jej rozwoju. O trzecim kroku napiszemy później, gdy okaże się, że akcja powiodła się i cieszy się Waszym zainteresowaniem. Apelujemy do Was o mobilizację, otrząśnięcie się ze stanu bierności, prosimy też o listy pracowników z innych veoliowych firm. Poprzyjcie nas. Napiszcie o swoich problemach. Napiszcie jakie macie pomysły, aby wybronić się. Stwórzmy burzę mózgów i wulkan pozytywnej energii. Apelujemy! Sami nie zdajecie sobie sprawy ze swojej siły i potęgi. Uwierzcie w siebie i zacznijmy razem działać, niezależnie od przynależności związkowej. Niech związki zawodowe robią to co mogą. My róbmy, to co możemy zrobić sami. To nic Was nie kosztuje oprócz odrobiny czasu. Najważniejsze! W tej akcji nie narażacie się, pozostajecie całkowicie anonimowi. APELUJEMY, STARSI I MŁODZI, KOLEŻANKI I KOLEDZY, PIÓRA DO RĄK I PISZMY PROSTO Z NASZYCH SERC, WYRZUĆMY NASZE EMOCJE I FRUSTRACJE!!! PRZEKAŻCIE WSZYSTKIM WSPÓŁPRACOWNIKOM NASZ APEL. DOŚĆ POWSZECHNEMU TUMIWISIZMOWI !!!!! DZISIAJ JESTEŚMY SŁABI, JUTRO STANIEMY SIĘ RAZEM MOCNI I ZWYCIĘŻYMY !!!!!

(19.06.2016) Koleżanki i Koledzy, ponieważ pracodawca nie uznaje istnienia Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa, nie jesteśmy zapraszani na spotkania z Zarządem Spółki. Jesteśmy zatem pozbawieni szeregu informacji. Staramy się poszukać ich w Internecie. Jedynie na stronie ZZPRC znajdujemy cokolwiek. Cieszymy się z pikiety zaplanowanej 8 września w Warszawie. Pamiętamy jednak, że w 2012 i 2015 roku odbyły się demonstracje w Łodzi. I co z tego, może ktoś z Was spytać? Nic. Żadnego efektu. Pracodawca nie przejął się tymi wydarzeniami. Cieszymy się z pikiety jako dobrego rozpoczęcia czegoś większego. Popieramy też apel ZZPRC o uczestnictwo akcjonariuszy w Walnym. W tym wpisie nie skomentujemy proponowanych zmian Statutu Spółki. Jakiś czas temu opisaliśmy prawa akcjonariuszy. Zachęcaliśmy zwłaszcza emerytowanych akcjonariuszy do złożenia pytań Zarządowi Spółki. Na próżno. Zero zainteresowania. Nikt nie jest ciekawy, dlaczego jednego roku Spółka ma 18 mln. zł zysku netto, a w następnym roku 110 mln. zł. Cóż, to są Wasze pieniądze i to Wy – akcjonariusze powinniście troszczyć się o nie. Korzystajcie ze swoich uprawnień, póki jeszcze je macie. Podobno pracodawca wypowiedział Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Jeśli tak, to jakaś oficjalna informacja przydałaby się pracownikom. Podobno zatwierdzono podwyżki na rok 2016. Informacja i komentarz związków zawodowych byłyby mile widziane. Podobno podwyżka obowiązuje od 1 maja, a nie jak zapisano w naszym ZUZPie od 1 marca. Czy to prawda? Dlaczego? Podobno nowy Prezes zapowiedział zmiany organizacyjne w Spółce i likwidację szeregu przywilejów socjalnych pracowników. Komentarz byłby również mile widziany.  Oczywiście nikt nas nie pyta o zdanie, ale ponieważ posiadamy własną stronę internetową, to przedstawimy je. Jakiekolwiek ustępstwa związków zawodowych będą naszą klęską. Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak nienasycony jest inwestor francuski. Czy będą w tym roku wyodrębnione 2, 3 czy 4 spółki, to za kilka lat może skończyć się tym, że cały zakład będzie podzielony na spółki (metodą małych kroków). Jeśli odpuścimy wysługę, jubileusze czy coś innego z naszych zdobyczy socjalnych, to za kilka lat możemy nie mieć już żadnych przywilejów socjalnych. Krok po kroku mogą być zabierane kolejne. Kto w to nie wierzy? Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to prawda, że mamy ostatnią szansę razem wspólnie powalczyć. Nie ma innej drogi, tylko droga z bodajże 2008 roku. Spór zbiorowy. Mediacje. Referendum strajkowe i w końcu strajk. Nie bójmy się tego słowa. Strajk jest ostatecznością i my znajdujemy się w takim punkcie. Mamy bardzo dużo argumentów (niedotrzymanych obietnic), mamy najliczniejszy związek zawodowy, mamy poparcie pracowników innych spółek Grupy Veolia, mamy zdesperowanych i coraz bardziej świadomych pracowników, że jest to jedyne rozwiązanie. Spór może poprowadzić jedynie największy związek zawodowy z poparciem innych mniejszych. Nie wiemy jaka jest taktyka ZZPRC. Z pewnością poprzemy przedstawiony tu wariant. Czy możemy zrobić coś sami, indywidualnie jako pracownicy? Tak, bardzo dużo. W następnym wpisie przedstawimy Wam co możemy zrobić, aby nie czekać bezmyślnie i biernie na egzekucję. Mamy przed sobą dwa miesiące wakacji i trzeba je pracowicie wykorzystać.

(05.06.2016) Ciekawy link: http://praca.interia.pl/news-bedzie-ochrona-pracownikow-za-donosy-rzad-nie-przesadza-ale-,nId,2213108

(03.06.2016) Koleżanki i Koledzy, jak wiecie doskonale, zostałem zwolniony dyscyplinarnie jako przewodniczący Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa i Wasz członek Rady Nadzorczej. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia miałem prawo odwołać się do sądu. Skorzystałem z tego prawa.
Koleżanki i Koledzy, jesteście prawdopodobnie wielce zaskoczeni tym co się wydarzyło. Ja również. Przewodniczący związków zawodowych, a tym bardziej członkowie rad nadzorczych byli dotychczas traktowani z szacunkiem i odpowiednimi dla ich pozycji honorami. Ta zasada od początku nie dotyczyła mnie. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że moje zwolnienie ma ścisły związek z moją pracą w Radzie Nadzorczej. Zwłaszcza od początku tego roku czułem wzmożone „zawirowania” wokół mojej osoby. Dobitnym tego przykładem była propozycja szkolenia na stanowisku starszego dyżurnego elektromontera EC4 (11 kat. zaszeregowania). Ponad 20 lat pracowałem na stanowisku mistrza zmiany ruchu elektrycznego EC2 (15 kat. zaszeregowania). Dobremu, doświadczonemu pracownikowi, przewodniczącemu związku zawodowego, pracowniczemu członkowi RN, zaproponowano w uznaniu zasług szkolenie na starszego dyżurnego elektromontera EC4. Zapewne nie wszyscy wiecie, że pozostali mistrzowie i p.o. mistrzowie EC2 pracują już na takich samych stanowiskach na EC3 lub EC4. Tylko dla mnie i Wiceprzewodniczącego Nowej Inicjatywy zabrakło niestety i zapewne całkiem przypadkowo lepszego stanowiska niż starszy elektromonter dyżurny. Sprawa mocno wstydliwa dla firmy z takim Kodeksem Etyki. Oczywiście, usłyszę jeszcze wielokrotnie zarzuty szkodzenia wizerunkowi firmy, ale jak widzicie sami, to zarządzający firmą pracują mocno na jej wizerunek.
Koleżanki i Koledzy, swoje obowiązki na różnych płaszczyznach wypełniałem dobrze i uczciwie. Zawsze szukałem porozumienia i byłem otwarty na dialog. Niestety brakowało dobrej woli po drugiej stronie. Nie pamiętam, aby ktokolwiek poprosił członków Zarządu Nowej Inicjatywy na rozmowy dwustronne. Byliśmy wyjątkowo traktowani i w wyjątkowy sposób firma rozwiązała ze mną umowę o pracę. Przed blokiem, na ławeczce. Pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański

(24.05.2016) Koleżanki i Koledzy, wczoraj przed moim domem otrzymałem oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Potrzebuję kilku dni na przemyślenie tego co wydarzyło się. Nie chciałbym komentować tak ważnej sprawy na gorąco. Dziękuję za wszystkie Wasze sygnały poparcia. Pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański

(23.05.2016) W Kodeksie Etycznym w punkcie 3.1 czytamy:
Odpowiedzialność społeczna wobec pracowników przejawia się w naszych następujących działaniach:
- Przestrzeganie wszystkich podstawowych międzynarodowych standardów pracowniczych, jak np. standardy ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy i standardy zawarte w Zasadach Paktu Globalnego ONZ (Załącznik 5), w szczególności w zakresie praw związkowych, zakazu pracy dzieci i pracy przymusowej, a także zapobiegania dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, religię lub inwalidztwo.
Zaczniemy teraz lekturę poszczególnych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dzisiaj Konwencja nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych. Oto najciekawsze zapisy:
Artykuł 1. Każdy Członek Międzynarodowej Organizacji Pracy, dla którego jest w mocy niniejsza konwencja, zobowiązuje się stosować następujące postanowienia.
Artykuł 8. pkt.1. W wykonywaniu uprawnień, które przyznaje im niniejsza konwencja, pracownicy, pracodawcy i ich odnośne organizacje powinni, podobnie jak inne osoby lub zorganizowane zbiorowości, przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów prawnych.
Artykuł 11 Każdy Członek Międzynarodowej Organizacji Pracy, dla którego konwencja niniejsza jest w mocy, zobowiązuje się zastosować wszelkie konieczne i właściwe środki w celu zapewnienia pracownikom i pracodawcom swobodnego wykonywania praw związkowych.
W Deklaracji Filadelfijskiej napisano: „wolność wypowiadania i zrzeszania się jest warunkiem nieodzownym trwałego postępu.”
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w artykule 20 postanawia „Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia.”
Koleżanki i Koledzy, my również wolelibyśmy poczytać jakieś ciekawe książki przygodowe, ale dla Was przeglądamy konwencje, ustawy, deklaracje, regulaminy. Wiemy, że naszą stronę czytują również członkowie zarządów i rad nadzorczych. Jest o czym rozmawiać i dyskutować. Zawsze chcieliśmy przedstawiać nasze sprawy w „cztery oczy”, bez przedstawiania wstydliwych faktów na stronie. Cóż. Po drugiej stronie ktoś zapewne uważa taką możliwość za oznakę słabości. Niesłusznie. Jest to „warunek postępu”. Dialog jest podstawą wszelkich relacji. Pora to zrozumieć, a nie udowadniać kto tutaj rządzi. Możemy cytować tysiące fragmentów książek o zarządzaniu przedsiębiorstwem, o zasadach postępowania menedżerów. Tylko po co?

(23.05.2016) Ciekawe linki:
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/3F74C2B7 ,
http://www.sgie.pl/aktualnosci,5,240.html ,
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/item/1222-zachodni-szef-polskie-pieklo

(20.05.2016) Bardzo dziękuję za wpłacanie darowizn na konto naszego związku. Umożliwia nam to funkcjonowanie i prowadzenie działalności związkowej. Dziękuję za darowizny małe, średnie i duże. Spodziewane i niespodziewane. Nadchodzą ciężkie chwile, dlatego musimy być przygotowani również finansowo. Każdy członek związku będzie miał okazję zapoznać się z naszymi sprawozdaniami na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Związku. Często pytacie, co ze mną. Obecnie odbywam szkolenie na stanowisku starszego elektromontera dyżurnego EC4. Od roku czyli od momentu kiedy zostałem członkiem Rady Nadzorczej, czuję duże zawirowania wokół mojej osoby. Może być różnie. Zawsze trzeba mieć przygotowany wariant awaryjny. Zawsze, w każdej sytuacji, trzeba szukać pozytywów. Jedno jest pewne. Nie zamierzam zrezygnować z przewodzenia Nowej Inicjatywie, aczkolwiek na szkoleniu i wobec nieotrzymywania godzin na działalność związkową, czasu jest rzeczywiście mało.
Ostatnio byłem z dziećmi w mini zoo. Widziałem tam pawia zamkniętego w tak małej klatce, że nie mógł rozłożyć swoich piór, nie mógł pokazać jaki jest piękny. Paw na wolności jest pięknym, kolorowym, dostojnym ptakiem. Czasami widujemy go w telewizji. Tym wiosenno-przyrodniczym akcentem pozdrawiam Was serdecznie. Krzysztof Stefański

(18.05.2016) Koleżanki i Koledzy, niektórzy pracownicy pełnią tzw. pogotowie techniczne (domowe). Mamy nadzieję, że są to dyżury płatne zgodnie z zapisami ZUZP (załącznik 8). Jeśli istnieją jakieś nieoficjalne dyżury domowe, to źle. Prosimy o Wasze uwagi w tej sprawie. Jeśli występują nieprawidłowości, to zgłosimy problem do PIP. W punkcie 1 załącznika 8 ZUZP czytamy: „Pełnienie pogotowia technicznego (dyżuru domowego) należy do obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy wymienionych w wykazie ustalonym przez pracodawcę. Pracodawca powiadamia o wykazie zakładowe organizacje związkowe.” Ponieważ od ponad trzech lat nie otrzymaliśmy takiego wykazu, to nasuwa się oczywisty wniosek. W naszej spółce nie ma dyżurów domowych ;) , albo ktoś nie wywiązuje się ze swoich obowiązków informacyjnych. Przeczytajcie uważnie sami wspomniane przez nas zapisy, aby poznać lepiej swoje prawa. W dni robocze możecie dostać dyżur domowy tylko na 5 godzin po pracy. Was również obowiązuje 11-godzinny odpoczynek dobowy i 35-godzinny tygodniowy ! Polecamy link: http://www.radapracownikow.pl/DYZUR-PRACOWNIKA-W-DOMU-NIE-ZWALNIA-Z-OBOWIAZKU-STOSOWANIA-NORM-ODPOCZYNKU,602,baza-wiedzy.html . Pamiętajcie też, że: „Grafik dyżurów domowych na dany okres powinien być udostępniony pracownikom co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem okresu dyżurów.” Przeczytajcie również to: http://www.radapracownikow.pl/ROZLICZENIE-DYZURU-WYKONYWANEGO-W-DOMU,755,baza-wiedzy.html .

(16.05.2016) Jeżeli czytają nas świadomi swoich praw akcjonariusze Veolia Energia Łódź (najlepiej, gdyby nie byli pracownikami), to prosimy o kontakt. Warto wiedzieć jak najwięcej o Spółce, której akcje posiadamy. Zachęcamy do aktywności, to nic nie kosztuje !

(15.05.2016) Koleżanki i Koledzy, niepostrzeżenie zaliczyliśmy 35 000 wejść na naszą stronę i pędzimy na 40k. Mamy sygnały, że jesteśmy czytani w całej Polsce. Pracownicy Grupy Veolia czytują nas regularnie. Napiszcie do nas (nawet anonimowo) jak wygląda sytuacja w Waszych veoliowych firmach. Czy macie takie same problemy czy jeszcze większe? Zachęcamy do stworzenia Koalicji Aktywnych i Niezależnych Związków Zawodowych Grupy Veolia. Pozdrawiamy wszystkich pracowników polskiej Grupy Veolia.

(15.05.2016) Koleżanki i Koledzy, musimy porównywać się do podobnych firm. Przeczytajcie link: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,19991331,akcjonariusze-kogeneracji-zdecyduja-31-maja-o-6-25-zl-dywidendy.html . Z mocy cieplnej i elektrycznej wynika, że VEŁ jest większą firmą od Kogeneracji. Popatrzmy na ich zysk netto. No, no, no, niecałe 142 mln. zł. Nieźle. Popatrzcie tutaj: https://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=aa46a9dd-d11e-4839-9e50-75741dcbe9b7&groupId=10172 . Zysk netto za 2014 rok to ponad 168 mln. zł. Jak czytamy, przeznaczono zysk na kapitał rezerwowy pod przyszłe inwestycje. Logiczne. A ile my mieliśmy w 2014 roku. Ok. 18 mln. zł. zysku netto? Cooooooooo? Dlaczego? Jakim cudem? Czy ktoś z Veolii potrafi to rzeczowo wyjaśnić? Czekamy na wyjaśnienie tego cudu nad Łódką.

(14.05.2016) Koleżanki i Koledzy, zaczął się weekend, pora zatem na lżejszy temat. Jest taki dokument przyjęty w 1977 roku i zatytułowany: „TRÓJSTRONNA DEKLARACJA ZASAD DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW WIELONARODOWYCH I POLITYKI SPOŁECZNEJ”. Zasady ustanowione w tym dokumencie stanowią wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Nie są obowiązkowe. Ale savoir-vivre jest też nieobowiązkowy. Czy wyobrażacie sobie jednak wielkiego króla, prezydenta czy premiera, który nie stosuje się do reguł savoir-vivre? Nie, nie jest to możliwe. Podobnie jest z firmą wielonarodową jak np. nasza Veolia, która jest nieformalnie zobowiązana stosować zasady z tego dokumentu, gdyż należy do elity wielkich korporacji i dodatkowo ma swój Kodeks Etyki. Firma sama sobie i swoim pracownikom narzuca wysokie standardy postępowania. Musi zatem przestrzegać zapisów Deklaracji.
Teraz zacytujemy kilka zapisów z Deklaracji:
(Pkt.1) „W ramach określonej przez rządy polityki rozwoju, mogą one (przedsiębiorstwa wielonarodowe) również wnieść ważny wkład do wzrostu dobrobytu gospodarczego i społecznego; poprawy poziomu życia i zaspokajania podstawowych potrzeb; do tworzenia pośrednio czy też bezpośrednio, możliwości zatrudnienia oraz do korzystania z podstawowych praw człowieka, w tym prawa do wolności związkowej na całym świecie.” Czy firma Dalkia, (a w przyszłości dotyczyć to będzie Veolii) poprawiła poziom życia pracowników przeniesionych do spółek (sprzątaczki, pracownicy ochrony, łączności i inni)? Czy nie płacąc nam podwyżek w 2016 roku Veolia poprawia nasz poziom życia? Przecież firma powinna nam dać zaproponowaną obowiązkową podwyżkę 50 zł/osobę i dalej negocjować ze związkami podwyżkę o kolejne ileś tam zł. Firma nie tworzy nowych miejsc pracy. Od 2005 roku odeszło ok. 1400 pracowników. Czy ZZNI korzysta z wolności związkowej?
(Pkt.8) „Wszystkie strony, których dotyczy niniejsza Deklaracja powinny respektować suwerenne prawa Państw, przestrzegać ustawodawstwo krajowe, zwracać należytą uwagę na miejscowe praktyki oraz respektować odpowiednie normy międzynarodowe.” W tym punkcie jest jeszcze takie zdanie „….. wolność słowa i zrzeszania się są niezbędne dla długotrwałego postępu„. Tego to chyba niektórzy nie zrozumieją.
(Pkt.16) „Przedsiębiorstwa wielonarodowe, zwłaszcza, gdy działają w krajach rozwijających się, powinny dążyć do zwiększenia możliwości zatrudnienia i poprawy warunków zatrudnienia, … a także bezpieczeństwo zatrudnienia i długofalowy rozwój przedsiębiorstwa.” Kto czuje się bezpiecznie w naszej firmie? Nawet stanowisko prezesa nie jest pewne, a co dopiero przysłowiowego Kowalskiego. Kto odczuwa poprawę warunków zatrudnienia?
(Pkt.25) „Przedsiębiorstwa wielonarodowe … powinny … dążyć do zapewnienia stałego zatrudnienia swoim pracownikom i powinny przestrzegać swobodnie wynegocjowanych zobowiązań dotyczących stałości zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego.” Droga Veolio, uszanuj zatem nasz ZUZP i nasze prawo do stałego zatrudnienia. Poprzedni Prezes dodawał nam otuchy, że jesteśmy już po zasadniczej reorganizacji, czego wynikiem była strategia firmy do 2020 roku wydana na ulotkach. Nie ma tam słowa o wydzielaniu kolejnych wydziałów w spółki. Tymczasem nowy Prezes proponuje „rewolucję”. W ramach „zapewnienia stałego zatrudnienia” oferuje spółki, a przecież mówiły jaskółki, że niedobre są spółki. Polak udowodni, że niemożliwe jest możliwe, a coś nieopłacalnego jest opłacalne. Na złość mamie odmrozimy sobie uszy.
(Pkt.27) „Należy unikać arbitralnych zwolnień.”
(Pkt. 33) „Płace, świadczenia i warunki pracy oferowane przez przedsiębiorstwa wielonarodowe nie powinny być dla pracowników mniej korzystne od oferowanych przez porównywalnych pracodawców w danym kraju.” Bardzo ciekawy punkt. Do kogo możemy porównać się? Chyba tylko do Veolii Energii Poznań ZEC? A jakie tam są płace na podobnych stanowiskach? A dlaczego to my nie dostawaliśmy czterokrotnie premii partycypacyjnej? A ile w Poznaniu dostają na grudniowe Święta? A ile dostają na Dzień Energetyka? A jakie mają Programy Dobrowolnych Odejść? A jaki mają ZUZP? A czy dzieli się ich zakład na spółki? Czy Rada Nadzorcza VEP ZEC podniosła niespodziewanie EBITDA tak jak u nas? Czy ustalono tam podwyżki 2016? W jakiej wysokości? itp., itd. Dlaczego ktoś uwziął się na nasz biedny zrestrukturyzowany zakład? Czy dlatego, że w 2009 roku związki zawodowe zgodziły się na restrukturyzację firmy w spokojnej atmosferze? Jak długo będzie trwać restrukturyzacja? Aż w Spółce pozostanie tylko Zarząd? Czy jesteśmy „królikiem doświadczalnym”?
(Pkt. 42) „Pracownicy zatrudnieni przez przedsiębiorstwa wielonarodowe … powinni … mieć prawo tworzyć organizacje według swojego uznania, jak też przystępować do tych organizacji z jedynym zastrzeżeniem stosowania się do ich statutów. Powinni także korzystać z odpowiedniej ochrony przed aktami dyskryminacji anty-związkowej, w zakresie swojego zatrudnienia.” Czy ZZ Nowa Inicjatywa jest podobnie traktowany jak pozostałe związki?

(13.05.2016) Koleżanki i Koledzy, od kilku dni ZZ Nowa Inicjatywa jest w drugim sporze zbiorowym z Pracodawcą. Oba spory dotyczą spraw płacowych. Oto pismo świadczące, że nasze żądania nie są nadmierne i niemożliwe do spełnienia: zzni-7-2016 . Podkreślamy ponownie, że nasz spór zbiorowy nie ma żadnego wpływu na negocjacje płacowe 2016 pozostałych związków zawodowych. To od 6ZZ zależą Wasze podwyżki płac w 2016 roku. Nasz Pracodawca zawsze stara pokazać się, że w firmie jest dialog społeczny, że bardzo dobrze kontaktuje się ze stroną społeczną. Tak na marginesie, w tym celu została założona Koalicja Związków Zawodowych Grupy Veolia. Związki zawodowe uczestnicząc w Koalicji dają Veolii olbrzymi argument: oto mamy Koalicję, która jest dowodem na istnienie dialogu społecznego. A jakie są korzyści dla pracowników Grupy Veolia z tytułu istnienia jej? Jakie są efekty prac Koalicji? Istnienie Koalicji jest dużym błędem związków zawodowych, które do niej należą. Koalicja powinna nam – pracownikom Grupy Veolia otwarcie powiedzieć, czy dialog społeczny w Grupie Veolia jest dobry czy zły? Mamy wrażenie, że nikt nie odpowie na to pytanie. Niektórzy trzymają dwie sroki za ogon. Z jednej strony wmawia się pracownikom na spotkaniach jak to dialog społeczny kuleje, jakie są trudności, jak walczy się o nasze sprawy, ale z drugiej strony na spotkaniach z pracodawcą, na stronach związkowych, obraz jest już zupełnie inny. Jeśli to jest polityka związków zawodowych, to my przyznajemy- nie rozumiemy takiej „schizofrenii” i nie popieramy jej.
Spór zbiorowy Nowej Inicjatywy ma znaczenie symboliczne, pokazuje właśnie, że niestety tego dialogu społecznego brakuje, że traktowani jesteśmy przedmiotowo, a nasz wielki wysiłek i efekty naszej pracy doceniają tylko akcjonariusze (w 92% zagraniczni). Pracownicy niestety nie są beneficjentami rozwoju firmy, nie odczuwają tego patrząc na swoje płace. Dostajemy od lat mniej niż nasza „poznańska veoliowa rodzina”, a nasza firma jest jak żadna porównywalna  firma w Grupie zreorganizowana i wyciskana do granic naszej wytrzymałości.

(10.05.2016) Koleżanki i Koledzy, od miesiąca nie ustosunkowałem się do pisma Pana Gerarda Bourlanda w sprawie ostatniej Rady Nadzorczej. Wybaczcie mi, ale ostatni miesiąc był dość burzliwy dla mnie. Dzisiaj chciałbym nadrobić zaległości przedstawiając Wam moją odpowiedź na wspomniane pismo. Czytajcie, drukujcie i przekazujcie sobie moją odpowiedź do zapoznania. Oto ona: odpowiedź na pismo Pana Bourlanda . Poproszę o przesłanie mojej odpowiedzi na Wasze skrzynki pracownicze, ale obawiam się, że nie będzie na to zgody. Pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański

(05.05.2016) Podobno dzisiaj odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zarządem. Podobno. Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa nie został na spotkanie zaproszony. Od wielu miesięcy nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze pisma, od jesieni 2015 r. praktycznie uniemożliwiono nam spotykanie się z Wami, od kwietnia 2016 r. przewodniczący ZZNI nie otrzymuje już godzin na działalność związkową, teraz nie jesteśmy zapraszani na spotkania z Zarządem. Istniejemy teoretycznie na papierze. Mamy XXI wiek, działamy w Polsce, w firmie francuskiej o znanym nam wszystkim Kodeksie Etyki. W listopadzie 2015 roku złożyliśmy skargę w PIPie o utrudnianie prowadzenia działalności związkowej. Czekamy na odpowiedź. Na razie minęło 5 miesięcy. Taka jest rzeczywistość. Co nas nie zabije, to nas wzmocni.

(03.05.2016) Święto Narodowe Trzeciego Maja przypomina nam o uchwaleniu Konstytucji 3 maja w 1791 roku, o wielkim i doniosłym świadectwie patriotyzmu i trosce o Polskę. Co możemy zrobić dzisiaj dla Polski? Prawdopodobnie również bardzo wiele rzeczy. Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa zauważył pewne problemy w funkcjonowaniu prawa polskiego i podzielił się swoimi spostrzeżeniami z Panem Prezydentem, Panią Premier i innymi czołowymi politykami. Przedstawiamy Wam list do Pana Prezydenta RP (podobne są listy do pozostałych, wymienionych polityków). Naszą intencją jest zasygnalizowanie i przedstawienie zauważonych spraw. Oto list: do_Pana_Prezydenta_RP . Jeśli macie jakieś uwagi, przemyślenia, to podzielcie się z nami.

(02.05.2016) Elektrownia Połaniec została sprzedana belgijskiemu koncernowi Tractebel SA w dwóch etapach – w 2000 i 2002 roku. Belgowie od początku byli zainteresowani zakupem większościowego pakietu. – Chcieli kupić 85 procent akcji i proponowali po 195 złotych za akcję. Ministerstwo Skarbu Państwa, którym w 2000 roku kierował Emil Wąsacz z AWS, zdecydowało się jednak na sprzedaż tylko 25 proc. akcji, a równocześnie zagwarantowało Tractebelowi takie uprawnienia jak akcjonariuszowi większościowemu, m.in. połowę składu rady nadzorczej, w tym przewodniczącego. W 2002 roku resort skarbu państwa, którego ministrem był już Wiesław Kaczmarek z SLD, sprzedał należące do niego pozostałe 60 proc. akcji, ale każda z nich była już o 35 zł tańsza. Nieprawidłowości przy sprzedaży Elektrowni Połaniec zbadała Najwyższa Izba Kontroli. Oto wnioski NIK: http://www.pb.pl/1420803,16921,nik-nieprawidlowosci-w-prywatyzacji-elektrowni-polaniec . Mija niecałe 16 lat i obecny właściciel elektrowni, francuski koncern ENGIE chce sprzedać Połaniec za 500 mln. EURO czyli ponad 2 miliardy zł.: http://www.strefabiznesu.echodnia.eu/artykul/panstwo-odkupi-od-francuzow-elektrownie-w-polancu lub http://biznesalert.pl/engie-sprzedaje-elektrownie-polaniec-ale-nie-ma-na-nia-chetnych/ .
MORAŁ. Przez 16 lat dzielono Elektrownię Połaniec na spółki, wyciśnięto z niej „soki” (czytaj pieniądze), a teraz sprzedawana jest za 2 razy wyższą cenę. Prawdopodobnie odkupiona będzie przez którąś z naszych państwowych spółek czyli pośrednio za nasze pieniądze. K…. !, tylko Polacy robią takie interesy. Wstyd i hańba. 

(27.04.2016) Koleżanki i Koledzy, nasza strona ma walory informacyjne, ale również edukacyjne. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat i aż dziwne jest, że pozostaje on przemilczany w różnych veoliowych mediach związkowych. Wszyscy akcjonariusze spółek akcyjnych mają określone prawa. Można je podzielić na majątkowe (np. prawo do dywidendy) i prawa korporacyjne (np. prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy). Właśnie na te drugie chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę. Poczytajcie o nich w Internecie np. tutaj: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/analizy/analizy-prawne/jakie-uprawnienia-przysluguja-akcjonariuszom-spolki-akcyjnej/z2xpf . My zacytujemy najważniejszy fragment: „Z uwagi na specyfikę spółek akcyjnych, bezpośrednie zasięganie informacji o sprawach spółki przez wspólników jest znacznie ograniczone, w porównaniu z innymi spółkami handlowymi. Akcjonariusze mogą jedynie podczas obrad walnego zgromadzenia żądać od zarządu udzielenia informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia jednak udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może zaś odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Z ważny powodów, zarząd może przy tym udzielić żądanych informacji poza walnym zgromadzeniem, na piśmie. Przepisy przewidują jednak środek prawny mający na celu ograniczenie swobody zarządu przy odmawianiu udzielania informacji akcjonariuszom. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może bowiem złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji.
Jeśli akcjonariusz wnosi o udzielenie informacji poza walnym zgromadzeniem, zarząd jedynie może, lecz nie musi udzielić akcjonariuszowi na piśmie informacji dotyczących spółki. Jeśli takie informacje zostaną udzielone, celem zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy w dostępie do informacji o spółce, w dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Aby zapewnić przestrzeganie w spółce zasady równego dostępu do informacji, akcjonariusz może nawet złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.”
Koleżanki i Koledzy, Drodzy Akcjonariusze, warto korzystać ze swoich praw. Zwłaszcza akcjonariusze-emeryci, którzy nie obawiają się już niczego, mogą stworzyć grupę świadomych i aktywnych akcjonariuszy. ZZ Nowa Inicjatywa pomoże zorganizować grupę i przygotować się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Możemy wspólnie zastanowić się, dlaczego w jednym roku spółka ma 18 mln. zł. zysku netto, a w następnym 110 mln. zł. Można całe życie przesiedzieć w domu przed telewizorem, a można świadomie korzystać ze swoich praw i pilnować swoich inwestycji. Drodzy Akcjonariusze, skontaktujcie się z nami, jeśli zainteresowała Was nasza propozycja.

(26.04.2016) Interesujący link:
http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/ttip-umowa-handlowa-zagrozenia,165,0,2064805.html

(25.04.2016) Fragment najnowszej książki B.W. „Sensacje XXI wieku – decydujące starcie”: „Dnia 18.04.2016 roku Pan K. przenosi komórkę BHP do pionu dyrektora generalnego. Pan T. publikuje na stronie swoje obliczenia dywidend, wskazując, że źródłem tych informacji jest Krajowy Rejestr Sądowy. Dnia 20.04.2016 Pan K. likwiduje stanowisko dyrektora ds. społecznych. Przypadek, czy zapłata? Po co Pan T. wspominał o KRSie? Zastanówmy się, co znajduje się w KRSach? W Krajowym Rejestrze Sądowym można poprosić o akta dowolnej spółki i przejrzeć je. W aktach spółek znajdują się sprawozdania finansowe, które każdy akcjonariusz powinien kontrolować. Jak napisał Pan T., to tylko kilka godzin lektury. Wróćmy jednak do naszego podstawowego pytania, po co Pan T. wspominał o KRSie, skoro posiada wiele sprawozdań i innych materiałów  finansowych w archiwum własnym. Przypomnijmy, członkowie ZZPRC zasiadają w RN od dawien dawna i są znakomicie zorientowani w szczegółach. Czy Pan T. chciałby, aby ktoś inny znalazł coś w KRSie? Kto miałby znaleźć i co? Jeśli Pan T. uważa, że w sprawozdaniach jest coś ciekawego, to dlaczego nie przekaże tego sedna sprawy osobie, która ma zagadkę rozszyfrować? Dlaczego Pan T. sam nie rozszyfruje tajemnicy? Czy Pan T. boi się czegoś? Czy nie może nic powiedzieć? Czy Pan T. na podstawie tych jakże „szczegółowych” sprawozdań potrafiłby odpowiedzieć na jedno proste pytanie – dlaczego spółka VEŁ miała tylko 18 mln. zł. zysku netto w 2014 roku? Po 9 latach restrukturyzacji i cięciach kosztów spółka ma tylko 18 mln. zł zysku czyli tyle ile miała przed restrukturyzacją! Dlaczego Pan T. nie odsłania kulis jakże ciekawej historii XXI wieku? Dlaczego Pan T. nie może nic zrobić?” 
Dajcie znać, czy chcecie poznać dalsze losy głównych bohaterów książki B.W. „Sensacje XXI wieku – decydujące starcie”. Autor książki poszukuje osoby, które mogą złamać zaszyfrowane kody sprawozdań finansowych.

(24.04.2016) Wiadomość dla akcjonariuszy! Otrzymaliśmy informację, że Dalkia Polska nabyła kilkanaście tysięcy akcji naszej firmy od Skarbu Państwa w 2010 roku po cenie ciut wyższej niż 449 zł. Od tej pory wartość firmy znacznie wzrosła. Nie warto zatem sprzedawać akcji po 125 zł , jeżeli przynoszą one pokaźne zyski. Gdyby jednak ktoś z Was musiał sprzedać akcje, to są chętni inni pracownicy (akcjonariusze), którzy te akcje odkupią z wielką przyjemnością. Zgłaszajcie się do nas. Nie sprzedawajcie Inwestorowi, który oferuje przysłowiowe „grosze” za Wasze cenne akcje.

(23.04.2016) Koleżanki i Koledzy:
– 28.04.2016 roku miało odbyć się spotkanie Zarządu ze związkami zawodowymi. Nie odbędzie się. Widocznie nic istotnego w spółce nie dzieje się.
– W tym tygodniu, wobec trudnej sytuacji, zaproponowaliśmy pozostałym związkom zawodowym spotkanie. Propozycja nie została przyjęta.
– Nowy Regulamin Premii Partycypacyjnej. Miał być ustalony do końca 2015 roku. Pisaliśmy, że zwlekanie z podpisaniem go działa na naszą niekorzyść. I stało się. Na dokumencie widoczna jest data 30.03.2016 roku. Dlaczego opublikowano dokument 21.04.2016 roku? Ciekawe. A jaki jest sam Regulamin? Koalicja zgodnie z naszymi przewidywaniami znowu „dała ciała”. Znów mamy wypłatę premii uzależnioną od realizacji EBITDA przyjętego w budżecie. A miało być tym razem inaczej. Koalicja miała powalczyć, aby premia była zależna od EBITDA wykonanego. Tak nasi działacze mówią już od lat. Jaka Koalicja, taki Regulamin. Pytanie dodatkowe do przedstawicieli Koalicji – kto ponosi koszty spotkań przedstawicieli Koalicji? Czekamy na odpowiedź. A jak przyjmuje się EBITDA w naszej spółce? Bardzo wysoko. Stąd w lutym tego roku Inwestor podniósł EBITDA, aby nie było zbyt dużej premii partycypacyjnej i zbyt dużych podwyżek płac. Tak Inwestor robił wcześniej również. Nieprzypadkowo przez cztery lata premia nie była wypłacana. Nasze 6ZZ nie porozumiały się w sprawie podwyżek z Zarządem. W Koalicji jest taki zapis, że jeśli w jakiejś spółce nie są jeszcze uzgodnione podwyżki, to we wszystkich spółkach Koalicji (w ramach protestu) nie ma podwyżek. Skoro w Veolii Energia Łódź nie uzgodniono podwyżek, to czy w pozostałych spółkach Koalicji w Polsce również są wstrzymane podwyżki? Tak, Koalicja udała nam się rzeczywiście.
– A co z podwyżkami płac w 2016 roku? Skoro 6ZZ nie przyjęły propozycji Zarządu, to konsekwencją powinno być założenie sporu zbiorowego. Ale dialog społeczny w Veolii jest przecież idealny. Zresztą, związki zawodowe zaakceptowały kiedyś porozumienie z Prezesem Lacombem o restrukturyzacji firmy w spokojnej atmosferze. Co tutaj zrobić, żeby pracownicy widzieli walkę o podwyżki? Co tutaj zrobić, żeby wilk był syty i owca cała?
– Mamy zagadkę dla twórców Regulaminu Premii Partycypacyjnej. W 2015 roku mieliśmy 5 wypadków. Załóżmy, że w 2016 roku będziemy mieć też 5 wypadków. Jaki będzie wówczas przyjęty współczynnik kb, 100% czy 80% (patrz punkty 2 i 4 nowego Regulaminu). Czekamy również na odpowiedź.
– Złożyliśmy pismo: zzni-8-2016

(20.04.2016) Trzy fakty:
1. nagła zmiana na stanowisku Prezesa Spółki po bardzo dobrych wynikach finansowych za 2015 rok,
2. ogłoszenie skupu akcji,
3. likwidacja stanowiska Dyrektora ds. Społecznych od 1 lipca br. ( InfoZwZaw4 , InfoZwZaw5 )
świadczą o wrogich działaniach francuskiego Inwestora w stosunku do pracowników Veolii Energia Łódź. Dzisiaj nie ma już wątpliwości, że stajemy przed dużym wyzwaniem. Wiecie jak skończyły się pewne działania w Połańcu. Jeśli macie pomysły czy przemyślenia w tej sprawie, to skontaktujcie się z nami.
OGŁASZAMY ALARM DLA VEOLII ENERGIA ŁÓDŹ

(18.04.2016) Zgłosiły się do nas osoby chętne do kupienia akcji. Jeśli są chętni do sprzedaży, to prosimy o kontakt. Wszystko załatwiamy anonimowo.

(18.04.2016) Na stronie ZZPRC czytamy w piśmie Przewodniczącego: „Jako ZZPRC, jesteśmy organizacją, która nie pisze bzdur, stara się to robić merytorycznie i na podstawie dokumentów.” A dalej: „Ta wiedza (dane o wypłaconych dywidendach od 2006 roku) to efekt lat naszego mądrego i merytorycznego przedstawicielstwa w organach Spółki. To nie żadna tajemnica – każdy może posiąść tę wiedzę. Wystarczy kilkugodzinna wizyta w Krajowym Rejestrze Sądowym.” Przepraszamy, ale podobnie komicznego tekstu dawno nie czytaliśmy. Koledzy z ZZPRC, kto Wam pisze takie fajne teksty? Można się uśmiać do łez. Panie Przewodniczący ZZPRC, z tekstu wynika, że jest Pan akcjonariuszem. Każdego roku dostaje Pan przelewy na rachunek bankowy z tytułu wypłacanej dywidendy. Jeśli Pan podzieli kwotę przelewu przez liczbę posiadanych akcji, to Pan otrzyma wysokość dywidendy na akcję. Po co zatem Pan chodzi do Krajowego Rejestru Sądowego i godzinami szuka takich danych jak wysokość dywidendy? Czy z tym KRSem to oczko puszczone w stronę Pana S.? Pan S. ma grzebać godzinami w KRSie, szukać sensacji i odwalić czarną robotę? A może Pan T. ruszy D. i trochę G. i zrobi coś pożytecznego dla pracowników? Nawet razem z Panem S.?

(18.04.2016) Dla poszukiwaczy sensacji podajemy ciekawy link: http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/skradziono-plany-ochrony-elektrocieplowni,9878758/

(14.04.2016) Szczęśliwym akcjonariuszom proponujemy lekturę tekstu jak w załączonym pliku: wykup akcji .
If I were a rich man,
Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.
All day long I’d biddy biddy bum.
If I were a wealthy man.
I wouldn’t have to work hard.
Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.
If I were a biddy biddy rich,
Yidle-diddle-didle-didle man.
Jeśli chcecie być bogaci, to trzymajcie akcje Veolii Energia Łódź – taka jest nasza rada.

(11.04.2016) Na podstawie art.31 Ustawy o związkach zawodowych dotychczas miałem tyle godzin na działalność związkową, ilu członków liczyła Nowa Inicjatywa. Tak było przez ponad trzy lata. Dzisiaj otrzymałem pismo od członka Zarządu, że pracodawca nie wyraża zgody na przyznawanie mi ww. godzin. Dodano jeszcze, że moja prośba o te godziny pozbawiona jest podstaw prawnych. Ciekawe.  Ograniczono mi możliwość spotkań z Wami, teraz pozbawiono mnie czasu na działalność związkową. To wszystko ma miejsce w firmie o znanym nam wszystkim Kodeksie Etyki, gdzie praworządność jest jednym z filarów. XXI wiek, Europa Środkowa, a możliwość działania niereprezentatywnych związków zawodowych jest bardzo ograniczona. Kto w Polsce przejmuje się takimi faktami? Prawo sobie, życie sobie. W Polsce wszystko jest możliwe, a duży pracodawca jest bezkarny. W praktyce uniemożliwiono nam prowadzenie zgodnej z prawem działalności związkowej. Wiele osób twierdzi, że nie mamy żadnych sukcesów. Dlaczego zatem utrudnia się nam prowadzenie działalności związkowej?
Koleżanki i Koledzy, wszystko zmierza w jednym kierunku. Nie wiem jak długo będę z Wami pracować. Presja wywierana na mnie jest coraz większa. Zbliżają się ważne i trudne chwile. Nowy Prezes zacznie realizować swój plan. Można czekać i narzekać,  albo można działać i bronić się. Zawsze twierdziliście, że związki zawodowe powinny być na zewnątrz firmy. Czy wstąpilibyście do Nowej Inicjatywy, jeśli ten warunek byłby spełniony? Odpowiedzcie szczerze sami sobie, czy jesteście zainteresowani takim związkiem jak na Zachodzie (całkowicie niezależnym od pracodawcy, członkowie zarządu związku nie byliby pracownikami)? Czekam na Wasze opinie. Krzysztof Stefański

(04.04.2016) Do końca pozostawiono na EC2 dwóch członków Zarządu Nowej Inicjatywy. Przypadek? Zaproponowano im szkolenie na stanowisku starszego dyżurnego elektromontera. Propozycje zostały zaakceptowane.

(01.04.2016) Dzisiaj na Prima Aprilis zostałem wyróżniony. Za ponad dwadzieścia lat pracy na stanowisku mistrza zmiany ruchu elektrycznego, za reprezentowanie Was w Radzie Nadzorczej, dostałem pismo z propozycją zmiany warunków zatrudnienia. Mam odbyć szkolenie w 11 kategorii zaszeregowania na stanowisko dyżurnego starszego elektromontera. „Z dniem 01.04.2016 zaprzestaje się wypłacania stałego dodatku kwotowego przyznanego za pełnienie funkcji mistrza zmiany” – czytam w piśmie. Dzisiaj 01.04.2016 roku pracowałem jednak jako mistrz zmiany. Zawsze zastanawiałem się co oznacza w naszej firmie zwrot „wytyczanie ścieżki zawodowej”. Teraz już wiem. Czasami słyszę jak niektórzy pracownicy powtarzają, że to albo tamto, to przez Stefańskiego. Nie dajcie sobą manipulować. Nie mogę zablokować podwyżek płac, nie mogę spowodować, że Zarząd podnosi EBITDA, nie jestem odpowiedzialny za epidemię grypy, ani za ciepłą zimę. Tak naprawdę, to od dłuższego czasu stąpam po „bardzo cienkim lodzie” i ktoś robi wszystko, aby ten lód popękał. Pozdrawiam, Krzysztof Stefański

(31.03.2016) Koleżanki i Koledzy, zawsze powtarzałem, że nie jeżdżę na posiedzenia Rady Nadzorczej w celach turystycznych. Tak było również dzisiaj. Do posiedzenia przygotowywałem się bardzo, bardzo długo. Musiałem stworzyć odrębne zdania do dwóch ostatnich protokołów z posiedzeń Rady. Musiałem zapoznać się z nowym dla mnie materiałem czyli sprawozdaniem finansowym za 2015 rok. Ogólna jakość materiałów jest coraz słabsza. Jeszcze pół roku temu w każdym punkcie znajdowało się kilka tabel, wykresów czy zdań. Teraz wygląda to naprawdę skąpo. Jak wcześniej pisałem, zniesiono cykliczne spotkania członków Zarządu z pracowniczymi członkami Rady. Tak było w poprzedniej kadencji. Jest to dla mnie pierwsza kadencja, spotykam się z nowymi zagadnieniami. Z tych powodów jedynym miejscem, gdzie mogę otrzymać odpowiedzi jest Rada Nadzorcza. Na wielu posiedzeniach 9 kadencji Przewodniczący Rady stopował moje pytania i przechodził do kolejnego punktu porządku obrad. Budziło to moje niezadowolenie. Z jednej strony mamy art. 483 ust.2 KSH, z drugiej Pan Przewodniczący Rady nie zezwala na wszystkie pytania. Do sprawozdania finansowego miałem kilkanaście pytań. Innym osobom mogły wydawać się takie lub owakie. Każdy członek Rady może zadawać dowolne pytania. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. W trakcie gorącej dyskusji Przewodniczący Rady w zasadzie przerwał obrady bez omówienia części punktów porządku obrad. Różnica zdań polegała na tym, że Pan Przewodniczący chciał przejść do kolejnego punktu obrad, a ja próbowałem zadać pytanie i uzyskać odpowiedź. Moją pracę zawsze próbuję wykonać jak najlepiej, w Radzie Nadzorczej również. Jeśli czegoś nie wiem, nie rozumiem, to najzwyklej próbuję zadać pytanie. Najważniejsze jest to, że robię to dla Was i dla naszej firmy. Jutro możecie usłyszeć różne wersje wydarzeń, jak to zwykle bywa. Słyszałem już wiele głupot i niedorzeczności o mojej osobie. Mam nadzieję, że zrozumiecie moją konsekwencję. Nie jestem turystą. Posiedzenie Rady to ciężki kawał chleba, o ile ktoś rzetelnie przykłada się do swoich obowiązków. Jeśli ktoś utrudnia dostęp do informacji, to powstaje naturalne spostrzeżenie, że jest coś do ukrycia, że są tematy tabu. Wykonuję swoje obowiązki w Radzie najlepiej jak potrafię. Zawsze przyświeca mi dobro Wasze i firmy. Tak pozostanie. Pozdrawiam – Krzysztof Stefański

(31.03.2016) Koleżanki i Koledzy, zostaliśmy dzisiaj niespodziewanie zaproszeni o godz. 9.00 na spotkanie o podwyżkach płac. Usłyszeliśmy tylko, że Zarząd podtrzymuje swoją ofertę i nic więcej. Po co właściwie było to spotkanie, skoro tego dnia miała odbyć się Rada Nadzorcza w Warszawie? Korzystając jednak ze sposobności, przedstawiliśmy (jako ZZ Nowa Inicjatywa) naszą ostatnią propozycję podwyżek. Proponujemy 150 zł podwyżki obligatoryjnej na pracownika do wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowo średnio 30 zł na pracownika na wyrównywanie kominów, ze szczególnym wskazaniem wydziałów czy pionów, gdzie rzeczywiście są niższe stawki np. w Sieci Cieplnej oraz dofinansowanie FŚS kwotą 2000000 zł. Jesteśmy związkiem zawodowym rozsądnym, merytorycznym, konkretnym, zdolnym do porozumień. Nie negocjujemy na kolanach. 6ZZ podtrzymało swoje ostatnie stanowisko. O Waszych podwyżkach zgodnie z polskim prawem nie decyduje jednak Nowa Inicjatywa, ale związki zawodowe reprezentatywne czyli koalicja 6ZZ.

(23.03.2016) Koleżanki i Koledzy, od kilku lat Zarząd stosuje taką samą taktykę przy negocjacjach płac. W 2014 roku straszono Was, że nie będzie podwyżki, gdyż Nowa Inicjatywa blokuje negocjacje. W lipcu 2014 roku ogłoszono porozumienie płacowe. Otrzymaliśmy obligatoryjnie 2% podwyżki. Po kilku miesiącach straszenia, że przez Nową Inicjatywę nie otrzymacie żadnej podwyżki, z radością zaakceptowaliście owe 2%. W 2015 roku na początku negocjacji członkowie Zarządu twierdzili, że podwyżki nie będzie,  bo zerowa inflacja. Później mówiono, że podwyżka będzie mała i nieobligatoryjna. Na koniec dostaliśmy 50 zł obligatoryjnie i przyjęliście to z ulgą. Taka jest taktyka Zarządu. Mamy cieszyć się z okruchów z pańskiego stołu. Zarząd jest pewny,że po 2009 roku nasze związki zawodowe nic nie mogą. Zawsze będziemy zazdrościć innym lepszych podwyżek, gdyż mamy takich, a nie innych działaczy związkowych. Dzisiaj Zarząd zaproponował 30 zł podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Dostaliśmy piękną prezentację pełną błędów i dziwnych wyliczeń. Nowa Inicjatywa nie akceptuje żenujących propozycji. O Waszych pieniądzach decydują ulegli, przestraszeni działacze związkowi. Pozostaje Wam zazdrościć innym albo zmienić przestraszonych przewodniczących związkòw.

(22.03.2016) Oficjalne wyniki wyborów na członka Zarządu:
Pan Hilary Kajak 285 głosów
Pan Piotr Piechociński 246 głosów
Pan Wiesław Koc 243 głosy
Serdecznie gratulujemy zwycięzcy Panu Hilaremu Kajakowi. Życzymy wielu sukcesów, wytrwałości, sprawiedliwości, konsekwencji i podejmowania mądrych decyzji na nowym stanowisku. Po cichu liczymy, że nowy Dyrektor ds. Społecznych zauważy, że w spółce jest również siódmy związek zawodowy – ZZ Nowa Inicjatywa, który chciałby być traktowany zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych.
Kilka uwag na gorąco po wyborach . Wyniki głosowania były bardzo wyrównane. Wyborcy negatywnie podsumowali trzyletnią pracę aktualnego Dyrektora ds. Społecznych. Warto zatem dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków i obietnic wyborczych. Zastanawiająca jest przegrana Pana Hilarego Kajaka na EC4 z Panem Piotrem Piechocińskim. To pracownicy EC3 zadecydowali o sukcesie Pana Hilarego Kajaka. Widać popularność Pana Wiesława Koca w Sieci Cieplnej i niepopularność na EC4. Faworyt przedwyborczy wygrał, ale z niewielką przewagą. Nowa Inicjatywa pragnęła zmiany na stanowisku Dyrektora ds. Społecznych i tak stało się. Być może to negatywne opinie na naszej stronie o obecnym Dyrektorze przeważyły szalę zwycięstwa na korzyść Pana Hilarego Kajaka. Jeszcze raz GRATULACJE !

(21.03.2016) Krytyka taktyki negocjacyjnej pozostałych związków zawodowych na naszej stronie i wyższe podwyżki wynagrodzeń w Poznaniu i w Warszawie (niż przewidywali nasi amatorzy-związkowcy) spowodowały, że zmieniono stanowisko negocjacyjne. To najlepiej świadczy, że pozostałe związki przyznały się do błędnej taktyki i do swojej niekompetencji. Na pierwszym spotkaniu wnioskowali o podwyżkę 1,3%+1,3%+1,3%. Na drugim spotkaniu 1,2%+1,2%+1,2%. Dowiedzieliśmy się już, jak było na trzecim spotkaniu. Przedstawiciele 6ZZ nagle podnieśli poprzeczkę. Zażądali 80 zł dla każdego pracownika do osobistej stawki płacy zasadniczej oraz 0,4% średniej płacy zasadniczej uznaniowo (likwidacja różnic płacowych). Cienko. Bardzo cienko. Kto tak prowadzi negocjacje? Dlaczego 6ZZ nie żądają tyle co przed 2009 rokiem np. 350 zł, 250 zł, 200 zł a jak nie, to spór zbiorowy. Dlaczego po 2009 roku przedstawiciele 6ZZ „piszczą cienkim głosem jak Farinelli”? Dlaczego nie ma sporów zbiorowych? Dlatego, że oczekuje tego Inwestor? A co wynegocjowano w zamian? Drodzy Działacze 6ZZ, średnie podwyżki w polskiej gospodarce są na poziomie 4%. Pamiętajcie, Drodzy Działacze, że nikt nam nie da więcej pieniędzy z dobrego serca, jeśli będziecie tylko biernie narzekać i czarować, zamiast działać. Niektórzy twierdzą, że gdyby była zgoda międzyzwiązkowa, to byłoby lepiej. Takiej zgody jak obecnie nie było w historii. 6ZZ działają jednomyślnie od 3 lat. Podpis Przewodniczącego Nowej Inicjatywy na porozumieniu płacowym nie spowoduje wyższych wynagrodzeń. Spowoduje tylko, że kolejny działacz będzie skompromitowany akceptacją niskich podwyżek. I na tym właśnie zależy pozostałym związkom zawodowym, żeby nikt nie pokazywał innej prawdy.

(21.03.2016) Koleżanki i Koledzy, często pytaliście mnie, dlaczego nie startuję w wyborach. Zawsze powtarzałem, że moim głównym celem jest zbudowanie dużego, niezależnego związku zawodowego. Powoli i konsekwentnie robimy to. Jako przewodniczący związku zawodowego mogę Wam dużo bardziej pomóc, niż na stanowisku dyrektora. Decyzja była prosta. Pozostaję z Wami. Wydaje się, że pracy w najbliższych miesiącach będzie co niemiara. Krzysztof Stefański

(16.03.2016) Nie mogę przejść spokojnie do porządku dziennego, gdy słyszę głosy wychwalające nasz Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, wychwalające niby korzystne zapisy ZUZP. Prawda jest inna i niestety bardzo brutalna. Nasz ZUZP jest bardzo, bardzo słaby. Dowodem na to jest ubiegłoroczna historia z pracownikami bocznic. Nasi koledzy przestali być pracownikami ruchu ciągłego. Dlaczego? Po pierwsze mamy bardzo słaby ZUZP, który pozwolił pracodawcy na takie manewry. Po drugie, nie było żadnej aktywnej obrony pracowników bocznic przez największe związki zawodowe naszej spółki. Związki zawodowe poświęciły kolejną grupę pracowników. Tak będziemy oddawać kolejne „przyczółki”, a na końcu pracodawca podziękuje związkom zawodowym za współpracę i pożegna ich działaczy. Przewodniczący związków zawodowych mogliby napisać o podwyżkach w innych firmach Grupy Veolia, o ZUZPach w innych firmach, ale po co Was denerwować, lepiej gdy nic nie wiecie. My zadaliśmy sobie nieco trudu i nasz dział prawny przejrzał kilkanaście ZUZPów różnych firm. Różnica między naszym ZUZPem, a np. ZUZPem poznańskim (VEPZEC) jest kolosalna. Nie popierajmy w wyborach twórców tak słabego ZUZP. Krzysztof Stefański

(15.03.2016) Jak głosować w zbliżających się wyborach? Na to pytanie nie udzielę odpowiedzi. Spróbuję jedynie podzielić się z Wami kilkoma odczuciami i spostrzeżeniami. Jeden z kandydatów, Pan Wiesław Koc, pełni aktualnie funkcję Dyrektora ds. Społecznych. Czy sprawdził się na obecnym stanowisku? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Może macie inne doświadczenia? Osobiście bardzo krytycznie oceniam kadencję Pana Wiesława Koca. Nie biorę pod uwagę stosunku Pana Dyrektora do Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa i tego co dla nas „dobrego” zrobił. Staram się dostrzec jakiekolwiek pozytywy z punktu widzenia zwykłego pracownika. Nie widzę ich. To jest słaba kadencja, merytorycznie przygotowanego ponoć  kandydata. Teraz, jak słyszę, że ktoś mówi o sobie, że jest merytorycznie przygotowany do pełnienia jakiejś funkcji, to zapala się u mnie czerwone światełko ostrzegawcze. Nie pokładałem nigdy nadziei w Panu Dyrektorze, gdyż jako osoba bardzo krytycznie oceniająca ruch związkowy po 2009 roku, nie spodziewałem się niczego pozytywnego.

Pozostaje zatem dwóch kandydatów, z dwóch największych związków zawodowych. W ostatnich latach (od naszego powstania) związki zawodowe działają bardzo zgodnie. Nie widzę istotnych różnic między nimi. Podpisują te same dokumenty. Tworzą koalicję. Można by rzec, będzie to braterski pojedynek. W wyborach liczy się frekwencja. Zachęcam zatem do glosowania. Jeszcze przed 2009 rokiem wskazałbym zdecydowanie jednego kandydata, ale teraz? Jeśli związki zawodowe zawieszają korzystny dla nas program 30/30/40, jeśli otrzymujemy żenujące podwyżki, to na co możemy liczyć. Moja odpowiedź brzmi: LICZCIE NA SIEBIE. Wezmę udział w głosowaniu ze względu na frekwencję, ale niestety nie potrafię Wam zarekomendować jednego z dwóch kandydatów. ZZPRC i ZZIiT są mocno uległe pracodawcy. Tak samo będzie z przedstawicielami tych związków w Zarządzie. Apelowaliśmy w ostatnich dniach o zgłaszanie się innych kandydatów. Szkoda. Szkoda, że tak nie stało się. Pozdrawiam – Krzysztof Stefański

(14.03.2016) 11 marca Komisja Wyborcza ogłosiła nazwiska kandydatów w wyborach na członka Zarządu. Są to:
Pan Hilary Kajak (ER4),
Pan Piotr Piechociński (ER4),
Pan Wiesław Koc (GZ).

(09.03.2016) Dzisiaj po raz trzeci nasi bohaterowie związkowi walczyli o jałmużny dla pracowników czyli o podwyżki. Na pierwszym spotkaniu wystartowali z kosmiczną propozycją 1,3%(obligatoryjnie)+1,3%(uznaniowo)+1,3%(na awanse). 1,3% to ok.40zł do wynagrodzenia zasadniczego. Pamiętamy czasy, gdy żądali 350 zł i zakładali spory zbiorowe. Ale to już historia. To było przed Panem Lacombem. Na drugim spotkaniu propozycja 6ZZ wyniosła 1,2%+1,2%+1,2%. Ze wstydu przedstawiciele 6ZZ składają swoje propozycje pisemnie. Z tego powodu nie wiemy ile zalicytowali dzisiaj. Dochodzą nas wiadomości o dużo większych podwyżkach w Poznaniu czy w Warszawie. Ale naszych bohaterów związkowych to specjalnie nie interesuje. Cóż mogą na to począć, przecież nasz Zarząd nie daje więcej. W Poznaniu to co innego, tam widocznie Pan Prezes proponuje dużo więcej z własnej woli i dodaje co nieco ze swojej kieszeni ;-)  Przedstawiciele Zarządu Veolia Energia Łódź widząc uległość 6ZZ zaproponowali (sprowadzamy wszystko do wartości netto): 0,35%obligatoryjnie +0,5%(uznaniowość, awanse, kominy). Większość pracowników otrzymałaby obligatoryjną podwyżkę ok.10 zł. Akurat na szczoteczkę do zębów, aby wyczyścić niesmak w ustach powstały po negocjacjach płacowych. Jutro Walne Zebranie Delegatów ZZPRC. Podziękujcie Zarządowi ZZPRC za zawalenie negocjacji już na samym starcie tzn. za rozpoczęcie negocjacji od obligatoryjnej podwyżki w wysokości 1,3%. To jest zastanawiające, dlaczego mamy tak nieudolnych działaczy. Co wymyślą, aby przedstawić porażkę jako sukces. Chyba fakt, że mając mniej pieniędzy kupimy sobie mniej czipsów, słodyczy, alkoholu, co wyjdzie nam na zdrowie. Rok temu dostaliśmy 50 zł obligatoryjnie, w tym roku pomimo lepszej sytuacji firmy dostaniemy mniej. Jakie związki zawodowe, takie podwyżki. Nasza propozycja. Wypiszcie się z takich związków. W ten sposób zaoszczędzicie ponad 20 zł miesięcznie, co w połączeniu z podwyżką, podwoi sumę pieniędzy. Teraz macie argumenty, możecie śmiało i masowo opuścić szeregi nieudolnych związków zawodowych. Jeśli tego nie zrobicie, za rok możemy negocjować podwyżki na poziomie kilku złotych. 

(08.03.2016) Z okazji Dnia Kobiet męska część ZZ Nowa Inicjatywa życzy wszystkim Koleżankom i Czytelniczkom naszej strony zdrowia, uśmiechu, dużo energii, wielu sukcesów i miłej atmosfery w pracy.

(07.03.2016) Jeszcze tylko do 10 marca można zgłaszać kandydatów w wyborach na członka Zarządu. Jeśli nie zgłoszą się kolejne osoby, to będziemy mieć bardzo skromny wybór. To chyba Francuz, Napoleon Bonaparte, powiedział, że każdy żołnierz nosi w plecaku buławę marszałkowską. Wg naszej prognozy przedstawionej poniżej wybory wygra obecny Dyrektor, po wycofaniu się z wyborów Pana Hilarego Kajaka. ZZ Nowa Inicjatywa może poprzeć kandydata spoza związku, kandydata niezależnego, który wcale nie zwróci się o nasze poparcie. Wielu pracowników jest coraz bardziej zdegustowanych kandydatami „opcji rządzącej”. Zdegustowani jesteśmy zapowiadanymi na ten rok podwyżkami. Kandydat niezależny wygra zbliżające się wybory.

(04.03.2016) Bardzo ciekawy link. Czytajcie uważnie: http://www.solidarnosc.org.pl/component/k2/item/1222-zachodni-szef-polskie-pieklo?highlight=YToxOntpOjA7czo5OiJwb8WCYW5pZWMiO30=

(03.03.2016) Zgodnie z decyzją VPOL, z dniem 1.03.2016r. do składu Rady Nadzorczej Veolia Energia Łódź został włączony Pan Philippe Lanoizelee. Rada liczy obecnie 9 osób. Pan Lanoizelee jest m.in. Prezesem obu spółek LERF.

(03.03.2016) Ten tekst jest szczególnie polecany osobom, które rozważały możliwość kandydowania w wyborach do Zarządu: nasza prognoza taktyki wyborczej ZZPRC .

(02.03.2016) O prognozach finansowych koncernu Veolia na lata 2016-2018 można poczytać na stronie: http://www.businesswire.com/news/home/20151213005055/en/Veolia-Environnement-Investor-Day-Presentation-2016-2018-Growth , o wynikach za 2015 rok na stronie: http://www.businesswire.com/news/home/20160224006727/en/Veolia-Environnement-Strong-Increase-2015-Results1-Exceeded , o strajku w angielskiej Veolii w sprawie podwyżek na stronie: http://resource.co/article/Latest/Veolia_workers_strike_over_pay-3258 lub http://www.unitetheunion.org/how-we-help/listofregions/londonandeastern/londoneasternnews/payvictoryatveolia/ . Z powyższych artykułów wynika, że globalna sytuacja Veolii poprawia się, a pracownicy niektórych spółek na Zachodzie potrafią strajkować walcząc o ok. 1% wyższą podwyżkę płac niż oferuje pracodawca. Pokazujemy przykłady, że można, że nawet na Zachodzie pracownicy walczą o każdy przysłowiowy grosz. Czy nasze związki potrafiłyby ogłosić spór zbiorowy i strajkować w przypadku, gdyby pracodawca zaproponował dwuprocentową podwyżkę? Czy potrafilibyśmy walczyć o np. 3% czy 4% podwyżki? Dlaczego inni potrafią, na Zachodzie potrafią, w Poznaniu potrafią, tylko w Łodzi jest całkowita niemoc związków zawodowych? Czy obowiązuje jeszcze porozumienie z 2009 roku wspomniane przez Pana Lacomba między związkami, a pracodawcą? Domagamy się odpowiedzi, dlaczego związki zawodowe nie walczą o nasze płace?

(02.03.2016) Oto moja odpowiedź na list Pana Hilarego Kajaka umieszczony na stronie ZZPRC: do Pana Hilarego Kajaka . Wkrótce zamieszczę moją prognozę taktyki wyborczej ZZPRC. Pozdrawiam, Krzysztof Stefański

(29.02.2016) Koleżanki i Koledzy, 2014 rok był gorszy pod względem finansowym dla naszej spółki, niż 2015 rok. 6ZZ rozpoczęło rok temu negocjacje płacowe 2015 od 4,5 procentowego żądania podwyżki plus dofinansowania ZFŚS. W tym roku po rewelacyjnych wynikach naszej firmy 6ZZ rozpoczęło negocjacje od…….. . No właśnie, od ilu procent? Propozycję złożono na pierwszym spotkaniu negocjacyjnym na piśmie. Czy była to następująca propozycja liczona netto: 1,3% obligatoryjnie dla każdego pracownika, 1,3% uznaniowo, 1,3 % na wyrównywanie kominów plus dofinansowanie ZFŚS? Tak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się. 1,3 % to ok. 40 zł. W poprzednim roku otrzymaliśmy obligatoryjnie 50 zł tj. ok. 1,7%. Dlaczego 6ZZ rozpoczęły tak nisko negocjacje płacowe, od 40 zł podwyżki obligatoryjnej? Pytajcie się swoich przewodniczących związków, dlaczego pomimo lepszej sytuacji finansowej mielibyśmy otrzymać w tym roku niższą podwyżkę? Spytajcie się jakie podwyżki wynegocjowano w Poznaniu? Przypominamy, nie jesteśmy w stanie wyegzekwować od Zarządu rozliczenia podwyżek nieobligatoryjnych, dlatego walczymy o jak najwyższe podwyżki obligatoryjne! Prosimy Was, nie powtarzajcie tylko słów powtarzanych Wam przez działaczy 6ZZ: „widocznie więcej nie można było wynegocjować”. Można więcej wynegocjować, ale trzeba chcieć!

(27.02.2016) Wczoraj odbyła się druga tura negocjacji płacowych 2016. Zarząd zaproponował podwyżki 0,4% obligatoryjnie dla wszystkich, 0,5% uznaniowo i 0,3% na awanse. Są to kwoty brutto !!! Dla większości pracowników przypadałoby kilkanaście złotych do wynagrodzenia zasadniczego. Nie chce nam się już tego komentować. Gdy obserwujemy działaczy związkowych jak spokojnie przyjmują dyktat pracodawcy, to czujemy smutek i zażenowanie. Prawda jest brutalna. Dopóki jesteście członkami takich związków zawodowych, dopóty będziecie corocznie otrzymywać takie podwyżki. Zgodnie z ZUZP do 10 marca jest termin na zakończenie rozmów. Nie sądzimy, aby finał nastąpił przed wyborami do Zarządu. Kompromitujące podwyżki nie przyniosłyby chluby kandydatom reprezentatywnych związków zawodowych, które mają realny wpływ na poziom podwyżek. Nowa Inicjatywa postulowała, aby jak największa część podwyżki była obligatoryjna. Nie przedstawiono nam rozliczenia z podwyżek motywacyjnych w 2015 roku i we wcześniejszych latach. Kiedyś związki zawodowe otrzymywały takie dane bez próśb. Teraz nie otrzymujemy ich. Z tego powodu nie mamy pewności czy pula pieniędzy nieobligatoryjnych będzie zrealizowana zgodnie z wynegocjowanym porozumieniem płacowym. Pieniądze obligatoryjne są do wyliczenia, pieniądze nieobligatoryjne to „gruszki na wierzbie”. Nie chcemy zastanawiać się czy pracodawca rozdysponował pieniądze motywacyjne i na awanse, czy nie. Lepiej wynegocjować to, co można rozliczyć. Zaproponowaliśmy Zarządowi, aby przeszedł na propozycje finansowe netto, tak jak to było zawsze, tak jak to robi corocznie strona społeczna: 6ZZ i ZZNI. Kwoty brutto lepiej brzmią dla uszu (są dwa razy większe). Przeczytaliśmy Zarządowi wypowiedź Pana Bourlanda z ostatniej gazetki ŚWIAT VEOLII, o tym jak sytuacja finansowa poprawiła się, jak dziękuje za pracę i zaangażowanie. Panie Prezesie Bourland, teraz trzeba potrząsnąć trochę kiesą, nie żałować grosza i udowodnić pracownikom nie tylko Veolii Energia Łódź, jak bardzo Pan jest wdzięczny za wysiłek pracowników i jak docenia Pan wyniki ich pracy. Niestety za Pańskie podziękowania nie kupimy w sklepie więcej żywności, nie spłacimy naszych comiesięcznych rachunków. Mamy już serdecznie dość tych samych argumentów o ciężkiej sytuacji finansowej, ambitnym budżecie czy oszczędnościach. Dość tych melodii. Proszę zmienić „płytę”. ZZ Nowa Inicjatywa podtrzymał swoją pierwotną propozycję podwyżki płac. Wejdziemy na przyzwoite poziomy w negocjacjach, to wykażemy kompromis. Na koniec, taka sobie luźna myśl. Czasami spotykamy działaczy związkowych (głównie ZZPRC), którzy przekonują nas i Was jak to ZZPRC walczy o nasze sprawy. Wszystkim tym naiwnym osobom udostępnimy wejście na negocjacje płacowe, aby sami zobaczyli stan faktyczny.

(27.02.2016) Kończąc temat podniesienia EBITDA. Na grudniowym posiedzeniu Rady Nadzorczej Pan Wiceprzewodniczący podsumował budżet 2016 jako mało ambitny. Zarząd zobowiązał się, że na spotkaniu 31.03.2016 roku przedstawi Radzie aktualizację budżetu, w której uwzględni wszystkie istotne zdarzenia, które powinny poprawić EBITDA. Ponieważ przypadkowo Rada odbyła się wcześniej, więc uczyniono to 12.02.2016r. Niektóre osoby wykreowały i rozpowiadały plotkę, że osobą winną wzrostu EBITDA był jak zwykle Przewodniczący ZZNI. Bzdura, bzdura i jeszcze raz bzdura. Przez cztery lata nie otrzymywaliśmy premii partycypacyjnej, ponieważ EBITDA był planowany zbyt wysoko w budżecie. Naszym zdaniem celowo. Czy wtedy też winny był Przewodniczący ZZNI?  W tym roku mamy otrzymać premię partycypacyjną w wysokości przeciętnie 1600 zł brutto na pracownika. Inwestor francuski policzył już sobie ile wyda pieniędzy na ten cel: 1600 zł x 1250 pracowników = 2 mln. zł. Szok! Skręca się w bólach? Tyle pieniędzy wypłaci się na uczciwie pracujących pracowników Veolia Energia Łódź w Polsce? Czy nie wystarczą podziękowania w gazetce? Przecież polscy pracownicy, to nie francuscy! Pamiętamy jak inwestor uświadomił sobie ile kosztuje program 30/30/40 w 2013 roku. Co zrobił? Przez dwa kolejne lata zawieszano ten program, w tym roku może być podobnie. Dlaczego jeszcze nie ma Regulaminu Premii Partycypacyjnej? Czy znów wprowadzi się do regulaminu zapisy, które uniemożliwią nam otrzymywanie należnej nam nagrody za bardzo dobrą i uczciwą pracę? W firmach Veolii we Francji pracownicy otrzymują premie partycypacyjne co roku czy raz na pięć lat?. Czy żądza pieniądza przesłania Kodeks Etyki Veolii w Łodzi? Nowa Inicjatywa walczyła co roku o premie partycypacyjne. Płatne ogłoszenie w prasie, liczne pisma w tej sprawie do różnych osób i instytucji. Słyszeliśmy już plotkę, że wypłata tej premii w tym roku, to efekt presji i nacisków Nowej Inicjatywy. Przez skromność nie zaprzeczymy.

(25.02.2016) Ponieważ powtarzają się plotki jakoby przez Przewodniczącego ZZNI, który zwołał dodatkowe posiedzenie Rady Nadzorczej, Francuzi podnieśli EBITDA, więc ponownie zmuszeni jesteśmy sprostować pewne informacje:
– Francuzi uczynili to na pierwszym spotkaniu Rady w tym roku, gdyż prawdopodobnie  spodziewają się dodatkowego wpływu pieniędzy, które nie były uwzględnione w budżecie,
– jeśli nie 12 lutego, to zrobiliby to 31 marca lub w dowolnym innym terminie w trybie pisemnym,
– celowo zrobiono to w trakcie negocjacji płacowych, gdyż jest wtedy wyimaginowany argument za nieprzyznaniem pracownikom uczciwej podwyżki (zysk netto przekroczyliśmy aż o 34 mln. złotych w 2015 roku),
– jak zwykle wymyślono jakąś plotkę, aby obciążyć konto Nowej Inicjatywy, jedynego aktywnego związku zawodowego VEŁ.
Pan Bourland w ostatnim wydaniu gazetki „Świat Veolii” podkreśla, że wyniki finansowe w 2015 roku były lepsze niż w 2014 roku, dziękuje nam za naszą pracę i zaangażowanie. Oczekujemy zatem na uczciwe podwyżki płac w 2016 roku, a nie na jałmużnę zaproponowaną pracownikom na pierwszym spotkaniu dotyczącym podwyżek płac. Dosyć spłacania długów Veolii naszą krwawicą. Niech długi spłacają ci co je wypracowali.

(24.02.2016) W poniedziałek rozpoczęła się kampania wyborcza na członka Zarządu. Jest to bardzo ważna funkcja z punktu widzenia nas-pracowników. Wybrany przez nas członek Zarządu ma bardzo duże kompetencje, ma dostęp do wielu informacji. Funkcja ta to prawdziwy skarb dla nas, jeśli mamy odpowiedniego, wiarygodnego przedstawiciela. W Radzie Nadzorczej można nie poznać wielu spraw, gdy nie chce tego większa część składu Rady (źle pojęta kolegialność). Wspominaliśmy już jak krytycznie oceniamy kadencję obecnego naszego przedstawiciela wywodzącego się z ZZPRC. Jeśli chcemy zmian na lepsze, to powinniśmy zmienić obecny stan rzeczy „o 180 stopni”. Największe szanse wyboru będzie mieć kandydat największego związku zawodowego VEŁ czyli kandydat ZZPRC. Czy to ważne kto będzie reprezentować ZZPRC? Naszym zdaniem jest to mało istotne. Kandydat ten będzie realizować politykę ZZPRC, która jest przyczyną naszej słabości związkowej i pracowniczej. Zawsze powtarzaliśmy, że „tupnięcie nogą” tak potężnego związku spowodowałoby poprawę naszej sytuacji, na przykład zatrzymałoby niedobrowolne odejścia, moglibyśmy mieć corocznie wypłacane premie partycypacyjne, istniałby program 30/30/40, byłyby nieco wyższe podwyżki płac. Skoro związek nie „tupie nogą”, to jest to zastanawiające. Dlaczego? Pisaliśmy o porozumieniu z 2009 roku, które pozwoliło na restrukturyzację firmy w spokojnej atmosferze, pisaliśmy o składaniu wniosków przez przewodniczących ZZ o nagrody dla działaczy i pracowników, pisaliśmy o finansowaniu spotkań Koalicji Związków Zawodowych, jeszcze nie pisaliśmy o prośbie wsparcia finansowego wycieczki działacza związkowego. Tak związki zawodowe nie powinny działać. Odcinamy się od takich spraw. Jak można prowadzić twarde negocjacje, jeśli wiążą związki zawodowe z pracodawcą różne, mniejsze, niezwiązkowe sprawy. Wszystko to dzieje się, gdy związkową siłą przewodnią od wielu lat jest ZZPRC. Taka polityka nam-pracownikom nie przynosi należytych efektów i obciąża konto ZZPRC. Nowa Inicjatywa chce zmian, chce poprzeć osoby nieskompromitowane, nieuwikłane zobowiązaniami. Czekamy na pojawienie się „nowych twarzy”.

(22.02.2016) Dzisiaj przesłałem do Biura Spółki oficjalne sprawozdanie z ostatniej Rady Nadzorczej. Nieoficjalne zostanie przygotowane dla Was wkrótce.
Licznik odwiedzin naszej strony przebija kolejną granicę.
W piątek tj. 26.02.2016 roku odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące podwyżek płac. Krzysztof Stefański

(18.02.2016) Na stronie: http://nszzsolidarnosc-veolia-lodz.pl/uploads/attachements/koalicjazz18012016-752.pdf , dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. Nastąpiły zmiany w składzie i kierownictwie Koalicji Związków Zawodowych. Dlaczego? Przewodniczącym Koalicji został Przewodniczący naszego ZZPRC ! Minął miesiąc, a o sukcesie Przewodniczącego milczy strona ZZPRC. Dlaczego? Czy jest jakiś powód do wstydu? Dlaczego z Koalicji zrezygnowały organizacje związkowe Veolii Energia Poznań ZEC? Wykorzystując okazję życzymy nowemu Przewodniczącemu tak wielu sukcesów w Koalicji, jak na arenie Veolii Energia Łódź. Czekamy również niecierpliwie na nowy Regulamin Premii Partycypacyjnej (miał powstać do 31.12.2015). Czas nie działa na naszą korzyść. Pora zakończyć prace nad Regulaminem. Ciekawe kto będzie miał korzystniejszy Regulamin Premii Partycypacyjnej: Wielka Koalicja, złożona z 14 organizacji związkowych czy Veolia Energia Poznań ZEC? Ciągle czekamy na odpowiedź, czy Koalicja dalej spotyka się za pieniądze pracodawcy? Może doczekamy się podsumowania ponad dwuletniej działalności Koalicji. W jednej kolumnie wypisane sukcesy, w drugiej kolumnie zsumowane koszty finansowe wszystkich spotkań Koalicji poniesione przez pracodawcę.

(18.02.2016) Jesteśmy uważnie czytani również przez nasze Koleżanki i Kolegów, którzy odeszli już z naszej firmy. Jeden z naszych Kolegów znalazł w sieci następujący artykuł: materiał dotyczący płac . Zostawiliśmy go specjalnie na czas negocjacji płacowych. To szalenie sympatyczne, że takie osoby bardziej interesują się tym co dzieje się u nas w zakładzie, niż niektórzy pracownicy. Dziękujemy. Jeśli znajdziecie ciekawe artykuły, wiadomości, to prześlijcie link. Liczymy na to, że zaczniecie do nas śmiało pisać na różne tematy. Wzbogaci to naszą, a raczej Waszą stronę.

(17.02.2016) Negocjacje płacowe. W 2014 roku odwrócono Waszą uwagę od wysokości żenującej podwyżki faktem, że Nowa Inicjatywa blokuje podwyżki płac i nic nie dostaniecie. W lipcu 2014 roku okazało się, że pozostałe związki podpisały porozumienie płacowe i jakoś Nowa Inicjatywa nie zablokowała negocjacji. Nikt nas wówczas nie przeprosił za niesłuszne posądzenia (delikatnie pisząc). W 2015 roku związki zawodowe przekonywały, że budżet jest tragiczny, a stanowisko Nowej Inicjatywy jest śmieszne (proponowaliśmy wzrost płac o 250zł do dalszych negocjacji). Z niepokojem czekaliśmy na negocjacje 2016. Z której strony „oberwiemy”? Po poniedziałkowym pierwszym spotkaniu w sprawie podwyżek płac i po pewnych pojawiających się plotkach, nieco przejaśniła się sytuacja. Otóż, Veolia Energia Łódź uzyskała bardzo dobre wyniki za poprzedni rok. EBIT przekroczono o 36 mln. zł.!!!, a zysk netto o 34 mln. zł.!!! Kiedy ostatnio przekroczyliśmy o tyle założenia budżetowe? Nie pamiętamy. Należałoby wynagrodzić trud załogi w podwyżkach 2016. Ale koszula jest zawsze bliższa ciału. Pracownikom Veolii Energia Łódź można dać ponownie żenującą podwyżkę, przecież jesteśmy tanią siłą roboczą, a pieniążki popłyną w siną dal (wiadomo gdzie). Ponadto lepiej nie rozpieszczać pracowników Veolii Energia Łódź, bo za rok znów będą żądać kokosów. Trzeba znaleźć jakiś argument, że jest ciężko, że trzeba ponownie robić oszczędności. Co tu zrobić? Może podwyższymy budżet i wsp. EBITDA o jakieś 22 mln. złotych i zwalimy winę na Stefańskiego? Związki zawodowe (które podpiszą pokornie propozycje Zarządu) też muszą wyjść z twarzą więc zwiększenie EBITDA i program oszczędnościowy to złoty pomysł. I związki mają alibi i jest „kozioł ofiarny”. Nie byłem na poniedziałkowym spotkaniu. Mam urlop. Podobno Zarząd zaproponował 0,3% brutto podwyżki obligatoryjnej dla każdego, 0,3% brutto na motywacje i 0,3% brutto na awanse. Nowa Inicjatywa zaproponowała wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 200 zł + 50 zł na wyrównywanie kominów płacowych plus 2mln. zł. dofinansowania ZFŚS. Pozostałe 6ZZ przedstawiły swoje propozycje na piśmie. Nie odczytano treści pisma. Czy 6ZZ wstydzą się czegoś? To niesłychane, aby pracownicy nie znali propozycji swoich związków zawodowych. Jeśli coś źle napisałem, to z góry przepraszam i proszę o sprostowanie.
Być może jest trzeci powód zwiększenia EBITDA. Być może za jakiś czas pojawi się informacja o nieplanowanym (nieuwzględnionym w budżecie) wpływie większej sumy do kasy naszej firmy rzędu 22 mln. zł. i Zarząd już o tym wie w tej chwili, a my dowiemy się później. Ale cel będzie osiągnięty – pracownicy dostaną znów żenujące podwyżki.
Pisaliśmy często, że średnie podwyżki wynagrodzeń w ostatnich latach w Polsce wynoszą ok. 4%. Nasze są o połowę niższe. Co to oznacza? Nasze płace będą coraz mniej atrakcyjne w porównaniu z innymi firmami. Mamy lukę pokoleniową. Kto u nas rozpocznie pracę? Jak długo popracuje z taką płacą? Kodeks Etyki to jedno, a drugie to pieniądze.  Ciężko przychodzi francuskiemu koncernowi wynagrodzenie starań pracowników i uczciwe oddanie im części z zarobionych przez nich pieniędzy.
Na koniec. Platini miał 8-godzinne przesłuchanie, a Stefański z Nową Inicjatywą nie. My jesteśmy po prostu uczciwi i to niektórych bardzo złości i kole w oczy. Pozdrawiam, Krzysztof Stefański

(16.02.2016) Uchwałą Nr 24/IX/2015 Rada Nadzorcza zarządziła wybory członka Zarządu Veolia Energia Łódź S.A. IX kadencji przez pracowników Spółki w dniach 17, 18 i 21 marca 2016r. Wybierany będzie jeden przedstawiciel pracowników Spółki spośród zgłoszonych kandydatów legitymujących się poparciem przynajmniej 50 pracowników Spółki lub zgłoszonych przez Zakładowe Organizacje Związkowe.

Głównym celem ZZ Nowa Inicjatywa na rok 2016, ale bardzo, bardzo trudnym, jest zmiana na stanowisku Dyrektora ds. Społecznych. ZZ Nowa Inicjatywa poprze chętnie osobę dotychczas nieskompromitowaną, zaangażowaną w sprawy pracownicze, która zaproponuje pracownikom Veolii Energia Łódź inny sposób sprawowania tej funkcji. Nie ukrywamy, że nasza ocena obecnego Dyrektora ds. Społecznych jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo negatywna. Jeśli zależy Wam na tym, abyśmy byli reprezentowani w Zarządzie godniej, to wybierzmy kogoś innego. Więcej napiszemy wkrótce.

(15.02.2016) Na ostatniej Radzie Nadzorczej, o której wkrótce więcej napiszę, jedynym punktem wniesionym przez Przewodniczącego RN było uchylenie uchwały nr 23/IX/2016 w sprawie budżetu na 2016 rok. Nową uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok, otrzymaliśmy w trakcie posiedzenia Rady. Nowa uchwała podwyższyła wsp. EBITDA o ok. 22 mln. zł. Zdobędziemy ekspertyzę prawną, czy uchwała ta została podjęta zgodnie z prawem.  Uchwały mogą być głosowane w każdym terminie. Dwukrotnie były uchwalane uchwały w trybie pisemnym (poza posiedzeniem). Uchwała ta też mogła być uchwalona na kolejnym posiedzeniu również. Dlaczego została uchwalona teraz? Skąd ten pośpiech i pomysł podwyższenia EBITDA? Inwestor może wszystko. Chyba, że związki zawodowe pokażą, że niekoniecznie wszystko. Trzy pikiety na Puławskiej i sprawa będzie załatwiona po naszej myśli tzn. premia partycypacyjna będzie wypłacana według budżetu wykonanego. Co na to Koalicja Związków Zawodowych? Organizujemy pikiety? Pozdrawiam, Krzysztof Stefański

(14.02.2016) Nawiązując do wczorajszego wpisu. Jak pisaliśmy na początku stycznia, sprawę wprowadzenia nowego systemu pracy na bocznicy PIP z Warszawy odesłał do ponownego rozpatrzenia przez PIP w Łodzi. Stąd może być kontrola PIP na bocznicy. Sądzimy (podobnie jak Koledzy z ZZ Pracowników Bocznic, którzy złożyli skargę w połowie poprzedniego roku), że grafik pracowników bocznic nie został wprowadzony zgodnie z naszymi przepisami. Plotki rozsiewane przez określone osoby sugerują, że przez tę kontrolę nastąpi outsourcing bocznicy. Bzdura. Inwestor francuski nigdy nie zrezygnował z outsourcingu. Na razie odstąpił od outsourcingu. Dzieli naszą firmę od 2005 roku. Wielokrotnie pisaliśmy, że to jest nasz- pracowników VEŁ największy problem. Tylko przy aktywności wszystkich związków zawodowych możemy się przed tym obronić. Inwestor przekonuje nas, że dzieli firmę na spółki, gdyż to zwiększa naszą efektywność. Jeśli tak, to niech dopuści nas do wyliczeń nad opłacalnością tych outsourcingów. Jeśli tego nie robi, to można mieć wrażenie, że coś ukrywa, że jest to skok na kasę. Menedżerowie francuscy zasiadają w wielu Radach Nadzorczych i chyba coś za to dostają?
Wpisanie nowego systemu pracy bocznic do ZUZP byłoby błędem. Zależy na tym niektórym przewodniczącym związków zawodowych, którzy nawet zawieszenie programu 30/30/40 interpretują jako wielki sukces. Wpisanie nowego systemu pracy bocznic do ZUZP, też będą przedstawiać jako sukces, tylko niech mają odwagę i przedstawią to Wam na piśmie. Dlaczego jest to korzystne? W cztery oczy można pracownikom przedstawiać wiele argumentów, tylko po jakimś czasie te argumenty zapomina się i nikt nie wie o co chodzi, dlaczego tak się stało. Uczmy się na błędach i żądajmy wszystkiego na piśmie. Dlaczego wpisanie tego do ZUZP jest tak ważne i pożyteczne? Konkrety na piśmie. Przewodniczący ZZ Pracowników Bocznic poprosił przewodniczącego ZZNI, aby on nie interweniował w obronie pracowników bocznic. Przewodniczący ZZNI poprosił przewodniczącego ZZPB o listę pracowników z podpisami, którzy nie życzą sobie obrony Nowej Inicjatywy. W końcu na bocznicy jest związek tak aktywny, że niedługo ponownie będziemy mogli przekonać się o jego istnieniu. Przypominamy przy okazji, że kilka miesięcy temu, gdy temat outsourcingu był otwarty, zapraszaliśmy przewodniczącego ZZPB do wspólnej pikiety na Puławskiej w Warszawie. Na próżno. Może Wam wytłumaczyć teraz, dlaczego nie wyraził zgody na wspólną akcję. Ma podobną ochronę jak przewodniczący ZZNI. Zobaczymy, może następnym razem przewodniczący ZZPB będzie aktywniejszy w obronie pracowników bocznic i swoich członków związku. Nowa Inicjatywa złożyła podobną skargę co ZZPB do PIP, używając zapewne innych argumentów. I nic więcej. Zrobiliśmy to samo co przewodniczący ZZPB.

(13.02.2016) Podajemy ciekawe linki:
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,8477956,Jak_restrukturyzowac_polska_energetyke_.html#ixzz3zxxNopq1 ,
http://www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/wiadomosc/428/warszawa_pikieta_zwiazkowcow_z_enea_i_el_polaniec.html ,
http://www.sgie.pl/aktualnosci,5,212.html .
Najwyższa pora, aby zerwać porozumienie z 2009 roku, o którym wspomniał Prezes Lacombe. Jeśli związki nie zaczną aktywnie działać, to za kilka lat ich przewodniczący mogą być wywiezieni na taczkach, a związków zawodowych po prostu w małych spółkach nie będzie. Nie pora już na swary i kłótnie. Nadchodzi czas próby. Kto tego nie zrozumiał powinien podać się do dymisji. Nie szkalujcie Nowej Inicjatywy (tu zwracamy się do pewnych osób), bo rzeczywiście możecie nas pewnego dnia zniszczyć i „połknąć” Ale zanim nas „strawicie” ktoś większy połknie Was i będzie miał po wsze czasy spokój. Rozumiecie? Ci co tworzą nieprawdziwe informacje o Nowej Inicjatywie, tak naprawdę są odpowiedzialni za słabość i krytyczną sytuację pracowników Veolii Energia Łódź. Ile razy mamy tłumaczyć się z naszej uczciwości i bezinteresowności. Tracimy tysiące godzin na społeczną działalność, kosztem naszych rodzin i naszego zdrowia, a Wy wierzycie w jakieś kalumnie wymyślane przez określone osoby? Stańcie wreszcie za nami, poprzyjcie nas i nie wierzcie w bzdury wymyślane celowo.
Ostatnio nasi Prezesi byli „wymieniani” co 3 lata. Po co cokolwiek robić ze świadomością odejścia po trzech latach? Po co „zakuwać swoich rodaków w kajdany” i przyglądać się ich krzywdzie? Kto mógłby coś takiego zrobić i jak go wówczas nazwać? Polacy i tak mają ciężkie życie, nawet bez Francuzów. Wszyscy o tym wiemy. Francuzi nie docenią Polaków. Wyraźnie pokazują nam jak traktują nas w swoich spółkach, gdzie jest nasze miejsce. Nie możemy dopuścić, abyśmy stali się niewolnikami w naszym kraju. Niech Francuzi sami robią brudną robotę i później tłumaczą się w prokuraturze lub przed mediami. Nie dajmy się wodzić za nos. Pokażmy, że potrafimy wspólnie działać, zachowując uczciwość i szacunek. Francuzi wcale nie są idealni. Czy Platini jest Polakiem? Czy jest wyjątkiem? Jerzy Kulej powtarzał, że nie ma odpornych bokserów, są tylko źle trafieni. Naszą i Waszą rolą jest właśnie znalezienie takich czułych punktów u przeciwnika.

(12.02.2016) Któregoś dnia „grzebałem” w Internecie. Jakież było moje zdziwienie, gdy natrafiłem na spółki Lerf Sp. z o.o. i Lerf OPCO Sp. z o.o. Obie spółki są zarejestrowane na ul Andrzejewskiej 5 w Łodzi. Słyszeliście coś o takich spółkach? Widzieliście szyldy przed wejściem na Andrzejewskiej 5? Razem z Nową Inicjatywą poznajecie zatem coraz lepiej naszą firmę, która jak okazuje się utrzymuje pewne sekrety, ogólnie dostępne w Internecie. Jeśli chcecie poznać więcej wiadomości o spółkach, to „wyguglujcie” „lerf krs”. Polecamy stronę „Moje państwo”. Wybieramy opcję Krajowy Rejestr Sądowy i szukamy spółek jakich chcemy. Nawet wciąga. W Poznaniu też można odnaleźć podobne spółki DALVEO POZNAŃ OPCO Sp z o.o. i DALVEO POZNAŃ Sp. z o.o. Ciekawe? Przekażcie swoje uwagi i przemyślenia. Może znajdziecie coś więcej? Krzysztof Stefański

(12.02.2016) Dzisiaj rano pracownicy posiadający skrzynki mailowe otrzymali następującą informację od Prezesa Bourlanda. Na 01.03.2016 roku planowane są zmiany:
– powołanie Pana Andrzeja Szymanka na stanowisko Dyrektora Generalnego spółki Veolia Industry Polska i Prezesa Zarządu VIP,
– powołanie Pana Jerzego Kaka na stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu VEŁ,
– po spełnieniu niezbędnych formalności powołanie Pani Anny Kędziory-Szwagrzak na stanowisko Wice Prezes VEŁ.
Za pasem negocjacje płacowe, a tutaj taka istotna zmiana. Dlaczego? Zastanawiamy się chyba wszyscy. Nie jestem najodpowiedniejszą osobą do skomentowania tego zdarzenia. Jeśli napiszę pozytywy o Panu Prezesie, to mogę wyświadczyć niedźwiedzią przysługę. Jeśli napiszę negatywy, to będzie to niegodne i nieprawdziwe. Pracujemy w korporacji. Jesteśmy małymi trybikami w wielkiej maszynie. Nikt nie ma pewnej pracy. Być może następną osobą, która odejdzie będę ja. Nieważne. Są to świadome wybory. Veolia Industry Polska ma siedzibę w Poznaniu. To duży plus dla Pana Prezesa. Wraz z członkami Nowej Inicjatywy życzymy Panu Prezesowi zdrowia, sukcesów i mniej problemów w nowym miejscu pracy, niż w Veolii Energia Łódź. Wyjątkowa sytuacja w naszej firmie powoduje, że praca nawet na stanowisku Prezesa Zarządu jest wyjątkowo trudna i niewdzięczna. Krzysztof Stefański

(10.02.2016) Dzisiaj napiszemy trochę o pieniądzach czyli o zbliżających się negocjacjach płacowych. Na jakie podwyżki możemy liczyć w 2016 roku? Spójrzmy na średnie wyliczenia. Z artykułu: http://biznes.onet.pl/praca/zarobki/przecietne-wynagrodzenie-w-gore-nowe-dane-gus/38b6z7 wynika, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 4,2 proc. Pisaliśmy rok temu jaki jest przewidywany średni wzrost wynagrodzeń na 2015 rok. Wszystko potwierdziło się. 4,2%. A ile my dostaliśmy? 50 złotych co stanowi 1,7%, a program 30/30/40 został w 2015 roku zawieszony. Jakie były ironiczne komentarze, że Nowa Inicjatywa domagała się rok temu 250 zł podwyżki czyli ok. 8%. Aby wynegocjować cokolwiek w granicach 4-5% trzeba było zacząć negocjacje wyżej. Tak zrobiliśmy. Czy zrobiliśmy coś dziwnego? Nie. Przypomnijcie sobie wcześniejsze lata sprzed przełomowego 2009 roku. Jakie były żądania związków zawodowych w 2008 roku? Pamiętacie? 350 zł przy 2,5% inflacji! Niebywałe ? Nasze związki kiedyś coś próbowały. A teraz co robią ? W 2009 roku Pan Prezes Lacombe zakomunikował o porozumieniu ze związkami, które otwiera drogę do reorganizacji spółki w spokojnej atmosferze. Cytowaliśmy dokładne słowa Pana Prezesa wielokrotnie. Tu jest klucz do wszystkiego. Musimy poznać sedno owego porozumienia. Inaczej, wszystko na próżno. Przeczytajcie link: http://kadry.infor.pl/wiadomosci/721215,Wzrost-wynagrodzen-w-2016-r.html  . „Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2016 r. nie powinien wynieść mniej niż 5,9%, a w sektorze budżetowym nie mniej niż 10,5%. Z kolei wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. powinna zwiększyć się o co najmniej 7,4%. To propozycja związków zawodowych.” Czy to oznacza, że nasze związki zawodowe zaproponują 5,9% wzrostu wynagrodzeń, a może nawet 7,4%? Przeczytajcie: http://bigram.pl/prognozowanie-wzrostow-wynagrodzen-na-rok-2016-perspektywa-europejska/ lub http://biznes.pl/magazyny/manager/rynek-pracy-w-2016-bezrobocie-9-1-wzrost-wynagrodzen-o-5/4qfslk . Jeśli weźmiemy pod uwagę przytoczone prognozy wzrostu płac na 2016 rok, żenujące podwyżki w 2015 roku, zawieszanie programu 30/30/40, to podwyżka poniżej 5% będzie totalną porażką związków zawodowych podpisujących porozumienie płacowe w 2016 roku. Ile wynegocjują nasi ambitni negocjatorzy? My pamiętamy wspomniane porozumienie z 2009 roku i twierdzimy – jak zwykle będzie klapa. Będzie czarowanie, że inni w Grupie nie będą mieć podwyżek itd. Tylko zastanówmy się po co powstało tak dużo małych spółek w naszej Grupie? Między innymi po to, żeby nie było takiego socjalu jak w dużych spółkach, aby nie było związków zawodowych, które co roku mogłyby walczyć o podwyżki dla pracowników. Mamy brać z takich spółek przykład? Współczujemy naszym Koleżankom i Kolegom z małych spółek naszej Grupy. Oni są w jeszcze tragiczniejszym położeniu. Alternatywa jest prosta, albo powalczymy o podwyżki na miarę naszych zasług i poprawiających się wyników spółki, albo „nasze” pieniążki popłyną w siną dal. 

(04.02.2016) Koleżanki i Koledzy, znowu przedstawiciele Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa zdobywają informacje, które są w posiadaniu innych związków, a nie są Wam przedstawiane. Mowa oczywiście o Programach Dobrowolnych Odejść jakie były w poprzednim roku w Poznaniu. Przedstawiciele pozostałych związków zawodowych spotykają się z działaczami z Warszawy i z Poznania w ramach spotkań Koalicji. Znają programy PDO w innych firmach, wysokości corocznych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych, średnie płace, wysokości premii partycypacyjnych i wiele innych cennych informacji. Dlaczego nie jesteście informowani o tych wszystkich sprawach? Czy płacicie składki członkowskie? Czy cokolwiek dowiadujecie się od swoich przewodniczących związków. Czy pojawiają się te wiadomości na stronach internetowych tych związków? Jak to jest możliwe, że o niczym nie wiecie? Co najważniejsze, dlaczego Wasze związki zawodowe nie wykorzystują tej wiedzy i nie walczą o podobne warunki w Łodzi? Czy przewodniczących 5ZZ blokuje porozumienie z 2009 roku, o którym wspomniał Prezes Lacombe? Jest tyle możliwości działań, a tu cisza. Spytajcie się przewodniczących 5ZZ dlaczego tak jest? My nie wyobrażamy sobie, aby tak ważne informacje trzymać w szufladzie.

(02.02.2016) Uważny obserwator spostrzegł już jak długofalową politykę prowadzimy od samego początku naszego istnienia. Napisaliśmy mnóstwo pism do Panów Prezesów Veolii Energia Łódź. Niektórzy śmiali się z tego. Często nie było odpowiedzi. My pisaliśmy dalej do Pana Prezesa Veolii Energia Polska. Niektórzy śmiali się z nas dalej. My nie zrażaliśmy się. Pisaliśmy trzykrotnie do Komisji Etyki Veolii. Były salwy śmiechu niektórych działaczy związkowych. Dalej robimy swoje, nie przejmujemy się. Przeszliśmy całą drogę służbową. Daliśmy mnóstwo czasu na odpowiedzi. Przedwczoraj napisaliśmy list „rozpaczy” do Prezesa Frerota. Teraz nikt nam nie będzie mógł zarzucić, że przedstawiamy pewne nasze sprawy magazynowi Forbes lub innym instytucjom zewnętrznym. My staraliśmy się. Próbowaliśmy rozwiązać problemy wewnątrz firmy. Cóż. Traktowano nas ze śmiechem jako związek kanapowy. Nie jesteśmy już związkiem kanapowym, cały czas zgłaszają się do nas pracownicy, wszystko zaczyna się zazębiać. Mamy przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Ale wymagało to trzech lat pracy u podstaw. Wymagało to wizji, pomysłu i cierpliwości. Zbudowaliśmy solidne „fundamenty”. Po trzech latach pracujemy dzień po dniu, a inni gadają, gadają i gadają.

(o2.02.2016) Wczoraj od godz. 5.30 przed wejściem do EC4 rozdawałem nasze pismo do Prezesa Frerota. Tak będziemy coraz częściej działać. Pismo rozchodziło się jak „świeże bułeczki”. Wydrukowaliśmy za mało egzemplarzy.
Na 12 lutego br. zwołałem posiedzenie Rady Nadzorczej. Odbędzie się w Łodzi na EC4. Otrzymałem bardzo skromne materiały na Radę. Poprosiłem Prezesa Bourlanda o uzupełnienie ich. Nie mogę podejmować ważnych decyzji bez podstawowych informacji, o które proszę. Pozdrawiam – Krzysztof Stefański

(31.01.2016) Bardzo ważna informacja. Wysłaliśmy mail do najważniejszej osoby w Veolii, do Pana Antoine’a Frerota. Zdegustowani brakiem odpowiedzi ze strony Pana Prezesa Veolii Energia Polska, Pana Prezesa Veolii Energia Łódź, Komisji Etyki Veolii, postanowiliśmy walczyć o lepszy Program Dobrowolnych Odejść i zwrócić uwagę francuskich menedżerów na złe traktowanie nas w porównaniu do pracowników podobnych polskich firm Grupy Veolia. Nie wspominamy już o pracownikach Veolii we Francji. Oto treść naszego maila: Pan Prezes Antoine Frerot . Prosimy o wydrukowanie pisma dla pracowników nie korzystających z komputerów.

(30.01.2016) Bardzo ważna sprawa. Warto przeczytać. Oto nasze stanowisko w sprawie zaproponowanego przez Zarząd PDO7: zzni-5-2016 . Prosimy o wydrukowanie i zapoznanie z pismem pracowników nie posiadających komputerów. Lektura obowiązkowa. Czekamy również na Wasze uwagi i propozycje. Czytajcie nas w najbliższych dniach, bo będą wkrótce ciekawe informacje.

(29.01.2016) Ograniczenie możliwości spotkań z pracownikami, ograniczenie swobody poruszania się Przewodniczącemu ZZNI na terenie firmy, brak odpowiedzi na nasze pisma, trzymanie członków Zarządu Nowej Inicjatywy na EC2, dowodzą, który związek zawodowy jest najbardziej skuteczny ( zzni-3-2016 ). Nie pytajcie się nas, jakie są nasze sukcesy. Spytajcie się członków Zarządu, dlaczego jesteśmy tak specjalnie traktowani. My nie wnioskujemy do Zarządu o nagrody dla naszych działaczy. Jeśli poprzecie nas i staniemy się związkiem reprezentatywnym, to zaczną się poważne negocjacje jak równy z równym. My nie negocjujemy na kolanach. Cenimy partnerstwo i wzajemny szacunek. Zapraszamy do zapisania się do Nowej Inicjatywy. Możecie należeć do kilku związków zawodowych. Najlepiej jednak do Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa, który działa aktywnie dla Was – bezpłatnie i anonimowo. Dlaczego następujące rozliczenia: zzni-4-2016 , nie interesują przedstawicieli pozostałych organizacji związkowych?

(27.01.2016) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zrezygnowano z wycieczek organizowanych przez Pracodawcę i przeznaczono środki finansowe na pomoc materialną dla pracowników – doładowanie kart podarunkowych do 800/900 zł.

(26.01.2016) Oto krótka relacja z dzisiejszego spotkania z Zarządem: 26.01.2016

(23.01.2016) Polecamy linki:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/9317868,w-lodzi-jednak-bedzie-spalarnia,id,t.html ,
http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/awaria-cieplownicza-w-warszawie-miasteczko-wilanow-bez-ogrzewania/c8lsxx ,
http://warszawa.eska.pl/newsy/praga-poludnie-duza-awaria-cieplownicza-brak-cieplej-wody-i-ogrzewania-lista-adresow/100308

(21.01.2016) Rozstrzygnięty został konkurs na nasze logo. Jest ono zaprezentowane po prawej stronie strony. Jego autor zgodnie z naszymi, wcześniejszymi obietnicami, otrzyma specjalnie ufundowaną nagrodę od Przewodniczącego ZZNI. Co sądzicie o naszym logo? Czy spodobało się Wam?

(20.01.2016) Jeden ze związków chwali się swoimi dokonaniami: „Wynegocjowanie i podpisanie Porozumienia Płacowego – podwyżka wynagrodzenia powyżej zapisów gwarantowanych.” Przypominamy, że zawsze były podwyżki powyżej zapisów gwarantowanych, oprócz pamiętnego 2012 roku. Wówczas przez cały rok sześć związków nie uzgodniło podwyżki i na zaproponowaną kwotę 1250 zł na pracownika nie zgodził się głównie największy związek zawodowy. Wszyscy straciliśmy 1250 zł na niezrozumiałym uporze przedstawicieli ZZPRC w negocjacjach. Czy zapomnieliście o tym? Wynagrodzenia wzrosły średnio o ok. 3,5% w 2015 roku tj. przeliczając na naszą średnią zakładową ok. 115 zł. My dostaliśmy tylko żałosne 50 zł na otarcie łez. Przed 2009 rokiem prawie corocznie zakładano spory zbiorowe w sprawach płacowych. Co się teraz zmieniło, że tych sporów nie zakłada się (oprócz ZZNI) ?  Czy jest jakieś porozumienie zakazujące takich kroków?
Czytamy dalej na stronie ZZPRC: „Na mocy podpisanego w 2015r. porozumienia płacowego, od 1 października br. uruchomiono środki na niwelowanie „kominów płacowych” - dodatkowe podwyżki dla 60 osób, wśród których są osoby wskazane naszymi wnioskami.” Dobrze, że jest związek, którego przedstawiciele mogą takie bajery sprostować. Cytujemy punkt 3 Porozumienia płacowego z 30.03.2015 roku: „Pracodawca przeznaczy dodatkowo na indywidualne podwyżki motywacyjne pulę środków finansowych w wysokości 0,35% wynagrodzenia całkowitego brutto (tj. 0,17% wynagrodzenia zasadniczego). Podwyżki przyznawane będą sukcesywnie w ciągu roku.” Możemy jeszcze przytoczyć fragment protokołu ze spotkania z Zarządem dn. 05.10.2015 roku: „Dyrektor ds. Produkcji poinformował, iż 1 września uruchomione zostały podwyżki z tytułu podwyższenia kwalifikacji, a od 1 października ruszyły podwyżki w ramach likwidacji kominów. Przewodniczący ZZPRC poprosił o listę osób, które otrzymały podwyżki (bez kwot).” Prawdopodobnie Przewodniczący ZZPRC chciał się upewnić czy jego wnioski były skuteczne ;) ? Tylko Pracodawca zna wszystkie wynagrodzenia zasadnicze pracowników. Tylko Pracodawca wie,u których pracowników występują największe kominy płacowe. Występowanie z wnioskami o podwyżki dla swoich prawdopodobnie członków związku jest nieetyczne i niesmaczne. Gdyby Przewodniczący ZZPRC powalczył w trakcie negocjacji o wyższe podwyżki, to dużo więcej kominów byłoby wyrównanych i nie otrzymalibyśmy jedynie 50 zł. Wracając do meritum sprawy. Wyrównywanie kominów było efektem realizacji porozumienia dotyczącego programu 30/30/40, a nie wynikiem porozumienia płacowego !!! I tutaj znowu przypomnimy Przewodniczącemu ZZPRC. To 6ZZ zawiesiło program 30/30/40 w dwóch ostatnich latach, dzięki czemu straciliśmy ogromne pieniądze. Dopiszcie to, Szanowni Działacze ZZPRC, do swojej listy zasług. We wtorek 26.01.2016 r. odbędzie się spotkanie w sprawie programu 30/30/40. Liczymy, że Przewodniczący ZZPRC tym razem stanie na wysokości zadania i nie zawiesi (z 6ZZ) programu 30/30/40 po raz trzeci.

(19.01.2016) Dotyczy naszego wpisu z 28.10.2015 roku, a zatem spraw pracowników bocznic. Wspomniany mail Przewodniczącego ZZPRC powinien znależć się na stronie ZZPRC do zapoznania dla wszystkich pracowników Veolia Energia Łódź. Ciężko polemizować nam i prostować wszystkie zmanipulowane informacje. Jeśli ktoś jest tak naiwny i wierzy, że coś dzieje się bez wiedzy przełożonych, to jest bardzo naiwny. Nie możemy (my członkowie Nowej Inicjatywy) odpowiadać za słowa wypowiedziane przez inne osoby tylko dlatego, że zwracamy uwagę na pewne fakty w dyskusjach. Jeśli w ten sposób będziemy myśleć, to najlepiej jest nie odzywać się, ale i tak nie mamy gwarancji, że ktoś nie powie, że budżet jest mało ambitny, albo to lub tamto jest mało ambitne względem pracowników wydziału X. Nie dajcie się zmanipulować. W sprawie pracowników bocznic podjęliśmy konkretne działania. Została złożona skarga do PIP na nowy system pracy. Łódzki Inspektorat Pracy odpowiedział nam na podstawie lipcowej kontroli, że wszystko jest OK. Złożyliśmy skargę do Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. GIP odesłał sprawę z powrotem do Łodzi i teraz piłka jest ponownie po stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Wszystko wymaga naszej tytanicznej pracy, aby nasze pisma były jak najbardziej merytoryczne. Wiele godzin pisania i lektury naszego ZUZPU, Regulaminu Pracy i Kodeksu Pracy. Mozolna praca. Nie świętowaliśmy ostatnio za długo, gdyż czekają w kolejce następne pisma. Koledzy z bocznic! Naprawdę nie zasypiamy gruszek w popiele. Stale pracujemy. Na niefortunną wypowiedź jednego członka Rady Nadzorczej odpowiedzieliśmy natychmiast następującym mailem: „Szanowny Panie, jako wieloletniemu pracownikowi Veolii Energia Łódź, przykro mi było słyszeć na ostatniej Radzie Nadzorczej opinię, jakoby działania Zarządu Veolii Energia Łódź były i są zbyt mało ambitne na bocznicy. Pragnę przypomnieć Panu, że w chwili przejęcia elektrociepłowni łódzkich przez francuską firmę Dalkia w 2005 roku stan zatrudnienia wynosił ponad 2500 osób. Obecnie po 10 latach przekształceń stan zatrudnienia spadł poniżej 1200 pracowników. Czy podobne działania restrukturyzacyjne koncern Veolia podejmuje we Francji? Opinie, że działania Zarządu są mało ambitne mogą spowodować wzrost nastrojów antyfrancuskich w naszej firmie i doprowadzić do nieprzewidywalnych następstw. Informuję również, że tylko w 2015 roku z Programu Dobrowolnych Odejść skorzystało 4-5 pracowników bocznic, oprócz odejść emerytalnych! Jeśli na modernizację bocznic wydano wiele milionów złotych, to dlaczego Veolia Energia Łódź chciała pozbyć się bocznic? Jeśli twierdzi Pan, że zautomatyzowano wiele prac na bocznicy, to proszę podać przykłady.Szanowny Panie, proszę również stale mieć na uwadze, że gdyby nie duże zadłużenie Veolii pracownikom Veolii Energia Łódź powodziłoby się finansowo znacznie lepiej i nie byłyby potrzebne tak szybkie zmiany restrukturyzacyjne w spółce. Proszę o rozważniejsze wypowiedzi w przyszłości i zrozumienie ciężkiej sytuacji pracowników Veolii Energia Łódź. Z poważaniem, Krzysztof Stefański, członek Rady Nadzorczej”  Koleżanki i Koledzy, Koledzy z bocznic, nie wierzcie w przekazy nie umieszczane na oficjalnych stronach internetowych związków. Dobrze, że powiedzieliście nam o tym piśmie i mogliśmy sprostować je. Od trzech lat widzicie jak działamy. Nie wątpcie w nas, gdyż jesteśmy w tej chwili jedynym, aktywnym związkiem zawodowym. 

(18.01.2016) Na stronie ZZPRC znajduje się lista Społecznych Inspektorów Pracy. Dwie osoby pełnią podwójne funkcje. W ER2 i w pionach GF,GL,GZ. Powinny być zarządzone w tych komórkach wybory uzupełniające. Nowa Inicjatywa wnioskowała o to. Zrobiono inaczej. Jako pracownicy straciliśmy możliwość posiadania ochrony przed zwolnieniem dla dwóch kolejnych osób. Nikt nie przyznaje się do faktu, że poparł takie niekorzystne rozwiązanie. Domyślamy się, że chciały tego pozostałe związki zawodowe. Gdyby było inaczej, to byłyby wybory uzupełniające. To kolejny bulwersujacy przykład słabości naszych związków. Jedyną receptą na wyjście z tej sytuacji, jest zapisywanie się do Nowej Inicjatywy bez wypisywania się z innych związków zawodowych. Wówczas nic nie ryzykujecie. Wiele osób już tak zrobiło. Czlonkowstwo w ZZNI jest bezpłatne i całkowicie anonimowe.

(15.01.2016) Inne wiadomości ze spotkania z Zarządem. Przedstawiono do zaopiniowania Program Dobrowolnych Odejść nr 7. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że kolejne programy powstawały na wniosek (!) związków, które są Stronami Układu Zbiorowego Pracy (5 związków). Rewelacja. Pamiętamy jeszcze naszego pracownika w telewizji, który ze łzami w oczach mówił o zwolnieniu z pracy. A tu proszę, niespodzianka. To wszystko mamy na wniosek 5ZZ – Stron ZUZP. Co tu się dzieje? Czy tak postępują pracownicze związki zawodowe? Ręce nam opadają. Odechciewa się wszystkiego. Odechciewa się robić cokolwiek. Bijemy głową w mur. Przedstawiciel ZZNI powiedział, że PDO mogą być wprowadzane każdego roku pod warunkiem, że będą całkowicie DOBROWOLNE ! Nowa Inicjatywa zaproponowała PDO podobny do poznańskiego, dla pracowników na dwa lata przed emeryturą. Jesteśmy pewni, że te 10 osób zgłosiłoby się szybko, a tak będzie znów „zachęcanie” pracowników do odejść. Będą łzy i rozpacz. Zawsze pisaliśmy o tym, że związek o takiej sile jak ZZPRC tupnąłby delikatnie i  przypadki „zachęcania” pracowników do odejść nie miałyby miejsca. Tylko dlaczego ZZPRC nie tupie ?
Przedstawiciel Nowej Inicjatywy spytał się o:
– program 30/30/40, którego zasady na 2016 rok miały być omówione w połowie listopada! Mały poślizg. Program ma być omówiony pod koniec stycznia. Poprosiliśmy o wiarygodne rozliczenie programu za 2015 rok i dodatkowo rozliczenie 0,35% podwyżki z porozumienia płacowego 2015 na indywidualne podwyżki motywacyjne,
– liczbę pracowników na koniec 2020 roku. Takiej informacji nie otrzymaliśmy w prezentacji Strategii. Nie wiadomo. Niby zbliżyliśmy się do optymalnego zatrudnienia. Czy można w to wierzyć? W naszej opinii jest to sprawa bardzo elastyczna. Gdy będzie odpowiednia sytuacja, to może nastąpić szybkie przyspieszenie niekorzystnych dla nas działań. Ale to tylko nasza interpretacja obecnej sytuacji,
– wypłatę nagród dla działaczy związkowych w 2015 roku na wniosek przewodniczących związków. Czy były wypłacone? Dyrektor ds. Społecznych stwierdził, że wypłaty nagród dotyczą nie tylko działaczy związkowych i nie ma w tym nic dziwnego, a wypłacane są na podstawie art. 15 ZUZP. Sprawdziliśmy. Naszym zdaniem wspomniany artykuł ZUZP nie dotyczy akurat takich nagród. Posumowaliśmy to jako patologię. Nie może być takich przypadków. Pracodawca może SAM przyznawać pracownikom nagrody, gdyż ON pracowników ocenia. Związki zawodowe mogą ze swoich funduszy nagradzać wskazanych przez siebie pracowników. Jeżeli pracodawca nagradza wskazanych przez przewodniczących związków działaczy, to jak nagrodzeni działacze związkowi mogą ustalać później ambitną taktykę nagocjacyjną poszczególnych związków i twardo negocjować z Zarządem nasze podwyżki? Wiadomo. Gdy działacze będą twardo walczyć w negocjacjach płacowych, to następnego roku nie będzie owych nagród. To „oczywista oczywistość”. Nowa Inicjatywa tak walczy o sprawy pracownicze, że nawet spotkań z pracownikami nie może zorganizować.
– odpowiedzi na nasze pisma. Dyrektor ds. Społecznych stwierdził, że odpowiedzi są udzielane na spotkaniach i protokołowane. Proponujemy zatem wziąć kilkadziesiąt naszych pism na spotkanie i udzielać wyczerpujących odpowiedzi. Pismo po piśmie. Nic prostszego. Dlaczego tego Zarząd nie robi? Ostatnio słyszeliśmy inny powód nieudzielania odpowiedzi. Teraz znowu inny. Głowa boli,
– spotkania związkowe z pracownikami, bowiem od początku listopada 2015 roku nie udało nam się zorganizować ani jednego spotkania. Dyrektor ds. Społecznych stwierdził, że możemy takie spotkania organizować po godzinach pracy w naszym pomieszczeniu związkowym na EC4. Super propozycja! Mamy nadzieję, że Pan Dyrektor za kilka miesięcy sam będzie spotykać się w ten sposób z pracownikami w nowej, a w zasadzie starej roli Przewodniczącego ZZPRC. Bardzo na to liczymy. Potrzebne są zmiany. Konieczne są zmiany na tym jakże ważnym dla pracowników stanowisku.

(14.01.2016)  Oto ciekawe linki:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/9287469,koniec-ze-spalarnia-w-lodzi-smieci-moga-trafic-do-belchatowa,id,t.html ,
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3921569,budowa-spalarni-w-lodzi-pis-zawiadamia-prokurature-i-chce-kontroli-nik,id,t.html ,
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/najbardziej-rakotworcze-miasta-w-polsce/r8kp2e

(13.01.2016) Koleżanki i Koledzy, przekazujemy garść informacji z dzisiejszego sspotkania z Zarządem. Negocjacje płacowe 2016 rozpoczną się w lutym. Podkreśliliśmy, że wobec zrealizowania budżetu, lepszego EBITU i zysku netto niż planowano, pracownicy liczą na dużo wyższe podwyżki, niż to miało miejsce w roku ubiegłym. Dywidenda będzie w wysokości ok. 36 zł. Premia partycypacyjna, o którą walczyliśmy od samego początku istnienia Nowej Inicjatywy w końcu będzie wypłacona w okolicach lipca. Średnio na pracownika będzie wynosić ok. 1600 zł brutto. Pomimo nazbyt optymistycznych założeń budżetowych 2015, będziemy po kilku latach partycypować w zyskach Veolii. Spytaliśmy o nowy Regulamin Premii Partycypacyjnej, który miał być gotowy do końca 2015 roku (art.6 ust.2 starego Regulaminu). Regulamin ten ustalany jest pomiędzy Veolią Energia Polska i Koalicją Związków Zawodowych. Zarząd nie potrafił udzielić odpowiedzi, kiedy Regulamin będzie gotowy.

(10.01.2016) Koleżanki i Koledzy, w grudniu 2015 r. obchodziliśmy nasze trzecie urodziny. Jak ten czas leci! Mamy tak dużo pracy, że nie było czasu na świętowanie naszego jubileuszu. Pracy i obowiązków jest coraz więcej. 13 stycznia jest spotkanie Zarządu ze związkami zawodowymi. Zapraszamy wszystkich do lektury następującego pliku: trzecie urodziny .

(03.01.2016) Koleżanki i Koledzy, na 1 lutego 2016 roku zwołałem posiedzenie Rady Nadzorczej. Program obrad jest bardzo bogaty. Nie mogę zgodzić się na brak informacji w wielu sprawach. Zwykle tak zachowują się osoby, które mają coś do ukrycia. Czy ukrywane są jakieś wstydliwe informacje przed przedstawicielem Nowej Inicjatywy, przed pracownikami? Jeśli takie informacje istnieją, to wskazane byłoby wyjaśnienie ich, w przeciwnym wypadku mogą one z czasem wypłynąć samoistnie z gorszym efektem dla wizerunku firmy. Rozmowy, rozmowy i jeszcze raz rozmowy. To jedyna droga dla ludzi rozsądnych. Nie chciałbym, aby obrady Rady Nadzorczej przypominały kabaret, a na ostatniej Radzie zdarzyły się przedziwne sytuacje: zła numeracja uchwał, niezachowanie porządku obrad, zabieranie głosu osobie mówiącej, wyłączanie mikrofonu. Nowa Inicjatywa zawsze dbała o dobry wizerunek firmy. Zachęcamy do spokojnych, partnerskich rozmów. Pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański

(01.01.2016) Koleżanki i Koledzy, dnia 12 stycznia 2005 roku, Pracodawca podpisał ze wszystkimi organizacjami związkowymi Porozumienie w sprawie warunków prowadzenia działalności statutowej przez związki zawodowe. Punkt 10 Porozumienia brzmi: „Spotkania Związków Zawodowych będą organizowane zgodnie z ustalonymi procedurami z uwzględnieniem dotychczasowej praktyki.” Dotychczasowa praktyka pozwalała na spotkania z pracownikami w godzinach pracy, nie było limitu liczby spotkań w roku. Dyrektor ds. Społecznych przedstawił nowe, następujące pismo do podpisania związkom zawodowym: Porozumienie w sprawie organizacji spotka . Przypominamy, że Dyrektor został wybrany przez załogę w wolnych wyborach i zastanawiamy się poważnie, jak to się stało? Jak nasz reprezentant może nam przedstawiać takie poniżające propozycje porozumień?  Kto podpisze  coś takiego mając bardziej korzystne Porozumienie z 2005 roku? Związki ograniczyłyby na własną prośbę możliwość wolnej działalności związkowej i spotkań z Wami. Nic nie wiemy, aby porozumienie przesłane przez Dyrektora ds. Społecznych zostało podpisane, ale już odmówiono nam spotkań na podstawie owego porozumienia. Cyrk i farsa. Nie będziemy dłużej przyglądać się temu bezczynnie. Związki zawodowe dwukrotnie zawiesiły bardzo korzystny dla pracowników program 30/30/40. Czy jest możliwe, że na polecenie Pana Dyrektora nowe porozumienie zostanie podpisane?