Witamy

„Trzeba tak żyć, żeby można było mieć szacunek dla samego siebie.”

(18.08.2016) Polecamy link: http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rynek-pracy-w-polsce-nalezy-do-pracownikow,176,0,2140336.html . Oto fragment: „Wzrost zatrudnienia przyspiesza, a firmy coraz częściej narzekają. że mają kłopot ze znalezieniem rąk do pracy. Od kilku miesięcy wzrost wynagrodzeń wyraźnie przekracza 4 proc. W lipcu średnia krajowa wzrosła o 4,8 proc.”

(15.08.2016) Koleżanki i Koledzy,

- Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa nie wystawia żadnego kandydata w zbliżających się wyborach do Rady Nadzorczej, gdyż mamy wybranych trzech członków RN z ramienia pracowników IX kadencji,
– czekamy w dalszym ciągu na Wasze listy i opinie o naszym inwestorze, będziemy je umieszczać na stronie internetowej. Byłoby super, gdybyście zdążyli do czasu demonstracji w Warszawie,
– tworzymy bazę adresów mailowych do dzienników, magazynów, telewizji, rozgłośni radiowych, władz państwowych i władz lokalnych – nadsyłajcie, a wkrótce opublikujemy je, aby mogły służyć każdemu związkowi zawodowemu,
– zbieramy wyroki sądowe pracowników mówiące o tym, że Dalkia, a obecnie Veolia złamała w Polsce prawo.

(29.07.2016) Koleżanki i Koledzy, 23 maja 2016 roku Pan Prezes Jerzy Kak poinformował Was mailowo o moim zwolnieniu dyscyplinarnym. Słowa Pana Prezesa (czerwonym drukiem) skomentuję (czarnym drukiem).
„Cały czas staraliśmy się o naprawę naszych wzajemnych relacji i rozpoczęcie konstruktywnej współpracy.” Panie Prezesie, proszę o przykłady takich starań. Czy ma Pan na myśli szykanowanie mnie i dyskryminowanie mnie (i nie tylko mnie) jako działacza związkowego Nowej Inicjatywy ? Od początku naszego istnienia żaden Prezes nie zaprosił Zarządu Nowej Inicjatywy na spotkanie. Pan Prezes Jerzy Kak również. Jako przewodniczący Nowej Inicjatywy w czerwcu 2013 roku zostałem poproszony na rozmowę z Prezesem Lacombem. Rozmowa dotyczyła głównie pracowników likwidowanej EC2. Na początku urzędowania Pana Prezesa Andrzeja Szymanka poprosiłem o rozmowę i tematem krótkiej rozmowy byli również pracownicy likwidowanej EC2. Jako przewodniczący Nowej Inicjatywy spotykałem się z Zarządem firmy na spotkaniach, na które byłem zapraszany. Na wiele spotkań nie zapraszano mnie. Do momentu stwierdzenia, że ZZ Nowa Inicjatywa nie istnieje, Pan Prezes Jerzy Kak nie wyraził ochoty spotkania się ze mną lub z Zarządem Nowej Inicjatywy.
„Jak Państwo wielokrotnie mieli okazję się przekonać, Zarząd był i jest otwarty na rozmowy, propozycje zmian i usprawnień w naszej firmie”. Tego nie będę komentować, ponieważ każdy z Was wie dobrze ja to wygląda w praktyce.
„Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele działań na rzecz naszej załogi”. Ostatnio Pan Prezes zaproponował Wam z tego tytułu zabranie szeregu zdobyczy socjalnych i wydzielenie kilku spółek. Oczywiście „na rzecz naszej załogi”. Pamiętam jeszcze słowa pewnego Dyrektora, że outsourcing w wydaniu Dalkii (obecnie Veolii) jest korzystny dla jej pracowników. Pamiętam też późniejsze spotkania z pracownikami tych wydzielonych spółek jak ze łzami w oczach i żalem opowiadali, ile na tym „zyskali”.
„W tych działaniach współpracujemy z organizacjami związkowymi działającymi w naszej firmie. W trudnych sytuacjach dyskutujemy i dochodzimy do porozumienia.” To widać po ostatnich wpisach na stronach internetowych związków zawodowych.
„Tej otwartości i zainteresowania konstruktywnym działaniem nie podzielał Pan Krzysztof Stefański. Zamiast włączenia się do naszych wewnętrznych rozmów, zdecydowanie utrudniał dialog.”Jak wyżej napisałem, nie byliśmy zapraszani na jakieś wewnętrzne rozmowy. Na moje pytania i pisma często nie otrzymywałem odpowiedzi, gdy zostałem członkiem Rady Nadzorczej zlikwidowano nawet cykliczne spotkania z członkami  Rady. Na proste pytania typu „Jaki był zysk netto firmy w poprzednich latach?”, otrzymywałem odpowiedzi, że „sytuacja ekonomiczna pracodawcy nie stanowi przedmiotu, ani celu ustawowych zadań związków zawodowych?” Śmieszne? Tak, ręce opadają. Od trzech lat prosiłem o różne informacje, prosiłem o podobne traktowanie nas jak pracowników z Poznania. Na próżno. Nawet trzy pisma do Komisji Etyki nie doczekały się jakiejkolwiek odpowiedzi. Taka jest polityka firmy Veolia, to nie przypadek. O dialogu społecznym ostatnio też sporo napisano, nie będę powtarzać się.
„Wielokrotnie zwracaliśmy się do Pana Krzysztofa Stefańskiego z prośbami o zaprzestanie swoich działań, on jednak konsekwentnie naruszał zasady uczciwości i lojalności wobec Grupy Veolia.” Kolejni Prezesi unikali rozmów ze mną, Pan Bourland unikał rozmów na drażliwe tematy w Radzie Nadzorczej przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad. Rozumiem zatem, że prośby owe zostały przekazane mi pisemnie, skoro nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Proszę zatem Pana Prezesa Jerzego Kaka publicznie o udostępnienie ich pracownikom. Powinni poznać całą prawdę. Ponieważ pisałem pisma o najważniejszych problemach naszej firmy, zadawałem różne pytania zachowując odpowiedni szacunek dla moich rozmówców i odpowiednią formę, oczywiste jest, że nie ma pism zakazujących mi zadawania pytań i pisania do przełożonych! Jeśli mylę się i nie pamiętam czegoś, to Pan Prezes Jerzy Kak zaprezentuje Wam owe prośby dla rozwiania wszelkich wątpliwości.
„Niestety pomimo naszych próśb i prób mediacji, Pan Krzysztof Stefański kontynuował swoje działania, godząc w interesy i wizerunek jego miejsca pracy i tym samym nas wszystkich. Wobec tego podjęliśmy decyzję o zakończeniu stosunku pracy z dniem dzisiejszym.” Były nawet próby mediacji! Rozumiem, że poprzez jakąś osobę trzecią (jak to w mediacjach). Nie przypominam sobie ani próśb, ani prób mediacji. Podtrzymuję moją opinię, że zwolnienie mnie ma ścisły związek z moją sumienną i dociekliwą pracą w Radzie Nadzorczej. Pragnę Was zapewnić, że godnie Was reprezentowałem, pilnując interesów naszej firmy. Będąc lojalnym pracownikiem wierzyłem, że trzeba nasze problemy rozwiązać wewnątrz firmy. Zwracałem również uwagę, że polityka Pana Bourlanda może doprowadzić do utraty wizerunku. Dzisiaj nie mam żadnej satysfakcji widząc pogłębiający się kryzys i realizowanie się czarnego scenariusza, który przewidywałem. To Pan Jerzy Kak i Pan Gerard Bourland odpowiadają za politykę naszej firmy, za gorsze traktowanie nas w stosunku do innych pracowników firm Veolii w Polsce, za nasz przyszły wizerunek. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za liczne wyrazy solidarności – Krzysztof Stefański

(28.07.2016) Na stronie 9 http://www.solidarnosc.lodz.pl/upload/editor/files/RIZ%20marzec%202015a4s.pdf czytamy: „Organizacje związkowe działające w Dalkia Łódź S.A. w latach 2007-2010 są w kolejnych sporach zbiorowych o wzrost wynagrodzeń zasadniczych. W 2008 r. doszło po raz pierwszy w naszej firmie do przeprowadzenia referendum strajkowego, w którym ponad 96% uczestników opowiedziało się za przeprowadzeniem strajku. „

(25.07.2016) Przeczytajcie następujący artykuł: http://businessinsider.com.pl/strategie/kariery/najdluzszy-platny-urlop-w-pracy/g9ngkec . Wypunktujemy poniżej najciekawsze zdania. Prawdopodobnie menedżerowie Veolii czytują naszą stronę. Odrobina refleksji nie zaszkodzi nikomu.
1. Dla przedsiębiorstwa sukces to bowiem nie tylko zyski, ale też pomyślność pracowników, społeczności, czy całej planety.
2. Nasza firma to nasi ludzie – Clif Bar podkreśla na stronie internetowej firmy  – Pracujemy, by stworzyć środowisko, w którym nasi pracownicy mogą rozwijać się i osiągać sukces, żyjąc w taki sposób, jaki chcą.
3. Danie pracownikom możliwości całkowitego odprężenia się i naładowania akumulatorów, zapobiega ich wypaleniu zawodowemu i pozwala zatrudnionym stać się bardziej wydajnymi niż wcześniej.
4. Clif to nie jedyne miejsce, które oferuje taki bonus. Długie płatne urlopy zapewniają pracownikom też takie przedsiębiorstwa jak General Mills, Boston Consulting Group oraz REI.
Można? Oczywiście, że można. Trzeba tylko być menedżerem z wizją i ….. z sercem !!! Jedno drugiemu nie przeszkadza.

(24.07.2016) Koleżanki i Koledzy, zapewne niejednokrotnie zadawaliście sobie pytanie, czy zapisać się do któregoś związku zawodowego? Odpowiedź jest prosta. Jeśli istnieje związek zawodowy, który działa w Waszym interesie, to warto do niego wstąpić. Jeśli jest to związek zawodowy pracodawcy, który nic nie robi dla pracowników, to przynależność do takiego związku jest niezwykle niekorzystna dla Waszych interesów, wręcz szkodliwa. Wystarczy choćby jeden związek zawodowy pracodawcy w firmie, który może blokować wiele istotnych spraw. Firmy francuskie przykładają dużą wagę do dialogu społecznego,  podobno. Czy w Polsce również? Przedstawiciele zarządu rozmawiają z Waszymi przedstawicielami czyli przewodniczącymi związków zawodowych. Od tych rozmów zależy, czy Wam się powodzi (patrz Poznań) czy nie. Jak to wygląda u nas w Łodzi, oceńcie sami. Jeśli w firmie jest spokojnie, to znaczy, że Strony porozumiały się jakoś. Jeśli jest ferment tzn. spory zbiorowe i strajki, to raczej wskazuje to na brak consensusu między pracodawcą, a związkami. O przynależności do związku zdecydujecie sami. Warto przeczytać artykuł „Kto się boi związków zawodowych” tutaj: http://www.mzzpzu.org/index.php/wiadomosci/prasa-doniesienia/135-kto-sie-boi-zwiazkow-zawodowych . Czy autorka artykułu ma rację pisząc „Bać mogą się tylko ci, którzy mają coś do ukrycia lub nieczyste motywy działania” ? Niewątpliwie tak. Na kształt ruchu związkowego w Polsce nie mamy wpływu, ale warto poczytać jak jest na świecie http://www.mzzprc.com.pl/modeledziaalnocizwizkowejweuropieiusa.pdf  lub http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.24/wpis.716 . Związki zawodowe działają w zakładach pracy. Nie mamy takich central związkowych jakie są we Francji. Czy oznacza to, że pozostało nam tylko narzekać i narzekać? Na to też musicie odpowiedzieć sobie sami. Każdy dojrzewa do pewnych decyzji z czasem, ale pewne sprawy już nigdy nie powtórzą się i nie cofną się. Jeśli za Waszą wytężoną pracę, wielokrotny wzrost wydajności pracy, inwestor francuski proponuje Wam cięcia pakietu socjalnego lub wydzielanie kolejnych spółek, to to świadczy dobitnie jakim inwestorem jest firma Veolia i jaki kodeks etyczny w rzeczywistości reprezentuje. Veolia sama kształtuje sobie taki wizerunek. Prawdy nie da się ukryć. Prawda wypłynie na światło dzienne sama. Wówczas będzie wielki wstyd. Ale będzie już też za późno, aby coś zmienić, aby odzyskać twarz.

(18.07.2016) Jeden z czytelników naszej strony poinformował nas, że zysk netto wypracowany w 2004 roku wyniósł 22 351  000 zł. Zysk netto z 2004 roku był wyższy od zysku z 2003 roku o 1,88%. Warunki pogodowe były w 2004 roku niekorzystne. Wielkość sprzedanego ciepła była niższa o 6,7% w odniesieniu do roku poprzedniego. Dane te pochodzą z Czasopisma Zarządu ZEC-SA „ZEC Gazeta nr 122/2005, strona 5″. Dlaczego o tym piszemy? Dziesięć lat później w 2014 roku mieliśmy zysk netto 18 mln zł. W tym czasie zatrudnienie w firmie spadło o ponad tysiąc pracowników. Corocznie słyszymy o kolejnych cięciach wydatków, o nowych planach oszczędnościowych. A zysk netto na poziomie 18 mln zł. ! Podziwiamy tak skuteczne, efektywne, francuskie zarządzanie przedsiębiorstwem. Imponujące! Pamiętajmy, że Veolia to francuska firma państwowa. Jeśli mylimy się, to prosimy o sprostowanie. Czy w 2024 roku po kolejnych reorganizacjach i cięciach w firmie zysk netto będzie bliższy 200 mln zł czy 20 mln zł ? Stawiamy na to drugie.

(18.07.2016) Polecamy link: http://wiadomosci.onet.pl/kraj/place-i-zatrudnienie-w-gore-gus-podal-nowe-dane/b1yzkl . W negocjacjach płacowych 2016 przedstawiciele ZZ Nowa Inicjatywa przyjęli wzrost wynagrodzeń w 2016 roku na poziomie 3,6%. Takie były założenia budżetowe. Jak widać rzeczywistość przerosła nasze oczekiwania. Wzrost wynagrodzeń w czerwcu (rok do roku) wyniósł 5,3%. Nie dziwi nas to. Mamy najmniejsze bezrobocie od wielu lat. W takiej sytuacji naciski płacowe w przedsiębiorstwach są większe niż w czasach kryzysu. Oznacza to również, że nasze veoliowe płace dalej relatywnie maleją.

(12.07.2016) Od 16 lat we Francji obowiązuje formalnie 35-godzinny tydzień pracy. Porozumienie, podpisane przez przedstawicieli związków zawodowych i federacji zrzeszających pracodawców, mówi, że w czasie wolnym pracownicy powinni mieć wyłączone służbowe telefony i unikać przeglądania służbowej poczty czy dokumentów. Pracodawcy obiecali, że nie będą wywierać nacisków, które miałyby skłonić pracowników do złamania wynegocjowanych regulacji. O tym czytajcie tu: http://natemat.pl/98109,zakaz-przegladania-sluzbowej-poczty-po-pracy-francuskie-zwiazki-zawodowe-w-akcji . I wtedy jest jakaś równowaga praca-życie. Napiszcie do nas jak to wygląda w naszej firmie !

(11.07.2016) Jak działają inni?
http://www.dzienniklodzki.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/bedzie-strajk-w-elektrowni-belchatow,10145526/ ,
http://www.dzienniklodzki.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/zaloga-elektrowni-belchatow-opowiedziala-sie-za-strajkiem,10148904/ ,
http://www.dzienniklodzki.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/zwiazkowcy-z-belchatowa-odrzucili-pakt-proponowany-przez-pge,10155056/ i
http://www.dzienniklodzki.pl/strefa-biznesu/wiadomosci/z-regionu/a/belchatow-energetycy-chca-gwarancji-zatrudnienia-i-wyzszych-zarobkow,10159810/ .
Taktyka jest standardowa w takich okolicznościach: media, referendum strajkowe i strajk ostrzegawczy. Proste.

(10.07.2016) Dzisiaj odwiedzimy również stronę internetową Veolia.pl. Wejdźmy na zakładkę O NAS, dalej na SPOŁECZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ VEOLII. Widzimy hasło NASI PRACOWNICY. Klikamy na ptaszek z prawej. Pokazują się informacje np:

 • Szeroka oferta szkoleń i programów rozwojowych (dodajmy od siebie – zwłaszcza ostatnio)
 • Bogaty pakiet świadczeń socjalnych (dodajmy od siebie – Zarząd Veolia Łódź właśnie proponuje pracownikom znaczne uszczuplenie bogatego pakietu socjalnego ! )
 • Kształtowanie postaw sprzyjających uzyskaniu równowagi praca-życie (dodajmy od siebie – niepewność zatrudnienia, możliwość przekształceń w spółki, ciągłe zmiany, możliwość cięć pakietu socjalnego, bardzo zła atmosfera pracy, pozostawanie dłużej w pracy, aby sprostać rosnącym obowiązkom, wielostanowiskowość za niewielkie pieniądze albo gratisowa, to rzeczywiście wpływa na odpowiednią równowagę praca-przeżycie ! )

Kliknijmy jeszcze na hasło NASZE ZOBOWIĄZANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU. Zaskoczenie. Otwiera się dokument w języku angielskim. Czy pracujemy w Anglii? Chyba jeszcze nie. Dlaczego brakuje dokumentu po polsku? Na stronie 11 czytamy: Guarantee respect for diversity and human and fundamental social rights within the company. We highly value social cohesion and stability, in particular during the period of transformation our organization is going through, and we are very attentive to the quality of social dialogue with the employees’ representatives, as well as to due regard to diversity, equal opportunities and the fight against discrimination. Czy to w sprawie tego dialogu społecznego napisano już trochę pism, ostatnio na stronie ZZPRC ? Walka z dyskryminacją? To coś dla przedstawicieli Nowej Inicjatywy? OBJECTIVES > Develop the social dialogue in each country where we operate and define processes to promote human and fundamental social rights in compliance with local and international laws. > Define a responsible employment policy. > Involve the social partners in CSR policy monitoring. > Promote diversity, equal opportunities and fight against discrimination. Droga Veolio! Czy wstydzimy się tych zapewnień w Polsce? Ethics and human rights. Our Ethics Guide sets out the values and the rules of behavior that Veolia upholds and that every employees is expected to comply with. They include the strict observance of the laws, regulations and recommendations of international organizations, the fight against corruption and the prevention of conflicts of interests and data privacy (1). For many years, we have been committed to respecting human rights, not only for our employees in all our activities, but also for all the individuals and the communities in the areas where we operate. A specific committee deals with these matters. It formulates the policy and action plans related to the management and evaluation of the processes and practices for a continuous improvement approach. A jak to wygląda w Veolii Energia Łódź ? W Veolii w Polsce?

(10.07.2016) Koleżanki i Koledzy, w krajach europejskich obowiązuje Europejska Karta Społeczna. W Wikipedii czytamy: „Podstawowy dokument Rady Europy, dotyczący praw społeczno-ekonomicznych obywateli otwarty do podpisu 18 października 1961 r. w Turynie. Obowiązuje od 1965 r. Zapewnia prawa oraz wolności obywatelskie i polityczne bez dyskryminacji ze względu na rasę, kolor i płeć, religię, poglądy polityczne, pochodzenie narodowe lub społeczne. Karta gwarantuje szereg praw i wolności dotyczących sfery społecznej. Polska ratyfikowała kartę 10 czerwca 1997 r. Spośród wymienionych zagadnień Polska nie ratyfikowała zobowiązania w zakresie zapewnienia pracownikom wynagrodzenia zapewniającego godziwy poziom życia, pozostałe ustalenia nas wiążą (por. Dz. U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67). Podpisanie tego punktu zobowiązałoby Polskę do określenia minimalnego wynagrodzenia za pełnoetatową pracę na poziomie 66% średniej płacy w kraju. Zobowiązałoby również Państwo Polskie do pomocy socjalnej, zapewniającej minimalny poziom wynagrodzenia w celu zapewnienia „godnego życia”.”
Warto przytoczyć art. 2 Karty: „W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa do odpowiednich warunków pracy, Umawiające się Strony zobowiązują się:
1 określić rozsądny dzienny i tygodniowy czas pracy, stopniowo skracać tygodniowy czas pracy do takiego wymiaru, na jaki pozwala wzrost wydajności oraz inne związane z tym czynniki;
2 zapewnić płatne dni świąteczne;
3 zapewnić coroczny, co najmniej dwutygodniowy płatny urlop;
4 zapewnić pracownikom zatrudnionym przy określonych pracach, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, bądź skrócenie czasu pracy, bądź dodatkowe płatne urlopy;
5 zapewnić tygodniowy wypoczynek, który będzie, w miarę możliwości, zbiegał się z dniem uznanym za dzień wolny od pracy zgodnie z tradycją lub zwyczajem danego kraju lub regionu.”
Koleżanki i Koledzy, wskutek m. in. tych zapisów pracownicy pracujący w ruchu ciągłym otrzymują jeden dzień wolny od pracy w każdym miesiącu tzw. WD. Jest to zapisane w ZUZPie. Za to musicie pracować w trybie zmianowym, czasami 6 dni z rzędu, co odbija się na Waszym zdrowiu. Inwestor francuski zaoferował Wam przy prywatyzacji dodatkowe dwa dni urlopu wypoczynkowego. Podobno oferował nawet 4 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Zrobił to, gdyż we Francji jest jeszcze krótszy tydzień pracy i chciał pokazać Wam, że jest dobrym inwestorem. W Veolii Energia Poznań ZEC mają lepiej niż my. Tam liczba dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy. Możemy tylko im zazdrościć. Jeśli pracodawca mówi Wam, że chce zabrać WD czy dodatkowy urlop wypoczynkowy, który 11 lat temu Wam zaoferował, to znaczy, że w Grupie Veolia będziecie dyskryminowani.
Koleżanki i Koledzy, w życiu nic nie jest nam dane raz na zawsze. O zdrowie musicie troszczyć się i walczyć, w przeciwnym wypadku stracicie je, o miłość partnera również, o Wasze zdobycze socjalne tym bardziej. Codziennie. Dzień po dniu. Jeśli będziecie bierni, to zostaniecie pozbawieni wszystkiego. Takie są brutalne prawa dżungli czyli życia w XXI wieku. Albo obudzicie się, albo sfrustrowani będziecie tylko latami narzekać. Zaapelowaliśmy do Was o listy (wpis z 23.06.2016). Niestety nie chce się Wam nic zrobić w obronie swoich praw. Nawet napisać coś od serca o pracy w Veolii. A wystarczy, abyście napisali do nas, my zamieścimy Wasze listy na stronie. Przetłumaczymy je na język angielski. Razem zbudujemy bazę adresów mailowych. Wy zrobicie resztę rozsyłając kilkadziesiąt listów na zgromadzone adresy mailowe. Anonimowo, z anonimowych skrzynek, z kafejek internetowych, z publicznych sieci np. w marketach. Proste? Poświęćcie kilka godzin na obronę swoich praw i zdobyczy socjalnych. Nie narzekajcie, ale zacznijcie działać !!!

(29.06.2016) Koleżanki i Koledzy, dzisiaj przeczytaliśmy list do Ministra Energetyki na stronie ZZPRC. Kazimierz Marcinkiewicz napisałby yes, yes, yes. Nareszcie. Takie działania są bardzo skuteczne i cenne. Dobry pomysł. Potrzebna kontynuacja. Spór zbiorowy, a później referendum strajkowe. Media, media i jeszcze raz media. Można uruchomić francuskie związki zawodowe. Nasz apel o przesyłanie do nas Waszych opinii o Veolii trwa. Dajcie coś z siebie i przelejcie swoje wrażenia w listach do nas. To tak niewiele, a zobaczycie jakie skuteczne.

(23.06.2016) Koleżanki i Koledzy, trwają Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Naszych reprezentantów oceniamy za ich zaangażowanie, wolę walki, nieustępliwość i ambicję. Czasami można mecz przegrać, ale liczy się styl w jakim drużyna rozegrała mecz. Wyśmiewaliśmy kiedyś biało-czerwonych za brak charakteru, profesjonalizmu  i „przechodzenie obok meczów”. Dzisiaj, My-Pracownicy spółki Veolia Energia Łódź, biorąc przykład z postawy naszych piłkarzy możemy powalczyć, możemy wykazać własną inicjatywę i charakter. Kilka lat temu podobne nastroje jak obecnie były na EC2. Gdy usłyszeliśmy, że 90-120 osób może być zwolnionych, nie mieliśmy wesołych min. Powstał Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa. Nagłośniliśmy problemy pracowników EC2. Udało się. Nie było zwolnień. Sami wielokrotnie powtarzacie – dla chcącego nie ma nic trudnego. Dzisiaj stajemy przed wyborem. Przyglądać się egzekucji i liczyć, że ktoś nad nami zlituje się, że ktoś za nas powalczy, czy uaktywnić się i zadziałać. Prezydent Kennedy powiedział kiedyś: „Nie pytajcie, co kraj może zrobić dla Was; pytajcie, co Wy możecie zrobić dla kraju.” Koleżanki i Koledzy, co możecie zrobić dla siebie? Powalczyć, zaangażować się, wykazać trochę zainteresowania, poświęcić trochę swojego prywatnego czasu. To tak niewiele. Chyba dla siebie jesteście w stanie to minimum wykonać? Napiszemy Wam co możecie zrobić. Poprowadzimy Was bezpiecznie, bez narażania Was. Pewna osoba znająca różne techniki rozwiązywania sporów z pracodawcą, zaproponowała, aby każdy z Was napisał do nas na adres nowainicjatywa@wp.pl list. List może być anonimowy, przysłany z anonimowej skrzynki mailowej. Może być krótki lub dłuższy. Jeśli nie macie dostępu do Internetu, to poproście o przesłanie Waszego listu kogoś kto ma taki dostęp. Napiszcie jak Wam pracuje się w Veolii? Czy z radością idziecie do pracy? Jaka jest u Was atmosfera pracy? Jak oceniacie firmę Veolia? Czy dotrzymuje zapisów Kodeksu Etyki? Czy dotrzymuje swoich obietnic? Czy macie jakieś spostrzeżenia, odczucia, którymi możecie podzielić się z nami? Zróbcie to, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Dzisiaj jedziemy na „jednym wózku” i razem musimy działać. Ciekawsze listy anonimowo opublikujemy na naszej stronie internetowej. Jeśli zaangażujecie się w tę akcję z sercem, to przetłumaczymy te listy na język angielski. Na naszej stronie internetowej będą umieszczone ciekawsze listy w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Jaki będzie drugi krok? Możemy go wykonać równolegle z pierwszym. Możemy stworzyć bazę różnych adresów mailowych (polityków, prezydentów, burmistrzów, instytucji które mogą nam pomóc, związków zawodowych np. francuskich związków, instytucji europejskich, wpływowych dzienników, telewizji zagranicznych i polskich itd. , itp. ). Baza będzie systematycznie publikowana i uaktualniana w miarę jej rozwoju. O trzecim kroku napiszemy później, gdy okaże się, że akcja powiodła się i cieszy się Waszym zainteresowaniem. Apelujemy do Was o mobilizację, otrząśnięcie się ze stanu bierności, prosimy też o listy pracowników z innych veoliowych firm. Poprzyjcie nas. Napiszcie o swoich problemach. Napiszcie jakie macie pomysły, aby wybronić się. Stwórzmy burzę mózgów i wulkan pozytywnej energii. Apelujemy! Sami nie zdajecie sobie sprawy ze swojej siły i potęgi. Uwierzcie w siebie i zacznijmy razem działać, niezależnie od przynależności związkowej. Niech związki zawodowe robią to co mogą. My róbmy, to co możemy zrobić sami. To nic Was nie kosztuje oprócz odrobiny czasu. Najważniejsze! W tej akcji nie narażacie się, pozostajecie całkowicie anonimowi. APELUJEMY, STARSI I MŁODZI, KOLEŻANKI I KOLEDZY, PIÓRA DO RĄK I PISZMY PROSTO Z NASZYCH SERC, WYRZUĆMY NASZE EMOCJE I FRUSTRACJE!!! PRZEKAŻCIE WSZYSTKIM WSPÓŁPRACOWNIKOM NASZ APEL. DOŚĆ POWSZECHNEMU TUMIWISIZMOWI !!!!! DZISIAJ JESTEŚMY SŁABI, JUTRO STANIEMY SIĘ RAZEM MOCNI I ZWYCIĘŻYMY !!!!!

(19.06.2016) Koleżanki i Koledzy, ponieważ pracodawca nie uznaje istnienia Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa, nie jesteśmy zapraszani na spotkania z Zarządem Spółki. Jesteśmy zatem pozbawieni szeregu informacji. Staramy się poszukać ich w Internecie. Jedynie na stronie ZZPRC znajdujemy cokolwiek. Cieszymy się z pikiety zaplanowanej 8 września w Warszawie. Pamiętamy jednak, że w 2012 i 2015 roku odbyły się demonstracje w Łodzi. I co z tego, może ktoś z Was spytać? Nic. Żadnego efektu. Pracodawca nie przejął się tymi wydarzeniami. Cieszymy się z pikiety jako dobrego rozpoczęcia czegoś większego. Popieramy też apel ZZPRC o uczestnictwo akcjonariuszy w Walnym. W tym wpisie nie skomentujemy proponowanych zmian Statutu Spółki. Jakiś czas temu opisaliśmy prawa akcjonariuszy. Zachęcaliśmy zwłaszcza emerytowanych akcjonariuszy do złożenia pytań Zarządowi Spółki. Na próżno. Zero zainteresowania. Nikt nie jest ciekawy, dlaczego jednego roku Spółka ma 18 mln. zł zysku netto, a w następnym roku 110 mln. zł. Cóż, to są Wasze pieniądze i to Wy – akcjonariusze powinniście troszczyć się o nie. Korzystajcie ze swoich uprawnień, póki jeszcze je macie. Podobno pracodawca wypowiedział Ponadzakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Jeśli tak, to jakaś oficjalna informacja przydałaby się pracownikom. Podobno zatwierdzono podwyżki na rok 2016. Informacja i komentarz związków zawodowych byłyby mile widziane. Podobno podwyżka obowiązuje od 1 maja, a nie jak zapisano w naszym ZUZPie od 1 marca. Czy to prawda? Dlaczego? Podobno nowy Prezes zapowiedział zmiany organizacyjne w Spółce i likwidację szeregu przywilejów socjalnych pracowników. Komentarz byłby również mile widziany.  Oczywiście nikt nas nie pyta o zdanie, ale ponieważ posiadamy własną stronę internetową, to przedstawimy je. Jakiekolwiek ustępstwa związków zawodowych będą naszą klęską. Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak nienasycony jest inwestor francuski. Czy będą w tym roku wyodrębnione 2, 3 czy 4 spółki, to za kilka lat może skończyć się tym, że cały zakład będzie podzielony na spółki (metodą małych kroków). Jeśli odpuścimy wysługę, jubileusze czy coś innego z naszych zdobyczy socjalnych, to za kilka lat możemy nie mieć już żadnych przywilejów socjalnych. Krok po kroku mogą być zabierane kolejne. Kto w to nie wierzy? Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to prawda, że mamy ostatnią szansę razem wspólnie powalczyć. Nie ma innej drogi, tylko droga z bodajże 2008 roku. Spór zbiorowy. Mediacje. Referendum strajkowe i w końcu strajk. Nie bójmy się tego słowa. Strajk jest ostatecznością i my znajdujemy się w takim punkcie. Mamy bardzo dużo argumentów (niedotrzymanych obietnic), mamy najliczniejszy związek zawodowy, mamy poparcie pracowników innych spółek Grupy Veolia, mamy zdesperowanych i coraz bardziej świadomych pracowników, że jest to jedyne rozwiązanie. Spór może poprowadzić jedynie największy związek zawodowy z poparciem innych mniejszych. Nie wiemy jaka jest taktyka ZZPRC. Z pewnością poprzemy przedstawiony tu wariant. Czy możemy zrobić coś sami, indywidualnie jako pracownicy? Tak, bardzo dużo. W następnym wpisie przedstawimy Wam co możemy zrobić, aby nie czekać bezmyślnie i biernie na egzekucję. Mamy przed sobą dwa miesiące wakacji i trzeba je pracowicie wykorzystać.

(05.06.2016) Ciekawy link: http://praca.interia.pl/news-bedzie-ochrona-pracownikow-za-donosy-rzad-nie-przesadza-ale-,nId,2213108

(03.06.2016) Koleżanki i Koledzy, jak wiecie doskonale, zostałem zwolniony dyscyplinarnie jako przewodniczący Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa i Wasz członek Rady Nadzorczej. W terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia miałem prawo odwołać się do sądu. Skorzystałem z tego prawa.
Koleżanki i Koledzy, jesteście prawdopodobnie wielce zaskoczeni tym co się wydarzyło. Ja również. Przewodniczący związków zawodowych, a tym bardziej członkowie rad nadzorczych byli dotychczas traktowani z szacunkiem i odpowiednimi dla ich pozycji honorami. Ta zasada od początku nie dotyczyła mnie. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że moje zwolnienie ma ścisły związek z moją pracą w Radzie Nadzorczej. Zwłaszcza od początku tego roku czułem wzmożone „zawirowania” wokół mojej osoby. Dobitnym tego przykładem była propozycja szkolenia na stanowisku starszego dyżurnego elektromontera EC4 (11 kat. zaszeregowania). Ponad 20 lat pracowałem na stanowisku mistrza zmiany ruchu elektrycznego EC2 (15 kat. zaszeregowania). Dobremu, doświadczonemu pracownikowi, przewodniczącemu związku zawodowego, pracowniczemu członkowi RN, zaproponowano w uznaniu zasług szkolenie na starszego dyżurnego elektromontera EC4. Zapewne nie wszyscy wiecie, że pozostali mistrzowie i p.o. mistrzowie EC2 pracują już na takich samych stanowiskach na EC3 lub EC4. Tylko dla mnie i Wiceprzewodniczącego Nowej Inicjatywy zabrakło niestety i zapewne całkiem przypadkowo lepszego stanowiska niż starszy elektromonter dyżurny. Sprawa mocno wstydliwa dla firmy z takim Kodeksem Etyki. Oczywiście, usłyszę jeszcze wielokrotnie zarzuty szkodzenia wizerunkowi firmy, ale jak widzicie sami, to zarządzający firmą pracują mocno na jej wizerunek.
Koleżanki i Koledzy, swoje obowiązki na różnych płaszczyznach wypełniałem dobrze i uczciwie. Zawsze szukałem porozumienia i byłem otwarty na dialog. Niestety brakowało dobrej woli po drugiej stronie. Nie pamiętam, aby ktokolwiek poprosił członków Zarządu Nowej Inicjatywy na rozmowy dwustronne. Byliśmy wyjątkowo traktowani i w wyjątkowy sposób firma rozwiązała ze mną umowę o pracę. Przed blokiem, na ławeczce. Pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański

(24.05.2016) Koleżanki i Koledzy, wczoraj przed moim domem otrzymałem oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Potrzebuję kilku dni na przemyślenie tego co wydarzyło się. Nie chciałbym komentować tak ważnej sprawy na gorąco. Dziękuję za wszystkie Wasze sygnały poparcia. Pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański

(23.05.2016) W Kodeksie Etycznym w punkcie 3.1 czytamy:
Odpowiedzialność społeczna wobec pracowników przejawia się w naszych następujących działaniach:
- Przestrzeganie wszystkich podstawowych międzynarodowych standardów pracowniczych, jak np. standardy ustanowione przez Międzynarodową Organizację Pracy i standardy zawarte w Zasadach Paktu Globalnego ONZ (Załącznik 5), w szczególności w zakresie praw związkowych, zakazu pracy dzieci i pracy przymusowej, a także zapobiegania dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, religię lub inwalidztwo.
Zaczniemy teraz lekturę poszczególnych Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dzisiaj Konwencja nr 87 dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych. Oto najciekawsze zapisy:
Artykuł 1. Każdy Członek Międzynarodowej Organizacji Pracy, dla którego jest w mocy niniejsza konwencja, zobowiązuje się stosować następujące postanowienia.
Artykuł 8. pkt.1. W wykonywaniu uprawnień, które przyznaje im niniejsza konwencja, pracownicy, pracodawcy i ich odnośne organizacje powinni, podobnie jak inne osoby lub zorganizowane zbiorowości, przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów prawnych.
Artykuł 11 Każdy Członek Międzynarodowej Organizacji Pracy, dla którego konwencja niniejsza jest w mocy, zobowiązuje się zastosować wszelkie konieczne i właściwe środki w celu zapewnienia pracownikom i pracodawcom swobodnego wykonywania praw związkowych.
W Deklaracji Filadelfijskiej napisano: „wolność wypowiadania i zrzeszania się jest warunkiem nieodzownym trwałego postępu.”
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka w artykule 20 postanawia „Każdy człowiek ma prawo spokojnego zgromadzania i stowarzyszania się. Nikogo nie można zmuszać do należenia do jakiegoś stowarzyszenia.”
Koleżanki i Koledzy, my również wolelibyśmy poczytać jakieś ciekawe książki przygodowe, ale dla Was przeglądamy konwencje, ustawy, deklaracje, regulaminy. Wiemy, że naszą stronę czytują również członkowie zarządów i rad nadzorczych. Jest o czym rozmawiać i dyskutować. Zawsze chcieliśmy przedstawiać nasze sprawy w „cztery oczy”, bez przedstawiania wstydliwych faktów na stronie. Cóż. Po drugiej stronie ktoś zapewne uważa taką możliwość za oznakę słabości. Niesłusznie. Jest to „warunek postępu”. Dialog jest podstawą wszelkich relacji. Pora to zrozumieć, a nie udowadniać kto tutaj rządzi. Możemy cytować tysiące fragmentów książek o zarządzaniu przedsiębiorstwem, o zasadach postępowania menedżerów. Tylko po co?

(23.05.2016) Ciekawe linki:
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/3F74C2B7 ,
http://www.sgie.pl/aktualnosci,5,240.html ,
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/item/1222-zachodni-szef-polskie-pieklo

(20.05.2016) Bardzo dziękuję za wpłacanie darowizn na konto naszego związku. Umożliwia nam to funkcjonowanie i prowadzenie działalności związkowej. Dziękuję za darowizny małe, średnie i duże. Spodziewane i niespodziewane. Nadchodzą ciężkie chwile, dlatego musimy być przygotowani również finansowo. Każdy członek związku będzie miał okazję zapoznać się z naszymi sprawozdaniami na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Związku. Często pytacie, co ze mną. Obecnie odbywam szkolenie na stanowisku starszego elektromontera dyżurnego EC4. Od roku czyli od momentu kiedy zostałem członkiem Rady Nadzorczej, czuję duże zawirowania wokół mojej osoby. Może być różnie. Zawsze trzeba mieć przygotowany wariant awaryjny. Zawsze, w każdej sytuacji, trzeba szukać pozytywów. Jedno jest pewne. Nie zamierzam zrezygnować z przewodzenia Nowej Inicjatywie, aczkolwiek na szkoleniu i wobec nieotrzymywania godzin na działalność związkową, czasu jest rzeczywiście mało.
Ostatnio byłem z dziećmi w mini zoo. Widziałem tam pawia zamkniętego w tak małej klatce, że nie mógł rozłożyć swoich piór, nie mógł pokazać jaki jest piękny. Paw na wolności jest pięknym, kolorowym, dostojnym ptakiem. Czasami widujemy go w telewizji. Tym wiosenno-przyrodniczym akcentem pozdrawiam Was serdecznie. Krzysztof Stefański

(18.05.2016) Koleżanki i Koledzy, niektórzy pracownicy pełnią tzw. pogotowie techniczne (domowe). Mamy nadzieję, że są to dyżury płatne zgodnie z zapisami ZUZP (załącznik 8). Jeśli istnieją jakieś nieoficjalne dyżury domowe, to źle. Prosimy o Wasze uwagi w tej sprawie. Jeśli występują nieprawidłowości, to zgłosimy problem do PIP. W punkcie 1 załącznika 8 ZUZP czytamy: „Pełnienie pogotowia technicznego (dyżuru domowego) należy do obowiązków pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy wymienionych w wykazie ustalonym przez pracodawcę. Pracodawca powiadamia o wykazie zakładowe organizacje związkowe.” Ponieważ od ponad trzech lat nie otrzymaliśmy takiego wykazu, to nasuwa się oczywisty wniosek. W naszej spółce nie ma dyżurów domowych ;) , albo ktoś nie wywiązuje się ze swoich obowiązków informacyjnych. Przeczytajcie uważnie sami wspomniane przez nas zapisy, aby poznać lepiej swoje prawa. W dni robocze możecie dostać dyżur domowy tylko na 5 godzin po pracy. Was również obowiązuje 11-godzinny odpoczynek dobowy i 35-godzinny tygodniowy ! Polecamy link: http://www.radapracownikow.pl/DYZUR-PRACOWNIKA-W-DOMU-NIE-ZWALNIA-Z-OBOWIAZKU-STOSOWANIA-NORM-ODPOCZYNKU,602,baza-wiedzy.html . Pamiętajcie też, że: „Grafik dyżurów domowych na dany okres powinien być udostępniony pracownikom co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem okresu dyżurów.” Przeczytajcie również to: http://www.radapracownikow.pl/ROZLICZENIE-DYZURU-WYKONYWANEGO-W-DOMU,755,baza-wiedzy.html .

(16.05.2016) Jeżeli czytają nas świadomi swoich praw akcjonariusze Veolia Energia Łódź (najlepiej, gdyby nie byli pracownikami), to prosimy o kontakt. Warto wiedzieć jak najwięcej o Spółce, której akcje posiadamy. Zachęcamy do aktywności, to nic nie kosztuje !

(15.05.2016) Koleżanki i Koledzy, niepostrzeżenie zaliczyliśmy 35 000 wejść na naszą stronę i pędzimy na 40k. Mamy sygnały, że jesteśmy czytani w całej Polsce. Pracownicy Grupy Veolia czytują nas regularnie. Napiszcie do nas (nawet anonimowo) jak wygląda sytuacja w Waszych veoliowych firmach. Czy macie takie same problemy czy jeszcze większe? Zachęcamy do stworzenia Koalicji Aktywnych i Niezależnych Związków Zawodowych Grupy Veolia. Pozdrawiamy wszystkich pracowników polskiej Grupy Veolia.

(15.05.2016) Koleżanki i Koledzy, musimy porównywać się do podobnych firm. Przeczytajcie link: http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,19991331,akcjonariusze-kogeneracji-zdecyduja-31-maja-o-6-25-zl-dywidendy.html . Z mocy cieplnej i elektrycznej wynika, że VEŁ jest większą firmą od Kogeneracji. Popatrzmy na ich zysk netto. No, no, no, niecałe 142 mln. zł. Nieźle. Popatrzcie tutaj: https://www.pzu.pl/c/document_library/get_file?uuid=aa46a9dd-d11e-4839-9e50-75741dcbe9b7&groupId=10172 . Zysk netto za 2014 rok to ponad 168 mln. zł. Jak czytamy, przeznaczono zysk na kapitał rezerwowy pod przyszłe inwestycje. Logiczne. A ile my mieliśmy w 2014 roku. Ok. 18 mln. zł. zysku netto? Cooooooooo? Dlaczego? Jakim cudem? Czy ktoś z Veolii potrafi to rzeczowo wyjaśnić? Czekamy na wyjaśnienie tego cudu nad Łódką.

(14.05.2016) Koleżanki i Koledzy, zaczął się weekend, pora zatem na lżejszy temat. Jest taki dokument przyjęty w 1977 roku i zatytułowany: „TRÓJSTRONNA DEKLARACJA ZASAD DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTW WIELONARODOWYCH I POLITYKI SPOŁECZNEJ”. Zasady ustanowione w tym dokumencie stanowią wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Nie są obowiązkowe. Ale savoir-vivre jest też nieobowiązkowy. Czy wyobrażacie sobie jednak wielkiego króla, prezydenta czy premiera, który nie stosuje się do reguł savoir-vivre? Nie, nie jest to możliwe. Podobnie jest z firmą wielonarodową jak np. nasza Veolia, która jest nieformalnie zobowiązana stosować zasady z tego dokumentu, gdyż należy do elity wielkich korporacji i dodatkowo ma swój Kodeks Etyki. Firma sama sobie i swoim pracownikom narzuca wysokie standardy postępowania. Musi zatem przestrzegać zapisów Deklaracji.
Teraz zacytujemy kilka zapisów z Deklaracji:
(Pkt.1) „W ramach określonej przez rządy polityki rozwoju, mogą one (przedsiębiorstwa wielonarodowe) również wnieść ważny wkład do wzrostu dobrobytu gospodarczego i społecznego; poprawy poziomu życia i zaspokajania podstawowych potrzeb; do tworzenia pośrednio czy też bezpośrednio, możliwości zatrudnienia oraz do korzystania z podstawowych praw człowieka, w tym prawa do wolności związkowej na całym świecie.” Czy firma Dalkia, (a w przyszłości dotyczyć to będzie Veolii) poprawiła poziom życia pracowników przeniesionych do spółek (sprzątaczki, pracownicy ochrony, łączności i inni)? Czy nie płacąc nam podwyżek w 2016 roku Veolia poprawia nasz poziom życia? Przecież firma powinna nam dać zaproponowaną obowiązkową podwyżkę 50 zł/osobę i dalej negocjować ze związkami podwyżkę o kolejne ileś tam zł. Firma nie tworzy nowych miejsc pracy. Od 2005 roku odeszło ok. 1400 pracowników. Czy ZZNI korzysta z wolności związkowej?
(Pkt.8) „Wszystkie strony, których dotyczy niniejsza Deklaracja powinny respektować suwerenne prawa Państw, przestrzegać ustawodawstwo krajowe, zwracać należytą uwagę na miejscowe praktyki oraz respektować odpowiednie normy międzynarodowe.” W tym punkcie jest jeszcze takie zdanie „….. wolność słowa i zrzeszania się są niezbędne dla długotrwałego postępu„. Tego to chyba niektórzy nie zrozumieją.
(Pkt.16) „Przedsiębiorstwa wielonarodowe, zwłaszcza, gdy działają w krajach rozwijających się, powinny dążyć do zwiększenia możliwości zatrudnienia i poprawy warunków zatrudnienia, … a także bezpieczeństwo zatrudnienia i długofalowy rozwój przedsiębiorstwa.” Kto czuje się bezpiecznie w naszej firmie? Nawet stanowisko prezesa nie jest pewne, a co dopiero przysłowiowego Kowalskiego. Kto odczuwa poprawę warunków zatrudnienia?
(Pkt.25) „Przedsiębiorstwa wielonarodowe … powinny … dążyć do zapewnienia stałego zatrudnienia swoim pracownikom i powinny przestrzegać swobodnie wynegocjowanych zobowiązań dotyczących stałości zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego.” Droga Veolio, uszanuj zatem nasz ZUZP i nasze prawo do stałego zatrudnienia. Poprzedni Prezes dodawał nam otuchy, że jesteśmy już po zasadniczej reorganizacji, czego wynikiem była strategia firmy do 2020 roku wydana na ulotkach. Nie ma tam słowa o wydzielaniu kolejnych wydziałów w spółki. Tymczasem nowy Prezes proponuje „rewolucję”. W ramach „zapewnienia stałego zatrudnienia” oferuje spółki, a przecież mówiły jaskółki, że niedobre są spółki. Polak udowodni, że niemożliwe jest możliwe, a coś nieopłacalnego jest opłacalne. Na złość mamie odmrozimy sobie uszy.
(Pkt.27) „Należy unikać arbitralnych zwolnień.”
(Pkt. 33) „Płace, świadczenia i warunki pracy oferowane przez przedsiębiorstwa wielonarodowe nie powinny być dla pracowników mniej korzystne od oferowanych przez porównywalnych pracodawców w danym kraju.” Bardzo ciekawy punkt. Do kogo możemy porównać się? Chyba tylko do Veolii Energii Poznań ZEC? A jakie tam są płace na podobnych stanowiskach? A dlaczego to my nie dostawaliśmy czterokrotnie premii partycypacyjnej? A ile w Poznaniu dostają na grudniowe Święta? A ile dostają na Dzień Energetyka? A jakie mają Programy Dobrowolnych Odejść? A jaki mają ZUZP? A czy dzieli się ich zakład na spółki? Czy Rada Nadzorcza VEP ZEC podniosła niespodziewanie EBITDA tak jak u nas? Czy ustalono tam podwyżki 2016? W jakiej wysokości? itp., itd. Dlaczego ktoś uwziął się na nasz biedny zrestrukturyzowany zakład? Czy dlatego, że w 2009 roku związki zawodowe zgodziły się na restrukturyzację firmy w spokojnej atmosferze? Jak długo będzie trwać restrukturyzacja? Aż w Spółce pozostanie tylko Zarząd? Czy jesteśmy „królikiem doświadczalnym”?
(Pkt. 42) „Pracownicy zatrudnieni przez przedsiębiorstwa wielonarodowe … powinni … mieć prawo tworzyć organizacje według swojego uznania, jak też przystępować do tych organizacji z jedynym zastrzeżeniem stosowania się do ich statutów. Powinni także korzystać z odpowiedniej ochrony przed aktami dyskryminacji anty-związkowej, w zakresie swojego zatrudnienia.” Czy ZZ Nowa Inicjatywa jest podobnie traktowany jak pozostałe związki?

(13.05.2016) Koleżanki i Koledzy, od kilku dni ZZ Nowa Inicjatywa jest w drugim sporze zbiorowym z Pracodawcą. Oba spory dotyczą spraw płacowych. Oto pismo świadczące, że nasze żądania nie są nadmierne i niemożliwe do spełnienia: zzni-7-2016 . Podkreślamy ponownie, że nasz spór zbiorowy nie ma żadnego wpływu na negocjacje płacowe 2016 pozostałych związków zawodowych. To od 6ZZ zależą Wasze podwyżki płac w 2016 roku. Nasz Pracodawca zawsze stara pokazać się, że w firmie jest dialog społeczny, że bardzo dobrze kontaktuje się ze stroną społeczną. Tak na marginesie, w tym celu została założona Koalicja Związków Zawodowych Grupy Veolia. Związki zawodowe uczestnicząc w Koalicji dają Veolii olbrzymi argument: oto mamy Koalicję, która jest dowodem na istnienie dialogu społecznego. A jakie są korzyści dla pracowników Grupy Veolia z tytułu istnienia jej? Jakie są efekty prac Koalicji? Istnienie Koalicji jest dużym błędem związków zawodowych, które do niej należą. Koalicja powinna nam – pracownikom Grupy Veolia otwarcie powiedzieć, czy dialog społeczny w Grupie Veolia jest dobry czy zły? Mamy wrażenie, że nikt nie odpowie na to pytanie. Niektórzy trzymają dwie sroki za ogon. Z jednej strony wmawia się pracownikom na spotkaniach jak to dialog społeczny kuleje, jakie są trudności, jak walczy się o nasze sprawy, ale z drugiej strony na spotkaniach z pracodawcą, na stronach związkowych, obraz jest już zupełnie inny. Jeśli to jest polityka związków zawodowych, to my przyznajemy- nie rozumiemy takiej „schizofrenii” i nie popieramy jej.
Spór zbiorowy Nowej Inicjatywy ma znaczenie symboliczne, pokazuje właśnie, że niestety tego dialogu społecznego brakuje, że traktowani jesteśmy przedmiotowo, a nasz wielki wysiłek i efekty naszej pracy doceniają tylko akcjonariusze (w 92% zagraniczni). Pracownicy niestety nie są beneficjentami rozwoju firmy, nie odczuwają tego patrząc na swoje płace. Dostajemy od lat mniej niż nasza „poznańska veoliowa rodzina”, a nasza firma jest jak żadna porównywalna  firma w Grupie zreorganizowana i wyciskana do granic naszej wytrzymałości.

(10.05.2016) Koleżanki i Koledzy, od miesiąca nie ustosunkowałem się do pisma Pana Gerarda Bourlanda w sprawie ostatniej Rady Nadzorczej. Wybaczcie mi, ale ostatni miesiąc był dość burzliwy dla mnie. Dzisiaj chciałbym nadrobić zaległości przedstawiając Wam moją odpowiedź na wspomniane pismo. Czytajcie, drukujcie i przekazujcie sobie moją odpowiedź do zapoznania. Oto ona: odpowiedź na pismo Pana Bourlanda . Poproszę o przesłanie mojej odpowiedzi na Wasze skrzynki pracownicze, ale obawiam się, że nie będzie na to zgody. Pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański

(05.05.2016) Podobno dzisiaj odbyło się spotkanie związków zawodowych z Zarządem. Podobno. Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa nie został na spotkanie zaproszony. Od wielu miesięcy nie otrzymujemy odpowiedzi na nasze pisma, od jesieni 2015 r. praktycznie uniemożliwiono nam spotykanie się z Wami, od kwietnia 2016 r. przewodniczący ZZNI nie otrzymuje już godzin na działalność związkową, teraz nie jesteśmy zapraszani na spotkania z Zarządem. Istniejemy teoretycznie na papierze. Mamy XXI wiek, działamy w Polsce, w firmie francuskiej o znanym nam wszystkim Kodeksie Etyki. W listopadzie 2015 roku złożyliśmy skargę w PIPie o utrudnianie prowadzenia działalności związkowej. Czekamy na odpowiedź. Na razie minęło 5 miesięcy. Taka jest rzeczywistość. Co nas nie zabije, to nas wzmocni.

(03.05.2016) Święto Narodowe Trzeciego Maja przypomina nam o uchwaleniu Konstytucji 3 maja w 1791 roku, o wielkim i doniosłym świadectwie patriotyzmu i trosce o Polskę. Co możemy zrobić dzisiaj dla Polski? Prawdopodobnie również bardzo wiele rzeczy. Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa zauważył pewne problemy w funkcjonowaniu prawa polskiego i podzielił się swoimi spostrzeżeniami z Panem Prezydentem, Panią Premier i innymi czołowymi politykami. Przedstawiamy Wam list do Pana Prezydenta RP (podobne są listy do pozostałych, wymienionych polityków). Naszą intencją jest zasygnalizowanie i przedstawienie zauważonych spraw. Oto list: do_Pana_Prezydenta_RP . Jeśli macie jakieś uwagi, przemyślenia, to podzielcie się z nami.

(02.05.2016) Elektrownia Połaniec została sprzedana belgijskiemu koncernowi Tractebel SA w dwóch etapach – w 2000 i 2002 roku. Belgowie od początku byli zainteresowani zakupem większościowego pakietu. – Chcieli kupić 85 procent akcji i proponowali po 195 złotych za akcję. Ministerstwo Skarbu Państwa, którym w 2000 roku kierował Emil Wąsacz z AWS, zdecydowało się jednak na sprzedaż tylko 25 proc. akcji, a równocześnie zagwarantowało Tractebelowi takie uprawnienia jak akcjonariuszowi większościowemu, m.in. połowę składu rady nadzorczej, w tym przewodniczącego. W 2002 roku resort skarbu państwa, którego ministrem był już Wiesław Kaczmarek z SLD, sprzedał należące do niego pozostałe 60 proc. akcji, ale każda z nich była już o 35 zł tańsza. Nieprawidłowości przy sprzedaży Elektrowni Połaniec zbadała Najwyższa Izba Kontroli. Oto wnioski NIK: http://www.pb.pl/1420803,16921,nik-nieprawidlowosci-w-prywatyzacji-elektrowni-polaniec . Mija niecałe 16 lat i obecny właściciel elektrowni, francuski koncern ENGIE chce sprzedać Połaniec za 500 mln. EURO czyli ponad 2 miliardy zł.: http://www.strefabiznesu.echodnia.eu/artykul/panstwo-odkupi-od-francuzow-elektrownie-w-polancu lub http://biznesalert.pl/engie-sprzedaje-elektrownie-polaniec-ale-nie-ma-na-nia-chetnych/ .
MORAŁ. Przez 16 lat dzielono Elektrownię Połaniec na spółki, wyciśnięto z niej „soki” (czytaj pieniądze), a teraz sprzedawana jest za 2 razy wyższą cenę. Prawdopodobnie odkupiona będzie przez którąś z naszych państwowych spółek czyli pośrednio za nasze pieniądze. K…. !, tylko Polacy robią takie interesy. Wstyd i hańba. 

(27.04.2016) Koleżanki i Koledzy, nasza strona ma walory informacyjne, ale również edukacyjne. Dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat i aż dziwne jest, że pozostaje on przemilczany w różnych veoliowych mediach związkowych. Wszyscy akcjonariusze spółek akcyjnych mają określone prawa. Można je podzielić na majątkowe (np. prawo do dywidendy) i prawa korporacyjne (np. prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy). Właśnie na te drugie chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę. Poczytajcie o nich w Internecie np. tutaj: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/analizy/analizy-prawne/jakie-uprawnienia-przysluguja-akcjonariuszom-spolki-akcyjnej/z2xpf . My zacytujemy najważniejszy fragment: „Z uwagi na specyfikę spółek akcyjnych, bezpośrednie zasięganie informacji o sprawach spółki przez wspólników jest znacznie ograniczone, w porównaniu z innymi spółkami handlowymi. Akcjonariusze mogą jedynie podczas obrad walnego zgromadzenia żądać od zarządu udzielenia informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia jednak udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może zaś odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Z ważny powodów, zarząd może przy tym udzielić żądanych informacji poza walnym zgromadzeniem, na piśmie. Przepisy przewidują jednak środek prawny mający na celu ograniczenie swobody zarządu przy odmawianiu udzielania informacji akcjonariuszom. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może bowiem złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji.
Jeśli akcjonariusz wnosi o udzielenie informacji poza walnym zgromadzeniem, zarząd jedynie może, lecz nie musi udzielić akcjonariuszowi na piśmie informacji dotyczących spółki. Jeśli takie informacje zostaną udzielone, celem zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy w dostępie do informacji o spółce, w dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Aby zapewnić przestrzeganie w spółce zasady równego dostępu do informacji, akcjonariusz może nawet złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.”
Koleżanki i Koledzy, Drodzy Akcjonariusze, warto korzystać ze swoich praw. Zwłaszcza akcjonariusze-emeryci, którzy nie obawiają się już niczego, mogą stworzyć grupę świadomych i aktywnych akcjonariuszy. ZZ Nowa Inicjatywa pomoże zorganizować grupę i przygotować się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Możemy wspólnie zastanowić się, dlaczego w jednym roku spółka ma 18 mln. zł. zysku netto, a w następnym 110 mln. zł. Można całe życie przesiedzieć w domu przed telewizorem, a można świadomie korzystać ze swoich praw i pilnować swoich inwestycji. Drodzy Akcjonariusze, skontaktujcie się z nami, jeśli zainteresowała Was nasza propozycja.

(26.04.2016) Interesujący link:
http://www.money.pl/gospodarka/unia-europejska/wiadomosci/artykul/ttip-umowa-handlowa-zagrozenia,165,0,2064805.html

(25.04.2016) Fragment najnowszej książki B.W. „Sensacje XXI wieku – decydujące starcie”: „Dnia 18.04.2016 roku Pan K. przenosi komórkę BHP do pionu dyrektora generalnego. Pan T. publikuje na stronie swoje obliczenia dywidend, wskazując, że źródłem tych informacji jest Krajowy Rejestr Sądowy. Dnia 20.04.2016 Pan K. likwiduje stanowisko dyrektora ds. społecznych. Przypadek, czy zapłata? Po co Pan T. wspominał o KRSie? Zastanówmy się, co znajduje się w KRSach? W Krajowym Rejestrze Sądowym można poprosić o akta dowolnej spółki i przejrzeć je. W aktach spółek znajdują się sprawozdania finansowe, które każdy akcjonariusz powinien kontrolować. Jak napisał Pan T., to tylko kilka godzin lektury. Wróćmy jednak do naszego podstawowego pytania, po co Pan T. wspominał o KRSie, skoro posiada wiele sprawozdań i innych materiałów  finansowych w archiwum własnym. Przypomnijmy, członkowie ZZPRC zasiadają w RN od dawien dawna i są znakomicie zorientowani w szczegółach. Czy Pan T. chciałby, aby ktoś inny znalazł coś w KRSie? Kto miałby znaleźć i co? Jeśli Pan T. uważa, że w sprawozdaniach jest coś ciekawego, to dlaczego nie przekaże tego sedna sprawy osobie, która ma zagadkę rozszyfrować? Dlaczego Pan T. sam nie rozszyfruje tajemnicy? Czy Pan T. boi się czegoś? Czy nie może nic powiedzieć? Czy Pan T. na podstawie tych jakże „szczegółowych” sprawozdań potrafiłby odpowiedzieć na jedno proste pytanie – dlaczego spółka VEŁ miała tylko 18 mln. zł. zysku netto w 2014 roku? Po 9 latach restrukturyzacji i cięciach kosztów spółka ma tylko 18 mln. zł zysku czyli tyle ile miała przed restrukturyzacją! Dlaczego Pan T. nie odsłania kulis jakże ciekawej historii XXI wieku? Dlaczego Pan T. nie może nic zrobić?” 
Dajcie znać, czy chcecie poznać dalsze losy głównych bohaterów książki B.W. „Sensacje XXI wieku – decydujące starcie”. Autor książki poszukuje osoby, które mogą złamać zaszyfrowane kody sprawozdań finansowych.

(24.04.2016) Wiadomość dla akcjonariuszy! Otrzymaliśmy informację, że Dalkia Polska nabyła kilkanaście tysięcy akcji naszej firmy od Skarbu Państwa w 2010 roku po cenie ciut wyższej niż 449 zł. Od tej pory wartość firmy znacznie wzrosła. Nie warto zatem sprzedawać akcji po 125 zł , jeżeli przynoszą one pokaźne zyski. Gdyby jednak ktoś z Was musiał sprzedać akcje, to są chętni inni pracownicy (akcjonariusze), którzy te akcje odkupią z wielką przyjemnością. Zgłaszajcie się do nas. Nie sprzedawajcie Inwestorowi, który oferuje przysłowiowe „grosze” za Wasze cenne akcje.

(23.04.2016) Koleżanki i Koledzy:
– 28.04.2016 roku miało odbyć się spotkanie Zarządu ze związkami zawodowymi. Nie odbędzie się. Widocznie nic istotnego w spółce nie dzieje się.
– W tym tygodniu, wobec trudnej sytuacji, zaproponowaliśmy pozostałym związkom zawodowym spotkanie. Propozycja nie została przyjęta.
– Nowy Regulamin Premii Partycypacyjnej. Miał być ustalony do końca 2015 roku. Pisaliśmy, że zwlekanie z podpisaniem go działa na naszą niekorzyść. I stało się. Na dokumencie widoczna jest data 30.03.2016 roku. Dlaczego opublikowano dokument 21.04.2016 roku? Ciekawe. A jaki jest sam Regulamin? Koalicja zgodnie z naszymi przewidywaniami znowu „dała ciała”. Znów mamy wypłatę premii uzależnioną od realizacji EBITDA przyjętego w budżecie. A miało być tym razem inaczej. Koalicja miała powalczyć, aby premia była zależna od EBITDA wykonanego. Tak nasi działacze mówią już od lat. Jaka Koalicja, taki Regulamin. Pytanie dodatkowe do przedstawicieli Koalicji – kto ponosi koszty spotkań przedstawicieli Koalicji? Czekamy na odpowiedź. A jak przyjmuje się EBITDA w naszej spółce? Bardzo wysoko. Stąd w lutym tego roku Inwestor podniósł EBITDA, aby nie było zbyt dużej premii partycypacyjnej i zbyt dużych podwyżek płac. Tak Inwestor robił wcześniej również. Nieprzypadkowo przez cztery lata premia nie była wypłacana. Nasze 6ZZ nie porozumiały się w sprawie podwyżek z Zarządem. W Koalicji jest taki zapis, że jeśli w jakiejś spółce nie są jeszcze uzgodnione podwyżki, to we wszystkich spółkach Koalicji (w ramach protestu) nie ma podwyżek. Skoro w Veolii Energia Łódź nie uzgodniono podwyżek, to czy w pozostałych spółkach Koalicji w Polsce również są wstrzymane podwyżki? Tak, Koalicja udała nam się rzeczywiście.
– A co z podwyżkami płac w 2016 roku? Skoro 6ZZ nie przyjęły propozycji Zarządu, to konsekwencją powinno być założenie sporu zbiorowego. Ale dialog społeczny w Veolii jest przecież idealny. Zresztą, związki zawodowe zaakceptowały kiedyś porozumienie z Prezesem Lacombem o restrukturyzacji firmy w spokojnej atmosferze. Co tutaj zrobić, żeby pracownicy widzieli walkę o podwyżki? Co tutaj zrobić, żeby wilk był syty i owca cała?
– Mamy zagadkę dla twórców Regulaminu Premii Partycypacyjnej. W 2015 roku mieliśmy 5 wypadków. Załóżmy, że w 2016 roku będziemy mieć też 5 wypadków. Jaki będzie wówczas przyjęty współczynnik kb, 100% czy 80% (patrz punkty 2 i 4 nowego Regulaminu). Czekamy również na odpowiedź.
– Złożyliśmy pismo: zzni-8-2016

(20.04.2016) Trzy fakty:
1. nagła zmiana na stanowisku Prezesa Spółki po bardzo dobrych wynikach finansowych za 2015 rok,
2. ogłoszenie skupu akcji,
3. likwidacja stanowiska Dyrektora ds. Społecznych od 1 lipca br. ( InfoZwZaw4 , InfoZwZaw5 )
świadczą o wrogich działaniach francuskiego Inwestora w stosunku do pracowników Veolii Energia Łódź. Dzisiaj nie ma już wątpliwości, że stajemy przed dużym wyzwaniem. Wiecie jak skończyły się pewne działania w Połańcu. Jeśli macie pomysły czy przemyślenia w tej sprawie, to skontaktujcie się z nami.
OGŁASZAMY ALARM DLA VEOLII ENERGIA ŁÓDŹ

(18.04.2016) Zgłosiły się do nas osoby chętne do kupienia akcji. Jeśli są chętni do sprzedaży, to prosimy o kontakt. Wszystko załatwiamy anonimowo.

(18.04.2016) Na stronie ZZPRC czytamy w piśmie Przewodniczącego: „Jako ZZPRC, jesteśmy organizacją, która nie pisze bzdur, stara się to robić merytorycznie i na podstawie dokumentów.” A dalej: „Ta wiedza (dane o wypłaconych dywidendach od 2006 roku) to efekt lat naszego mądrego i merytorycznego przedstawicielstwa w organach Spółki. To nie żadna tajemnica – każdy może posiąść tę wiedzę. Wystarczy kilkugodzinna wizyta w Krajowym Rejestrze Sądowym.” Przepraszamy, ale podobnie komicznego tekstu dawno nie czytaliśmy. Koledzy z ZZPRC, kto Wam pisze takie fajne teksty? Można się uśmiać do łez. Panie Przewodniczący ZZPRC, z tekstu wynika, że jest Pan akcjonariuszem. Każdego roku dostaje Pan przelewy na rachunek bankowy z tytułu wypłacanej dywidendy. Jeśli Pan podzieli kwotę przelewu przez liczbę posiadanych akcji, to Pan otrzyma wysokość dywidendy na akcję. Po co zatem Pan chodzi do Krajowego Rejestru Sądowego i godzinami szuka takich danych jak wysokość dywidendy? Czy z tym KRSem to oczko puszczone w stronę Pana S.? Pan S. ma grzebać godzinami w KRSie, szukać sensacji i odwalić czarną robotę? A może Pan T. ruszy D. i trochę G. i zrobi coś pożytecznego dla pracowników? Nawet razem z Panem S.?

(18.04.2016) Dla poszukiwaczy sensacji podajemy ciekawy link: http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/skradziono-plany-ochrony-elektrocieplowni,9878758/

(14.04.2016) Szczęśliwym akcjonariuszom proponujemy lekturę tekstu jak w załączonym pliku: wykup akcji .
If I were a rich man,
Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.
All day long I’d biddy biddy bum.
If I were a wealthy man.
I wouldn’t have to work hard.
Ya ha deedle deedle, bubba bubba deedle deedle dum.
If I were a biddy biddy rich,
Yidle-diddle-didle-didle man.
Jeśli chcecie być bogaci, to trzymajcie akcje Veolii Energia Łódź – taka jest nasza rada.

(11.04.2016) Na podstawie art.31 Ustawy o związkach zawodowych dotychczas miałem tyle godzin na działalność związkową, ilu członków liczyła Nowa Inicjatywa. Tak było przez ponad trzy lata. Dzisiaj otrzymałem pismo od członka Zarządu, że pracodawca nie wyraża zgody na przyznawanie mi ww. godzin. Dodano jeszcze, że moja prośba o te godziny pozbawiona jest podstaw prawnych. Ciekawe.  Ograniczono mi możliwość spotkań z Wami, teraz pozbawiono mnie czasu na działalność związkową. To wszystko ma miejsce w firmie o znanym nam wszystkim Kodeksie Etyki, gdzie praworządność jest jednym z filarów. XXI wiek, Europa Środkowa, a możliwość działania niereprezentatywnych związków zawodowych jest bardzo ograniczona. Kto w Polsce przejmuje się takimi faktami? Prawo sobie, życie sobie. W Polsce wszystko jest możliwe, a duży pracodawca jest bezkarny. W praktyce uniemożliwiono nam prowadzenie zgodnej z prawem działalności związkowej. Wiele osób twierdzi, że nie mamy żadnych sukcesów. Dlaczego zatem utrudnia się nam prowadzenie działalności związkowej?
Koleżanki i Koledzy, wszystko zmierza w jednym kierunku. Nie wiem jak długo będę z Wami pracować. Presja wywierana na mnie jest coraz większa. Zbliżają się ważne i trudne chwile. Nowy Prezes zacznie realizować swój plan. Można czekać i narzekać,  albo można działać i bronić się. Zawsze twierdziliście, że związki zawodowe powinny być na zewnątrz firmy. Czy wstąpilibyście do Nowej Inicjatywy, jeśli ten warunek byłby spełniony? Odpowiedzcie szczerze sami sobie, czy jesteście zainteresowani takim związkiem jak na Zachodzie (całkowicie niezależnym od pracodawcy, członkowie zarządu związku nie byliby pracownikami)? Czekam na Wasze opinie. Krzysztof Stefański

(04.04.2016) Do końca pozostawiono na EC2 dwóch członków Zarządu Nowej Inicjatywy. Przypadek? Zaproponowano im szkolenie na stanowisku starszego dyżurnego elektromontera. Propozycje zostały zaakceptowane.

(01.04.2016) Dzisiaj na Prima Aprilis zostałem wyróżniony. Za ponad dwadzieścia lat pracy na stanowisku mistrza zmiany ruchu elektrycznego, za reprezentowanie Was w Radzie Nadzorczej, dostałem pismo z propozycją zmiany warunków zatrudnienia. Mam odbyć szkolenie w 11 kategorii zaszeregowania na stanowisko dyżurnego starszego elektromontera. „Z dniem 01.04.2016 zaprzestaje się wypłacania stałego dodatku kwotowego przyznanego za pełnienie funkcji mistrza zmiany” – czytam w piśmie. Dzisiaj 01.04.2016 roku pracowałem jednak jako mistrz zmiany. Zawsze zastanawiałem się co oznacza w naszej firmie zwrot „wytyczanie ścieżki zawodowej”. Teraz już wiem. Czasami słyszę jak niektórzy pracownicy powtarzają, że to albo tamto, to przez Stefańskiego. Nie dajcie sobą manipulować. Nie mogę zablokować podwyżek płac, nie mogę spowodować, że Zarząd podnosi EBITDA, nie jestem odpowiedzialny za epidemię grypy, ani za ciepłą zimę. Tak naprawdę, to od dłuższego czasu stąpam po „bardzo cienkim lodzie” i ktoś robi wszystko, aby ten lód popękał. Pozdrawiam, Krzysztof Stefański

(31.03.2016) Koleżanki i Koledzy, zawsze powtarzałem, że nie jeżdżę na posiedzenia Rady Nadzorczej w celach turystycznych. Tak było również dzisiaj. Do posiedzenia przygotowywałem się bardzo, bardzo długo. Musiałem stworzyć odrębne zdania do dwóch ostatnich protokołów z posiedzeń Rady. Musiałem zapoznać się z nowym dla mnie materiałem czyli sprawozdaniem finansowym za 2015 rok. Ogólna jakość materiałów jest coraz słabsza. Jeszcze pół roku temu w każdym punkcie znajdowało się kilka tabel, wykresów czy zdań. Teraz wygląda to naprawdę skąpo. Jak wcześniej pisałem, zniesiono cykliczne spotkania członków Zarządu z pracowniczymi członkami Rady. Tak było w poprzedniej kadencji. Jest to dla mnie pierwsza kadencja, spotykam się z nowymi zagadnieniami. Z tych powodów jedynym miejscem, gdzie mogę otrzymać odpowiedzi jest Rada Nadzorcza. Na wielu posiedzeniach 9 kadencji Przewodniczący Rady stopował moje pytania i przechodził do kolejnego punktu porządku obrad. Budziło to moje niezadowolenie. Z jednej strony mamy art. 483 ust.2 KSH, z drugiej Pan Przewodniczący Rady nie zezwala na wszystkie pytania. Do sprawozdania finansowego miałem kilkanaście pytań. Innym osobom mogły wydawać się takie lub owakie. Każdy członek Rady może zadawać dowolne pytania. Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. W trakcie gorącej dyskusji Przewodniczący Rady w zasadzie przerwał obrady bez omówienia części punktów porządku obrad. Różnica zdań polegała na tym, że Pan Przewodniczący chciał przejść do kolejnego punktu obrad, a ja próbowałem zadać pytanie i uzyskać odpowiedź. Moją pracę zawsze próbuję wykonać jak najlepiej, w Radzie Nadzorczej również. Jeśli czegoś nie wiem, nie rozumiem, to najzwyklej próbuję zadać pytanie. Najważniejsze jest to, że robię to dla Was i dla naszej firmy. Jutro możecie usłyszeć różne wersje wydarzeń, jak to zwykle bywa. Słyszałem już wiele głupot i niedorzeczności o mojej osobie. Mam nadzieję, że zrozumiecie moją konsekwencję. Nie jestem turystą. Posiedzenie Rady to ciężki kawał chleba, o ile ktoś rzetelnie przykłada się do swoich obowiązków. Jeśli ktoś utrudnia dostęp do informacji, to powstaje naturalne spostrzeżenie, że jest coś do ukrycia, że są tematy tabu. Wykonuję swoje obowiązki w Radzie najlepiej jak potrafię. Zawsze przyświeca mi dobro Wasze i firmy. Tak pozostanie. Pozdrawiam – Krzysztof Stefański

(31.03.2016) Koleżanki i Koledzy, zostaliśmy dzisiaj niespodziewanie zaproszeni o godz. 9.00 na spotkanie o podwyżkach płac. Usłyszeliśmy tylko, że Zarząd podtrzymuje swoją ofertę i nic więcej. Po co właściwie było to spotkanie, skoro tego dnia miała odbyć się Rada Nadzorcza w Warszawie? Korzystając jednak ze sposobności, przedstawiliśmy (jako ZZ Nowa Inicjatywa) naszą ostatnią propozycję podwyżek. Proponujemy 150 zł podwyżki obligatoryjnej na pracownika do wynagrodzenia zasadniczego, dodatkowo średnio 30 zł na pracownika na wyrównywanie kominów, ze szczególnym wskazaniem wydziałów czy pionów, gdzie rzeczywiście są niższe stawki np. w Sieci Cieplnej oraz dofinansowanie FŚS kwotą 2000000 zł. Jesteśmy związkiem zawodowym rozsądnym, merytorycznym, konkretnym, zdolnym do porozumień. Nie negocjujemy na kolanach. 6ZZ podtrzymało swoje ostatnie stanowisko. O Waszych podwyżkach zgodnie z polskim prawem nie decyduje jednak Nowa Inicjatywa, ale związki zawodowe reprezentatywne czyli koalicja 6ZZ.

(23.03.2016) Koleżanki i Koledzy, od kilku lat Zarząd stosuje taką samą taktykę przy negocjacjach płac. W 2014 roku straszono Was, że nie będzie podwyżki, gdyż Nowa Inicjatywa blokuje negocjacje. W lipcu 2014 roku ogłoszono porozumienie płacowe. Otrzymaliśmy obligatoryjnie 2% podwyżki. Po kilku miesiącach straszenia, że przez Nową Inicjatywę nie otrzymacie żadnej podwyżki, z radością zaakceptowaliście owe 2%. W 2015 roku na początku negocjacji członkowie Zarządu twierdzili, że podwyżki nie będzie,  bo zerowa inflacja. Później mówiono, że podwyżka będzie mała i nieobligatoryjna. Na koniec dostaliśmy 50 zł obligatoryjnie i przyjęliście to z ulgą. Taka jest taktyka Zarządu. Mamy cieszyć się z okruchów z pańskiego stołu. Zarząd jest pewny,że po 2009 roku nasze związki zawodowe nic nie mogą. Zawsze będziemy zazdrościć innym lepszych podwyżek, gdyż mamy takich, a nie innych działaczy związkowych. Dzisiaj Zarząd zaproponował 30 zł podwyżki wynagrodzeń zasadniczych. Dostaliśmy piękną prezentację pełną błędów i dziwnych wyliczeń. Nowa Inicjatywa nie akceptuje żenujących propozycji. O Waszych pieniądzach decydują ulegli, przestraszeni działacze związkowi. Pozostaje Wam zazdrościć innym albo zmienić przestraszonych przewodniczących związkòw.

(22.03.2016) Oficjalne wyniki wyborów na członka Zarządu:
Pan Hilary Kajak 285 głosów
Pan Piotr Piechociński 246 głosów
Pan Wiesław Koc 243 głosy
Serdecznie gratulujemy zwycięzcy Panu Hilaremu Kajakowi. Życzymy wielu sukcesów, wytrwałości, sprawiedliwości, konsekwencji i podejmowania mądrych decyzji na nowym stanowisku. Po cichu liczymy, że nowy Dyrektor ds. Społecznych zauważy, że w spółce jest również siódmy związek zawodowy – ZZ Nowa Inicjatywa, który chciałby być traktowany zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych.
Kilka uwag na gorąco po wyborach . Wyniki głosowania były bardzo wyrównane. Wyborcy negatywnie podsumowali trzyletnią pracę aktualnego Dyrektora ds. Społecznych. Warto zatem dobrze wywiązywać się ze swoich obowiązków i obietnic wyborczych. Zastanawiająca jest przegrana Pana Hilarego Kajaka na EC4 z Panem Piotrem Piechocińskim. To pracownicy EC3 zadecydowali o sukcesie Pana Hilarego Kajaka. Widać popularność Pana Wiesława Koca w Sieci Cieplnej i niepopularność na EC4. Faworyt przedwyborczy wygrał, ale z niewielką przewagą. Nowa Inicjatywa pragnęła zmiany na stanowisku Dyrektora ds. Społecznych i tak stało się. Być może to negatywne opinie na naszej stronie o obecnym Dyrektorze przeważyły szalę zwycięstwa na korzyść Pana Hilarego Kajaka. Jeszcze raz GRATULACJE !

(21.03.2016) Krytyka taktyki negocjacyjnej pozostałych związków zawodowych na naszej stronie i wyższe podwyżki wynagrodzeń w Poznaniu i w Warszawie (niż przewidywali nasi amatorzy-związkowcy) spowodowały, że zmieniono stanowisko negocjacyjne. To najlepiej świadczy, że pozostałe związki przyznały się do błędnej taktyki i do swojej niekompetencji. Na pierwszym spotkaniu wnioskowali o podwyżkę 1,3%+1,3%+1,3%. Na drugim spotkaniu 1,2%+1,2%+1,2%. Dowiedzieliśmy się już, jak było na trzecim spotkaniu. Przedstawiciele 6ZZ nagle podnieśli poprzeczkę. Zażądali 80 zł dla każdego pracownika do osobistej stawki płacy zasadniczej oraz 0,4% średniej płacy zasadniczej uznaniowo (likwidacja różnic płacowych). Cienko. Bardzo cienko. Kto tak prowadzi negocjacje? Dlaczego 6ZZ nie żądają tyle co przed 2009 rokiem np. 350 zł, 250 zł, 200 zł a jak nie, to spór zbiorowy. Dlaczego po 2009 roku przedstawiciele 6ZZ „piszczą cienkim głosem jak Farinelli”? Dlaczego nie ma sporów zbiorowych? Dlatego, że oczekuje tego Inwestor? A co wynegocjowano w zamian? Drodzy Działacze 6ZZ, średnie podwyżki w polskiej gospodarce są na poziomie 4%. Pamiętajcie, Drodzy Działacze, że nikt nam nie da więcej pieniędzy z dobrego serca, jeśli będziecie tylko biernie narzekać i czarować, zamiast działać. Niektórzy twierdzą, że gdyby była zgoda międzyzwiązkowa, to byłoby lepiej. Takiej zgody jak obecnie nie było w historii. 6ZZ działają jednomyślnie od 3 lat. Podpis Przewodniczącego Nowej Inicjatywy na porozumieniu płacowym nie spowoduje wyższych wynagrodzeń. Spowoduje tylko, że kolejny działacz będzie skompromitowany akceptacją niskich podwyżek. I na tym właśnie zależy pozostałym związkom zawodowym, żeby nikt nie pokazywał innej prawdy.

(21.03.2016) Koleżanki i Koledzy, często pytaliście mnie, dlaczego nie startuję w wyborach. Zawsze powtarzałem, że moim głównym celem jest zbudowanie dużego, niezależnego związku zawodowego. Powoli i konsekwentnie robimy to. Jako przewodniczący związku zawodowego mogę Wam dużo bardziej pomóc, niż na stanowisku dyrektora. Decyzja była prosta. Pozostaję z Wami. Wydaje się, że pracy w najbliższych miesiącach będzie co niemiara. Krzysztof Stefański

(16.03.2016) Nie mogę przejść spokojnie do porządku dziennego, gdy słyszę głosy wychwalające nasz Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, wychwalające niby korzystne zapisy ZUZP. Prawda jest inna i niestety bardzo brutalna. Nasz ZUZP jest bardzo, bardzo słaby. Dowodem na to jest ubiegłoroczna historia z pracownikami bocznic. Nasi koledzy przestali być pracownikami ruchu ciągłego. Dlaczego? Po pierwsze mamy bardzo słaby ZUZP, który pozwolił pracodawcy na takie manewry. Po drugie, nie było żadnej aktywnej obrony pracowników bocznic przez największe związki zawodowe naszej spółki. Związki zawodowe poświęciły kolejną grupę pracowników. Tak będziemy oddawać kolejne „przyczółki”, a na końcu pracodawca podziękuje związkom zawodowym za współpracę i pożegna ich działaczy. Przewodniczący związków zawodowych mogliby napisać o podwyżkach w innych firmach Grupy Veolia, o ZUZPach w innych firmach, ale po co Was denerwować, lepiej gdy nic nie wiecie. My zadaliśmy sobie nieco trudu i nasz dział prawny przejrzał kilkanaście ZUZPów różnych firm. Różnica między naszym ZUZPem, a np. ZUZPem poznańskim (VEPZEC) jest kolosalna. Nie popierajmy w wyborach twórców tak słabego ZUZP. Krzysztof Stefański

(15.03.2016) Jak głosować w zbliżających się wyborach? Na to pytanie nie udzielę odpowiedzi. Spróbuję jedynie podzielić się z Wami kilkoma odczuciami i spostrzeżeniami. Jeden z kandydatów, Pan Wiesław Koc, pełni aktualnie funkcję Dyrektora ds. Społecznych. Czy sprawdził się na obecnym stanowisku? Odpowiedzcie sobie sami na to pytanie. Może macie inne doświadczenia? Osobiście bardzo krytycznie oceniam kadencję Pana Wiesława Koca. Nie biorę pod uwagę stosunku Pana Dyrektora do Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa i tego co dla nas „dobrego” zrobił. Staram się dostrzec jakiekolwiek pozytywy z punktu widzenia zwykłego pracownika. Nie widzę ich. To jest słaba kadencja, merytorycznie przygotowanego ponoć  kandydata. Teraz, jak słyszę, że ktoś mówi o sobie, że jest merytorycznie przygotowany do pełnienia jakiejś funkcji, to zapala się u mnie czerwone światełko ostrzegawcze. Nie pokładałem nigdy nadziei w Panu Dyrektorze, gdyż jako osoba bardzo krytycznie oceniająca ruch związkowy po 2009 roku, nie spodziewałem się niczego pozytywnego.

Pozostaje zatem dwóch kandydatów, z dwóch największych związków zawodowych. W ostatnich latach (od naszego powstania) związki zawodowe działają bardzo zgodnie. Nie widzę istotnych różnic między nimi. Podpisują te same dokumenty. Tworzą koalicję. Można by rzec, będzie to braterski pojedynek. W wyborach liczy się frekwencja. Zachęcam zatem do glosowania. Jeszcze przed 2009 rokiem wskazałbym zdecydowanie jednego kandydata, ale teraz? Jeśli związki zawodowe zawieszają korzystny dla nas program 30/30/40, jeśli otrzymujemy żenujące podwyżki, to na co możemy liczyć. Moja odpowiedź brzmi: LICZCIE NA SIEBIE. Wezmę udział w głosowaniu ze względu na frekwencję, ale niestety nie potrafię Wam zarekomendować jednego z dwóch kandydatów. ZZPRC i ZZIiT są mocno uległe pracodawcy. Tak samo będzie z przedstawicielami tych związków w Zarządzie. Apelowaliśmy w ostatnich dniach o zgłaszanie się innych kandydatów. Szkoda. Szkoda, że tak nie stało się. Pozdrawiam – Krzysztof Stefański

(14.03.2016) 11 marca Komisja Wyborcza ogłosiła nazwiska kandydatów w wyborach na członka Zarządu. Są to:
Pan Hilary Kajak (ER4),
Pan Piotr Piechociński (ER4),
Pan Wiesław Koc (GZ).

(09.03.2016) Dzisiaj po raz trzeci nasi bohaterowie związkowi walczyli o jałmużny dla pracowników czyli o podwyżki. Na pierwszym spotkaniu wystartowali z kosmiczną propozycją 1,3%(obligatoryjnie)+1,3%(uznaniowo)+1,3%(na awanse). 1,3% to ok.40zł do wynagrodzenia zasadniczego. Pamiętamy czasy, gdy żądali 350 zł i zakładali spory zbiorowe. Ale to już historia. To było przed Panem Lacombem. Na drugim spotkaniu propozycja 6ZZ wyniosła 1,2%+1,2%+1,2%. Ze wstydu przedstawiciele 6ZZ składają swoje propozycje pisemnie. Z tego powodu nie wiemy ile zalicytowali dzisiaj. Dochodzą nas wiadomości o dużo większych podwyżkach w Poznaniu czy w Warszawie. Ale naszych bohaterów związkowych to specjalnie nie interesuje. Cóż mogą na to począć, przecież nasz Zarząd nie daje więcej. W Poznaniu to co innego, tam widocznie Pan Prezes proponuje dużo więcej z własnej woli i dodaje co nieco ze swojej kieszeni ;-)  Przedstawiciele Zarządu Veolia Energia Łódź widząc uległość 6ZZ zaproponowali (sprowadzamy wszystko do wartości netto): 0,35%obligatoryjnie +0,5%(uznaniowość, awanse, kominy). Większość pracowników otrzymałaby obligatoryjną podwyżkę ok.10 zł. Akurat na szczoteczkę do zębów, aby wyczyścić niesmak w ustach powstały po negocjacjach płacowych. Jutro Walne Zebranie Delegatów ZZPRC. Podziękujcie Zarządowi ZZPRC za zawalenie negocjacji już na samym starcie tzn. za rozpoczęcie negocjacji od obligatoryjnej podwyżki w wysokości 1,3%. To jest zastanawiające, dlaczego mamy tak nieudolnych działaczy. Co wymyślą, aby przedstawić porażkę jako sukces. Chyba fakt, że mając mniej pieniędzy kupimy sobie mniej czipsów, słodyczy, alkoholu, co wyjdzie nam na zdrowie. Rok temu dostaliśmy 50 zł obligatoryjnie, w tym roku pomimo lepszej sytuacji firmy dostaniemy mniej. Jakie związki zawodowe, takie podwyżki. Nasza propozycja. Wypiszcie się z takich związków. W ten sposób zaoszczędzicie ponad 20 zł miesięcznie, co w połączeniu z podwyżką, podwoi sumę pieniędzy. Teraz macie argumenty, możecie śmiało i masowo opuścić szeregi nieudolnych związków zawodowych. Jeśli tego nie zrobicie, za rok możemy negocjować podwyżki na poziomie kilku złotych. 

(08.03.2016) Z okazji Dnia Kobiet męska część ZZ Nowa Inicjatywa życzy wszystkim Koleżankom i Czytelniczkom naszej strony zdrowia, uśmiechu, dużo energii, wielu sukcesów i miłej atmosfery w pracy.

(07.03.2016) Jeszcze tylko do 10 marca można zgłaszać kandydatów w wyborach na członka Zarządu. Jeśli nie zgłoszą się kolejne osoby, to będziemy mieć bardzo skromny wybór. To chyba Francuz, Napoleon Bonaparte, powiedział, że każdy żołnierz nosi w plecaku buławę marszałkowską. Wg naszej prognozy przedstawionej poniżej wybory wygra obecny Dyrektor, po wycofaniu się z wyborów Pana Hilarego Kajaka. ZZ Nowa Inicjatywa może poprzeć kandydata spoza związku, kandydata niezależnego, który wcale nie zwróci się o nasze poparcie. Wielu pracowników jest coraz bardziej zdegustowanych kandydatami „opcji rządzącej”. Zdegustowani jesteśmy zapowiadanymi na ten rok podwyżkami. Kandydat niezależny wygra zbliżające się wybory.

(04.03.2016) Bardzo ciekawy link. Czytajcie uważnie: http://www.solidarnosc.org.pl/component/k2/item/1222-zachodni-szef-polskie-pieklo?highlight=YToxOntpOjA7czo5OiJwb8WCYW5pZWMiO30=

(03.03.2016) Zgodnie z decyzją VPOL, z dniem 1.03.2016r. do składu Rady Nadzorczej Veolia Energia Łódź został włączony Pan Philippe Lanoizelee. Rada liczy obecnie 9 osób. Pan Lanoizelee jest m.in. Prezesem obu spółek LERF.

(03.03.2016) Ten tekst jest szczególnie polecany osobom, które rozważały możliwość kandydowania w wyborach do Zarządu: nasza prognoza taktyki wyborczej ZZPRC .

(02.03.2016) O prognozach finansowych koncernu Veolia na lata 2016-2018 można poczytać na stronie: http://www.businesswire.com/news/home/20151213005055/en/Veolia-Environnement-Investor-Day-Presentation-2016-2018-Growth , o wynikach za 2015 rok na stronie: http://www.businesswire.com/news/home/20160224006727/en/Veolia-Environnement-Strong-Increase-2015-Results1-Exceeded , o strajku w angielskiej Veolii w sprawie podwyżek na stronie: http://resource.co/article/Latest/Veolia_workers_strike_over_pay-3258 lub http://www.unitetheunion.org/how-we-help/listofregions/londonandeastern/londoneasternnews/payvictoryatveolia/ . Z powyższych artykułów wynika, że globalna sytuacja Veolii poprawia się, a pracownicy niektórych spółek na Zachodzie potrafią strajkować walcząc o ok. 1% wyższą podwyżkę płac niż oferuje pracodawca. Pokazujemy przykłady, że można, że nawet na Zachodzie pracownicy walczą o każdy przysłowiowy grosz. Czy nasze związki potrafiłyby ogłosić spór zbiorowy i strajkować w przypadku, gdyby pracodawca zaproponował dwuprocentową podwyżkę? Czy potrafilibyśmy walczyć o np. 3% czy 4% podwyżki? Dlaczego inni potrafią, na Zachodzie potrafią, w Poznaniu potrafią, tylko w Łodzi jest całkowita niemoc związków zawodowych? Czy obowiązuje jeszcze porozumienie z 2009 roku wspomniane przez Pana Lacomba między związkami, a pracodawcą? Domagamy się odpowiedzi, dlaczego związki zawodowe nie walczą o nasze płace?

(02.03.2016) Oto moja odpowiedź na list Pana Hilarego Kajaka umieszczony na stronie ZZPRC: do Pana Hilarego Kajaka . Wkrótce zamieszczę moją prognozę taktyki wyborczej ZZPRC. Pozdrawiam, Krzysztof Stefański

(29.02.2016) Koleżanki i Koledzy, 2014 rok był gorszy pod względem finansowym dla naszej spółki, niż 2015 rok. 6ZZ rozpoczęło rok temu negocjacje płacowe 2015 od 4,5 procentowego żądania podwyżki plus dofinansowania ZFŚS. W tym roku po rewelacyjnych wynikach naszej firmy 6ZZ rozpoczęło negocjacje od…….. . No właśnie, od ilu procent? Propozycję złożono na pierwszym spotkaniu negocjacyjnym na piśmie. Czy była to następująca propozycja liczona netto: 1,3% obligatoryjnie dla każdego pracownika, 1,3% uznaniowo, 1,3 % na wyrównywanie kominów plus dofinansowanie ZFŚS? Tak nieoficjalnie dowiedzieliśmy się. 1,3 % to ok. 40 zł. W poprzednim roku otrzymaliśmy obligatoryjnie 50 zł tj. ok. 1,7%. Dlaczego 6ZZ rozpoczęły tak nisko negocjacje płacowe, od 40 zł podwyżki obligatoryjnej? Pytajcie się swoich przewodniczących związków, dlaczego pomimo lepszej sytuacji finansowej mielibyśmy otrzymać w tym roku niższą podwyżkę? Spytajcie się jakie podwyżki wynegocjowano w Poznaniu? Przypominamy, nie jesteśmy w stanie wyegzekwować od Zarządu rozliczenia podwyżek nieobligatoryjnych, dlatego walczymy o jak najwyższe podwyżki obligatoryjne! Prosimy Was, nie powtarzajcie tylko słów powtarzanych Wam przez działaczy 6ZZ: „widocznie więcej nie można było wynegocjować”. Można więcej wynegocjować, ale trzeba chcieć!

(27.02.2016) Wczoraj odbyła się druga tura negocjacji płacowych 2016. Zarząd zaproponował podwyżki 0,4% obligatoryjnie dla wszystkich, 0,5% uznaniowo i 0,3% na awanse. Są to kwoty brutto !!! Dla większości pracowników przypadałoby kilkanaście złotych do wynagrodzenia zasadniczego. Nie chce nam się już tego komentować. Gdy obserwujemy działaczy związkowych jak spokojnie przyjmują dyktat pracodawcy, to czujemy smutek i zażenowanie. Prawda jest brutalna. Dopóki jesteście członkami takich związków zawodowych, dopóty będziecie corocznie otrzymywać takie podwyżki. Zgodnie z ZUZP do 10 marca jest termin na zakończenie rozmów. Nie sądzimy, aby finał nastąpił przed wyborami do Zarządu. Kompromitujące podwyżki nie przyniosłyby chluby kandydatom reprezentatywnych związków zawodowych, które mają realny wpływ na poziom podwyżek. Nowa Inicjatywa postulowała, aby jak największa część podwyżki była obligatoryjna. Nie przedstawiono nam rozliczenia z podwyżek motywacyjnych w 2015 roku i we wcześniejszych latach. Kiedyś związki zawodowe otrzymywały takie dane bez próśb. Teraz nie otrzymujemy ich. Z tego powodu nie mamy pewności czy pula pieniędzy nieobligatoryjnych będzie zrealizowana zgodnie z wynegocjowanym porozumieniem płacowym. Pieniądze obligatoryjne są do wyliczenia, pieniądze nieobligatoryjne to „gruszki na wierzbie”. Nie chcemy zastanawiać się czy pracodawca rozdysponował pieniądze motywacyjne i na awanse, czy nie. Lepiej wynegocjować to, co można rozliczyć. Zaproponowaliśmy Zarządowi, aby przeszedł na propozycje finansowe netto, tak jak to było zawsze, tak jak to robi corocznie strona społeczna: 6ZZ i ZZNI. Kwoty brutto lepiej brzmią dla uszu (są dwa razy większe). Przeczytaliśmy Zarządowi wypowiedź Pana Bourlanda z ostatniej gazetki ŚWIAT VEOLII, o tym jak sytuacja finansowa poprawiła się, jak dziękuje za pracę i zaangażowanie. Panie Prezesie Bourland, teraz trzeba potrząsnąć trochę kiesą, nie żałować grosza i udowodnić pracownikom nie tylko Veolii Energia Łódź, jak bardzo Pan jest wdzięczny za wysiłek pracowników i jak docenia Pan wyniki ich pracy. Niestety za Pańskie podziękowania nie kupimy w sklepie więcej żywności, nie spłacimy naszych comiesięcznych rachunków. Mamy już serdecznie dość tych samych argumentów o ciężkiej sytuacji finansowej, ambitnym budżecie czy oszczędnościach. Dość tych melodii. Proszę zmienić „płytę”. ZZ Nowa Inicjatywa podtrzymał swoją pierwotną propozycję podwyżki płac. Wejdziemy na przyzwoite poziomy w negocjacjach, to wykażemy kompromis. Na koniec, taka sobie luźna myśl. Czasami spotykamy działaczy związkowych (głównie ZZPRC), którzy przekonują nas i Was jak to ZZPRC walczy o nasze sprawy. Wszystkim tym naiwnym osobom udostępnimy wejście na negocjacje płacowe, aby sami zobaczyli stan faktyczny.

(27.02.2016) Kończąc temat podniesienia EBITDA. Na grudniowym posiedzeniu Rady Nadzorczej Pan Wiceprzewodniczący podsumował budżet 2016 jako mało ambitny. Zarząd zobowiązał się, że na spotkaniu 31.03.2016 roku przedstawi Radzie aktualizację budżetu, w której uwzględni wszystkie istotne zdarzenia, które powinny poprawić EBITDA. Ponieważ przypadkowo Rada odbyła się wcześniej, więc uczyniono to 12.02.2016r. Niektóre osoby wykreowały i rozpowiadały plotkę, że osobą winną wzrostu EBITDA był jak zwykle Przewodniczący ZZNI. Bzdura, bzdura i jeszcze raz bzdura. Przez cztery lata nie otrzymywaliśmy premii partycypacyjnej, ponieważ EBITDA był planowany zbyt wysoko w budżecie. Naszym zdaniem celowo. Czy wtedy też winny był Przewodniczący ZZNI?  W tym roku mamy otrzymać premię partycypacyjną w wysokości przeciętnie 1600 zł brutto na pracownika. Inwestor francuski policzył już sobie ile wyda pieniędzy na ten cel: 1600 zł x 1250 pracowników = 2 mln. zł. Szok! Skręca się w bólach? Tyle pieniędzy wypłaci się na uczciwie pracujących pracowników Veolia Energia Łódź w Polsce? Czy nie wystarczą podziękowania w gazetce? Przecież polscy pracownicy, to nie francuscy! Pamiętamy jak inwestor uświadomił sobie ile kosztuje program 30/30/40 w 2013 roku. Co zrobił? Przez dwa kolejne lata zawieszano ten program, w tym roku może być podobnie. Dlaczego jeszcze nie ma Regulaminu Premii Partycypacyjnej? Czy znów wprowadzi się do regulaminu zapisy, które uniemożliwią nam otrzymywanie należnej nam nagrody za bardzo dobrą i uczciwą pracę? W firmach Veolii we Francji pracownicy otrzymują premie partycypacyjne co roku czy raz na pięć lat?. Czy żądza pieniądza przesłania Kodeks Etyki Veolii w Łodzi? Nowa Inicjatywa walczyła co roku o premie partycypacyjne. Płatne ogłoszenie w prasie, liczne pisma w tej sprawie do różnych osób i instytucji. Słyszeliśmy już plotkę, że wypłata tej premii w tym roku, to efekt presji i nacisków Nowej Inicjatywy. Przez skromność nie zaprzeczymy.

(25.02.2016) Ponieważ powtarzają się plotki jakoby przez Przewodniczącego ZZNI, który zwołał dodatkowe posiedzenie Rady Nadzorczej, Francuzi podnieśli EBITDA, więc ponownie zmuszeni jesteśmy sprostować pewne informacje:
– Francuzi uczynili to na pierwszym spotkaniu Rady w tym roku, gdyż prawdopodobnie  spodziewają się dodatkowego wpływu pieniędzy, które nie były uwzględnione w budżecie,
– jeśli nie 12 lutego, to zrobiliby to 31 marca lub w dowolnym innym terminie w trybie pisemnym,
– celowo zrobiono to w trakcie negocjacji płacowych, gdyż jest wtedy wyimaginowany argument za nieprzyznaniem pracownikom uczciwej podwyżki (zysk netto przekroczyliśmy aż o 34 mln. złotych w 2015 roku),
– jak zwykle wymyślono jakąś plotkę, aby obciążyć konto Nowej Inicjatywy, jedynego aktywnego związku zawodowego VEŁ.
Pan Bourland w ostatnim wydaniu gazetki „Świat Veolii” podkreśla, że wyniki finansowe w 2015 roku były lepsze niż w 2014 roku, dziękuje nam za naszą pracę i zaangażowanie. Oczekujemy zatem na uczciwe podwyżki płac w 2016 roku, a nie na jałmużnę zaproponowaną pracownikom na pierwszym spotkaniu dotyczącym podwyżek płac. Dosyć spłacania długów Veolii naszą krwawicą. Niech długi spłacają ci co je wypracowali.

(24.02.2016) W poniedziałek rozpoczęła się kampania wyborcza na członka Zarządu. Jest to bardzo ważna funkcja z punktu widzenia nas-pracowników. Wybrany przez nas członek Zarządu ma bardzo duże kompetencje, ma dostęp do wielu informacji. Funkcja ta to prawdziwy skarb dla nas, jeśli mamy odpowiedniego, wiarygodnego przedstawiciela. W Radzie Nadzorczej można nie poznać wielu spraw, gdy nie chce tego większa część składu Rady (źle pojęta kolegialność). Wspominaliśmy już jak krytycznie oceniamy kadencję obecnego naszego przedstawiciela wywodzącego się z ZZPRC. Jeśli chcemy zmian na lepsze, to powinniśmy zmienić obecny stan rzeczy „o 180 stopni”. Największe szanse wyboru będzie mieć kandydat największego związku zawodowego VEŁ czyli kandydat ZZPRC. Czy to ważne kto będzie reprezentować ZZPRC? Naszym zdaniem jest to mało istotne. Kandydat ten będzie realizować politykę ZZPRC, która jest przyczyną naszej słabości związkowej i pracowniczej. Zawsze powtarzaliśmy, że „tupnięcie nogą” tak potężnego związku spowodowałoby poprawę naszej sytuacji, na przykład zatrzymałoby niedobrowolne odejścia, moglibyśmy mieć corocznie wypłacane premie partycypacyjne, istniałby program 30/30/40, byłyby nieco wyższe podwyżki płac. Skoro związek nie „tupie nogą”, to jest to zastanawiające. Dlaczego? Pisaliśmy o porozumieniu z 2009 roku, które pozwoliło na restrukturyzację firmy w spokojnej atmosferze, pisaliśmy o składaniu wniosków przez przewodniczących ZZ o nagrody dla działaczy i pracowników, pisaliśmy o finansowaniu spotkań Koalicji Związków Zawodowych, jeszcze nie pisaliśmy o prośbie wsparcia finansowego wycieczki działacza związkowego. Tak związki zawodowe nie powinny działać. Odcinamy się od takich spraw. Jak można prowadzić twarde negocjacje, jeśli wiążą związki zawodowe z pracodawcą różne, mniejsze, niezwiązkowe sprawy. Wszystko to dzieje się, gdy związkową siłą przewodnią od wielu lat jest ZZPRC. Taka polityka nam-pracownikom nie przynosi należytych efektów i obciąża konto ZZPRC. Nowa Inicjatywa chce zmian, chce poprzeć osoby nieskompromitowane, nieuwikłane zobowiązaniami. Czekamy na pojawienie się „nowych twarzy”.

(22.02.2016) Dzisiaj przesłałem do Biura Spółki oficjalne sprawozdanie z ostatniej Rady Nadzorczej. Nieoficjalne zostanie przygotowane dla Was wkrótce.
Licznik odwiedzin naszej strony przebija kolejną granicę.
W piątek tj. 26.02.2016 roku odbędzie się kolejne spotkanie dotyczące podwyżek płac. Krzysztof Stefański

(18.02.2016) Na stronie: http://nszzsolidarnosc-veolia-lodz.pl/uploads/attachements/koalicjazz18012016-752.pdf , dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. Nastąpiły zmiany w składzie i kierownictwie Koalicji Związków Zawodowych. Dlaczego? Przewodniczącym Koalicji został Przewodniczący naszego ZZPRC ! Minął miesiąc, a o sukcesie Przewodniczącego milczy strona ZZPRC. Dlaczego? Czy jest jakiś powód do wstydu? Dlaczego z Koalicji zrezygnowały organizacje związkowe Veolii Energia Poznań ZEC? Wykorzystując okazję życzymy nowemu Przewodniczącemu tak wielu sukcesów w Koalicji, jak na arenie Veolii Energia Łódź. Czekamy również niecierpliwie na nowy Regulamin Premii Partycypacyjnej (miał powstać do 31.12.2015). Czas nie działa na naszą korzyść. Pora zakończyć prace nad Regulaminem. Ciekawe kto będzie miał korzystniejszy Regulamin Premii Partycypacyjnej: Wielka Koalicja, złożona z 14 organizacji związkowych czy Veolia Energia Poznań ZEC? Ciągle czekamy na odpowiedź, czy Koalicja dalej spotyka się za pieniądze pracodawcy? Może doczekamy się podsumowania ponad dwuletniej działalności Koalicji. W jednej kolumnie wypisane sukcesy, w drugiej kolumnie zsumowane koszty finansowe wszystkich spotkań Koalicji poniesione przez pracodawcę.

(18.02.2016) Jesteśmy uważnie czytani również przez nasze Koleżanki i Kolegów, którzy odeszli już z naszej firmy. Jeden z naszych Kolegów znalazł w sieci następujący artykuł: materiał dotyczący płac . Zostawiliśmy go specjalnie na czas negocjacji płacowych. To szalenie sympatyczne, że takie osoby bardziej interesują się tym co dzieje się u nas w zakładzie, niż niektórzy pracownicy. Dziękujemy. Jeśli znajdziecie ciekawe artykuły, wiadomości, to prześlijcie link. Liczymy na to, że zaczniecie do nas śmiało pisać na różne tematy. Wzbogaci to naszą, a raczej Waszą stronę.

(17.02.2016) Negocjacje płacowe. W 2014 roku odwrócono Waszą uwagę od wysokości żenującej podwyżki faktem, że Nowa Inicjatywa blokuje podwyżki płac i nic nie dostaniecie. W lipcu 2014 roku okazało się, że pozostałe związki podpisały porozumienie płacowe i jakoś Nowa Inicjatywa nie zablokowała negocjacji. Nikt nas wówczas nie przeprosił za niesłuszne posądzenia (delikatnie pisząc). W 2015 roku związki zawodowe przekonywały, że budżet jest tragiczny, a stanowisko Nowej Inicjatywy jest śmieszne (proponowaliśmy wzrost płac o 250zł do dalszych negocjacji). Z niepokojem czekaliśmy na negocjacje 2016. Z której strony „oberwiemy”? Po poniedziałkowym pierwszym spotkaniu w sprawie podwyżek płac i po pewnych pojawiających się plotkach, nieco przejaśniła się sytuacja. Otóż, Veolia Energia Łódź uzyskała bardzo dobre wyniki za poprzedni rok. EBIT przekroczono o 36 mln. zł.!!!, a zysk netto o 34 mln. zł.!!! Kiedy ostatnio przekroczyliśmy o tyle założenia budżetowe? Nie pamiętamy. Należałoby wynagrodzić trud załogi w podwyżkach 2016. Ale koszula jest zawsze bliższa ciału. Pracownikom Veolii Energia Łódź można dać ponownie żenującą podwyżkę, przecież jesteśmy tanią siłą roboczą, a pieniążki popłyną w siną dal (wiadomo gdzie). Ponadto lepiej nie rozpieszczać pracowników Veolii Energia Łódź, bo za rok znów będą żądać kokosów. Trzeba znaleźć jakiś argument, że jest ciężko, że trzeba ponownie robić oszczędności. Co tu zrobić? Może podwyższymy budżet i wsp. EBITDA o jakieś 22 mln. złotych i zwalimy winę na Stefańskiego? Związki zawodowe (które podpiszą pokornie propozycje Zarządu) też muszą wyjść z twarzą więc zwiększenie EBITDA i program oszczędnościowy to złoty pomysł. I związki mają alibi i jest „kozioł ofiarny”. Nie byłem na poniedziałkowym spotkaniu. Mam urlop. Podobno Zarząd zaproponował 0,3% brutto podwyżki obligatoryjnej dla każdego, 0,3% brutto na motywacje i 0,3% brutto na awanse. Nowa Inicjatywa zaproponowała wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 200 zł + 50 zł na wyrównywanie kominów płacowych plus 2mln. zł. dofinansowania ZFŚS. Pozostałe 6ZZ przedstawiły swoje propozycje na piśmie. Nie odczytano treści pisma. Czy 6ZZ wstydzą się czegoś? To niesłychane, aby pracownicy nie znali propozycji swoich związków zawodowych. Jeśli coś źle napisałem, to z góry przepraszam i proszę o sprostowanie.
Być może jest trzeci powód zwiększenia EBITDA. Być może za jakiś czas pojawi się informacja o nieplanowanym (nieuwzględnionym w budżecie) wpływie większej sumy do kasy naszej firmy rzędu 22 mln. zł. i Zarząd już o tym wie w tej chwili, a my dowiemy się później. Ale cel będzie osiągnięty – pracownicy dostaną znów żenujące podwyżki.
Pisaliśmy często, że średnie podwyżki wynagrodzeń w ostatnich latach w Polsce wynoszą ok. 4%. Nasze są o połowę niższe. Co to oznacza? Nasze płace będą coraz mniej atrakcyjne w porównaniu z innymi firmami. Mamy lukę pokoleniową. Kto u nas rozpocznie pracę? Jak długo popracuje z taką płacą? Kodeks Etyki to jedno, a drugie to pieniądze.  Ciężko przychodzi francuskiemu koncernowi wynagrodzenie starań pracowników i uczciwe oddanie im części z zarobionych przez nich pieniędzy.
Na koniec. Platini miał 8-godzinne przesłuchanie, a Stefański z Nową Inicjatywą nie. My jesteśmy po prostu uczciwi i to niektórych bardzo złości i kole w oczy. Pozdrawiam, Krzysztof Stefański

(16.02.2016) Uchwałą Nr 24/IX/2015 Rada Nadzorcza zarządziła wybory członka Zarządu Veolia Energia Łódź S.A. IX kadencji przez pracowników Spółki w dniach 17, 18 i 21 marca 2016r. Wybierany będzie jeden przedstawiciel pracowników Spółki spośród zgłoszonych kandydatów legitymujących się poparciem przynajmniej 50 pracowników Spółki lub zgłoszonych przez Zakładowe Organizacje Związkowe.

Głównym celem ZZ Nowa Inicjatywa na rok 2016, ale bardzo, bardzo trudnym, jest zmiana na stanowisku Dyrektora ds. Społecznych. ZZ Nowa Inicjatywa poprze chętnie osobę dotychczas nieskompromitowaną, zaangażowaną w sprawy pracownicze, która zaproponuje pracownikom Veolii Energia Łódź inny sposób sprawowania tej funkcji. Nie ukrywamy, że nasza ocena obecnego Dyrektora ds. Społecznych jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo negatywna. Jeśli zależy Wam na tym, abyśmy byli reprezentowani w Zarządzie godniej, to wybierzmy kogoś innego. Więcej napiszemy wkrótce.

(15.02.2016) Na ostatniej Radzie Nadzorczej, o której wkrótce więcej napiszę, jedynym punktem wniesionym przez Przewodniczącego RN było uchylenie uchwały nr 23/IX/2016 w sprawie budżetu na 2016 rok. Nową uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok, otrzymaliśmy w trakcie posiedzenia Rady. Nowa uchwała podwyższyła wsp. EBITDA o ok. 22 mln. zł. Zdobędziemy ekspertyzę prawną, czy uchwała ta została podjęta zgodnie z prawem.  Uchwały mogą być głosowane w każdym terminie. Dwukrotnie były uchwalane uchwały w trybie pisemnym (poza posiedzeniem). Uchwała ta też mogła być uchwalona na kolejnym posiedzeniu również. Dlaczego została uchwalona teraz? Skąd ten pośpiech i pomysł podwyższenia EBITDA? Inwestor może wszystko. Chyba, że związki zawodowe pokażą, że niekoniecznie wszystko. Trzy pikiety na Puławskiej i sprawa będzie załatwiona po naszej myśli tzn. premia partycypacyjna będzie wypłacana według budżetu wykonanego. Co na to Koalicja Związków Zawodowych? Organizujemy pikiety? Pozdrawiam, Krzysztof Stefański

(14.02.2016) Nawiązując do wczorajszego wpisu. Jak pisaliśmy na początku stycznia, sprawę wprowadzenia nowego systemu pracy na bocznicy PIP z Warszawy odesłał do ponownego rozpatrzenia przez PIP w Łodzi. Stąd może być kontrola PIP na bocznicy. Sądzimy (podobnie jak Koledzy z ZZ Pracowników Bocznic, którzy złożyli skargę w połowie poprzedniego roku), że grafik pracowników bocznic nie został wprowadzony zgodnie z naszymi przepisami. Plotki rozsiewane przez określone osoby sugerują, że przez tę kontrolę nastąpi outsourcing bocznicy. Bzdura. Inwestor francuski nigdy nie zrezygnował z outsourcingu. Na razie odstąpił od outsourcingu. Dzieli naszą firmę od 2005 roku. Wielokrotnie pisaliśmy, że to jest nasz- pracowników VEŁ największy problem. Tylko przy aktywności wszystkich związków zawodowych możemy się przed tym obronić. Inwestor przekonuje nas, że dzieli firmę na spółki, gdyż to zwiększa naszą efektywność. Jeśli tak, to niech dopuści nas do wyliczeń nad opłacalnością tych outsourcingów. Jeśli tego nie robi, to można mieć wrażenie, że coś ukrywa, że jest to skok na kasę. Menedżerowie francuscy zasiadają w wielu Radach Nadzorczych i chyba coś za to dostają?
Wpisanie nowego systemu pracy bocznic do ZUZP byłoby błędem. Zależy na tym niektórym przewodniczącym związków zawodowych, którzy nawet zawieszenie programu 30/30/40 interpretują jako wielki sukces. Wpisanie nowego systemu pracy bocznic do ZUZP, też będą przedstawiać jako sukces, tylko niech mają odwagę i przedstawią to Wam na piśmie. Dlaczego jest to korzystne? W cztery oczy można pracownikom przedstawiać wiele argumentów, tylko po jakimś czasie te argumenty zapomina się i nikt nie wie o co chodzi, dlaczego tak się stało. Uczmy się na błędach i żądajmy wszystkiego na piśmie. Dlaczego wpisanie tego do ZUZP jest tak ważne i pożyteczne? Konkrety na piśmie. Przewodniczący ZZ Pracowników Bocznic poprosił przewodniczącego ZZNI, aby on nie interweniował w obronie pracowników bocznic. Przewodniczący ZZNI poprosił przewodniczącego ZZPB o listę pracowników z podpisami, którzy nie życzą sobie obrony Nowej Inicjatywy. W końcu na bocznicy jest związek tak aktywny, że niedługo ponownie będziemy mogli przekonać się o jego istnieniu. Przypominamy przy okazji, że kilka miesięcy temu, gdy temat outsourcingu był otwarty, zapraszaliśmy przewodniczącego ZZPB do wspólnej pikiety na Puławskiej w Warszawie. Na próżno. Może Wam wytłumaczyć teraz, dlaczego nie wyraził zgody na wspólną akcję. Ma podobną ochronę jak przewodniczący ZZNI. Zobaczymy, może następnym razem przewodniczący ZZPB będzie aktywniejszy w obronie pracowników bocznic i swoich członków związku. Nowa Inicjatywa złożyła podobną skargę co ZZPB do PIP, używając zapewne innych argumentów. I nic więcej. Zrobiliśmy to samo co przewodniczący ZZPB.

(13.02.2016) Podajemy ciekawe linki:
http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,8477956,Jak_restrukturyzowac_polska_energetyke_.html#ixzz3zxxNopq1 ,
http://www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/wiadomosc/428/warszawa_pikieta_zwiazkowcow_z_enea_i_el_polaniec.html ,
http://www.sgie.pl/aktualnosci,5,212.html .
Najwyższa pora, aby zerwać porozumienie z 2009 roku, o którym wspomniał Prezes Lacombe. Jeśli związki nie zaczną aktywnie działać, to za kilka lat ich przewodniczący mogą być wywiezieni na taczkach, a związków zawodowych po prostu w małych spółkach nie będzie. Nie pora już na swary i kłótnie. Nadchodzi czas próby. Kto tego nie zrozumiał powinien podać się do dymisji. Nie szkalujcie Nowej Inicjatywy (tu zwracamy się do pewnych osób), bo rzeczywiście możecie nas pewnego dnia zniszczyć i „połknąć” Ale zanim nas „strawicie” ktoś większy połknie Was i będzie miał po wsze czasy spokój. Rozumiecie? Ci co tworzą nieprawdziwe informacje o Nowej Inicjatywie, tak naprawdę są odpowiedzialni za słabość i krytyczną sytuację pracowników Veolii Energia Łódź. Ile razy mamy tłumaczyć się z naszej uczciwości i bezinteresowności. Tracimy tysiące godzin na społeczną działalność, kosztem naszych rodzin i naszego zdrowia, a Wy wierzycie w jakieś kalumnie wymyślane przez określone osoby? Stańcie wreszcie za nami, poprzyjcie nas i nie wierzcie w bzdury wymyślane celowo.
Ostatnio nasi Prezesi byli „wymieniani” co 3 lata. Po co cokolwiek robić ze świadomością odejścia po trzech latach? Po co „zakuwać swoich rodaków w kajdany” i przyglądać się ich krzywdzie? Kto mógłby coś takiego zrobić i jak go wówczas nazwać? Polacy i tak mają ciężkie życie, nawet bez Francuzów. Wszyscy o tym wiemy. Francuzi nie docenią Polaków. Wyraźnie pokazują nam jak traktują nas w swoich spółkach, gdzie jest nasze miejsce. Nie możemy dopuścić, abyśmy stali się niewolnikami w naszym kraju. Niech Francuzi sami robią brudną robotę i później tłumaczą się w prokuraturze lub przed mediami. Nie dajmy się wodzić za nos. Pokażmy, że potrafimy wspólnie działać, zachowując uczciwość i szacunek. Francuzi wcale nie są idealni. Czy Platini jest Polakiem? Czy jest wyjątkiem? Jerzy Kulej powtarzał, że nie ma odpornych bokserów, są tylko źle trafieni. Naszą i Waszą rolą jest właśnie znalezienie takich czułych punktów u przeciwnika.

(12.02.2016) Któregoś dnia „grzebałem” w Internecie. Jakież było moje zdziwienie, gdy natrafiłem na spółki Lerf Sp. z o.o. i Lerf OPCO Sp. z o.o. Obie spółki są zarejestrowane na ul Andrzejewskiej 5 w Łodzi. Słyszeliście coś o takich spółkach? Widzieliście szyldy przed wejściem na Andrzejewskiej 5? Razem z Nową Inicjatywą poznajecie zatem coraz lepiej naszą firmę, która jak okazuje się utrzymuje pewne sekrety, ogólnie dostępne w Internecie. Jeśli chcecie poznać więcej wiadomości o spółkach, to „wyguglujcie” „lerf krs”. Polecamy stronę „Moje państwo”. Wybieramy opcję Krajowy Rejestr Sądowy i szukamy spółek jakich chcemy. Nawet wciąga. W Poznaniu też można odnaleźć podobne spółki DALVEO POZNAŃ OPCO Sp z o.o. i DALVEO POZNAŃ Sp. z o.o. Ciekawe? Przekażcie swoje uwagi i przemyślenia. Może znajdziecie coś więcej? Krzysztof Stefański

(12.02.2016) Dzisiaj rano pracownicy posiadający skrzynki mailowe otrzymali następującą informację od Prezesa Bourlanda. Na 01.03.2016 roku planowane są zmiany:
– powołanie Pana Andrzeja Szymanka na stanowisko Dyrektora Generalnego spółki Veolia Industry Polska i Prezesa Zarządu VIP,
– powołanie Pana Jerzego Kaka na stanowisko Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu VEŁ,
– po spełnieniu niezbędnych formalności powołanie Pani Anny Kędziory-Szwagrzak na stanowisko Wice Prezes VEŁ.
Za pasem negocjacje płacowe, a tutaj taka istotna zmiana. Dlaczego? Zastanawiamy się chyba wszyscy. Nie jestem najodpowiedniejszą osobą do skomentowania tego zdarzenia. Jeśli napiszę pozytywy o Panu Prezesie, to mogę wyświadczyć niedźwiedzią przysługę. Jeśli napiszę negatywy, to będzie to niegodne i nieprawdziwe. Pracujemy w korporacji. Jesteśmy małymi trybikami w wielkiej maszynie. Nikt nie ma pewnej pracy. Być może następną osobą, która odejdzie będę ja. Nieważne. Są to świadome wybory. Veolia Industry Polska ma siedzibę w Poznaniu. To duży plus dla Pana Prezesa. Wraz z członkami Nowej Inicjatywy życzymy Panu Prezesowi zdrowia, sukcesów i mniej problemów w nowym miejscu pracy, niż w Veolii Energia Łódź. Wyjątkowa sytuacja w naszej firmie powoduje, że praca nawet na stanowisku Prezesa Zarządu jest wyjątkowo trudna i niewdzięczna. Krzysztof Stefański

(10.02.2016) Dzisiaj napiszemy trochę o pieniądzach czyli o zbliżających się negocjacjach płacowych. Na jakie podwyżki możemy liczyć w 2016 roku? Spójrzmy na średnie wyliczenia. Z artykułu: http://biznes.onet.pl/praca/zarobki/przecietne-wynagrodzenie-w-gore-nowe-dane-gus/38b6z7 wynika, że realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2015 r. w stosunku do 2014 r. wyniósł 4,2 proc. Pisaliśmy rok temu jaki jest przewidywany średni wzrost wynagrodzeń na 2015 rok. Wszystko potwierdziło się. 4,2%. A ile my dostaliśmy? 50 złotych co stanowi 1,7%, a program 30/30/40 został w 2015 roku zawieszony. Jakie były ironiczne komentarze, że Nowa Inicjatywa domagała się rok temu 250 zł podwyżki czyli ok. 8%. Aby wynegocjować cokolwiek w granicach 4-5% trzeba było zacząć negocjacje wyżej. Tak zrobiliśmy. Czy zrobiliśmy coś dziwnego? Nie. Przypomnijcie sobie wcześniejsze lata sprzed przełomowego 2009 roku. Jakie były żądania związków zawodowych w 2008 roku? Pamiętacie? 350 zł przy 2,5% inflacji! Niebywałe ? Nasze związki kiedyś coś próbowały. A teraz co robią ? W 2009 roku Pan Prezes Lacombe zakomunikował o porozumieniu ze związkami, które otwiera drogę do reorganizacji spółki w spokojnej atmosferze. Cytowaliśmy dokładne słowa Pana Prezesa wielokrotnie. Tu jest klucz do wszystkiego. Musimy poznać sedno owego porozumienia. Inaczej, wszystko na próżno. Przeczytajcie link: http://kadry.infor.pl/wiadomosci/721215,Wzrost-wynagrodzen-w-2016-r.html  . „Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2016 r. nie powinien wynieść mniej niż 5,9%, a w sektorze budżetowym nie mniej niż 10,5%. Z kolei wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. powinna zwiększyć się o co najmniej 7,4%. To propozycja związków zawodowych.” Czy to oznacza, że nasze związki zawodowe zaproponują 5,9% wzrostu wynagrodzeń, a może nawet 7,4%? Przeczytajcie: http://bigram.pl/prognozowanie-wzrostow-wynagrodzen-na-rok-2016-perspektywa-europejska/ lub http://biznes.pl/magazyny/manager/rynek-pracy-w-2016-bezrobocie-9-1-wzrost-wynagrodzen-o-5/4qfslk . Jeśli weźmiemy pod uwagę przytoczone prognozy wzrostu płac na 2016 rok, żenujące podwyżki w 2015 roku, zawieszanie programu 30/30/40, to podwyżka poniżej 5% będzie totalną porażką związków zawodowych podpisujących porozumienie płacowe w 2016 roku. Ile wynegocjują nasi ambitni negocjatorzy? My pamiętamy wspomniane porozumienie z 2009 roku i twierdzimy – jak zwykle będzie klapa. Będzie czarowanie, że inni w Grupie nie będą mieć podwyżek itd. Tylko zastanówmy się po co powstało tak dużo małych spółek w naszej Grupie? Między innymi po to, żeby nie było takiego socjalu jak w dużych spółkach, aby nie było związków zawodowych, które co roku mogłyby walczyć o podwyżki dla pracowników. Mamy brać z takich spółek przykład? Współczujemy naszym Koleżankom i Kolegom z małych spółek naszej Grupy. Oni są w jeszcze tragiczniejszym położeniu. Alternatywa jest prosta, albo powalczymy o podwyżki na miarę naszych zasług i poprawiających się wyników spółki, albo „nasze” pieniążki popłyną w siną dal. 

(04.02.2016) Koleżanki i Koledzy, znowu przedstawiciele Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa zdobywają informacje, które są w posiadaniu innych związków, a nie są Wam przedstawiane. Mowa oczywiście o Programach Dobrowolnych Odejść jakie były w poprzednim roku w Poznaniu. Przedstawiciele pozostałych związków zawodowych spotykają się z działaczami z Warszawy i z Poznania w ramach spotkań Koalicji. Znają programy PDO w innych firmach, wysokości corocznych podwyżek wynagrodzeń zasadniczych, średnie płace, wysokości premii partycypacyjnych i wiele innych cennych informacji. Dlaczego nie jesteście informowani o tych wszystkich sprawach? Czy płacicie składki członkowskie? Czy cokolwiek dowiadujecie się od swoich przewodniczących związków. Czy pojawiają się te wiadomości na stronach internetowych tych związków? Jak to jest możliwe, że o niczym nie wiecie? Co najważniejsze, dlaczego Wasze związki zawodowe nie wykorzystują tej wiedzy i nie walczą o podobne warunki w Łodzi? Czy przewodniczących 5ZZ blokuje porozumienie z 2009 roku, o którym wspomniał Prezes Lacombe? Jest tyle możliwości działań, a tu cisza. Spytajcie się przewodniczących 5ZZ dlaczego tak jest? My nie wyobrażamy sobie, aby tak ważne informacje trzymać w szufladzie.

(02.02.2016) Uważny obserwator spostrzegł już jak długofalową politykę prowadzimy od samego początku naszego istnienia. Napisaliśmy mnóstwo pism do Panów Prezesów Veolii Energia Łódź. Niektórzy śmiali się z tego. Często nie było odpowiedzi. My pisaliśmy dalej do Pana Prezesa Veolii Energia Polska. Niektórzy śmiali się z nas dalej. My nie zrażaliśmy się. Pisaliśmy trzykrotnie do Komisji Etyki Veolii. Były salwy śmiechu niektórych działaczy związkowych. Dalej robimy swoje, nie przejmujemy się. Przeszliśmy całą drogę służbową. Daliśmy mnóstwo czasu na odpowiedzi. Przedwczoraj napisaliśmy list „rozpaczy” do Prezesa Frerota. Teraz nikt nam nie będzie mógł zarzucić, że przedstawiamy pewne nasze sprawy magazynowi Forbes lub innym instytucjom zewnętrznym. My staraliśmy się. Próbowaliśmy rozwiązać problemy wewnątrz firmy. Cóż. Traktowano nas ze śmiechem jako związek kanapowy. Nie jesteśmy już związkiem kanapowym, cały czas zgłaszają się do nas pracownicy, wszystko zaczyna się zazębiać. Mamy przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Ale wymagało to trzech lat pracy u podstaw. Wymagało to wizji, pomysłu i cierpliwości. Zbudowaliśmy solidne „fundamenty”. Po trzech latach pracujemy dzień po dniu, a inni gadają, gadają i gadają.

(o2.02.2016) Wczoraj od godz. 5.30 przed wejściem do EC4 rozdawałem nasze pismo do Prezesa Frerota. Tak będziemy coraz częściej działać. Pismo rozchodziło się jak „świeże bułeczki”. Wydrukowaliśmy za mało egzemplarzy.
Na 12 lutego br. zwołałem posiedzenie Rady Nadzorczej. Odbędzie się w Łodzi na EC4. Otrzymałem bardzo skromne materiały na Radę. Poprosiłem Prezesa Bourlanda o uzupełnienie ich. Nie mogę podejmować ważnych decyzji bez podstawowych informacji, o które proszę. Pozdrawiam – Krzysztof Stefański

(31.01.2016) Bardzo ważna informacja. Wysłaliśmy mail do najważniejszej osoby w Veolii, do Pana Antoine’a Frerota. Zdegustowani brakiem odpowiedzi ze strony Pana Prezesa Veolii Energia Polska, Pana Prezesa Veolii Energia Łódź, Komisji Etyki Veolii, postanowiliśmy walczyć o lepszy Program Dobrowolnych Odejść i zwrócić uwagę francuskich menedżerów na złe traktowanie nas w porównaniu do pracowników podobnych polskich firm Grupy Veolia. Nie wspominamy już o pracownikach Veolii we Francji. Oto treść naszego maila: Pan Prezes Antoine Frerot . Prosimy o wydrukowanie pisma dla pracowników nie korzystających z komputerów.

(30.01.2016) Bardzo ważna sprawa. Warto przeczytać. Oto nasze stanowisko w sprawie zaproponowanego przez Zarząd PDO7: zzni-5-2016 . Prosimy o wydrukowanie i zapoznanie z pismem pracowników nie posiadających komputerów. Lektura obowiązkowa. Czekamy również na Wasze uwagi i propozycje. Czytajcie nas w najbliższych dniach, bo będą wkrótce ciekawe informacje.

(29.01.2016) Ograniczenie możliwości spotkań z pracownikami, ograniczenie swobody poruszania się Przewodniczącemu ZZNI na terenie firmy, brak odpowiedzi na nasze pisma, trzymanie członków Zarządu Nowej Inicjatywy na EC2, dowodzą, który związek zawodowy jest najbardziej skuteczny ( zzni-3-2016 ). Nie pytajcie się nas, jakie są nasze sukcesy. Spytajcie się członków Zarządu, dlaczego jesteśmy tak specjalnie traktowani. My nie wnioskujemy do Zarządu o nagrody dla naszych działaczy. Jeśli poprzecie nas i staniemy się związkiem reprezentatywnym, to zaczną się poważne negocjacje jak równy z równym. My nie negocjujemy na kolanach. Cenimy partnerstwo i wzajemny szacunek. Zapraszamy do zapisania się do Nowej Inicjatywy. Możecie należeć do kilku związków zawodowych. Najlepiej jednak do Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa, który działa aktywnie dla Was – bezpłatnie i anonimowo. Dlaczego następujące rozliczenia: zzni-4-2016 , nie interesują przedstawicieli pozostałych organizacji związkowych?

(27.01.2016) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zrezygnowano z wycieczek organizowanych przez Pracodawcę i przeznaczono środki finansowe na pomoc materialną dla pracowników – doładowanie kart podarunkowych do 800/900 zł.

(26.01.2016) Oto krótka relacja z dzisiejszego spotkania z Zarządem: 26.01.2016

(23.01.2016) Polecamy linki:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/9317868,w-lodzi-jednak-bedzie-spalarnia,id,t.html ,
http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/awaria-cieplownicza-w-warszawie-miasteczko-wilanow-bez-ogrzewania/c8lsxx ,
http://warszawa.eska.pl/newsy/praga-poludnie-duza-awaria-cieplownicza-brak-cieplej-wody-i-ogrzewania-lista-adresow/100308

(21.01.2016) Rozstrzygnięty został konkurs na nasze logo. Jest ono zaprezentowane po prawej stronie strony. Jego autor zgodnie z naszymi, wcześniejszymi obietnicami, otrzyma specjalnie ufundowaną nagrodę od Przewodniczącego ZZNI. Co sądzicie o naszym logo? Czy spodobało się Wam?

(20.01.2016) Jeden ze związków chwali się swoimi dokonaniami: „Wynegocjowanie i podpisanie Porozumienia Płacowego – podwyżka wynagrodzenia powyżej zapisów gwarantowanych.” Przypominamy, że zawsze były podwyżki powyżej zapisów gwarantowanych, oprócz pamiętnego 2012 roku. Wówczas przez cały rok sześć związków nie uzgodniło podwyżki i na zaproponowaną kwotę 1250 zł na pracownika nie zgodził się głównie największy związek zawodowy. Wszyscy straciliśmy 1250 zł na niezrozumiałym uporze przedstawicieli ZZPRC w negocjacjach. Czy zapomnieliście o tym? Wynagrodzenia wzrosły średnio o ok. 3,5% w 2015 roku tj. przeliczając na naszą średnią zakładową ok. 115 zł. My dostaliśmy tylko żałosne 50 zł na otarcie łez. Przed 2009 rokiem prawie corocznie zakładano spory zbiorowe w sprawach płacowych. Co się teraz zmieniło, że tych sporów nie zakłada się (oprócz ZZNI) ?  Czy jest jakieś porozumienie zakazujące takich kroków?
Czytamy dalej na stronie ZZPRC: „Na mocy podpisanego w 2015r. porozumienia płacowego, od 1 października br. uruchomiono środki na niwelowanie „kominów płacowych” - dodatkowe podwyżki dla 60 osób, wśród których są osoby wskazane naszymi wnioskami.” Dobrze, że jest związek, którego przedstawiciele mogą takie bajery sprostować. Cytujemy punkt 3 Porozumienia płacowego z 30.03.2015 roku: „Pracodawca przeznaczy dodatkowo na indywidualne podwyżki motywacyjne pulę środków finansowych w wysokości 0,35% wynagrodzenia całkowitego brutto (tj. 0,17% wynagrodzenia zasadniczego). Podwyżki przyznawane będą sukcesywnie w ciągu roku.” Możemy jeszcze przytoczyć fragment protokołu ze spotkania z Zarządem dn. 05.10.2015 roku: „Dyrektor ds. Produkcji poinformował, iż 1 września uruchomione zostały podwyżki z tytułu podwyższenia kwalifikacji, a od 1 października ruszyły podwyżki w ramach likwidacji kominów. Przewodniczący ZZPRC poprosił o listę osób, które otrzymały podwyżki (bez kwot).” Prawdopodobnie Przewodniczący ZZPRC chciał się upewnić czy jego wnioski były skuteczne ;) ? Tylko Pracodawca zna wszystkie wynagrodzenia zasadnicze pracowników. Tylko Pracodawca wie,u których pracowników występują największe kominy płacowe. Występowanie z wnioskami o podwyżki dla swoich prawdopodobnie członków związku jest nieetyczne i niesmaczne. Gdyby Przewodniczący ZZPRC powalczył w trakcie negocjacji o wyższe podwyżki, to dużo więcej kominów byłoby wyrównanych i nie otrzymalibyśmy jedynie 50 zł. Wracając do meritum sprawy. Wyrównywanie kominów było efektem realizacji porozumienia dotyczącego programu 30/30/40, a nie wynikiem porozumienia płacowego !!! I tutaj znowu przypomnimy Przewodniczącemu ZZPRC. To 6ZZ zawiesiło program 30/30/40 w dwóch ostatnich latach, dzięki czemu straciliśmy ogromne pieniądze. Dopiszcie to, Szanowni Działacze ZZPRC, do swojej listy zasług. We wtorek 26.01.2016 r. odbędzie się spotkanie w sprawie programu 30/30/40. Liczymy, że Przewodniczący ZZPRC tym razem stanie na wysokości zadania i nie zawiesi (z 6ZZ) programu 30/30/40 po raz trzeci.

(19.01.2016) Dotyczy naszego wpisu z 28.10.2015 roku, a zatem spraw pracowników bocznic. Wspomniany mail Przewodniczącego ZZPRC powinien znależć się na stronie ZZPRC do zapoznania dla wszystkich pracowników Veolia Energia Łódź. Ciężko polemizować nam i prostować wszystkie zmanipulowane informacje. Jeśli ktoś jest tak naiwny i wierzy, że coś dzieje się bez wiedzy przełożonych, to jest bardzo naiwny. Nie możemy (my członkowie Nowej Inicjatywy) odpowiadać za słowa wypowiedziane przez inne osoby tylko dlatego, że zwracamy uwagę na pewne fakty w dyskusjach. Jeśli w ten sposób będziemy myśleć, to najlepiej jest nie odzywać się, ale i tak nie mamy gwarancji, że ktoś nie powie, że budżet jest mało ambitny, albo to lub tamto jest mało ambitne względem pracowników wydziału X. Nie dajcie się zmanipulować. W sprawie pracowników bocznic podjęliśmy konkretne działania. Została złożona skarga do PIP na nowy system pracy. Łódzki Inspektorat Pracy odpowiedział nam na podstawie lipcowej kontroli, że wszystko jest OK. Złożyliśmy skargę do Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie. GIP odesłał sprawę z powrotem do Łodzi i teraz piłka jest ponownie po stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi. Wszystko wymaga naszej tytanicznej pracy, aby nasze pisma były jak najbardziej merytoryczne. Wiele godzin pisania i lektury naszego ZUZPU, Regulaminu Pracy i Kodeksu Pracy. Mozolna praca. Nie świętowaliśmy ostatnio za długo, gdyż czekają w kolejce następne pisma. Koledzy z bocznic! Naprawdę nie zasypiamy gruszek w popiele. Stale pracujemy. Na niefortunną wypowiedź jednego członka Rady Nadzorczej odpowiedzieliśmy natychmiast następującym mailem: „Szanowny Panie, jako wieloletniemu pracownikowi Veolii Energia Łódź, przykro mi było słyszeć na ostatniej Radzie Nadzorczej opinię, jakoby działania Zarządu Veolii Energia Łódź były i są zbyt mało ambitne na bocznicy. Pragnę przypomnieć Panu, że w chwili przejęcia elektrociepłowni łódzkich przez francuską firmę Dalkia w 2005 roku stan zatrudnienia wynosił ponad 2500 osób. Obecnie po 10 latach przekształceń stan zatrudnienia spadł poniżej 1200 pracowników. Czy podobne działania restrukturyzacyjne koncern Veolia podejmuje we Francji? Opinie, że działania Zarządu są mało ambitne mogą spowodować wzrost nastrojów antyfrancuskich w naszej firmie i doprowadzić do nieprzewidywalnych następstw. Informuję również, że tylko w 2015 roku z Programu Dobrowolnych Odejść skorzystało 4-5 pracowników bocznic, oprócz odejść emerytalnych! Jeśli na modernizację bocznic wydano wiele milionów złotych, to dlaczego Veolia Energia Łódź chciała pozbyć się bocznic? Jeśli twierdzi Pan, że zautomatyzowano wiele prac na bocznicy, to proszę podać przykłady.Szanowny Panie, proszę również stale mieć na uwadze, że gdyby nie duże zadłużenie Veolii pracownikom Veolii Energia Łódź powodziłoby się finansowo znacznie lepiej i nie byłyby potrzebne tak szybkie zmiany restrukturyzacyjne w spółce. Proszę o rozważniejsze wypowiedzi w przyszłości i zrozumienie ciężkiej sytuacji pracowników Veolii Energia Łódź. Z poważaniem, Krzysztof Stefański, członek Rady Nadzorczej”  Koleżanki i Koledzy, Koledzy z bocznic, nie wierzcie w przekazy nie umieszczane na oficjalnych stronach internetowych związków. Dobrze, że powiedzieliście nam o tym piśmie i mogliśmy sprostować je. Od trzech lat widzicie jak działamy. Nie wątpcie w nas, gdyż jesteśmy w tej chwili jedynym, aktywnym związkiem zawodowym. 

(18.01.2016) Na stronie ZZPRC znajduje się lista Społecznych Inspektorów Pracy. Dwie osoby pełnią podwójne funkcje. W ER2 i w pionach GF,GL,GZ. Powinny być zarządzone w tych komórkach wybory uzupełniające. Nowa Inicjatywa wnioskowała o to. Zrobiono inaczej. Jako pracownicy straciliśmy możliwość posiadania ochrony przed zwolnieniem dla dwóch kolejnych osób. Nikt nie przyznaje się do faktu, że poparł takie niekorzystne rozwiązanie. Domyślamy się, że chciały tego pozostałe związki zawodowe. Gdyby było inaczej, to byłyby wybory uzupełniające. To kolejny bulwersujacy przykład słabości naszych związków. Jedyną receptą na wyjście z tej sytuacji, jest zapisywanie się do Nowej Inicjatywy bez wypisywania się z innych związków zawodowych. Wówczas nic nie ryzykujecie. Wiele osób już tak zrobiło. Czlonkowstwo w ZZNI jest bezpłatne i całkowicie anonimowe.

(15.01.2016) Inne wiadomości ze spotkania z Zarządem. Przedstawiono do zaopiniowania Program Dobrowolnych Odejść nr 7. Przy okazji dowiedzieliśmy się, że kolejne programy powstawały na wniosek (!) związków, które są Stronami Układu Zbiorowego Pracy (5 związków). Rewelacja. Pamiętamy jeszcze naszego pracownika w telewizji, który ze łzami w oczach mówił o zwolnieniu z pracy. A tu proszę, niespodzianka. To wszystko mamy na wniosek 5ZZ – Stron ZUZP. Co tu się dzieje? Czy tak postępują pracownicze związki zawodowe? Ręce nam opadają. Odechciewa się wszystkiego. Odechciewa się robić cokolwiek. Bijemy głową w mur. Przedstawiciel ZZNI powiedział, że PDO mogą być wprowadzane każdego roku pod warunkiem, że będą całkowicie DOBROWOLNE ! Nowa Inicjatywa zaproponowała PDO podobny do poznańskiego, dla pracowników na dwa lata przed emeryturą. Jesteśmy pewni, że te 10 osób zgłosiłoby się szybko, a tak będzie znów „zachęcanie” pracowników do odejść. Będą łzy i rozpacz. Zawsze pisaliśmy o tym, że związek o takiej sile jak ZZPRC tupnąłby delikatnie i  przypadki „zachęcania” pracowników do odejść nie miałyby miejsca. Tylko dlaczego ZZPRC nie tupie ?
Przedstawiciel Nowej Inicjatywy spytał się o:
– program 30/30/40, którego zasady na 2016 rok miały być omówione w połowie listopada! Mały poślizg. Program ma być omówiony pod koniec stycznia. Poprosiliśmy o wiarygodne rozliczenie programu za 2015 rok i dodatkowo rozliczenie 0,35% podwyżki z porozumienia płacowego 2015 na indywidualne podwyżki motywacyjne,
– liczbę pracowników na koniec 2020 roku. Takiej informacji nie otrzymaliśmy w prezentacji Strategii. Nie wiadomo. Niby zbliżyliśmy się do optymalnego zatrudnienia. Czy można w to wierzyć? W naszej opinii jest to sprawa bardzo elastyczna. Gdy będzie odpowiednia sytuacja, to może nastąpić szybkie przyspieszenie niekorzystnych dla nas działań. Ale to tylko nasza interpretacja obecnej sytuacji,
– wypłatę nagród dla działaczy związkowych w 2015 roku na wniosek przewodniczących związków. Czy były wypłacone? Dyrektor ds. Społecznych stwierdził, że wypłaty nagród dotyczą nie tylko działaczy związkowych i nie ma w tym nic dziwnego, a wypłacane są na podstawie art. 15 ZUZP. Sprawdziliśmy. Naszym zdaniem wspomniany artykuł ZUZP nie dotyczy akurat takich nagród. Posumowaliśmy to jako patologię. Nie może być takich przypadków. Pracodawca może SAM przyznawać pracownikom nagrody, gdyż ON pracowników ocenia. Związki zawodowe mogą ze swoich funduszy nagradzać wskazanych przez siebie pracowników. Jeżeli pracodawca nagradza wskazanych przez przewodniczących związków działaczy, to jak nagrodzeni działacze związkowi mogą ustalać później ambitną taktykę nagocjacyjną poszczególnych związków i twardo negocjować z Zarządem nasze podwyżki? Wiadomo. Gdy działacze będą twardo walczyć w negocjacjach płacowych, to następnego roku nie będzie owych nagród. To „oczywista oczywistość”. Nowa Inicjatywa tak walczy o sprawy pracownicze, że nawet spotkań z pracownikami nie może zorganizować.
– odpowiedzi na nasze pisma. Dyrektor ds. Społecznych stwierdził, że odpowiedzi są udzielane na spotkaniach i protokołowane. Proponujemy zatem wziąć kilkadziesiąt naszych pism na spotkanie i udzielać wyczerpujących odpowiedzi. Pismo po piśmie. Nic prostszego. Dlaczego tego Zarząd nie robi? Ostatnio słyszeliśmy inny powód nieudzielania odpowiedzi. Teraz znowu inny. Głowa boli,
– spotkania związkowe z pracownikami, bowiem od początku listopada 2015 roku nie udało nam się zorganizować ani jednego spotkania. Dyrektor ds. Społecznych stwierdził, że możemy takie spotkania organizować po godzinach pracy w naszym pomieszczeniu związkowym na EC4. Super propozycja! Mamy nadzieję, że Pan Dyrektor za kilka miesięcy sam będzie spotykać się w ten sposób z pracownikami w nowej, a w zasadzie starej roli Przewodniczącego ZZPRC. Bardzo na to liczymy. Potrzebne są zmiany. Konieczne są zmiany na tym jakże ważnym dla pracowników stanowisku.

(14.01.2016)  Oto ciekawe linki:
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/9287469,koniec-ze-spalarnia-w-lodzi-smieci-moga-trafic-do-belchatowa,id,t.html ,
http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/3921569,budowa-spalarni-w-lodzi-pis-zawiadamia-prokurature-i-chce-kontroli-nik,id,t.html ,
http://wiadomosci.onet.pl/kraj/najbardziej-rakotworcze-miasta-w-polsce/r8kp2e

(13.01.2016) Koleżanki i Koledzy, przekazujemy garść informacji z dzisiejszego sspotkania z Zarządem. Negocjacje płacowe 2016 rozpoczną się w lutym. Podkreśliliśmy, że wobec zrealizowania budżetu, lepszego EBITU i zysku netto niż planowano, pracownicy liczą na dużo wyższe podwyżki, niż to miało miejsce w roku ubiegłym. Dywidenda będzie w wysokości ok. 36 zł. Premia partycypacyjna, o którą walczyliśmy od samego początku istnienia Nowej Inicjatywy w końcu będzie wypłacona w okolicach lipca. Średnio na pracownika będzie wynosić ok. 1600 zł brutto. Pomimo nazbyt optymistycznych założeń budżetowych 2015, będziemy po kilku latach partycypować w zyskach Veolii. Spytaliśmy o nowy Regulamin Premii Partycypacyjnej, który miał być gotowy do końca 2015 roku (art.6 ust.2 starego Regulaminu). Regulamin ten ustalany jest pomiędzy Veolią Energia Polska i Koalicją Związków Zawodowych. Zarząd nie potrafił udzielić odpowiedzi, kiedy Regulamin będzie gotowy.

(10.01.2016) Koleżanki i Koledzy, w grudniu 2015 r. obchodziliśmy nasze trzecie urodziny. Jak ten czas leci! Mamy tak dużo pracy, że nie było czasu na świętowanie naszego jubileuszu. Pracy i obowiązków jest coraz więcej. 13 stycznia jest spotkanie Zarządu ze związkami zawodowymi. Zapraszamy wszystkich do lektury następującego pliku: trzecie urodziny .

(03.01.2016) Koleżanki i Koledzy, na 1 lutego 2016 roku zwołałem posiedzenie Rady Nadzorczej. Program obrad jest bardzo bogaty. Nie mogę zgodzić się na brak informacji w wielu sprawach. Zwykle tak zachowują się osoby, które mają coś do ukrycia. Czy ukrywane są jakieś wstydliwe informacje przed przedstawicielem Nowej Inicjatywy, przed pracownikami? Jeśli takie informacje istnieją, to wskazane byłoby wyjaśnienie ich, w przeciwnym wypadku mogą one z czasem wypłynąć samoistnie z gorszym efektem dla wizerunku firmy. Rozmowy, rozmowy i jeszcze raz rozmowy. To jedyna droga dla ludzi rozsądnych. Nie chciałbym, aby obrady Rady Nadzorczej przypominały kabaret, a na ostatniej Radzie zdarzyły się przedziwne sytuacje: zła numeracja uchwał, niezachowanie porządku obrad, zabieranie głosu osobie mówiącej, wyłączanie mikrofonu. Nowa Inicjatywa zawsze dbała o dobry wizerunek firmy. Zachęcamy do spokojnych, partnerskich rozmów. Pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański

(01.01.2016) Koleżanki i Koledzy, dnia 12 stycznia 2005 roku, Pracodawca podpisał ze wszystkimi organizacjami związkowymi Porozumienie w sprawie warunków prowadzenia działalności statutowej przez związki zawodowe. Punkt 10 Porozumienia brzmi: „Spotkania Związków Zawodowych będą organizowane zgodnie z ustalonymi procedurami z uwzględnieniem dotychczasowej praktyki.” Dotychczasowa praktyka pozwalała na spotkania z pracownikami w godzinach pracy, nie było limitu liczby spotkań w roku. Dyrektor ds. Społecznych przedstawił nowe, następujące pismo do podpisania związkom zawodowym: Porozumienie w sprawie organizacji spotka . Przypominamy, że Dyrektor został wybrany przez załogę w wolnych wyborach i zastanawiamy się poważnie, jak to się stało? Jak nasz reprezentant może nam przedstawiać takie poniżające propozycje porozumień?  Kto podpisze  coś takiego mając bardziej korzystne Porozumienie z 2005 roku? Związki ograniczyłyby na własną prośbę możliwość wolnej działalności związkowej i spotkań z Wami. Nic nie wiemy, aby porozumienie przesłane przez Dyrektora ds. Społecznych zostało podpisane, ale już odmówiono nam spotkań na podstawie owego porozumienia. Cyrk i farsa. Nie będziemy dłużej przyglądać się temu bezczynnie. Związki zawodowe dwukrotnie zawiesiły bardzo korzystny dla pracowników program 30/30/40. Czy jest możliwe, że na polecenie Pana Dyrektora nowe porozumienie zostanie podpisane?

(28.12.2015) Koleżanki i Koledzy, zgodnie z ustaleniami, otrzymaliście na skrzynki pracownicze sprawozdanie z ostatniej Rady Nadzorczej. Kolejni czlonkowie Rady będą przygotowywać kolejne sprawozdania z kolejnych posiedzeń. Nie mogą one zawierać komentarzy osobistych i nie są one opiniowane przez pozostałych członków Rady. Na  stronie internetowej Nowej Inicjatywy będziemy umieszczać jednak sprawozdania z moimi komentarzami. Ostatnia Rada Nadzorcza była bardzo gorąca i szkoda byłoby, gdybyście nie poczuli choć odrobiny jej atmosfery. Błędy w numeracji uchwał, gubienie porządku obrad, ucięcie dyskusji nad budżetem 2016, brak odpowiedzi na wiele pytań, to wszystko zdarzyło się na ostatniej Radzie. I jak tutaj o tym nie wspomnieć. Moje sprawozdanie traktuję jako uzupełnienie informacji przekazanych w oficjalnej relacji Pana Hilarego Kajaka. Oto ono: Informacja z posiedzenia RN z 15 grudnia . Pozdrawiam, Krzysztof Stefański

(19.12.2015) Koleżanki i Koledzy, kilkakrotnie podkreślałem już, że nie zamierzam jeździć na Radę Nadzorczą jak na wycieczki turystyczne. Ostatnia Rada z 15 grudnia była bardzo ważna. Omawiany był budżet 2016. Dokładniej mówiąc, budżet zaczął być omawiany, nie otrzymałem odpowiedzi na wiele pytań. Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem budżetu. Nasze spotkanie trwało niewiele ponad 2 godziny. Spotkanie Rady Nadzorczej Veolia Energia Warszawa trwało 2 razy dłużej. Można dyskutować? Można. Z powodów przedstawionych oraz odległego terminu następnej Rady (31.03.2016), postanowiłem złożyć wnosek o zwołanie w drugiej połowie stycznia następnej Rady. Przedstawiłem bardzo ambitny porządek obrad. Mam nadzieję, że rozumiecie moje stanowisko. Nie mogę głosować w różnych sprawach bez elementarnych informacji ze strony Zarządu. Pozdrawiam, Krzysztof Stefański

(17.12.2015)  Koleżanki i Koledzy, dzisiaj otrzymałem bardzo smutną wiadomość. Z zasiadania w Radzie Nadzorczej zrezygnował Sekretarz Rady, Pan Paweł Wrześniak. Czy to oznacza również rezygnację z pracy w wielkim francuskim koncernie Veolia? Dowiemy się wkrótce. Co wydarzyło się? Co skłoniło młodego, wykształconego menedżera, który zajmował bardzo wysoką pozycję w strukturach Veolii, zasiadał w Radach Nadzorczych, do takiego zdecydowanego kroku? Coś bardzo, bardzo wielkiego, czy tylko kaprys? Ludzie stają czasami przed trudnymi wyborami. Niektórzy, z różnych powodów, zgadzają się na wszystko i wówczas „rzeka” unosi ich daleko, a gdy się ockną, to okazuje się, że znajdują się już na „pełnym morzu” i ciężko o ratunek dla nich. Do brzegu jest za daleko, aby dopłynąć i nie wiadomo gdzie jest ten brzeg. Inni ludzie nie wstydzą się swojej twarzy w lustrze, mogą sobie śmiało każdego ranka spojrzeć na swoje odbicie, cenią swoje uczciwe spojrzenie. Dla nich nie ma trudnych wyborów, bo uczciwość, niezależność, duma, honor, patriotyzm etc. są wartościami najwyższymi. Ci ludzie nie dadzą się porwać prądowi. Będą płynąć pod prąd, aż dopłyną do celu, albo będą płynąć do utraty tchu. Rozumiem i mam wielki szacunek dla ludzi honoru, dla Pana. Dlaczego szlachetni ludzie nie mogą wspólnie pokonać przeciwności losu? Pokonać wspólnego przeciwnika? Może dlatego, że są za bardzo szlachetni? Wyobraźmy sobie szlachetnego człowieka napadniętego przez łobuza trzymającego sztachetę w dłoni. Czy będziemy dyskutować i tłumaczyć, że Szanowny Pan stosuje „środki wyrazu”, które są nieadekwatne do istniejącej sytuacji? Czy zrobimy coś innego, znacznie prostszego?  W jedności siła. Nie w biernej jedności, lecz w aktywnej jedności. Gdy przeciwnik zrobił błąd, to trzeba to wykorzystać, gdyż drugiego prezentu można już nie otrzymać. W smutnym, filozoficznym nastroju pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański

(15.12.2015) Koleżanki i Koledzy, poprosiłem o zgodę na spotkanie z pracownikami Sieci Cieplnej na Wieniawskiego, Harnama i Smulsku w przyszłym tygodniu. Ponoć spotkania miały odbywać się od kolejnej Rady tj. od 15 grudnia. Dzisiaj właśnie odbyła się kolejna Rada Nadzorcza. Ze wstępnych informacji wynika, że Zarząd uniemożliwi takie spotkania w poszczególnych Rejonach. Rzecz niebywała. Zasadą główną jest uniemożliwienie spotkań z Wami. Ponieważ zawsze chciałem Was systematycznie informować o różnych sprawach, pozostaje mi spotykanie się z Wami przed wejściami do poszczególnych zakładów. Kto będzie chciał może chwilkę porozmawiać. W najbliższym czasie nie widzę szans na zmianę tego stanu. Komuś bardzo zależy na potęgowaniu nastroju konfliktu. Osobiście jestem zwolennikiem negocjacji, ale znacie przecież doskonale podejście Inwestora – negocjacje są dowodem słabości. Otóż nie. Dla mnie negocjacje i porozumienie są dowodem mądrości. Wracając do dzisiejszej Rady. Było bardzo ciężko. Szczątkowe informacje, a zadanie  bardzo ważne – uchwalenie budżetu 2016. Co zrobić jak brakuje informacji do świadomego głosowania? Uciąć sobie małą drzemkę i wszystko popierać jak sobie życzy Inwestor? Czy godnie Was prezentować i walczyć o WASZE SPRAWY, pisać tysiące pism, zadawać tysiące pytań? Zgodnie z zapowiedziami otrzymacie sprawozdanie z Rady przygotowane przez Pana Hilarego Kajaka. Powoli przygotowuję już zdanie odrębne do protokołu z tego posiedzenia. Następna Rada 31 marca. W ostatnim czasie zablokowano  możliwość spotkań z Wami, blokuje się wszelkie informacje, przesuwa się prezentację Strategii 2020 na 31 marca, z programem 30/30/40 też nic nie wiadomo, nie znamy jeszcze nowego Regulaminu Premii Partycypacyjnej. Pracuję do 29 lutego 2016 na EC2. Pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański

(14.12.2015) Koleżanki i Koledzy, niedawno dostałem do podpisania w trybie pisemnym uchwałę nr 19 RN. Niestety podobnie jak w przypadku uchwały nr 16 nie otrzymałem dostatecznych informacji, aby odpowiedzialnie i świadomie głosować. Po raz kolejny sygnalizuję ten problem Panu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ZZNI-RN-09-07 . Dlaczego to jest ważne? Członek Rady Nadzorczej również powinien wykonywać bardzo dobrze swoją pracę (a nie przyjeżdżać na Radę jak na wycieczki turystyczne) i  ponosi określoną prawnie odpowiedzialność za podjęte decyzje. Dodatkowo mam nadzieję, że zaczną u nas obowiązywać pewne standardy tzn. członkowie Rady będą posiadać pełne informacje, będą udzielane pełne wyjaśnienia przez członków Zarządu, nikt nie będzie poganiać, przerywać wypowiedzi, przechodzić do kolejnego punktu obrad, bez zakończenia omawiania spraw poprzedniego punktu itd. Pozdrawiam – Krzysztof Stefański

(12.12.2015) Zakładowym Inspektorem Pracy został wybrany Pan Stanisław Jamroziński. Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w pracy. Tym samym na EC2 zabrakło Grupowego Inspektora Pracy. Ponieważ przypadek ten nie był ujęty w Regulaminie, Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa zaproponował przeprowadzenie wyborów uzupełniających na EC2. Takie  rozwiązanie wydaje się być najlogiczniejsze.  ZZ Nowa Inicjatywa nie wyraża zgody na łączenie funkcji. Za wyborem nowego inspektora na EC2 przemawia:
– codzienna praca nowowybranego inspektora na EC2,
– praca w wydziale elektrycznym, znajomość tej tematyki (od Nowego Roku na EC2 pozostaną tylko elektrycy),
– całkowite poświecenie się tylko jednej funkcji.

I bądźmy szczerzy, wszystkie propracownicze związki zawodowe powinny ten pomysł poprzeć chociażby z prozaicznej, ale jakże istotnej przyczyny. Jeszcze jeden pracownik będzie posiadać ochronę. Zdajemy sobie sprawę, że Pracodawca ze swoimi związkami może mieć w tej sprawie inne zdanie.

(11.12.2015)  Od czasu do czasu składamy kolejne pisma:  zzni-38-2015zzni-41-2015zzni-43-2015zzni-45-2015 i dalej cierpliwie czekamy na odpowiedzi.

(10.12.2015) Wczoraj otrzymaliśmy od Dyrektora ds. Społecznych następujące porozumienie w sprawie spotkań z pracownikami:  Porozumienie w sprawie organizacji spotka .

(10.12.2015)  Propozycja Zarządu dotycząca programu 30/30/40 miała być przedstawiona stronie społecznej w połowie listopada. Niestety na ostatnim spotkaniu 07 grudnia Zarząd w dalszym ciągu nic nie przedstawił. Do 15 grudnia zgodnie z regulaminem programu strony porozumienia powinny ustalić zasady funkcjonowania programu na kolejny rok. Czas ucieka. Zarząd działa na „zwolnionych obrotach”. Rozumiemy, że z powodu istnienia Nowej Inicjatywy, Zarząd jest zmuszony wiele spraw przemyśleć lepiej i dokładniej, aby wypracować jakąś koncepcję, która będzie mieć „ręce i nogi”. Stare czasy odeszły w zapomnienie. Teraz trzeba się dobrze przygotować na Nową Inicjatywę. Na poniedziałkowym spotkaniu tylko Nowa Inicjatywa nie pozostawiła „suchej nitki” na rozliczeniu programu 30/30/40 przedstawionym ostatnio związkom. Poprosiliśmy nowe, prawdziwe rozliczenie. Wg. nas w przedstawionym nam zestawieniu Zarząd zamieścił wszystkie podwyżki wynagrodzeń, z różnych tytułów, oprócz może podwyżek marcowych o 50 zł (obligatoryjnych dla każdego pracownika). W owym porozumieniu płacowym z marca 2015 roku pkt. 3 brzmi: „pracodawca przeznaczy dodatkowo na indywidualne podwyżki motywacyjne pulę środków finansowych w wysokości 0,35% wynagrodzenia całkowitego brutto (tj. 0,17% wynagrodzenia zasadniczego). Podwyżki przyznawane będą sukcesywnie w ciągu roku.” Podwyżki te prawdopodobnie znalazły się w omawianym zestawieniu, a nie powinny. Zarząd powinien nam zatem przedstawić rozliczenie programu 30/30/40 i dodatkowo rozliczenie owych 0,35% z porozumienia płacowego. W porozumieniu w sprawie rekompensowania pracownikom zwiększonego obciążenia pracą z 7.11.2014 roku pkt.4 brzmi: „Kwota równa 350 000 zł podzielona zostanie na dwie części: jedna w wysokości 100 000zł będzie przeznaczona na indywidualny wzrost stawek osobistego zaszeregowania pracowników, druga w wysokości 250 000 zł na niwelowanie różnic w wynagrodzeniach zasadniczych. … Z tej puli pieniędzy zostają wyłączone podwyżki uznaniowe wynikające z podniesienia kwalifikacji lub zmiany stanowiska pracy.” W przekazanym nam zestawieniu były też uwzględnione kwoty z tytułu awansów i podniesienia kwalifikacji. A nie powinny. W zestawieniu brakuje również dodatków wypłacanych pracownikom EC2 w pierwszych trzech miesiącach 2015 roku. Dlaczego jest to ważne? Jak pisaliśmy wcześniej, gdyby Zarząd przeznaczył te 350 000 zł na wynagrodzenia zasadnicze, to nie musielibyśmy rozliczać tej kwoty każdego roku. Byłaby ona już w naszych płacach na zawsze. Jeśli jednak Zarząd wypłaciłby 350 000 zł w postaci dodatków (jak m.in. na EC2), to 350 000 zł należałoby dzielić wśród pracowników każdego roku(są to pieniądze wypracowane w 2013 roku i należą się nam corocznie). Zarząd stara się nam udowodnić, że owe 350 000zł są w naszych wynagrodzeniach zasadniczych, a my nie wierzymy i wnioskujemy o uczciwe rozliczenie. Zarząd zaproponował nam na program 2016r.  100 000zł z tytułu odejść pracowników w 2016 roku, tymczasem tak naprawdę to nie jest to tytułem odejść pracowników w przyszłym roku tylko jest to kwota wynikająca ze sposobu realizacji programu za 2015 rok. Zarząd obmyślił sobie, że nie zawiesi programu w 2016 roku, tylko wypłaci 100 000zł. Tymczasem są to pieniądze, które prawdopodobnie były wypłacone w 2015 roku w postaci dodatków i w 2016 roku powinny być ponownie rozdzielone, a z programu 30/30/40 za 2016 rok  nie dostalibyśmy nic (byłby nieformalnie zawieszony). Skomplikowane, ale mamy nadzieję, że piszemy zrozumiale. Jeśli nawet przyjmiemy założenie, że Zarząd wypłacił 100 000zł w formie dodatków, a 250 000zł przeznaczył na podniesienie wynagrodzeń zasadniczych, to i tak nie mamy pewności, że te 250 000zł zostało wydane. Skąd mamy wątpliwości? Zarząd przedstawił nam dane, że posiada duże oszczędności w pozycji: „Wynagrodzenia, rezerwy aktuarialne i pozostałe świadczenia pracownicze”. Niecałe 6 mln. zł. Nie zgodził się na przedstawienie dokładnego rozpisania tej pozycji, pomimo obietnic. Może to świadczyć, że za mało wydano w tym roku na podwyżki wynagrodzeń pracowników ( oszczędności na programie 30/30/40 i niższe podwyżki niż zakładał budżet i porozumienie płacowe ). Powtarzamy cały czas, że oddajemy jaako pracownicy sporą część naszych pieniędzy, nie walcząc o wyższe podwyżki. Czy ktoś nas słyszy? Zarząd przedstawił kilka rozliczeń programu w ciągu ostatniego roku. Porównując te nieliczne dostępne nam dane, możemy powiedzieć, że w zestawieniu programu przekazanym ostatnio związkom zawodowym niewiele się zgadza. Zakwalifikowano do zestawienia również podwyżki z tytułu podwyższenia kwalifikacji w pierwszym kwartale i we wrześniu w pionie produkcji. Wskazaliśmy Zarządowi te wszystkie nieścisłości. Co dwie głowy, to niejedna – tak mówi przysłowie. Niestety tej „drugiej” głowy zabrakło w dyskusji na spotkaniu, gdyż przedstawiciele 6ZZ jakoś nie odzywali się. Wspólnie znaleźlibyśmy jeszcze więcej błędów w rozliczeniu programu, ale tak nie dzieje się. 6ZZ zachowuje swoją wiedzę dla siebie. Dlaczego? Jak ocenić działania Zarządu firmy w sprawie programu 30/30/40? Czy ktoś robi „jaja wielkanocne” ? Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i pora raczej na świąteczne prezenty dla pracowników czyli uczciwe rozliczenie programu 30/30/40. Niedawno przedstawiliśmy nasze rozliczenie programu 30/30/40 za 2013 rok. Lekką ręką wychodziło (bez pieniędzy na szkolenia) pół miliona zł wg. zaniżonych rozliczeń Zarządu. Dostaliśmy w porozumieniu 350 000zł na 2015 rok. Ile rzeczywiście trafiło do naszych kieszeni? Trudno powiedzieć. Tak zdarza się, gdy tworzone są mało precyzyjne porozumienia płacowe. Amatorstwo 6ZZ wychodzi w całej pełni. Od samego początku proponowaliśmy podzielenie tych pieniędzy po równo każdemu pracownikowi. Wówczas mnożylibyśmy kwotę podwyżki razy liczbę pracowników i wszystko byłoby jasne. Od początku zarzucano nam nieprzygotowanie merytoryczne, ale życie i kolejne doświadczenia pokazują jak bardzo mieliśmy rację, kto jest tak naprawdę przygotowany, ma wolę i odwagę działania.

(07.12.2015) Na dzisiejszym spotkaniu związków zawodowych z Zarządem miały być uzgodnione warunki spotkań związkowych z pracownikami. Dyrektor ds. Społecznych ogłosił (nic nie było uzgadniane), że związki zawodowe mogą organizować spotkania związkowe ………(UWAGA!) w swoich pomieszczeniach związkowych! Wyraziliśmy ubolewanie, że wieloletni Przewodniczący największego związku zawodowego, obecnie Dyrektor ds. Społecznych, spotykający się związkowo tysiące razy z pracownikami w godzinach pracy, w najróżniejszych miejscach naszej firmy, przekazuje nam taką donośną informację. Kto by się tego spodziewał, że przedstawiciel pracowniczy w Zarządzie będzie nam ogłaszać takie wyjątkowe na skalę krajową wiadomości. Poprosiliśmy nowe zasady na piśmie. Zapewniliśmy, że będziemy interweniować w tej sprawie. Na koniec dyskusji Zarząd wycofał się i stwierdził, że zasady spotkań wymagają jeszcze uzgodnień. Oczywiście można wszystko uzgadniać w tempie veoliowskim. Na odpowiedzi na nasze pisma czekamy latami, Komisja ds. Etyki też odpowiada na nasze skargi ponad rok, jakieś wydumane uzgodnienia Zarząd będzie teraz ustalać tygodniami. Drogi Zarządzie, my chcemy spotykać się z pracownikami po godzinach pracy, maksymalnie 3-4 razy na rok w każdym rejonie, zakładzie. Nie chcemy od Was niczego nadzwyczajnego! Koleżanki i Koledzy, ponownie poprosiliśmy o kolejne spotkania z Wami w tym tygodniu. Niestety nie spotkamy się z winy tylko i wyłącznie Zarządu firmy. Jedynym pocieszeniem są zbliżające się wielkimi krokami wybory do Zarządu. Pora, aby KTOŚ reprezentował nas-pracowników lepiej i godniej. Czy jest jakiś chętny kandydat, który chciałby się zmierzyć z tym trudnym, odpowiedzialnym zadaniem i wystartować wkrótce w wyborach do Zarządu? Jeśli KTOŚ chciałby mieć poparcie Nowej Inicjatywy w wyborach, to chętnie porozmawiamy o możliwości współpracy. Wybory odbędą się w marcu 2016 roku. Nie zostało już zbyt dużo czasu.

(02.12.2015) Koleżanki i Koledzy, program 30/30/40 funkcjonował tylko w 2013 roku. Zarząd firmy zakwalifikował wówczas do programu odejścia tylko 35 pracowników. Pozostali najwidoczniej nie mieli żadnych obowiązków. Przyjęto wynagrodzenie średnie brutto dla tych 35 osób na poziomie 3637 zł. W skład tej kwoty wchodzą wszystkie składniki wynagrodzeń oprócz premii partycypacyjnej (ale ta i tak nie była wypłacana). 35 x 3637 zł x 12 miesięcy = 1 527 540 zł brutto. Z tej sumy 30% powinno być przeznaczone na wynagrodzenia pracowników czyli 1 527 540 zł x 0,3 = 458 262 zł. Druga taka kwota czyli 458 262 zł powinna być przeznaczona na szkolenia pracowników. Program obowiązuje na czas nieokreślony czyli powyższe kwoty powinny być co roku rozdzielane z tytułu funkcjonowania programu w  2013 roku! Jeżeli włączymy te kwoty w wynagrodzenie zasadnicze, to z automatu będą one każdego roku wypłacane pracownikom.  W 2015 roku część podwyżek pochodzi z programu 30/30/40. Musimy dokładnie rozliczyć Zarząd jaka cząść z  350 000 zł przeznaczono na powyżki wynagrodzeń, a ile na dodatki. Niestety nie będzie to łatwe. W 2013 roku Zarząd wzbraniał się przed włączeniem tych pieniędzy do wynagrodzeń zasadniczych. Były wypłacane różne dodatki i nagrody. Po roku funkcjonowania programu Zarząd zorientował się, że program generuje uczciwe pieniądze dla pracowników za większą wydajność pracy. Dla Zarządu było to jednak za dużo. W 2014 roku brakowało pieniedzy na podwyżki, a tu taki kosztowny program 30/30/40. Trzeba było pieniądze z tego programu przeznaczyć na wynagrodzenia, a  program unicestwić. Ale jak? Związki zawodowe nie zgodzą się. Czyżby? 18 lipca 2014 roku po wielkiej nagonce na Nową Inicjatywę (pamiętacie?), 6ZZ podpisało niekorzystne dla pracowników porozumienie płacowe. 2% podwyżki wynagrodzeń. „W ramach realizacji wcześniejszych zobowiązań, wynikających z zawieszenia programu 30-30-40 w 2014r., pracodawca przeznaczy na podwyżki indywidualne dla pracowników dodatkową kwotę w wysokości 0,3% stawek osobistego zaszeregowania.” Czy pracodawca rzeczywiście przeznaczył te 0,3 % na podwyżki? A kto ma wgląd w takie dane? Związki zawodowe nie są w stanie tak sformułowanych porozumień rozliczyć. Mamy zapewnienia Zarządu, że wszystko jest OK. Wierzycie? W „biały dzień” związki zawodowe zawiesiły program na 2014 rok i z kwoty 2 x 458 262 zł = 916 524 zł brutto za 2013 rok ile dostaliśmy? Średnie wynagrodzenie zasadnicze wynosiło wówczas niecałe 3000 zł. 0,3 % x 3000zł netto= 9zł netto czyli ok 18 zł brutto. 18 zł brutto x 12 miesięcy x ok. 1370 pracowników = 295 920 zł brutto. Tyle dostaliśmy (jeśli zostały rzeczywiście nam dane) zamiast 916 524 zł. Dodatkowo, co najmniej kolejny milion zł brutto za 2014 rok przepadł bo program został zawieszony. Fenomenem jest, że dalej do 6ZZ należy jeszcze ok. 1000 pracowników, którzy płacą tym związkom 20-30 zł składek członkowskich za takie m.in. działania. Gratulacje. Super interes, tylko dla kogo? Idźmy dalej. W 2015 roku Zarząd dalej nie ma pieniędzy. Zawsze to słyszymy. Podpisuje z 6ZZ porozumienie, które zawiesza program 30/30/40 na rok 2015. „W celu zrekompensowania pracownikom zwiększonego obciążenia pracą w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstwa, w 2015 r. pracodawca przeznaczy na dodatkowe podwyżki wynagrodzeń kwotę równą 350 000 zł (tj. ok. 0,35% sumy stawek osobistego zaszeregowania pracowników).” Ponownie z 916 524 zł brutto dostaliśmy 350 000 zł brutto i kolejny milionik złotych z tytułu zawieszenia programu wyparował. Zadowoleni? Chyba tak, gdyż ok. 1000 pracowników należy do 6ZZ i dalej płaci 20-30 zł składek członkowskich. Gratulujemy świetnych związków zawodowych! Tak poważnie. Teraz wiadomo dlaczego była nagonka na Nową Inicjatywę, że nie podpisuje porozumienia płacowego 2014 i dlaczego trwa dalej. Jasne jest dlaczego utrudnia się nam kontakt z pracownikami. Piszemy i mówimy niewygodną prawdę. 25 listopada miało być spotkanie w sprawie programu 30/30/40 na 2016 rok. Odwołano spotkanie. Czyżby coś działo się bez nas? Jako jedyny związek zawodowy uważamy, że wszystkie zawieszenia programu 30/30/40 były szalenie niekorzystne dla pracowników. Ale cóż takie mamy związki zawodowe. Nowa Inicjatywa działa bez składek członkowskich, przedstawia Wam prawdę, informuje o tym co jest przekazywane przez Zarząd, walczy o osoby potrzebujące pomocy ( o pracowników EC2, o pracowników bocznic, o pracowników Sieci Cieplnej), a mimo wszystko liczy tylko 40 osób. Czy to nie jest paradoks? Dlaczego nie zapisujecie się do związku zawodowego działajacego dla Was i od trzech lat udowadniającego, że można inaczej działać? Nikt o tym nie dowie się i nie poniesiecie przecież żadnych konsekwencji! Dlaczego? Przecież jedyną osobą zagrożoną jest przewodniczący ZZNI. Czy bez przewodniczącego ZZNI, ktokolwiek  pociągnie Nową Inicjatywę? Chyba nie. Czy przewodniczący ZZNI po ewentualnym zwolnieniu zostawi Was? Czy nie będzie walczył o przywrócenie do pracy w sądzie ? Czy nie poruszy wszystkich mediów na Ziemi? Czy nie napisze tysięcy pism? Jest duża chęć zwolnienia przewodniczącego ZZNI. Dla przewodniczącego ZZNI najważniejsze jest Wasze bezpieczeństwo i stworzenie silnego i niezależnego związku zawodowego. Dlatego chcielibyśmy, aby związek Nowa Inicjatywa stopniowo wychodził na zewnątrz. Aby całkowicie uniezależnił się od presji Zarządu. Jeśli chcecie mieć niezależny związek zawodowy to poprzyjcie go. Wystarczy tylko zapisać się. Jeśli nie chcecie wypisywać się z innych związków to nie róbcie tego, zapiszcie się również do ZZNI, ale wówczas 6ZZ będzie działać w Waszym imieniu tak, jak wyżej opisaliśmy np. zawieszając programy 30/30/40 i walcząc o oszałamiajace podwyżki na poziomie 2%. Poparliście przewodniczącego ZZNI w wyborach do Rady Nadzorczej. Przewodniczący tak dobrze wypełnia swoje obowiązki w Radzie, że rozważane są pewne kroki, na które odpowiemy szybkimi i skutecznymi posunięciami

(29.11.2015) Na listopadowym spotkaniu Zarządu z organizacjami związkowymi miała miejsce sytuacja wyjątkowa. Dyrektor ds. Społecznych z własnej inicjatywy sprostował jedną informację (to nie zdarza się Panu Dyrektorowi). Wiadomość ta dotyczyła firmy REM-BUD Andrzej Tomasik. Dyrektor sprostował informacje kiedyś podane, że firma REM-BUD Andrzej Tomasik nie jest podwykonawcą firmy IMPEL. Firma REM-BUD Andrzej Tomasik świadczy bezpośrednio usługi Veolii Energia Łódź. Firma REM-BUD Andrzej Tomasik zajmuje się m.in. koszeniem trawy w „szyjce” bocznicy EC4. Reasumując, to nie wiadomo dlaczego Dyrektor ds. Społecznych przekazał tak mało istotną wiadomość o firmie REM-BUD Andrzej Tomasik.

(29.11.2015) W mijającym tygodniu poprosiliśmy Zarząd o zgodę na spotkania w nadchodzącym tygodniu z pracownikami EC3, EC4 i Sieci Cieplnej przy ul. Wieniawskiego. Niestety spotkanie związkowe, na którym związki zawodowe mają ustalić zasady spotkań (zasady będą oczywiście przekazane stronie społecznej przez Zarząd) odbędzie się dopiero 7 grudnia. Kolejne spotkania i terminy nam przepadają.

(26.11.2015) Nie odbędzie się jutro spotkanie związkowe na ul.Harnama. Brak zgody. Gra na czas. W poniedziałek na spotkaniu organizacji związkowych z Zarządem będą ustalone zasady spotkań związkowych. Ponieważ związki zawodowe mają dużo do powiedzenia w naszej firmie, to spotkania z pewnością będą odbywać się codziennie tuż po porannych odprawach. Jako praktycy proponujemy również przekazywanie informacji związkowych poprzez radiowęzeł np. w formie wywiadów z przewodniczącymi ZZ. Redaktor prowadzący mógłby w imieniu pracowników zadać wiele ciekawych pytań m.in. dlaczego 6ZZ zdecydowało się zawiesić program 30/30/40 w 2014 i 2015 roku, jakie straty odnieśli pracownicy z tego tytułu itd.

(25.11.2015) Nie otrzymaliśmy zgody na dzisiejsze spotkanie z pracownikami na Smulsku. Czekamy na zgodę w sprawie piątkowego spotkania na Harnama. Poprosiliśmy o kolejne spotkania w przyszłym tygodniu w ZSC na Wieniawskiego, na EC3 i EC4. Będziemy Was informować na bieżąco czy do nich dojdzie. Odwołano jutrzejsze spotkanie w sprawie programu 30/30/40. Otrzymaliśmy rozliczenie programu za ten rok. Jak zwykle dane są bardzo ogólne i trudne do sprawdzenia. Gdyby ktokolwiek chciał pobawić się z nami w rozszyfrowanie ich, to prosimy o kontakt z Przewodniczącym ZZNI. Nie robimy z nich tajemnic. Co dwie głowy to nie jedna.

(24.11.2015) Koleżanki i Koledzy, od dłuższego czasu próbuję zorganizować spotkania z pracownikami Sieci Cieplnej. Najpierw potrzebne były nowe zasady spotkań. Gdy zostały one ustalone niewiele to popchnęło do przodu organizację spotkań. Oto przykład korespondencji z członkiem Zarządu (na zielono moje maile, na czerwono członka Zarządu). (14.11.15)”Dzień dobry, proszę o zgodę na spotkanie z pracownikami rejonu przy ul. Harnama dnia 27 listopada 2015 r. o godz 15.00? i dnia 25 listopada 2015 r. o godz 15.00? na Smulsku. Będą to spotkania o tematyce związkowej i informacyjne z Rad Nadzorczych. Jednocześnie będą to spotkania przedświąteczne z życzeniami.”  (18.11.15)„Dzień dobry, uprzejmię informuję, że nie wyrażam zgody na spotkania zaproponowane w terminach listopadowych, ponieważ jest to niezgodne z ustaleniami poczynionymi pomiędzy Zarządem Veolia Energia Łódź Sa a członkami Rady Nadzorczej reprezentujących pracowników naszej spółki. Proszę zaproponować terminy po grudniowej Radzie Nadzorczej , zgodnie z ustaleniami ze spotkania” (19.11.15)„Dzień dobry, proszę o wyrażenie zgody na spotkanie tylko i wyłącznie związkowe w zaproponowanych terminach . Spotkania dotyczące RN zaproponuję później. Proszę o podanie powodów, dla których Pan Dyrektor twierdzi, że moje propozycje są niezgodne z ustaleniami. Dlaczego mam wnioskować o spotkania dopiero po grudniowej Radzie?”  (20.11.15)„Dzień dobry, po godzinach pracy jako spotkanie związkowe z członkami Pana związku może się Pan oczywiście spotykać w terminach i w miejscu które Pan wybierze. Oczywiście musi Pan ich sam poinformować bo ja nie znam kto należy do Pana związku. Jeżeli chodzi o osobiste spotkania członków Rady z pracownikami, to ustalono na ostatnim naszym spotkaniu, iż będą się one odbywały na następujących zasadach:
1. dwa spotkania w roku,
2. poza godzinami pracy,
3. po uzgodnieniu terminu z Zarządem i Dyrektorem Pionu, z minimum tygodniowym wyprzedzeniem,
4. spotkania nie muszą być prowadzone wspólnie przez wszystkich członków RN wybranych przez załogę.
Wobec powyzszego czekam na informację w sprawie terminu spotkania Pana jako członka Rady Nadzorczej z pracownikami sieci cieplnej”  (22.11.15)„Dzień dobry, proszę ponownie o zgodę na spotkanie z pracownikami rejonu przy ul. Harnama dnia 27 listopada 2015 r. o godz 15.00 i dnia 25 listopada 2015 r. o godz 15.00 na Smulsku. Będą to spotkania o tematyce związkowej przeznaczone głównie dla pracowników nie należących do ZZNI. Spotkania związkowe z członkami ZZNI odbywają się regularnie w siedzibie ZZNI bez zgłaszania tego faktu pracodawcy. Jednocześnie będą to spotkania przedświąteczne z życzeniami. Jeśli chodzi o spotkanie informacyjne z Rad Nadzorczych to dalej nie rozumiem odmowy Pana Dyrektora, skoro obowiązują wspomniane przez Pana zasady:
1. dwa spotkania w roku,
2. poza godzinami pracy,
3. po uzgodnieniu terminu z Zarządem i Dyrektorem Pionu, z minimum tygodniowym wyprzedzeniem,
4. spotkania nie muszą być prowadzone wspólnie przez wszystkich członków RN wybranych przez załogę.
Dwóch spotkań informacyjnych nie było w żadnym oddziale Veolii Energia Łódź w tym roku. Skąd zatem odmowna odpowiedź Pana Dyrektora na mój mail z 14.11.2015 r.?”   (23.11.15)„Witam, podtrzymuję brak zgody. Zasady takich spotkań związkowych trzeba ustalić najpierw na spotkaniu wszystkich związków tak by były jednolite dla wszystkich. Jeśli chodzi o spotkanie Pana jako członka RN z pracownikami to na spotkaniu było wyraźnie powiedziane, że zasady, które przytoczyłem, będą obowiązywały od następnej rady czyli grudniowej.”  (23.11.15)„Dzień dobry, Panie Dyrektorze , nie było powiedziane na spotkaniu, że zasady obowiązują od następnej Rady. Zasady spotkań zacytował Pan we wcześniejszym mailu. Gdzie jest mowa o spotkaniach od następnej Rady? Proszę udowodnić.
Zasady spotkań związkowych zostały ustalone w poprzednim roku. Informacje zostały przekazane przez Dyrektora ds. Produkcji. Spotkania związkowe mają się odbywać po godzinach pracy. Co Pan Dyrektor proponuje jeszcze wnieść do tych prostych zasad? Zasady te nie zostały ustalone przez wszystkie związki zawodowe, ale decyzję podjął Zarząd firmy. Zasady i tak nie będą jednolite dla wszystkich związków. Ogólnie wiadomo, że to Nowa Inicjatywa ma spotykać się po godzinach pracy, inni niekoniecznie. Panie Dyrektorze, odmowę spotkań z pracownikami traktuję jako utrudnianie prowadzenia działalności związkowej.”

Do obecnej chwili nie mam zgody na spotkanie, a jutro już 25 listopada. Traktuję to jako utrudnianie prowadzenia działalności związkowej. Pozdrawiam, Krzysztof Stefański

 

(23.11.2015) Koleżanki i Koledzy, dzisiaj odbyło się spotkanie w sprawie programu 30/30/40. W zasadzie niepotrzebnie. Zarząd nie miał przygotowanej propozycji porozumienia. Dlaczego nie przesunięto spotkania? Ponieważ jedyną osobą, która musiała specjalnie przyjechać na EC4 była osoba Przewodniczącego ZZNI. Następne spotkanie w najblizszy czwartek o godz. 8.00. Oczywiście Przewodniczący ZZNI  pracuje wtedy przypadkowo na zmianie rannej. Jak to w najbardziej strategicznym zakładzie firmy (mowa o EC2), będą problemy ze zwolnieniem Przewodniczącego na spotkanie. Nie będzie miał kto go zastąpić. Przerabiane były już podobne scenariusze, stąd spodziewamy się problemów. Wracając jednak do meritum sprawy. Wieczorem otrzymaliśmy tekst porozumienia. Propozycja jest jak zwykle oszałamiająca. Usiądźcie wcześniej. Zarząd proponuje zawieszenie programu na 2016 rok i „hojnie” oferuje 100 000 zł na przyrost miesięcznych wynagrodzeń. Jeśli założyć, że odchodzący pracownik w 2016 roku miałby średnio 5500 zł brutto wynagrodzenia (z premią roczną i innymi dodatkami oprócz premii partycypacyjnej), to w skali roku daje nam to 66 000 zł brutto. Oferta Zarządu to rekompensata za odejście w 2016 roku ok. dziewięciu osób. A gdzie 30% na szkolenia dla pracowników? A ile osób może odejść w 2016 roku? Nie mamy dokładnych danych. Załóżmy więc, że 50 osób na emerytury i 10 osób na PDO. Razem lekko licząc 60 osób. Słyszymy, że sytuacja finansowa firmy poprawia się, ale my – pracownicy tego nijak nie odczuwamy. Propozycja Zarządu po dwóch latach zawieszania programu jest powalająca. Czy ta propozycja przywędrowała z Warszawy? Jeśli tak, to dziękujemy francuski inwestorze, wielka Veolio, że nas tak „doceniasz”. Z ponad 2500 osób w 2005 roku, będziemy mieć na koniec 2016 roku ok. 1100 pracowników czyli o ponad 1400 mniej, a Veolia dalej proponuje nam okruchy z pańskiego stołu. Żenada. Większość z pracowników do tej pory nie otrzymuje żadnych rekompensat z tytułu wzrostu wydajności pracy w ostatnich 10 latach. Czy firma Veolia nie wydaje więcej we Francji na wykałaczki? Musimy  zapytać centralę w Paryżu ! A swoją drogą, chyba nadszedł już czas na jakieś pisemko dla francuskiej prasy. Jak sądzicie?

(22.11.2015) Koleżanki i Koledzy, na ostatnim listopadowym spotkaniu z Zarządem zapowiedziano nam, że od nowego roku Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa będzie miał poważnie okrojone fundusze m.in. na szkolenia. Niestety szkolenia (głównie jednodniowe) były dla nas ważnym sposobem pozyskiwania wiedzy. Ich brak nie będzie dla nas korzystną zmianą. Czy jest to zgodne z prawem? Art. 1 ust. 3 Ustawy o związkach zawodowych brzmi: „…. pracodawcy obowiązani są traktować jednakowo wszystkie związki zawodowe.” Do tej pory fundusze były rozdzielane proporcjonalnie do liczby członków. Teraz ma się to zmienić tylko dla Nowej Inicjatywy. Kto jeszcze łudzi się, że Veolia Energia Łódź działa zawsze praworządnie? Nasze niezależne działania zostały przez pracodawcę docenione. Koleżanki i Koledzy, od Was zależy czy będziecie mieć taki niezależny i działający związek zawodowy jak Nowa Inicjatywa. Nasz Przewodniczący związku jest osobą niewygodną również w Radzie Nadzorczej. Jesteśmy zmuszeni do wyjścia przed zakład. Pracodawca uniemożliwia nam spotkania z Wami. W najbliższym czasie będziecie spotykać Przewodniczącego przed wejściami do zakładów. Zachęcamy do zadawania pytań, do kiluminutowych rozmów. Wspólnie możemy stworzyć związek, który może Was godnie reprezentować. Zachęcamy do zapisywania się do naszego związku, pomimo przynależności do innego. Przypominamy, od 1 listopada 2015 nie płacimy już żadnych składek członkowskich. Im więcej będziemy mieć członków, tym częściej będziecie nas widzieć u siebie, w swoich zakładach.

(17.11.2015) Koleżanki i Koledzy, próbowałem się z Wami spotkać po ostatniej Radzie Nadzorczej, ale Zarząd zmienił zasady spotkań członków RN z pracownikami. Na trójstronnym spotkaniu jednomyślnie z działaczami z ZZPRC nie zgodziliśmy się na wspólne spotkania z Wami. Będziemy to robić osobno, po godzinach pracy, z wcześniejszą zgodą dyrektora odpowiedniego pionu. Może to istotnie utrudnić  spotkanie Was, dlatego proszę, abyście wykazali zrozumienie sprawy i poświęcili pół godziny na spotkanie ze mną po godzinach pracy. W przeciwnym wypadku spotkania nasze umrą „śmiercią naturalną”, co będzie wielkim sukcesem Zarządu, któremu bardzo na tym zależy. Gorąco zapraszam na spotkania ze mną. Informacje o spotkaniach będą Wam skutecznie przekazywane. Pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański

(16.11.2015) Koleżanki i Koledzy, w ostatnim czasie zainteresowane strony uzgodniły sposób przekazywania Wam informacji z Rad Nadzorczych. Sprawozdania  będą przygotowywane kolejno przez Panów Hilarego Kajaka, Krzysztofa Stefańskiego, Zbigniewa Tomasika. Sprawozdania te nie będą opiniowane przez pozostałych członków RN, dlatego będą podpisane tylko przez osobę piszącą sprawozdanie. Takie sprawozdanie trafi do Waszych skrzynek pracowniczych. Nie była to propozycja Nowej Inicjatywy. My proponowaliśmy, aby sprawozdania były opiniowane przez pozostałych członków RN i podpisane przez wszystkich Waszych członków RN. Ponieważ inny kompromis nie był możliwy, zgodziliśmy się na taki sposób przedstawiania informacji z Rady. Zależało nam, działaczom Nowej Inicjatywy, aby pomimo trudnej współpracy, sprawozdania trafiały do Waszych skrzynek mailowych. Sprawozdania mają być pozbawione komentarzy. Dlaczego optowaliśmy za opiniowaniem sprawozdań? Ponieważ chcieliśmy, aby fakty przekazywane Wam były również zgodne z tym co było przedstawione na spotkaniu Rady.

(11.11.2015) Program Dobrowolnych Odejść nie jest traktowany jak zwolnienie grupowe, gdy rozwiązanie umowy następuje z inicjatywy pracownika. Przy spełnieniu określonych warunków może jednak mieć taki charakter. O zwolnieniach grupowych traktuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (ustawa o zwolnieniach grupowych). Zgodnie z art. 1 ustawy zwolnieniem grupowym jest rozwiązanie przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

 1. 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
 2. 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
 3. 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników.

Obejmuje to także pracowników, z którymi w ramach grupowego zwolnienia rozwiązuje się stosunki pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 pracowników.

Programy Dobrowolnych Odejść mogą być traktowane jak zwolnienia grupowe, jeśli:

 • stanowią część procesu restrukturyzacji zakładu pracy,
 • zostały wprowadzone z przyczyn leżących po stronie pracodawcy,
 • rozwiązanie stosunków pracy następuje z inicjatywy pracodawcy,
 • nie zostały skierowane do grupy pracowników niepodlegających bezwzględnej, szczególnej ochronie stosunku pracy (art. 5 ust. 5 ustawy o zwolnieniach grupowych).
 • inicjatywa rozwiązania umowy po stronie pracodawcy oraz
 • przyczyny dotyczące pracodawcy.

W takim wypadku na pracodawcy będzie ciążył obowiązek wypłaty odprawy pieniężnej. Co więcej, jeśli w okresie 1 roku od rozwiązania umowy, zostałyby w tej samej grupie zawodowej przeprowadzone rekrutacje, pracodawca byłby zobowiązany do ponownego zatrudnienia pracownika.

Istotą programu dobrowolnych odejść jest zachęcenie pracowników do dobrowolnego rozwiązania stosunku pracy w firmie, która stoi przed koniecznością redukcji zatrudnienia. Zwykle umowy są rozwiązywane na mocy porozumienia stron z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Jest to szczególnie istotne w przypadku starania się o zasiłek dla bezrobotnych w urzędzie pracy. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron oznacza bowiem konieczność odczekania 90 dni na zasiłek. Co więcej, okres pobierania świadczenia skraca się o ów okres karencji. Co istotne jednak, nie dotyczy to porozumienia stron, które nastąpiło z przyczyn dotyczących pracodawcy: likwidacji, upadłości pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W tym przypadku prawo do zasiłku przysługuje już po siedmiu dniach od rejestracji, o ile zostaną spełnione inne warunki do jego uzyskania. Warto więc zadbać o odpowiedni zapis w świadectwie pracy, potwierdzający rozwiązanie umowy w tym trybie z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Jak już wcześniej informowaliśmy, Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa pokryje koszty porady prawnej każdego pracownika, którego pracodawca zmusza do podpisania PDO.

(11.11.2015) Po awarii na EC4 w 2013 r. rozwiązano umowy o pracę z trzema pracownikami, z dwoma za porozumieniem stron, z jednym dyscyplinarnie. Dwaj pierwsi należeli do związków zawodowych. Wszyscy trzej finansowali sprawy sądowe z własnej kieszeni. Sprawy ciągną się, aż dotychczas. Koszty są niemałe. Z tego co wiemy apelacja kosztuje ok.9000 zł. Kogo na to stać?  Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron jest jednym ze sposobów rozstania się z pracownikiem. Pamiętajmy jednak o najważniejszej rzeczy – co do zasady od porozumienia nie ma odwołania. O rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron mówi art. 30 Kodeksu pracy. I w praktyce na tym jednym krótkim artykule przepisy dotyczące tej formy zwolnienia pracownika kończą się. Brak określenia przez dodatkowe przepisy formy rozwiązania umowy za porozumieniem stron oznacza, że strony nie muszą spełnić szczególnych warunków. Dlatego też umowa w tym trybie może być rozwiązana zarówno na piśmie (dla celów dowodowych polecane jest stworzenie takiego dokumentu), jak i ustnie – byleby obie strony jasno zgadzały się co do intencji: że umowa ma wygasnąć. Brak zgody obu stron jest tylko ofertą jednej z nich, która nie wywołuje skutków prawnych. Jeśli w porozumieniu stron nie była podana data, za datę rozwiązania umowy uznaje się dzień zawarcia porozumienia. Ta forma rozwiązania umowy o pracę ma jeszcze jeden plus dla pracodawcy – pracodawca nie musi przeprowadzać konsultacji ze związkami zawodowymi w sprawie zaprzestania świadczenia pracy przez osobę, która w takiej formie odchodzi z firmy. I jeszcze jedno – zawarcie porozumienia powoduje w praktyce niemożność jego odwołania, chyba że zostało ono złożone dla pozoru, pod wpływem błędu, groźby bezprawnej lub w stanie wyłączającym świadomość lub swobodne wyrażenie woli (art. 82-87 Kodeksu cywilnego). Jeśli chcielibyście udowodnić np. groźbę bezprawną, to trzeba mieć dowody. I o tym pamiętajcie zawsze w różnych sytuacjach życiowych – dowody i jeszcze raz dowody. Czasami lepiej dać się zwolnić dyscyplinarnie. Trzeci pracownik udowodnił w sądzie, że firma Veolia Energia Łódź złamała prawo, zwalniając go dyscyplinarnie. Sprawa nie zakończyła się jeszcze.

(11.11.2015) Koleżanki i Koledzy, wiosną odbyła się przed EC4 manifestacja zorganizowana przez jeden ze związków. Aby była ona pokazana w mediach, aby firma Veolia Energia Łódź była kojarzona przez mieszkańców Łodzi z niezadowoleniem jej pracowników, tak na wszelki wypadek, powiadomiliśmy o niej media łódzkie (prasę i telewizję).

(10.11.2015) Koleżanki i Koledzy, przedstawiamy najważniejsze informacje z dzisiejszego Zarządu. Wkrótce Zarząd przedstawi stronie społecznej Strategię 2020. Nie wiadomo jeszcze jaki jest planowany stan zatrudnienia na koniec 2016 roku. Będzie przeprowadzona kolejna próba odkupu akcji pracowniczych. Doładowanie kart podarunkowych nastąpi 25 listopada (600/700 zł). Warunkiem otrzymania doładowania jest zatrudnienie na 15 listopada 2015. Paczki świąteczne o wartości 150 zł będą rozprowadzane po 14 grudnia. W 2016 roku będą pozostawione takie same kwoty dofinansowania do wczasów, kolonii, zimowisk i zielonych szkół. Poruszyliśmy następujące sprawy:

- bardzo skromnych dodatków za prowadzenie samochodów w Sieci Cieplnej. Zarząd nie zamierza zwiększać tych dodatków (wynikają one z zapisów ZUZP). Będzie ta sprawa rozwiązana poprzez wyższe wynagrodzenia zasadnicze pracowników, którzy są również kierowcami,

- niskich wynagrodzeń zasadniczych w Sieci Cieplnej. Zarząd przyznał, że widzi te dysproporcje i płace w Sieci będą stopniowo podciągane. Zwróciliśmy uwagę, że są jeszcze pieniądze w kasie firmy z tytułu mniejszych podwyżek w 2015 roku niż założono w budżecie. Nasz pomysł nie został zaakceptowany,

- premii partycypacyjnej za ten rok – nie wiadomo jeszcze czy premia będzie wypłacona. Ponieważ negocjowany jest nowy Regulamin Premii Partycypacyjnej pomiędzy Koalicją Związków Zawodowych, a Grupą Veolia spytaliśmy kiedy pojawi się ten regulamin. Zarząd nie orientował się w tej kwestii. Naszym zdaniem oznacza to, że Zarząd utracił suwerenność w podejmowaniu ważnych decyzji czyli pewne rzeczy są ustalane poza Zarządem. Tak nie powinno być,

- programu 30/30/40 – spotkanie o programie ma się wkrótce odbyć, zapytaliśmy Zarząd o pieniądze (30%), które z tego programu miały być przeznaczone na szkolenia. Będziemy drążyć tę sprawę, aż do wyjaśnienia. Zarząd ma przedstawić rozliczenie,

- pracowników EC2 – tutaj totalna niewiadoma, blokada informacyjna, Zarząd nie podał żadnych informacji,

- spytaliśmy, czy coś wiadomo w sprawie uchwały nr 17 (uchwalona na ostatniej Radzie niezgodnie z prawem według naszego reprezentanta). Zarząd nie chciał udzielić żadnych wyjaśnień.

Inne mniej istotne sprawy wkrótce opiszemy.

(06.11.2015) Koleżanki i Koledzy, swego czasu zabraliśmy głos w sprawie likwidacji EC2. Napisaliśmy pismo do Pani Prezydent, Hanny Zdanowskiej. Ważnym argumentem za utrzymaniem EC2 była niska emisja. Do momentu złożenia naszego pisma (marzec 2013) każdej zimy pojawiały się artykuły opisujące przekraczanie dopuszczalnych norm zapylenia. Od marca 2013 roku w prasie lokalnej nie zauważyliśmy żadnego artykułu na ten temat!!!! Przypadek? Wczoraj nareszcie pojawił się  artykuł (ale nie w prasie lokalnej, łódzkiej) na ONECIE ( http://wiadomosci.onet.pl/lodz/jest-zle-ale-jeszcze-nie-dramatycznie-centrum-polski-pod-smogiem/vd8585 ). Cytujemy: „W Łodzi i województwie średnia dobowa stężenia drobnego pyłu, czyli PM10 w niemal wszystkich stacjach pomiarowych wyniosła powyżej 50 mikrogramów na metr sześcienny. To oznacza, że bezpieczne normy zostały przekroczone…………..Sytuacja jest zła, ale jeszcze nie krytyczna – mówi Adam Wachowiec w Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi …………..Tyle, że przed nami jeszcze zima, nie wiemy, jak mroźna. A skoro już teraz, przy stosunkowo ciepłej jesieni, normy stężenia pyłu są przekraczane, o zimie możemy myśleć z niepokojem. ” Nie będziemy powtarzać naszych argumentów, które dalej pozostają aktualne: dopaniprezydentzalacznik1zalacznik2 . Problem niskiej emisji istnieje. Będziemy o nim pisać niejednokrotnie. Póki co będziemy oddychać zanieczyszczonym powietrzem ze świadomością, że mogło być inaczej.

(02.11.2015) Koleżanki i Koledzy, utrudnia mi się spotykanie z Wami. Chciałbym Was regularnie informować o pracach Rady Nadzorczej. Wysłałem wczoraj do Pana Prezesa następujący mail: „Panie Prezesie, chciałbym Pana poinformować o trudnościach z organizacją spotkań z pracownikami. Jako członek Rady Nadzorczej jestem zobowiązany do poinformowania pracowników o najważniejszych sprawach firmy. Niestety ostatnio odwołano moje spotkanie z pracownikami Sieci Cieplnej. Członkowie Zarządu zaproponowali mi spotkania z załogą wraz z pozostałymi członkami RN.
Panie Prezesie, umówienie kilkudziesięciu spotkań w roku z trzema osobami byłoby szalenie trudne, wręcz niemożliwe. Ponadto więcej korzyści wyniknie dla pracowników jeśli spotkania będą organizowane osobno. Będą spokojne i merytoryczne. Nie wyobrażam sobie ponownych współnych spotkań z Panem Przewodniczącym ZZPRC z powodów dobrze znanych ogółowi pracowników. Nie unikam wspólnych spotkań i dyskusji, ale wszystko musi odbywać się z poszanowaniem czasami odmiennego zdania oponenta i z kulturą.
Panie Prezesie, nie zgadzam się na wspólne spotkania z pozostałymi członkami RN z powodów wyżej wymienionych. Chciałbym regularnie spotykać się z pracownikami wszystkich pionów, o różnych porach dnia i w różne dni tygodnia (w soboty i w niedziele również). Do tej pory członkowie Rady Nadzorczej pojawiali się wśród pracowników, gdy zbliżały się wybory. Chciałbym ten negatywny stereotyp zmienić. Moja aktywność pozostaje w dużym kontraście ze stoickim działaniem członków ZZPRC. 
Panie Prezesie, proszę o szybką odpowiedź. Obiecano mi, że sprawa będzie omówiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu.Sprawa jest bardzo niepokojąca i bulwersująca. Pozdrawiam – Krzysztof Stefański

(01.11.2015) Oto fragment mojego sprawozdania z Rady 15.10.2015 r. : ” Następnie Dyrektor ds. Społecznych przedstawił bardzo dobre informacje o stanie BHP. Od stycznia do sierpnia wystąpiło 112 zagrożeń, a 105 zagrożeń zostało usuniętych. Zwróciłem uwagę, że 7 zagrożeń jest dalej nieusuniętych. Jakie to są zagrożenia i dlaczego ich nie usunięto? Nie otrzymałem odpowiedzi. Członek Zarządu nie był przygotowany na takie pytania.” Przypominam. Powyższe dane o zagrożeniach były podane za okres od początku roku do 31.08.2015 roku. Rada spotkała się 15.10.2015 r. Minęło półtora miesiąca, a zagrożenia nie były usunięte. Stąd mój niepokój i moje pytanie. To nie były zagrożenia z ostatnich dni ! Gwoli ścisłości. Pozdrawiam – Krzysztof Stefański

(01.11.2015) Koleżanki i Koledzy, od dzisiaj nie płacimy składki członkowskiej w Związku Zawodowym Nowa Inicjatywa. Przynależność do naszego związku jest całkowicie darmowa. Nieliczne wydatki będziemy pokrywać z darowizn członków związku. Każda inna osoba, nawet członek Zarządu czy Rady Nadzorczej może również obdarować nas za dobrą pracę. Przynależność jest całkowicie anonimowa. Wielu pracowników należących do innych związków pytało  nas , czy mogą się do nas zapisać. Tak. Nie ma żadnych przeciwskazań. Można należeć do kilku związków i z czasem zdecydować się na jeden. Zapraszamy!

(29.10.2015) Koleżanki i Koledzy, wczoraj pracownicy EC2 otrzymali grafik pracy na 2016 rok z danymi związku ZZPRC (logo, nazwa związku, adres strony internetowej, dane kontaktowe). Nawet na stronie ZZPRC nie ma takiego harmonogramu pracy ! Poprosiłem o grafik pracodawcy bez kryptoreklamy jakiegoś związku. Ciekawe czy otrzymamy? Spytałem, czy jest to reklama związku zawodowego pracodawcy? Odpowiedź opublikuję. Dzisiaj w pracy zostałem przypadkowo wyróżniony oddelegowaniem do nadzoru przy wykopach. Nie było kłopotów z obsadą, był wyjątkowy wybór pracowników. Przełożeni uznali za stosowne, że akurat mistrz zmiany ruchu elektrycznego jest osobą odpowiednią do takiej pracy. Nie zapominajmy, że nadzór nad wykopami to praca nadzwyczaj odpowiedzialna. Oprócz kabli elektrycznych, można natrafić na niewybuchy z II wojny światowej albo (niewykluczone) na sztabki złota, które wypadły ze złotego pociągu. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Pozdrawiam, Krzysztof Stefański

(28.10.2015) Koleżanki i Koledzy, pracownicy bocznicy otrzymali do przeczytania mail autorstwa Przewodniczącego ZZPRC poruszający dwie sprawy. Pierwsza i zasadnicza dotyczyła rozmów na Radzie Nadzorczej w sprawie pracowników bocznic. Komentarz do tej części wkrótce zamieszczę. Odniosę się do drugiej sprawy, którą cytuję (pisownia oryginalna): „Inna błyskotliwa wypowiedź pana Krzysztofa: – dlaczego zaciągnięto w taki sposób pożyczkę od Veolia Finance na inwestycję w EC3 skoro teraz leżą pieniądze na koncie firmowym ………………..a leżą na koncie firmowym bo firma wykonująca modernizację ma opóźnienie w wykonywaniu prac i dlatego płaci się za wykonaną pracę. Pani Dyrektor od spraw finansowych oniemiała pouczona, że nasza Veolia Łódź jako duży klient powinna mieć lepsze warunki kredytowania. nie będę tego wrzucał na stronę bo pan Krzysztof zrobi z tego materiał męczeński jakoby byśmy go szkalowali. Poziom niewiedzy wypływa sam. powinno się puścić materiał z Rady dla członków związku pana Krzysztofa i wyborców. proponuję przekazywać to metodą pantoflową.”

Koleżanki i Koledzy, nawet prosty chłop budujący dom, nie zaciąga kredytu przed rozpoczęciem budowy domu na całkowitą kwotę inwestycji. Prosty chłop, mało biegły w sprawach finansowych, ale posiadający gospodarski rozum, umawia się z bankiem na linię kredytową. Dlaczego? Po prostu, tak jest taniej. Natomiast Veolia Energia Łódź zaciąga ogromny kredyt, który leży na rachunku, a procenty trzeba płacić. Nie muszę pisać, że duże inwestycje mają często duże opóźnienia i każdy myślący inwestor bierze to pod uwagę. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiedniego sposobu kredytowania. Dlaczego nasze pieniądze z kredytu leżą na rachunku? Odpowiedź jest też prosta. Stroną dyktującą warunki jest Veolia Finance, a nie Veolia Energia Łódź. To budzi mój niepokój. Moim zadaniem w Radzie Nadzorczej nie jest działanie w interesie Veolii, czy Veolii Finance, ale w interesie Veolii Energia Łódź. Walczę o to, aby m.in. Szanowny Pan Przewodniczący ZZPRC otrzymał wyższą dywidendę, a nie niższą. Są jeszcze inne, ważne niuanse mojego zapytania, ale o wszystkim nie mogę pisać. Osobiście nie widziałem, aby Pani Dyrektor oniemiała z powodu moich wypowiedzi, gdyż inteligentny słuchacz wiedział, że nie są one adresowane w stronę członków Zarządu Veolii Energia Łódź. Moje słowa wzbudziły większą reakcję członków Rady, niż członków Zarządu. Myślę, że zostały właściwie odebrane. Marzy mi się, aby Szanowny Pan Przewodniczący ZZPRC wraz z Kolegą, byli aktywni na Sali obrad Rady Nadzorczej, a nie dopiero po powrocie do domu. To takie ………… niesmaczne i zaczyna przejadać się. Koleżanki i Koledzy, wiele już razy pisałem, że źródło naszej biedy leży w owym porozumieniu z 2009 roku, o którym wspomniał Prezes Jacky Lacombe w swoim piśmie z 20 lipca 2009 roku: „Porozumienie otwiera także drogę do podjęcia niezbędnych działań restrukturyzacyjnych w spółce, w spokojnej atmosferze.” Brak jakiejkolwiek reakcji na KURS2015, na brak premii partycypacyjnych, zawieszanie programu 30/30/40, bardzo symboliczne podwyżki, Programy Niedobrowolnych Odejść i wiele, wiele innych spraw, o których piszę i będę pisać do znudzenia, wskazuje na całkowitą uległość pozostałych związków zawodowych. Potwierdzeniem ww. pasywności jest pasywne zachowanie członków RN z ZZPRC w Radzie Nadzorczej. Ile razy mam jeszcze pisać to samo? Jedynym wiarygodnym źródłem informacji jest nasza strona i nasi przedstawiciele w terenie. Jeśli czytacie podobne bajki do wyżej cytowanego maila , to zachowajcie spokój i pamiętajcie – dotrzymam obiecanego Wam słowa, bronię Waszych spraw i interesu naszej firmy. Były, są i będą podejmowane różne próby zdyskredytowania mojej osoby. Po trzech latach rzetelnego informowania Was trzymajcie za nas kciuki, wesprzyjcie nas, dokładnie opisujemy wszystkie interesujące Was detale. Bądźcie też czujni, gdyż między wierszami naszych artykułów można było wiele wywnioskować. Proszę, uważnie czytajcie wszystko co ukazuje się na stronie. Macie wątpliwości, zadzwońcie, przyjadę i porozmawiamy. Podstawą do naszego sukcesu jest wiedza, informacje, szczegóły, które Wy znacie. Przekazujcie mi informacje, a ja wykorzystam je nie narażając nikogo na nieprzyjemności. Informacje to klucz do sukcesu. Sukces jest na wyciągnięcie ręki. Przekażcie mi przysłowiowy klucz, a ja będę wiedział co zrobić dalej. Jest klucz, który zmieniłby w naszej spółce wszystko, spowodowałby rewolucję. Kilkoro z Was posiada go. Od Was zależy czy będziemy dalej tonąć, czy szybko znajdziemy tratwę ratunkową. Pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański

(27.10.2015)  Od jutra rozpoczyna się Badanie Klimatu Społecznego. Gorąco zachęcam Was do udziału w badaniach. Powinniśmy masowo i uczciwie ocenić dokonania Zarządu. Obecność obowiązkowa. Celem badań jest odpowiedzenie na pytania: A- jak nam się pracuje?, B- jaka jest atmosfera w pracy?, C- jak się komunikujemy ze sobą?, D- czego pracownikom brakuje w codziennej pracy?

Jako Przewodniczący Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa pozwolę sobie na krótką moją prywatną ocenę:

Odpowiedź A. Pracuje nam się coraz trudniej, jest coraz mniej współpracowników, coraz więcej obowiązków, coraz więcej nadgodzin, coraz bardziej nerwowo, coraz mniej bezpiecznie, przymykanie oczu na przepisy BHP z powodu presji czasu to już normalność, z trudem wytrzymuje się 8 godzin. A miało być tak po europejsku, z veoliowskimi standardami!

Odpowiedź B. Dobra atmosfera pracy? A niby skąd miałaby się wziąć? Z Programów Niedobrowolnych Odejść? Z ocen pracowniczych w Pionie Produkcji? Z przeglądu kadr na stanowiskach kierowniczych w nowym Pionie Rozwoju? Z ciągłej reorganizacji spółki? Ze sposobu potraktowania pracowników bocznic? Z braku premii partycypacyjnych? Z zawieszania programu 30/30/40? Z niskich podwyżek? Z kominów płacowych? Z niepewnej pracy? Z omijania przepisów BHP? Ze spraw sądowych naszych współpracowników? Firma Veolia zajmuje się m.in. odpadami. Tak właśnie (moim skromnym zdaniem) jesteśmy traktowani i taka „pachnąca” jest atmosfera pracy.

Odpowiedź C. O jakiej komunikacji mówimy? Komisja Etyki Veolii nie odpowiada na pisma. Prezes Veolia Energia Polska nie odpowiada na pisma. Prezes Veolia Energia Łódź nie odpowiada na pisma. Ryba psuje się od głowy. Nie chcę dalej rozpisywać się o wiecznie szwankującej komunikacji, ale o jedno muszę do Was zaapelować. W obliczu takiej trudnej sytuacji traktujmy siebie nawzajem z szacunkiem, pomagajmy sobie, znajdujmy porozumienie, nie uważajmy, że posiedliśmy wszelkie mądrości, a argumenty innych osób są bzdurne i niesłuszne.

Odpowiedź D. W codziennej pracy brakuje wielu spraw, ale najbardziej przeszkadza mi brak szacunku przełożonych i traktowanie nas przedmiotowo (są oczywiście wyjątki).

Apeluję, pokażmy jedność i uczciwie oceńmy Klimat Społeczny w firmie. Powyższa ocena jest tylko i wyłącznie moją oceną. Nikogo nie zachęcam do utożsamiania się z nią. Mamy demokrację, wolność słowa i dlatego pozwoliłem sobie  na kilka uwag. Pozdrawiam Was – Krzysztof Stefański, Przewodniczący ZZNI

PS. Gdyby były pytania o nasz pakiet socjalny, to pamiętajcie, że dwa lata temu (przypadkowo lub nie, po ostatnich badaniach klimatu) pojawił się głos o zmianach tego pakietu. Osobiście wolę zarabiać trzy razy więcej i nie mieć żadnego pakietu socjalnego. Tę drogę proponuję naszemu Zarządowi. To jest cel godny światowej firmy Veolia.

(26.10.2015) Koleżanki i Koledzy, pytacie o szczegóły zmian organizacyjnych od 01.10.15 r. Następujące wiadomości przekazał Zarząd na spotkaniu 19.10.2015 r. Cytujemy:
– stanowisko Dyrektora GL zostało podniesione do rangi członka Zarządu,
– połączono dotychczasowy Pion Produkcji z Pionem Inwestycji i Remontów – utworzono Pion Produkcji i Zarządzania Majątkiem,
– połączono Pion Handlowy z Pionem Sieci Ciepłowniczej – utworzono Pion Rozwoju.
– przeniesiono Wydział Zarządzania Wierzytelnościami z Pionu Handlowego do Pionu Finansowego – utworzono nową komórkę: Wydział Zarządzania Wierzytelnościami,
– Wydziału Logistyki zPanie Prezesie, proszę o szybką odpowiedź. Obiecano mi, że sprawa będzie omówiona na najbliższym posiedzeniu Zarządu. Pionu Inwestycji i Remontów przeniesiono do Pionu Organizacji,
– Sekcja Ochrony P.poż. docelowo przejdzie do GZ, na obecną chwilę pozostaje w GP.

(22.10.2015) Koleżanki i Koledzy, w chwili umieszczania mojego sprawozdania z ostatniej Rady Nadzorczej, na stronie ZZPRC nie ma jeszcze sprawozdania członków RN z ZZPRC. Taktyka wyczekiwania? Być może. Pomimo pracy zawodowej postarałem się jak najszybciej umieścić relację: sprawozdanie z RN 15.10.2015 . Ponieważ uchwała 17 została według mnie podjęta niezgodnie z przepisami wysłałem pismo: ZZNI-RN-09-05 do Pana Gerarda Bourlanda. Jeśli uważacie, że relacja jest interesująca, to wydrukujcie ją w domu i podrzućcie współpracownikom do przeczytania. Życzę miłej lektury- Krzysztof Stefański

(20.10.2015) Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa liczy 38 osób. Do reprezentatywności brakuje nam ok. 80 osób (10% stanu załogi). Sprawozdanie z Rady Nadzorczej jest już prawie gotowe, jeszcze tylko drobne poprawki.

(19.10.2015) Dzisiaj odbyło się spotkanie Zarządu ze związkami zawodowymi całkowicie poświęcone zmianom organizacyjnym w spółce. Zmiany w większości weszły w życie od 1 października, a Zarząd spotyka się ze stroną społeczną dopiero 19 października, aby dokładniej je omówić. Ponad trzy miesiące nie było spotkań z Zarządem, gdyż ważniejsze były wakacje. W końcu pogoda dopisała. To już tradycja, że stronę społeczną traktuje się tak, jak piąte koło u wozu. Kto szanuje słabych? NIKT. Mamy najliczniejsze związki zawodowe. I co z tego? Od  porozumienia w 2009 roku związki zachorowały na niemoc. Nie ma żadnego ruchu oddolnego w tych słabych związkach, aby wymóc jakieś zmiany w kierownictwie związków. Czy my śnimy? Czy nikomu już nie zależy na niczym? Weźcie sprawy w swoje ręce – apelował kiedyś Lech Wałęsa. Dlaczego po 1989 roku staliśmy się tak mało zaangaażowani w sprawy publiczne? Zachłysnęliśmy się wolnością? Tak jest nam dobrze? Nigdy wcześniej nie było tak krytycznej sytuacji pracowników naszej firmy jak obecnie. I co? Będziemy tylko narzekać, skarżyć się, zwalać winę na związki zawodowe? Macie Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa, który jest „tępiony w firmie jak robactwo”. Żaden związek nie był tak prześladowany. Żaden związek nie miał tak poczytnej strony internetowej. Żaden tak mały związek nie przeforsował swojego kandydata do Rady Nadzorczej. Czujemy Wasze ciche poparcie, ale aby wygrywać musimy być związkiem reprezentatywnym, brakuje tylko 80 osób. Dołączcie do nas. Koleżanki i Koledzy, wracając do dzisiejszego spotkania. Najwięcej zmian ma miejsce w pionie GR (Zakład Sieci Cieplnej). Najważniejsza wiadomość dla GR to przegląd kadr na stanowiskach kierowniczych. Jak w naszej firmie może być dobra atmosfera? Jak można z uśmiechem przyjść do pracy? Nie da rady. Nasza firma jest w stanie nieustannego wrzenia. Jak jest miesiąc spokojny, to można być pewnym, że Zarząd za chwilę coś ekstra ogłosi. Wyliczając od początku roku: ocena pracowników w pionie produkcji, PDO6, sprawa pracowników bocznic, zapowiedź częstych egzaminów w pionie produkcji (bo jesteśmy matołami?), a teraz przegląd stanowisk kierowniczych w sieci. Czy to jest specjalna taktyka Zarządu? Aby zniechęcić pracowników, aby sami odeszli? Dzisiaj ostro skrytykowaliśmy ten pomysł. Uwaga młodzi. Mówi się Wam, że wytycza się ścieżkę indywidualnego rozwoju, nakreśla się przed Wami różowe perspektywy. Niektórzy z Was wskoczą na miejsce starszych kolegów. Nie cieszcie się jednak. Za 10 lat mogą być kolejne zmiany w firmie i wówczas znów kolejne pokolenie kierowników podda się przeglądowi, a jeszcze młodsi wskoczą na miejsca nieco starszych. Jak francuskie samochody. Są słabe, to trzeba je często przeglądać.  Nas, pracowników Veolii Energia Łódź, też widocznie traktuje się jak słabych, nieudolnych, niedouczonych pracowników. Zbliża się Badanie Klimatu Społecznego. Zachęcamy wszystkich do uczciwej oceny pracy Zarządu. To jest nasz obowiązek. Zacznijmy działać solidarnie właśnie od najbliższych Badań Klimatu Społecznego. Niech frekwencja wyniesie 100%.  Dość arogancji i poniewierania nas.

(17.10.2015Odpowiedź C. O jakiej komunikacji mówimy? Komisja Etyki Veolii nie odpowiada na pisma. Prezes Veolia Energia Polska nie odpowiada na pisma. Prezes Veolia Energia Łódź nie odpowiada na pisma. Ryba psuje się od głowy. Nie chcę dalej rozpisywać się o wiecznie szwankującej komunikacji, ale o jedno muszę do Was zaapelować. W obliczu takiej trudnej sytuacji traktujmy siebie nawzajem z szacunkiem, pomagajmy sobie, znajdujmy porozumienie, nie uważajmy, że posiedliśmy wszelkie mądrości, a argumenty innych osób są bzdurne i niesłuszne.) Koleżanki i Koledzy, na 10 dni przed spotkaniem Rady Nadzorczej jej członkowie otrzymali do podpisania uchwałę nr 16 w trybie korespondencyjnym. Ten tryb powinien być wykorzystywany awaryjnie, w wyjątkowych przypadkach, na pewno nie na 10 dni przed spotkaniem Rady. 05.10.2015 r. na spotkaniu z Zarządem odmówiono mi udzielenia jakichkolwiek informacji w sprawie uchwały nr 16. Uniemożliwiono mi w ten sposób staranne wykonanie moich obowiązków w Radzie i nie otrzymałem informacji należnych członkowi Rady Nadzorczej. Złamano zatem zapisy Kodeksu Spółek Handlowych !. Uchwały nr 16 nie podpisałem. Zgłosiłem moje zastrzeżenia mailowo Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Gerardowi Bourland w piśmie: ZZNI-RN-09-03  . Poruszyłem również ten problem na Radzie Nadzorczej 15.10.2015 roku. Nie będę podpisywać żadnych uchwał bez otrzymania zadowalających wyjaśnień od Zarządu Veolia Energia Łódż. Wszelkie nieprawidłowości w pracy Rady będą dokumentowane pisemnie. Nad sprawozdaniem z ostatniej Rady pracuję i umieszczę je na stronie wkrótce. Pozdrawiam wszystkich – Krzysztof Stefański

(16.10.2015) Koleżanki i Koledzy, GUS poinformował, że: „We wrześniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,0 proc. r/r i wyniosło 5593 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto było wyższe o 4,1 proc. r/r i wyniosło 4059,19 zł.” Dane te potwierdzają argumenty ZZ Nowa Inicjatywa, które podnosiliśmy w czasie negocjacji płacowych 2015. Wielu pracowników śmiało się wówczas, że za wysokie są nasze żądania czyli 250 zł na pracownika (ok.8%). Ale aby wynegocjować wzrost wynagrodzeń rzędu 5% należy zacząć licytację wyżej. Pisaliśmy o tym na początku roku. Zakładany, przewidywany wzrost wynagrodzeń w polskiej gospodarce na 2015 rok wynosił 3,6%-3,7%. Cytujemy nasz artykuł z początku roku: „Koleżanki i Koledzy, gdybyście mieli mocne związki lub jeden mocny związek, to co roku nie przepadałaby nam premia partycypacyjna. Po trzech latach obowiązywania programu 30/30/40 mielibyśmy ok. trzyprocentowe dodatki, a coroczne podwyżki co najmnie o 2% wyższe od tego co mamy ostatnio. Jeśli przeliczycie to przez 30 lat pracy, to okaże się, ile tracimy i o ile wyższe byłyby nasze emerytury w przyszłości. Co roku frajersko oddajemy kilka % naszej krwawicy. Tak lekką ręką. Czas powiedzieć dość amatorszczyźnie. Macie związek zawodowy, który jest gotów przejąć ciężar negocjacji płacowych i innych. Tym związkiem jest ZZ Nowa Inicjatywa. Czy inne związki informują Was o negocjacjach płacowych na swoich stronach internetowych? NIE? To najlepiej świadczy, jak jesteście traktowani i poważani.” Koleżanki i Koledzy, pora uwierzyć w siebie. Naprawdę możemy wywalczyć o wiele więcej. Pracownicy na Zachodzie otrzymują 3% podwyżki bez żadnej walki związków zawodowych. To fakty. Dlaczego mamy zadowalać się 50 złotową podwyżką? Chcecie mieć dziadowskie emerytury nie tylko dzięki naszemu Rządowi, ale również dzięki naszej obojętności? Jak widzimy średnie wynagrodzenie brutto przekroczyło 4000 zł. Czy pamiętacie jakie średnie wynagrodzenie z tytułu odejścia 35 pracowników wyliczono nam do programu 30/30/40? My pamiętamy – ok. 3650 złoty brutto ! Nie zarabiamy w Veolii Energia Łódź żadnych kokosów! Popatrzcie na Zachód, na inne krajowe firmy, których związki zawodowe twardo negocjują, niech to będą dla nas przykłady do naśladowania, a nie mała piekarnia, którą prowadzi Pan Henio i w której pracownicy nie otrzymują podwyżek od lat. Kiedy nasze płace zrównają się z płacami na Zachodzie? O tym napiszemy już wkrótce. Wynagrodzenia rok do roku wzrosły wg. GUS o 4,1% czyli biorąc pod uwagę nasze średnie wynagrodzenie netto w firmie podwyżki powinny być na poziomie ok. 120 zł , otrzymaliśmy wiosną po 50 zł. Jesteście zadowoleni? My, członkowie ZZ Nowa Inicjatywa, NIE. Prawdopodobnie zadowoleni są działacze związkowi, którzy porozumienie podpisywali, ale oni zawsze mogą wystąpić do Zarządu o specjalną premię za dobrą działalność.

(15.10.2015) Koleżanki i Koledzy, jak sami zauważyliście nasz licznik odwiedzin zbliża się do 25 000. Od wielu miesięcy jesteśmy najbardziej poczytną witryną związkową. Znokautowaliśmy konkurencję. Cieszymy się, że systematycznie zaglądacie na naszą stronę. Świadczy to o tym, że obdarzyliście nas dużym zaufaniem. Jeżeli znajdziecie ciekawy tekst, to wydrukujcie go i połóżcie w miejscu ogólnodostępnym dla innych pracowników, zawieście na tablicy informacyjnej. Zachęćcie innych do czytania naszej strony. Staramy się ujmować tematy najlepiej jak to jest możliwe. Zdajemy sobie sprawę, że są wśród Was osoby mogące uatrakcyjnić naszą stronę. Prosimy Was o włączenie się w tworzenie jej. Zamieścimy Wasze opinie, wiersze czy ciekawe zdjęcia. Pragniemy, aby strona w większym stopniu była tworzona przez Was. Jeśli chcecie, możecie pisać anonimowo. Zróbmy coś razem. Udowodnijmy, że Polak potrafi. Pozdrawiamy Was i czekamy na Wasze maile na adres: nowainicjatywa@wp.pl . Skrzynka ta należy do Przewodniczącego Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa i nikt inny nie ma do niej dostępu. Gwarantujemy dyskrecję.

(14.10.2015) Jutro kolejna Rada Nadzorcza w Warszawie. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na konkretne propozycje współpracy i zaproszenie do rozmów od przedstawicieli ZZPRC. Chętnie spotkamy się na obiedzie, jeżeli padnie taka propozycja, ale w większym gronie, w gronie członków zarządów i z pewnością nie jutro.

(13.10.2015) Na stronie Veolia.pl znajdziecie „Nasze zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju”. Szkoda, że na polskiej stronie nie przetłumaczono tego jakże ciekawego dokumentu. Oto fragment: „We highly value social cohesion and stability, in particular during the period of transformation our organization is going through, and we are very attentive to the quality of social dialogue with the employees’ representatives, as well as to due regard to diversity, equal opportunities and the fight against discrimination.” Od 2005 roku naczytaliśmy się mnóstwo podobnych hasełek. I co z tego? Jak to wygląda w Polsce szanowni menedżerowie Veolii?

(06.10.2015) Wściekli pracownicy Air France zaatakowali Zarząd spółki. To tytuł artykuzalacznik1 łu: http://strajk.eu/francja-wsciekli-pracownicy-air-france-zaatakowali-zarzad-spolki/ . Podobne sytuacje nie są we Francji niczym niezwykłym. Francuskie związki zawodowe nie pozwalają sobie dmuchać w kaszę. A jak jest w Polsce? Francuska firma z Kodeksem Etyki na sztandarze przejmuje polską firmę. Polscy pracownicy  są pełni nadziei, że w końcu doczekali się pracy w firmie o zachodnich standardach. Patrzą w przyszłość z optymizmem (2005 rok). Z każdym rokiem czar jednak pryska. Francuska firma przyjęła w Polsce najwidoczniej inne standardy. Czy można powiedzieć, że są to standardy kolonialne? Czego doczekaliśmy się? Kiepskich podwyżek, zmuszania pracowników do odejść (czasami wieczorową porą), procesów sądowych pracowników, przypadków łamania prawa, braku premii partycypacyjnych w ostatnich latach, zawieszania programu 30/30/40, fatalnej atmosfery pracy (patrz Badania Klimatu Społecznego) itd itp. Działalność łódzkich związków zaspan style=”color: #0000ff;”wodowych po 2009 roku można podsumować słowami Jana z Czarnolasu: „Pełno nas, a jakoby nikogo nie było”.  Kochani, nie traćcie jednak otuchy. Od dwóch lat mamy wielką Koalicję Związków Zawodowych. Na razie Koalicja organizuje się na spotkaniach. Kto pokrywa koszty spotkań? Nieważne ! Nie bądźmy drobiazgowi. Ważne, że czujemy za naszymi plecami ich potężną siłę, którą na razie akumulują. Ale ta siła niedługo da o sobie znać. Oj, tak. Słyszeliśmy, że niektórzy z przedstawicieli Koalicji byli oburzeni na Prezesa Bourlanda (po lutowym spotkaniu), że Prezes poświęcił im około 10 minut. Dlaczego tak się stało? Wydaje się nam, że to kwestia szacunku. Kto szanuje słabego partnera? Nie znamy takich w wielkim świecie biznesu. Jaki z tego wniosek? Koalicja powinna szybciej wzmocnić się. Jakiś obóz treningowy w górach? Przecież tam łapią formę olimpijczycy, wielcy sportowcy. Pan Prezes prawdopodobnie jeszcze nie zobaczył w Koalicji mocy, która w niej narasta. Tak na marginesie. Ciekawostką Koalicji jest fakt, że na pierwszym spotkaniu w lipcu 2013 roku podstawowe, omawiane w Koalicji dokumenty przygotował najbardziej „aktywny” łódzki związek zawodowy. Jak to jest, że w Łodzi nie docenialiśmy potencjału tegoż związku? Oprócz oczywiście super wycieczek i imprez integracyjnych (tu oddajmy wielki szacun) ! Reasumując, czekajmy na zapowiedziane działania Koalicji. W końcu mamy jeszcze 1200 pracowników. Nie ma się co martwić, na pewno zdążą ;)

(05.10.2015) Spotkanie Zarządu z organizacjami związkowymi. W skrócie. EC2 nie ma już koncesji na wytwarzanie ciepła i energii. Pracownicy EC2 pracują tam tylko do końca roku. Mają być sprawdzone umowy na szkolenia pracowników na EC3. Na EC4 są podpisywane umowy, a na EC3 ……nie wiadomo? Pod koniec listopada będzie doładowanie kart podarunkowych, 600 lub 700 zł na pracownika (zależy od dochodu). Jakie sprawy poruszyliśmy? Wyraziliśmy dezaprobatę wobec polityki informacyjnej Zarządu (ostatnie spotkanie z Zhttp://wiadomosci.onet.pl/lodz/jest-zle-ale-jeszcze-nie-dramatycznie-centrum-polski-pod-smogiem/vd8585arządem było w czerwcu) ! Po raz n-ty poprosiliśmy o etatyzację. Jak zwykle pełne zaskoczenie. Wyraziliśmy dezaprobatę z faktu, że nie ma spotkań Rady Pracowników. W innych firmach grupy są. Przypomnieliśmy, że do 15 grudnia jest termin na podjęcie decyzji w sprawie programu 30/30/40. Czy prozarządowe związki zawodowe zawieszą ten program po raz trzeci z rzędu? Zobaczymy. Spytaliśmy, czy będzie jeszcze ktoś przymuszony do odejścia z firmy do końca roku? Tak, jeszcze dwie osoby. Poprosiliśmy o podanie kwoty jaką Zarząd przeznaczył od 01.10.15 r. na wyrównywanie kominów. Mamy ją otrzymać wkrótce. Poprosiliśmy o protokoły ze spotkań z Zarządem (w których uczestniczymy) z tego roku w wersji elektronicznej. Nie otrzymamy ich, gdyż nie podpisujemy tych protokołów ! Poprosiliśmy n-ty już raz o odpowiedzi na nasze pisma. Nie otrzymamy ich, gdyż …………..ni e podpisujemy protokołów!!! Dlaczego nie podpisujemy protokołów ( ktoś może spytać )? Dlatego, że nasze uwagi nie są uwzględniane w protokołach, czyli protokoły są  nieco inne niż rzeczywisty przebieg spotkań. Proponowaliśmy już nagrywanie spotkań z Zarządem. Bezskutecznie. Nie będziemy podpisywać fantazji. Jednym słowem cyrk. Co z tym zrobić? My wiemy. Spytaliśmy jaka firma kosi trawę na bocznicy EC4? Padła odpowiedź IMPEL. Ktoś ze związkowców  sprostował, że REM-BUD Andrzej Tomasik. Spytaliśmy zatem, która firma kosi w końcu tę trawę. Padła odpowiedź, że Impel podnajmuje REM-BUD Andrzej Tomasik. Skomplikowane, prawda?

(28.09.2015) Koleżanki i Koledzy, na  „integracji” 24.09.2015r., nie zezwolono mi na zadanie wszystkich pytań. Zdarzyło się to nie pierwszy raz. Ostatnio chociażby na Radzie Nadzorczej. Dyskusja z jednym przedstawicielem Zarządu nie była możliwa. Szkoda. Zawsze jestem otwarty na wymianę poglądów. Inne osoby wykładające na „integracji” odpowiadały normalnie, bez strachu i obaw. Było spokojnie i sympatycznie. Dlaczego zatem jeden przedstawiciel Zarządu unikał dyskusji? Brakowało argumentów? Trudno powiedzieć. Dlaczego moje pytania traktowane były jako prowadzenie działalności związkowej? Dziwna argumentacja. Na poprzednich „integracjach” działacze związkowi zadawali pytania i otrzymywali odpowiedzi. Nikt wtedy nie argumentował, że prowadzą działalność związkową. Nikt nie ograniczał liczby pytań. Obecnie występuję w czterech rolach: jako zwykły pracownik Veolii Energia Łódź, jako przewodniczący związku, jako członek rady pracowników i jako członek Rady Nadzorczej. Przedstawiciel Zarządu ograniczył moje prawa pracownicze do zadawania pytań, nie wspomnę o prawach członka RN i rady pracowników do informacji. Był to jaskrawy przejaw dyskryminacji. Trzy lata temu jako zwykły pracownik miałem możliwość zadawania pytań. Teraz już nie. Dlaczego zostałem tak wyróżniony? To oczywiste, Nowa Inicjatywa pozostaje jedynym zagrożeniem dla Zarządu. Pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański

(28.09.2015) Na spotkaniu „integracyjnym” członek Zarządu poinformował, że od 1 października 2015 r. zostaną podniesione stawki wynagrodzenia zasadniczego 65 osób w ramach wyrównywania kominów płacowych. Ponownie przypominamy, że rok temu skierowaliśmy skargę do Państwowej Inspekcji Pracy na owe kominy płacowe. Inspektor PIP stwierdz ił, że nie widzi naruszenia prawa w fakcie, że wynagrodzenia pracowników  na tych samych stanowiskach różnią się o 200-300 zł !Takie są realia w Polsce. Zapisy w Kodeksie Pracy to jedno, a ich interpretacja przez urzędnika to drugie. Cieszymy się, że nasz wysiłek nie poszedł na marne i będą wyrównywane płace na takich samych stanowiskach. W odpowiedzi inspektora PIP z 20.06.2014 r.czytamy: „…zagadnienie (dyskryminacja płacowa) może być rozstrzygnięte tylko przed sądem pracy w indywidualnych postępowaniach skierowanych w tym zakresie przez zainteresowanych pracowników, którzy czują się w tym zakresie nierówno traktowani. Zgodnie z art.18.3c par.1 KP pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, jak stanowi par.2 powołanego artykułu takie wynagrodzenie obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna. Par.3 powołanego artykułu stanowi, że pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku. Pracownik, wobec którego pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, w tym także w zakresie wynagrodzeń za pracę, moze wystąpić z odpowiednim roszczeniem do sądu pracy, gdyż na podstawie art. 18.3d KP na prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, które obecnie ustalane jest na kwotę w wysokości 1680 zł brutto (czerwiec 2014).” Koleżanki i Koledzy, kto/strongZZNI-RN-09-05 może sobie pozwolić na sprawę sądową? Pracownik, który przeszedł na emeryturę i pracownik, który ma ochronę związkową. Dla reszty pracowników byłoby to ryzykowne, wobec powalającego odszkodowania! To już osobny temat, że sądy pracy zasądzają odszkodowania w wysokości śmiesznej dla pracodawców i dla samych pracowników. Odszkodowania powinny być dotkliwe dla pracodawców, a tak nie jest. 

Członek Zarządu chwalił na spotkaniu dokonania byłego Prezesa, Pana Lacomba. My zapamiętamy Pana Lacomba m.in. z trzech „sukcesów”. Po pierwsze, właśnie za czasów Pana Lacomba różnice płac zwiększyły się znacznie. Po drugie, ogłoszono zamknięcie EC2.  Po trzecie, nastąpiło porozumienie ze związkami zawodowymi, o czym sam Pan Prezes nas poinformował.

(26.09.2015) Na przedwczorajszym spotkaniu „integracyjnym” padło wiele ciekawych pytań np. w sprawie nocnych „nalotów” na pracowników produkcji w celu przekonania ich do dobrowolnego odejścia z pracy. Przedstawiciel Zarządu tłumaczył, że nie chciano z tym długo czekać, że chciano skrócić czas niepewności wśród załogi, a zatem cel uświęca środki. A gdzie Kodeks Etyki Veolii, a gdzie Nowa Kultura Menedżerska? Po co podpisujemy zapoznanie się z Kodeksem Etyki Veolii, po co pyta się nas o cztery filary NKM, skoro nie jest to obowiązujące w naszej firmie. Od chwili ogłoszenia PDO6 wiadomo było do kogo adresowany jest program. Od tego momentu pracownicy produkcji czuli niepewność. Trwało to bardzo długo. Przeprowadzano oceny pracowników. A tu nagle nocny nalot, aby coś przyspieszyć. Kodeks Etyki zapewnia stabilną pracę w Veolii!!! Chyba ktoś z Veolii w Polsce o tym zapominał. W porozumieniu społecznym z 2010 roku związki zawodowe zgodziły się na KURS2015, który zakładał 1200 pracowników na koniec 2015 roku. Zarząd Veolia Energia Łódź mógł zrezygnować z PDO6. Bez tego programu i tak zatrudnienie w naszej firmie spadłoby poniżej 1200 osób. Wprowadzając PDO6 i nie dotrzymując porozumień ze stroną społeczną, Zarząd okazał się niewiarygodnym partnerem. Liczba pracowników na koniec 2015 roku ma spaść do 1167. Będziemy o tym pamiętać w przyszłości, gdyż inaczej negocjuje się z partnerem niewiarygodnym, a inaczej z wiarygodnym. Nocne „naloty” na pracowników i zmuszanie ich do odejść na PDO oceniamy bardzo negatywnie. Wstyd Veolio! Pamiętamy jeszcze przedstawiciela Veolii Energia Łódź jak przed kamerami telewizji zapewniał beż zmrużenia oka, że w naszej firmie nie ma zwolnień. Działo się to wszystko w momencie stawiania ultimatum pracownikom produkcji: odprawa kodeksowa i zwolnienie albo PDO6? Wstyd Veolio! Wstyd! Wielka francuska firma daje popis postępowania z polskimi pracownikami. Wielcy menedżerowie z Veolii spróbujcie tak postępować z pracownikami we Francji. Co ? Boicie się? Lepiej tak postępować wobec słabych i bezbronnych pracowników w Łodzi? Teraz widzimy prawdziwe oblicze Veolii. Cel uświęca środki.

(25.09.2015) Wczoraj odbyło się spotkanie „integracyjne”, na którym najwięcej emocji wzbudziła część dotycząca programu Sequoia 2015. Oto nasze ogólne rady dla inwestorów:

- inwestujmy w spółki wiarygodne, najlepiej gdyby to były spółki polskie o dużym potencjale wzrostu (inwestując w spółki polskie, rozwijamy polską gospodarkę), - inwestujmy w spółki działające w branżach perspektywicznych, szybko rozwijających się, mało podatnych na zdarzenia losowe, - jeśli inwestujemy w spółki pod dywidendę, to wyszukajmy firmy, które prowadzą taką politykę dywidendową i corocznie akcjonariusze zyskują choćby dywidendę (w razie spadków na giełdzie!), - dowiedzmy się czy firma zadłużona, w którą chcemy zainwestować wypłaca dywidendę? Czy nie próbuje najpierw spłacić wszystkich długów? Ile lat zajmie jej spłata długów? - dywersyfikujmy swoje inwestycje, jeśli kupimy akcje firmy, w której pracujemy, to istnieje ryzyko, że w przypadku dużych kłopotów finansowych firmy, stracimy nie tylko pracę, ale i swoje oszczędności, - inwestujmy w akcje swojej firmy, jeśli mamy dostęp do niepuspan style=”color: #339966;”/span/pblicznych informacji i wiadomo, że firma wkrótce poda szereg bardzo pozytywnych wiadomości, - inwestujmy tak, aby w razie potrzeby (np. trudnej sytuacji osobistej) bezproblemowo i szybko wyjść z inwestycji, - jeśli ktoś nakaże nam kupić określone akcje, a my nie jesteśmy przekonani do tego, to pamiętajmy, że jest takie słowo jak asertywność. - pamiętajmy, że inwestycje giełdowe są ryzykowne! To są nasze ciężko zarobione pieniądze.

(17.09.2015) SPORY ZBIOROWE. Nowa Inicjatywa w swojej krótkiej historii zakładała spory zbiorowe, składała skargi do PIP i do Prokuratury. W normalnym kraju widzielibyśmy już ogromne efekty tych skarg. Niestety w Polsce jest inaczej. Efekty są większe lub mniejsze, ale naszego ambitnego związku w najmniejszym stopniu nie zadowalają. Prokuratura bagatelizuje sprawy związkowe, PIP w stosunku do dużych firm jest dziwnie miękki, a spory zbiorowe pracodawcy mogą prowadzić dla zabawy latami, ponieważ dwie wyżej przytoczone instytucje działają jak działają. Jesteśmy poruszeni troską niektórych osób o nasze spory zbiorowe, o ich skuteczność, o to, że w żadnym sporze nie przeszliśmy etapu mediacji, która kosztowałaby nas bardzo słono. Przypominamy, tym ciekawskim osobom, to my prowadzimy spór zbiorowy, to my decydujemy o następnym kroku, to my mamy inicjatywę. Koleżanki i Koledzy, przez ostatnie dwa lata przeszliśmy intensywny kurs, w jaki sposób najskuteczniej walczyć o różne sprawy pracownicze. Obecnie więcej wiemy o sporach zbiorowych, o PIPie, o Prokuraturze i innych sposobach prowadzenia działalności związkowej. Wykorzystamy tę wiedzę, aby skuteczniej działać. Wszystkie niezakończone sprawy są dalej drążone. Jak to w Polsce, wymaga to anielskiej cierpliwości i czasu. A my te cechy na szczęście posiadamy. Dla przypomnienia, pierwszy spór zbiorowy okazał się sukcesem, spełnione zostały nasze żądania. Sprawy z innych sporów załatwiamy inaczej.  Trwa spór zbiorowy w kwestiach płacowych. W tym przypadku wiele będzie zależeć od Was. Jeśli otrzymamy poparcie dla wyższych podwyżek, to podejmiemy mediacje i kolejne kroki. Jeśli będziecie zadowoleni z corocznych podwyżek w wysokości 1,5%-2%, to jako związek szanujący wolę większości nie będziemy bić głową w mur. My z każdym rokiem mężniejemy, Wy również dojrzewacie do pewnych decyzji. W Europie Zachodniej prawo pracy jest bardziej przestrzegane, niż w Polsce, mają kilka razy wyższe płace, ale jak jest powód do walki o swoje sprawy, to ludzie (związki zawodowe) walczą , negocjują, to jest ich niezbywalne prawo. A u nas, jakoś to będzie. Stąd jakieś podwyżki.

(16.09.2015) Koleżanki i Koledzy, nie po raz pierwszy spotykamy się z programem SEQUOIA – po polsku SEKWOJA. Sekwoje, to jak wiadomo najwyższe drzewa na świecie. Osiągają ponad 100 metrów wysokości, żyją ponad 2000 lat. Będziemy próbowali dociec, dlaczego tak nazwano ten program. Jedne osoby podejrzewają, że nasze oszczędności ulokowane w programie będą rosnąć tak szybko i wysoko jak owe amerykańskie sekwoje. Inni są zdania, że zyski z tego programu zobaczymy za ponad 2000 lat. Jak będzie w przypadku SEQUOI 2015 zobaczymy w przyszłości. Pamiętajmy, że podobne programy gościły u nas przed (o ile pamięć nie zawodzi) 2008 rokiem. Dobrze byłoby, gdybyście napisali do nas, jakie były zyski z poprzednich programów. Byłoby to najlepszą reklamą dla SEQUOI 2015. Oczywiście mamy nadzieję, że program ten jest jak najbardziej dobrowolny ;) Oby nie tak jak Program Dobrowolnych Odejść 6.

(11.09.2015) Koleżanki i Koledzy, polecamy następujący artykuł: http://zus.pox.pl/zus/nowa-emerytura-jest-o-40-nizsza-niz-przed-reforma.htm .

(06.09.2015) Koleżanki i Koledzy, na tablicach informacyjnych można zobaczyć plakat NSZZ Solidarność zachęcający do wstąpienia do tegoż związku. Postawione jest pytanie: dlaczego warto należeć do związku? W punkcie 2 możemy przeczytać: „działając w NSZZ Solidarność masz większą szansę na wynegocjowanie wyższych płac i lepszych warunków pracy”. Czy słyszeliście, aby ktokolwiek mógł negocjować w naszej firmie zaproponowane wynagrodzenie zasadnicze? Jeśli Pracodawca miałby tak czynić, to oznaczałoby, że Solidarność jest związkiem Pracodawcy i w zamian za wyższe stawki wynagrodzenia zasadniczego dla kilku osób, Pracodawca może zażądać:  przyjęcia (każdego roku) niższych podwyżek wynagrodzeń ponad tysiąca pracowników, niereagowania na brak premii partycypacyjnych, zawieszania programu 30/30/40, nierozpoczynania sporów zbiorowych, akceptacji kolejnych niby Programów Dobrowolnych Odejść itd. Prawdziwy działacz związkowy może otrzymać niższą stawkę wynagrodzenia zasadniczego, może mieć zabierane premie motywacyjne pod byle pretekstem, z pewnością nie otrzyma żadnej nagrody finansowej. Coś o tym wiemy! Tymczasem niektórzy przewodniczący związków zawodowych występują jeszcze o nagrody finansowe od Zarządu firmy! Działając w ten sposób, to rzeczywiście nasza przyszłość nie wygląda kolorowo. Co dziwniejsze, niektórzy nie widzą w tym nic zdrożnego.

(31.08.2015) Koleżanki i Koledzy, spotkaliśmy na wykładzie w Łodzi znanego profesora ekonomii Pana Profesora Niedowiarka. Spytaliśmy o sytuację finansową francuskiego giganta Veolia Environnement S.A.. Usłyszeliśmy: „Sytuacja finansowa po pierwszym półroczu tego roku jest lepsza niż rok temu. Zysk netto jest wyższy, przychody również. Odbiciem wyników jest kurs spółki na giełdzie, który waha się obecnie w granicach 20 EURO. Spółka odbiła się od dna w 2012 roku, gdy ceny akcji spadły poniżej 8 EURO. Do rekordów z 2007 roku jest jednak bardzo daleko (ponad 60 EURO za akcję).” A jak odczują poprawę wyników spółki pracownicy Veolia Energia Łódź? „Niestety zadłużenie spółki jest wciąż bardzo duże. Biorąc pod uwagę tempo poprawy sytuacji finansowej spółki, to jako osoba odpowiedzialna nie jestem w stanie przewidzieć w najbliższych latach jakiejś poprawy sytuacji finansowej łódzkich pracowników. Spółka wdraża wciąż programy oszczędnościowe. Nie liczyłbym na premie partycypacyjne, czy podwyżki wynagrodzeń zbliżone do średniej krajowej. Będziecie dalej zaciskać pasa. Jak mówi przysłowie – bliższa ciału koszula. A zatem, jeśli przykładowo za dziesięć lat będzie zdecydowana poprawa sytuacji spółki, to odczują ją najpierw pracownicy we Francji, a nie Wy.” Panie Profesorze, ale my mamy najliczniejsze związki w polskiej Grupie Veolia i wielką koalicje związków zawodowych! Na te słowa Profesor sardonicznie zaśmiał się i prawie zakrztusił się. Odwiedzimy Pana Profesora podczas następnej wizyty w Łodzi ;) Dziękujemy za wywiad.

(28.08.2015) Pan Przewodniczący ZZPRC napisał do mnie: „warty podkreślenia jest fakt, iż należy traktować Pana związek, jako związek w stanie założycielskim, czyli ok. 10 osób, bo jako jedyny, nie przedstawił Pan Pracodawcy deklaracji swoich członków, a podawanie liczebności związku, przez osobę tak niewiarygodną jak Pan, jest bez dowodów nieakceptowalne”. Z powyższego cytatu wynika, że Pan Przewodniczący ZZPRC ściśle współpracuje z Pracodawcą, ponieważ ma wgląd w pisma składane przez Przewodniczących innych związków zawodowych. Koleżanki i Koledzy, mamy zatem bezpośredni przykład współpracy Pracodawcy z największym związkiem ZZPRC. Potwierdza to słowa Pana Lacomba, że porozumienie Pracodawcy ze związkami w 2009 roku miało miejsce. Nowa Inicjatywa działa zgodnie z Ustawą o związkach zawodowych. Składamy na koniec każdego kwartału informacje o liczbie członków. Składki członkowskie wpłacają nasi członkowie samodzielnie na nasze konto, tylko 1 zł miesięcznie! Tylko dwie o/spansoby z Zarządu Nowej Inicjatywy znają nazwiska wszystkich naszych członków. GIODO czyli Generalny Inspespan style=”color: #008000;”ktor Ochrony Danych Osobowych nie pozwala na ujawnianie danych członków związków. Jeśli Przewodniczący ZZPRC i inni przewodniczący robią to z własnej woli, to nie dziwię się, że nie mogą działać aktywnie. To wielki błąd, gdy związek zawodowy występuje o odciąganie składek z pensji swoich członków i składa jeszcze dziwne i niewymagane przez nikogo deklaracje. Nowa Inicjatywa zrobi wszystko, aby w stosownym czasie wyprowadzić związek całkowicie na zewnątrz, poza firmę. Udowodnimy, że w Polsce można działać uczciwie i niezależnie. Nie wierzę, że związek ZZPRC liczy ponad 400 członków. Sądząc po głosowaniu w wyborach do RN wiele osób wystąpiło z ZZPRC i obecnie pozostało jeszcze ok. 250 członków. Pozdrawiam wszystkich – Krzysztof Stefański

(27.08.2015) Sprawa przyznawania tytułu Zasłużonego dla Veolia Energia Łódź. Oświadczamy ponownie. Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa, jako związek dla którego słowo sprawiedliwość był i jest kluczową wartością, zawsze uznawał argumenty ZZPRC, że powinien otrzymywać więcej tytułów zasłużonego, a nie tyle, co najmniejsze, kilkunastoosobowe związki. Potwierdzaliśmy to dwukrotnie na spotkaniach z Zarządem firmy. Ostatni raz potwierdziliśmy to na lipcowym spotkaniu komisji przyznającej tytuły zasłużonych. Historycznie, przed tym jak powstaliśmy, związki zawodowe porozumiały się, że każdy związek zawodowy miał prawo wyznaczyć jednego pracownika do tytułu zasłużonego. Tak było przez lata. Czy to przeszkadzało wówczas działaczom ZZPRC? Nie wiemy. Na stronie ZZPRC nie zauważyliśmy skarg na niesprawiedliwy podział tytułów. Problem pojawił się na przełomie 2013 i 2014 roku. Nowa Inicjatywa zaczęła coraz głośniej i donośniej podkreślać swoje zdanie, swoją niezależność. Zrodziło to konflikty ze związkami zawodowymi uległymi wobec pracodawcy. Wielu osobom nie podobało się, że Nowa Inicjatywa może wyznaczać jednego kandydata do tytułu. Pojawiły się działania, aby to wyeliminować. Bodajże wiosną 2014 roku otrzymaliśmy nowy regulamin od Przewodniczącego Solidarności. W paragrafie 3 czytamy: Uprawnionymi do składania wniosków o nadanie tytułu są:

 • Członkowie Zarządu,
 • Dyrektorzy pionów organizacyjnych,
 • Kierownicy komórek organizacyjnych,
 • Kierownicy firm ściśle współpracujących z Dalkia Łódź S.A. (np. Spółek Impel, Engorem, Verbitech, Lux-Med. itp)
 • Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe według następujących kryteriów:

jeden kandydat na 50 – 200 członków związku, dwóch kandydatów na 201 – 400 członków związku, trzech kandydatów do tytułu na stan powyżej 400 członków związku.” Oto cały tekst propozycji Solidarności: Regulamin prop S 2013 .

Nie widzieliśmy nic złego w tych zmianach, gdyż jak wcześniej napisaliśmy jest to rozwiązanie sprawiedliwsze. Sądziliśmy, że w 2014 roku obowiązuje nowy regulamin. Przypadkowo ! pracownik Veolii, rozsyłający co roku w czerwcu maile z przypomnieniem o zgłaszaniu kandydatów (w załączeniu przesyłając regulamin zasłużonego), w 2014 roku przypadkowo! rozesłał regulamin 10 lipca 2014 roku tj. po czasie , gdy można było składać wnioski do tytułu zasłużonego! Całkowity przypadek. Regulaminu nie zmieniono. Od tego czasu nastąpiła głęboka cisza w sprawie zmian regulaminu. Na lipcowym, tegorocznym spotkaniu komisji przyznającej tytuły Przewodniczący ZZPRC użalił się ponownie, że regulamin jest niesprawiedliwy, że ZZPRC powinien dostać więcej tytułów. Panie Przewodniczący ZZPRC, ma Pan całkowitą rację. Co Pan uczynił przez ostatni rok, aby regulamin zmienić? Dyrektor ds. Społecznych prosił wcześniej o propozycje zmian do regulaminu. Przewodniczący ZZPRC i prawie wszyscy inni działacze poparli propozycję zmiany regulaminu Nowej Inicjatywy, aby kandydatów zgłaszać wcześnie, tak, aby komisja nie musiała zbierać się w lipcu. Nasza propozycja nie przeszła. Bo była nasza. Apelujemy do Pana Przewodniczącego ZZPRC. Prosimy zmienić regulamin zasłużonego teraz jesienią 2015 roku, aby za rok ponownie nie wysłuchiwać słusznych Pańskich żalów, gdy już będzie za późno. Dlaczego nie wprowadzono nowego regulaminu? Od połowy 2014 roku Nowa Inicjatywa zaczęła rosnąć w siłę. Przybywało nowych członków. Niektórzy mieli ból głowy. Zmienimy regulamin, a za rok Nowa Inicjatywa może mieć ponad 50 członków. A za 5 lat? Przecież to Nowa Inicjatywa może liczyć kilkaset osób, a inne związki po kilkanaście osób. Koleżanki i Koledzy, naszym zdaniem to jest główny powód, że przystopowan W punkcie 2 możemy przeczytać: „o wprowadzenie regulaminu Solidarności. Jedno jest pewne. Nowa Inicjatywa nie może dostać żadnego tytułu. Coś trzeba było wymyślić! I wymyślono. Zarząd ograniczył liczbę kandydatów wybieranych przez związki do 5 osób. Zarząd firmy nie dyskryminuje przecież żadnego związku zawodowego. Wybór tych 5 osób Zarząd złożył w ręce związków zawodowych, których jest 7. Teraz ruch należał do związków zawodowych. Jakie kryterium przyjąć, aby rozdzielić tytuły i aby kandydat Nowej Inicjatywy nie dostał tytułu. Kryterium stażu pracy? Odpada, kandydat ZZNI ma 39 lat stażu pracy. Kryterium liczebności związków? Odpada, ZZNI jest piątym związkiem pod względem liczebności. Kryterium ważności stanowiska kandydata? Odpada, kandydat ZZNI jest mistrzem. To jakie kryterium wybrać? Zróbmy głosowanie. I tym nieetycznym i niesprawiedliwym sposobem kandydat ZZNI nie otrzymał tytułu zasłużzonego. 5ZZ zadbało, aby zagłosować na swoich kandydatów, nie biorąc pod uwagę innych argumentów. Za rok będzie to samo. Cyrk, aby kandydat ZZNI nie otrzymał tytułu. Jak Nowa Inicjatywa zacznie współpracować z Zarządem firmy i z ze związkami uległymi pracodawcy, to zasady zostaną zmienione. Problem w tym, że Nowa Inicjatywa jest związkiem niezależnym, jest prawdziwym związkiem! Tego niektórzy nie mogą strawić! Koleżanki i Koledzy, straciliśmy tytuł zasłużonego, gdyż bardzo dobrze bronimy Waszych spraw. Dwukrotnie nie podpisaliśmy zawieszenia programu 30/30/40 (pracownicy stracili na tym miliony złotych!), nie podpisaliśmy nędznych podwyżek wynagrodzeń 2014 i 2015 (kolejne miliony złotych), krytykujemy nędzne Programy Dobrowolnych Odejść i zmuszanie do odejść, krytykujemy brak premii partycypacyjnych (4 ostatnie lata, kolejne miliony złotych), krytykujemy i blokujemy outsourcing, bronimy wszystkich pracowników (najbardziej spektakularny przykład to pracownicy EC2), krytykujemy prowadzenie przez firmę spraw sądowych naszych pracowników, wyciągamy niewygodne sprawy zamiecione pod dywan itd., itd. Można pisać i pisać.

(25.08.2015) Koleżanki i Koledzy, na początku przepraszam Pana Przewodniczącego ZZPRC za nieszczęsną literówkę (zjedzenie literki A) w otwartym piśmie z 13.08.2015. Było to przypadkowe i niezamierzone. Niestety błędy edytorskie przytrafiają się mi również. W moim otwartym piśmie skupiłem się na trzech zasadniczych sprawach: sprawie sądowej z Przewodniczącym ZZPRC, wspólpracy Nowej Inicjatywy z ZZPRC i porozumieniu związków zawodowych z Prezesem Lacombem z 2009 roku. W swojej odpowiedzi z 21.08.2015 r. Pan Przewodniczący ZZPRC poruszył tak wiele zagadnień, że zobligowany jestem udzielić Panu Przewodniczącemu ZZPRC i pozostałym Czytelnikom wyczerpujących odpowiedzi. Będą one stopniowo pojawiać się na naszej stronie. Niektóre tematy były już opisywane, ale dla przypomnienia powtórzymy je. Powróćmy do meritum sprawy. Sprawa sądowa. Pragnę jeszcze raz podkreślić. W prywatnych mailach czy SMSach nie można obrażać drugiej osoby. Na spotkaniu 29.01.2015 roku Pan Przewodniczący ZZPRC użył słów obraźliwych w stosunku do mnie (i to dwukrotnie). Sąd nie będzie rozpatrywać „kto przekazuje PRAWDĘ” jak ujął to Pan Tomasik, ale czy zostałem obrażony, czy nie. Różnice w poglądach nie uprawniają nikogo (wobec braku argumentów) do powiedzenia drugiej osobie „Ty taki i owaki”, do użycia inwektyw. Wspólpraca ZZNI i ZZPRC. Cieszę się, że Zarząd ZZPRC omówi współpracę z ZZNI. Ponownie podkreślam, Pan Hilary Kajak nie złożył mi żadnej oferty współpracy ! Liczę na wspólne redagowanie sprawozdań z kolejnych RN dla wszystkich pracowników, tak jak to było do tej pory. Porozumienie związków zawodowych z Prezesem Lacombem z 2009 roku. Pan Przewodniczący ZZPRC w swojej odpowiedzi nie ustosunkował się do tej kluczowej sprawy. Dlaczego? Czekamy na wyjaśnienia. Co zyskaliśmy w tym porozumieniu? Co straciliśmy, to widać gołym okiem. Zakończenie pisma Pana Przewodniczącego ZZPRC wskazuje, że szkolenia z psychologami  powinny być przez Niego ponowione. Pozdrawiam wszystkich, Krzysztof Stefański, Przewodniczący ZZNI

(13.08.2015) Okres urlopowy to dobry czas na nadrobienie różnych zaległości. My również mamy kilka zaległych tematów. Polecamy gorąco list otwarty do Pana Przewodniczącego ZZPRC: list otwarty do Pana Przewodniczącego ZZPRC . Wszyscy życzymy sobie współpracy związkowej. Jak ma ona wyglądać między związkami akceptującymi restrukturyzację firmy w spokojnej atmosferze, a jedynym, aktywnym związkiem Nowa Inicjatywa? Jeśli związki zawodowe nie sprzeciwiają się Programom Niby Dobrowolnych Odejść (akceptują restrukturyzację firmy w aż takiej skali, w spokojnej atmosferze), jeśli akceptują podwyżki wynagrodzeń rzędu ok. 2%, jeśli dwukrotnie już zawieszają program 30/30/40, jeśli nie reagują na brak premii partycypacyjnych cztery lata z rzędu, to jak ma działać w takim otoczeniu Nowa Inicjatywa? Czy ma podpisywać niekorzystne dla Was porozumienia w imię dobrej współpracy związkowej?

(30.07.2015) Koleżanki i Koledzy, czy pamiętacie cytowane niejednokrotnie słowa Prezesa Lacomba z lipca 2009 roku: „Porozumienie otwiera także drogę do podjęcia niezbędnych działań restrukturyzacyjnych w spółce, w spokojnej atmosferze” ? Pojawił się KURS2015 ze spokojem przyjęty przez 5ZZ. Od tej pory związki zawodowe zmieniły się. Pracodawca twardo przekonuje kolejne osoby do odejść. Proponuje kolejne Programy Niby Dobrowolnych Odejść, a związki zawodowe zgodnie z porozumieniem akceptują to. Związki obiecały spokój, więc co mogą zrobić? Mogą tylko udawać działalność? Wiecie, my staramy się? Czy w wyniku owego porozumienia każdego roku obserwujemy tragedię wielu naszych współpracowników? Ciekawe co wywalczyły związki (5ZZ) w tym porozumieniu dla pracowników? Skoro obiecano spokój, to co dla równowagi zyskali pracownicy wskutek porozumienia, o którym wspomniał Pan Lacombe? Co? Koleżanki i Koledzy z pięciu ZZ – stron ZUZP, chcemy wiedzieć co wywalczyliście dla załogi w owym porozumieniu z 2009 roku? To jest kluczowa sprawa dla naszej obecnej sytuacji. Czy to było pisemne porozumienie? Jeśli tak, czy możecie je pokazać? (13.08.2015) Okres urlopowy to dobry czas na nadrobienie różnych zaległości. My również mamy kilka zaległych tematów. Czy to porozumienie jest bezterminowe? Bo jeśli tak, to wypada nam wyemigrować na zachód, albo stworzyć jeden silny związek, który nie uzgadniał tego porozumienia, a zatem nie ma skrępowanych rąk i nóg. Trwanie w obecnym stanie skutkuje brakiem premii partycypacyjnych, niskimi podwyżkami płac, zawieszaniem programu 30/30/40 i co najważniejsze dużym spadkiem zatrudnienia. A końca nie widać! Czy mamy czas, aby kolejne lata czekać bezczynnie? Czekamy na cud?

(28.07.2015) Koleżanki i Koledzy, to niewiarygodne jak długo istnieją pewne stereotypy o Nowej Inicjatywie. Wielokrotnie pisaliśmy, że  związek niereprezentatywny, taki jak Nowa Inicjatywa, nie może zablokować tak ważnych negocjacji jak chociażby negocjacje płacowe. Niestety są jeszcze osoby, które uważają, że straciły przez nas jakieś pieniądze. Prawdopodobnie wiedzą, że dzwony dzwonią , ale nie wiedzą, w którym kościele. Może niektóre osoby myślą o 1250 zł z 2012 roku, ale wtedy nas nie było, to inny związek zablokował wypłatę ww. kwoty i negocjacje płacowe. Aby raz na zawsze rozprawić się z tym stereotypem, ogłaszamy: jeśli ktoś przedstawi słuszne, prawdziwe wyliczenia, że stracił określoną kwotę, to Przewodniczący Nowej Inicjatywy zobowiązuje się oddać tej osobie wnioskowaną kwotę z własnej kieszeni!!!. Wszelkie wyliczenia proszę przedstawiać najchętniej mailowo na adres nowainicjatywa@wp.pl lub osobiście przewodniczącemu ZZNI. Apelujemy, jeśli macie pytania, niewyjaśnione sprawy, jakiekolwiek żale, to zadzwońcie do przewodniczącego ZZNI, przyjdźcie na nasze spotkanie, nie trzymajcie tego w sobie, tylko wyjaśnijcie to jak najszybciej. Zapraszamy.

(23.07.2015) Oto relacja z  wyborów pracowników zasłużonych dla Veolii Energia Łódź: 21.07.2015 zasłużony

(16.07.2015) Koleżanki i Koledzy, wakacje wakacjami, a my ciągle drążymy skałę. Jak już pisaliśmy, po wybraniu naszego przedstawiciela do Rady Nadzorczej, Zarząd naszej firmy podjął decyzję, aby nie organizować już spotkań z członkami Rady Nadzorczej przed posiedzeniami Rady. Stąd nasze pismo: ZZNI-RN-09-02 . Przypomina nam to wiele podobnych działań Zarządu jak: zakazanie nam wysyłania maili na skrzynki pracownicze, sformułowanie nowych zasad spotkań działaczy związkowych z pracownikami, niezapraszanie nas na różne spotkania, nieodpowiadanie na nasze pisma itd. Skąd takie decyzje? Odpowiedź jest prosta, nareszcie jest siła czyli Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa, która walczy zdecydowanie o sprawy pracownicze, która nie zaakceptuje niekorzystnych dla Was porozumień, która działa serio, tak jak każdy związek powinien działać i której Zarząd naprawdę obawia się. My nie zgodzimy się na tak drastyczną restrukturyzację firmy „w spokojnej atmosferze”, nie zawiesimy niezwykle korzystnego dla pracowników programu 30/30/40, nie złożymy podpisu pod słaby/stronstronggstrongmi warunkami wzrostu wynagrodzeń. Koleżanki i Koledzy, często przez lata narzekaliście na nasze związki zawodowe. Jakimś cudem Nowa Inicjatywa powstała i działa wśród Was. Jest „czysta, uczciwa i nieskalana”. Poprzyjcie nas. Nie jesteśmy w stanie do wszystkich dotrzeć. Zadzwońcie, przyjedziemy, spotkamy się nawet indywidualnie. Gdy odwiedzamy Was w miejscu pracy mamy czasami wrażenie, że chcielibyście do nas wstąpić, ale wobec wielu osób uczestniczących w spotkaniu powstrzymujecie się. Apelujemy, jeśli obserwujecie nas, nasze wysiłki i to – jeśli ktoś nakaże nam kupić określone akcje, a my nie jesteśmy przekonani do tego, to pamiętajmy, że jest takie słowo jak asertywność.do Was przemawia, to zadzwońcie. Porozmawiamy w mniejszym gronie. Nie pozwólcie czystej, nieskalanej, uczciwej INICJATYWIE umrzeć śmiercią naturalną :)

(12.07.2015) W trosce o jak najbardziej efektywną i spokojną pracę w Radzie Nadzorczej wysłałem Panu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej następujące pismo: ZZNI-RN-9-1 . Pozdrawiam, Krzysztof Stefański

(07.07.2015) Jak wygląda praca w korporacjach? Ponieważ są wakacje przedstawiamy temat lżejszego kalibru, dla odprężenia i uśmiechu (film pochodzi ze strony YouTube):

(05.07.2015) Oto komentarz do sprawozdania Pana Hilarego Kajaka:  komentarz do sprawozdania pana kajaka

(02.07.2015 godz. 1.00) Rada Nadzorcza odbyła się 25.06.2015 roku w czwatrek. W piątek nie otrzymaliście żadnego sprawozdania z Rady od Waszych reprezentantów, w poniedziałek 29.06.2015 również, we wtorek 30.06.2015 roku również. Wszyscy czekali na mój ruch. Jak ja opiszę tę pierwszą Radę? Lakonicznie czy z detalami? Czy Panowie z ZZPRC czekali ze swoim sprawozdaniem na moje? Uważam, że tak. 30.06.2015 roku o godz 23.58 wysłałem mail do osoby rozprowadzającej maile z załączonym swoim sprawozdaniem, nie widziałem żadnych informacji na temat Rady na stronie ZZPRC. 01.07.2015 roku ok. godz. 12.00 zadzwoniłem z pytaniem czy ukaże się mój mail? Otrzymałem o godz. 14.21  mail z decyzją Pana Prezesa: „ publikowana może być jedna wspólna informacja wszystkich członków Rady Nadzorczej ze strony pracowników; informacja powinna zawierać jedynie informację o przebiegu posiedzenia i podjętych decyzjach, bez indywidualnych opinii i ocen.” Po powrocie do domu zobaczyłem sprawozdanie Panów z ZZPRC na stronie ZZPRC umieszczone jakoby 30.06.2015. Koleżanki i Koledzy, wszyscy wiecie, że od początku stąpam po bardzo cienkim lodzie. Muszę uważać na każdy krok, każde słowo, każdą literę. Czy był jakikolwiek sens publikowania wspólnego sprawozdania (pomijam fakt, że prawdopodobnie nie doszłoby do tego)? Moim zdaniem, NIE. Z takiego sprawozdania dowiedzielibyście się tylko paru liczb, które są Wam, albo Waszym koleżankom i kolegom przekazywane na spotkaniach np.K-100. Istotą sprawozdania, według mojej oceny, jest przedstawienie pracy członków Rady, a przede wszystkim swojej pracy, gdyż powinniście wiedzieć czy słusznie mnie wybraliście. Czy mam za trzy lata przytoczyć Wam podczas następnej kampanii wyborczej swoje osiągnięcia, milcząc przez trzy długie lata? Kto wtedy uwierzy w te sukcesy? Moja dewiza jest niezmienna. Co robię dla Was, to opisuję. Z obowiązku i szacunku dla Was. Reprezentuję Was i o tym nie zapominam. Staram się rzetelnie wykonywać nowe obowiązki. Te osoby, które znają mnie dobrze, wiedzą, że pozostanę nieugięty i konsekwentny.  30.06.2015 roku o godz 23.58 wysłałem następujące sprawozdanie z Rady Nadzorczej: 25 czerwca 2015 RN . W dwóch miejscach wstawiłem XXXX, usuwając pewne informacje. Nie sądzę, aby były tajne. Większość osób o nich wie, ale muszę dmuchać na zimne. Czy moje sprawozdanie spowodowało napisanie tak ognistego sprawozdania przez Pana Hilarego Kajaka? Czy to Pan Hilary jest jego autorem? Odpowiedzi na te pytania nie poznamy. Ponieważ za pięć godzin muszę stawić się w pracy, więc skomentuję sprawozdanie Pana Hilarego Kajaka nieco później. Fakt, że zostałem wybrany do Rady spotęguje próby dyskredytacji mnie i mojej pracy. Można oczekiwać różnych kroków. Z poważaniem, Krzysztof Stefański

(26.06.2015) Już niedługo „pęknie” 20 000 odsłon naszej strony internetowej. Jeśli znajdziecie lepszą stronę związkową w Polsce, to podajcie link, chętnie czegoś nauczymy się od lepszych.

(26.06.2015) Do tej pory był zwyczaj, że członkowie Rady Nadzorczej wybrani spośród pracowników mieli spotkania z Zarządem Veolia Energia Łódź przed każdym posiedzeniem Rady. Obecnie Zarząd zrezygnował z takich spotkań. Dotychczas Zarząd informował członków Rady Nadzorczej, gdyż był pewien ich bierności i wiernopoddaństwa. Miał pewność, że związki nie wykorzystają tych informacji przeciwko Zarządowi.  Obecnie Zarząd zdaje sobie sprawę, że przedstawiciele Nowej Inicjatywy p mailach czy SMSach nie można obrażać drugiej osoby. Na spotkaniu 29.01.2015 roku Pan Przewodniczący ZZPRC otrafią wykorzystać wszystkie informacje dla dobra pracowników i obawia się przekazywania Nowej Inicjatywie jakichkolwiek strongwiadomości. Teraz widać kogo się obawia naprawdę Zarząd i kto tak naprawdę działa w interesie pracowników. Od początku widać było jak inaczej jesteśmy traktowani. Podsumowujemy to systematycznie i od czasu do czasu składamy kolejne pismo: zzni-30-2015 . Uparcie drążymy pewne sprawy np. zzni-32-2015 . Zastanawiacie się po co tyle piszemy?  Spokojnie, trochę cierpliwości. Kropla drąży skałę. A z drugiej strony, czy potrzebny jest Wam kolejny związek zawodowy od potakiwania? Skutki biernej polityki związków zawodowych ponosimy już od lat i będziemy ponosić tak długo, dopóki nie zrozumiecie, że jedyną formą działań związków zawodowych jest aktywność: informowanie mediów, pikiety, demonstracje i inne formy, których można wymyślić tysiące. Pod warunkiem, że się chce. Dopiero wówczas, gdy Zarząd nabierze do nas szacunku, będziemy traktowani lepiej. Na razie jesteśmy miękcy jak plastelina. A plastelinę ugniata się i modeluje, tak jak sobie życzy ugniatacz. Postaramy się jak najszyciej przekazać informacje z wczorajszej Rady Nadzorczej.

(19.06.2015) Dzisiaj odbyło się spotkanie Zarządu ze związkami zawodowymi. Zarząd miał po spotkaniu opublikować komunikat w sprawie pracowników bocznic. Nie uczynił tego. Poczekajmy na komunikat do przyszłego tygodnia. Na razie aktualna jest wersja przedstawiona na stronie ZZPRC. Sprawa jest dość dziwna. Wyczuwamy jakieś drugie dno. Obecny stan na bocznicy jest dla Zarządu zadowalający – przewidywane odejścia emerytalne w najbliższym czasie zwiększą wydajność pracowników bocznic o ok. 40%. Jest to ewidentny zysk pracodawcy już w ciągu krótkiego okresu 2 lat. Dlaczego zatem Zarząd uparcie realizuje swój scenariusz? Przypomina to trochę sprawy sądowe byłych pracowników, w których Veolia znalazła się w ślepym zaułku, co grozi pewnymi następstwami. Czyżby nauka poszła w las? Komu zależy na wprowadzaniu niepokoju w firmie, na psuciu wizerunku firmy? Związki zawodowe dzisiaj niczego nie podpisały, choć ich bierna postawa jest zastanawiająca. Ostatnio odbyły się spotkania tych związków z Zarządem, na które nie zapraszano przedstawicieli ZZNI. Dzisiaj podkreśliliśmy, że trudno wymagać od ZZNI podpisywania czegokolwiek, bez dokładnej znajomości zagadnień outsourcingu bocznicy. Chcemy poznać fakty i nie będziemy podpisywać niczego w ciemno. Jakiekolwiek zmiany ZUZP w tym względzie są niekorzystne dla wszystkich pracowników. Po raz kolejny poprosiliśmy o aktualną etatyzację. Zwróciliśmy uwagę na nierówne traktowanie naszego związku. Brak zaproszeń na spotkanie z pracownikami inżynierii lokalnej, na spotkanie z inspektorem PIP, na spotkania w sprawie/a bocznicy, na spotkania w sprawie relokacji pracowników EC2. Strach przed ZZNI powoduje, że chce się nas zmarginalizować, odciąć od wiadomości. To pokazuje kto jest prawdziwą, ogromną i skuteczną siłą związkową. Przed kilkoma laty, gdy nas nie było, nie podejmowano takich kroków wobec największego związku ZZPRC. Takie zachowania pracodawcy są dla nas najlepszą rekomendacją. Poruszyliśmy temat premiowania pracowników Sieci Cieplnej (wysokość bazowa premii to 20%). W tej sprawie mieliśmy z Zarządem odmienne zdania, wątpliwości nie zostały rozwiane. Sprawa będzie dalej wyja/strongśniana przez ZZNI. Przypomnieliśmy Zarządowi, że porozumienie społeczne z 2010 roku, które znamy jako KURS2015 zakładało na koniec bieżącego roku 1200 pracowników, a nie 1167. Kto łamie uzgodnienia i obietnice, ten naraża wizerunek firmy na uszczerbek.

(15.06.2015) Słyszeliśmy kilka krytycznych wypowiedzi o sobotnim festynie Veolii. Oj, drodzy malkontenci! Przecież w długiej kolejce po piwo można rozmawiać, poznać się, integrować się. Stojąc ponad godzinę po piwo jesteśmy w ruchu, nie siedzimy. A jak później piwo smakuje. Bosko. Rzucamy się na nie spragnieni i ponownie ustawiamy się w kolejce. A tak poważnie. Napiszcie do nas o imprezie, o Waszych wrażeniach, aby za rok było lepiej. A może ktoś zaproponuje inną formułę festynu?

(15.06.2015) Niektóre osoby pytają się – dlaczego ze strony ZZPRC zniknęło FORUM? My mamy ważniejsze pytanie – dlaczego na stronie ZZPRC nie ma od długiego czasu krytyki pracodawcy ( a jest co krytykować ! ) ? Pojawiają się natomiast komunikaty i obwieszczenia bez komentarzy działaczy ZZPRC. Czy największy związek zawodowy Veolia Energia Łódź ma jakiś zakaz umieszczania krytyki Zarządu Veolia Energia Łódź? Dlaczego ZZPRC jest w mocnej koalicji z innym wielkim związkiem ZZIiT, który przed trzema laty był głównym przeciwnikiem ZZPRC? Czy pamiętacie jak w 2012 roku ZZIiT z częścią związków zawodowych zgodził się na 1250 zł dla pracowników, a ZZPRC chciał 1500 zł? Ile wówczas dostaliśmy pieniędzy? Nic, związki nie dogadały się!. A jak później oskarżały się kto był winny! To było wspaniałe przedstawienie. Czy pamiętacie długie lata wzajemnych kłótni największych związków zawodowych? A teraz, patrzcie, istna idylla, żadnych sporów w wielkiej rodzinie i ……………………..ten dostojny spokój. Cisza. Bezruch. Flauta.

(15.06.2015) Co to jest hierarchia źródeł prawa pracy? Skorzystamy z pomocy strony internetowej JobFitter : „Hierarchia aktów prawnych opiera się na zasadzie, że akty niższego rzędu nie mogą stać w sprzeczności z aktami wyższego rzędu. W polskim systemie prawnym istnieje następująca hierarchia źródeł prawa pracy: Konstytucja RP, Ustawy (Kodeks pracy, Karta Nauczyciela), Akty wykonawcze do ustaw (rozporządzenia Rady Ministrów i poszczególnych ministrów), Układy zbiorowe pracy, Regulaminy i statuty określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy (regulaminy pracy i regulaminy wynagrodzeń) i Umowa o pracę.” Przytoczymy art. 9 par. 3 Kodeksu pracy: „Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych„.

(11.06.2015) Otrzymaliśmy odpowiedź na pismo zzni-11-2015 . Oto ona:

odpowiedz na pismo zzni-11-2015

Ponieważ powyższa odpowiedź nas nie satysfakcjonuje, złożyliśmy kolejne pismo: zzni-26-2015 . Sprawa jest dla nas bardzo ważna.

(10.06.2015) Rok temu zamieściliśmy komunikat, który nadal jest aktualny:  W obliczu bardzo trudnej sytuacji pracowników Veolii Energia Łódź, apelujemy do pozostałych Związków Zawodowych o zorganizowanie aktywniejszych form protestu w obronie praw pracowniczych i naszej godności. Proponujemy pikiety, demonstracje w centralnych miejscach Łodzi i Warszawy działaczy związkowych posiadających ochronę oraz płatne ogłoszenia w prasie. Nie interesuje nas jedna pikieta czy jedno ogłoszenie. W/w przedsięwzięcia powinny być przeprowadzane do skutku, aż nasze postulaty będą spełnione. Publikowanie buńczucznych pism bez podania nazwiska adresata czy zorganizowanie jednej pikiety na przedmieściach Łodzi bez osiągnięcia celu będzie śmieszne i niepoważne. Do takiego teatru nie przyłączymy się. Chcemy działać konsekwentnie i skutecznie. Nie chcemy dłużej tracić czasu na bezowocne rozmowy i pisanie dziesiątek pism bez żadnej pozytywnej reakcji Pracodawcy. Nowa Inicjatywa czeka na  odpowiedź przedstawicieli związków zawodowych .

(02.06.2015) Koleżanki i Koledzy, nie po raz pierwszy Zarząd Veolia Energia Łódź nie informuje pracowników o istotnych sprawach. Komunikaty szybko są umieszczane na stronie ZZPRC bez żadnych komentarzy. Czy to znaczy, że strona ZZPRC będzie tylko witryną ogłoszeniową Zarządu Veolia Energia Łódź? Zobaczymy. Bardzo niepokoi nas fakt niezapraszania nas do uzgadniania wszelkich porozumień pracowniczych. Ostatnio podpisano porozumienie w sprawie pracowników EC2, całkowicie pomijając nasz związek zawodowy. Traktujemy to jako utrudnianie prowadzenia działalności związkowej i nierówne traktowanie związków zawodowych. Informujemy, że podejmiemy wkrótce zdecydowane kroki w tej sprawie. Ostatnie wybory do Rady Nadzorczej pokazały jak szybko zdobywamy poparcie. Umieszczenie nas poza marginesem życia związkowego jest wielkim błędem Zarządu Veolia Energia Łódź i pozostałych związków zawodowych. Wygląda to na wspólną politykę przeciwko Związkowi Zawodowemu Nowa Inicjatywa, który działa jak prawdziwy niemalowany związek zawodowy. Jest to najlepszy dowód jak bardzo obawia się nas Zarząd Veolia Energia Łódź i pozostałe związki zawodowe, których szeregi stale topnieją.

Koleżanki i Koledzy, korzystając ze strony ZZPRC dowiedzieliśmy się, że 25.05.2015 roku o godz. 14.00 odbyło się spotkanie z Zarządem w sprawie pracowników bocznicy. Byliśmy na spotkaniu. Przedstawiciele władz związków zawodowych są po to wybierani przez członków związków, aby ci reprezentowali ich np. na spotkaniach, aby zabierali głos i wypowiadali się o problemach pracowniczych. Pracownicy ryzykują zabierając głos i zadając trudne pytania, gdyż będzie to zapamiętane. Dlatego chylimy czoła przed pracownikami bocznicy, którzy mieli odwagę zadać pytania i zabrać glos w dyskusji. Tymczasem przewodniczących związków zawodowych, które są Stronami ZUZP nie było na sali (oprócz ZZIiT). ZZPRC reprezentował członek Zarządu ZZPRC Pan Adam Konewka, który niestety nie zabrał głosu w dyskusji. Dlaczego? Przykro było patrzeć jak pracownicy bocznicy byli pozostawieni sami sobie. Podobnie dzieje się na spotkaniach z Zarządem, przedstawiciele pozostałych związków zawodowych są bardzo spokojni i powściągliwi w wypowiedziach. Na szczęście pracownicy bocznicy nie chcieli przyjąć warunków Zarządu Veolia Energia Łódź i związki zawodowe, Strony ZUZP, nie podpisały protokołu dodatkowego nr 43 wbrew pracownikom bocznicy. Na stronie ZZPRC możemy przeczytać, że pomimo niepodpisania protokołu dodatkowego nr 43 Zarząd Veolia Energia Łódź zamierza wprowadzić jednak nowe zasady pracy na bocznicach wbrew temu ! , zmieniając tylko Regulamin Pracy.

Koleżanki i Koledzy, Zarząd naszej firmy jest niezwykle kompetentny, ma kompetentnych prawników, ma kompetentnych menedżerów, nie popełnia dużych błędów, ciężko „złapać” Zarząd na większych błędach. Uwierzcie nam. Dlaczego zatem Zarząd popełnia teraz tak olbrzymi, kobylasty błąd i wbrew ZUZP, chce wprowadzić zmiany na bocznicy? Dlaczego?  Związki zawodowe, które tracą poparcie pracowników składają szybko skargę w Państwowej Inspekcji Pracy. Państwowa Inspekcja Pracy przyzna związkom zawodowym rację. Pan Prezes może zapłaci symboliczną karę, a bohaterscy przewodniczący związków zawodowych zyskują plusy u pracowników. Proste? Więcej. Skierowanie sprawy do PIP jest dowodem amatorskiego działania związków zawodowych. Dlaczego? Ponieważ trzeba było pozwolić Zarządowi złamać prawo i za dwa , trzy miesiące po wprowadzeniu zmian w życie, założyć sprawę sądową ! Po pierwsze pracownicy bocznicy odzyskaliby pieniądze z procentami. Po drugie wrócilibyśmy do obecnej organizacji na bocznicy. Po trzecie i najważniejsze, mielibyśmy wyrok sądowy, że Zarząd złamał prawo kolejny już raz! Wyobraźcie sobie taką informację w „Łódzkich wiadomościach dnia”. To byłby prawdziwy sukces pokonać Zarząd praworządnej firmy Veolia Energia Łódź w sądzie. Fakty łamania/a/strong/p prawa przez Zarząd można by było następnie umiejętnie wykorzystywać, albowiem filarem Kodeksu Etyki jest praworządność. Jeszcze raz podkreślamy, skierowanie tak szybko tej sprawy do PIP było dużym błędem. Miało na celu stworzenie pewnego show, aby podreperować wizerunek związków zawodowych, a nie zaszkodzić zbytnio pracodawcy. Podkreślamy jeszcze raz, pracownicy wybierając przedstawiciela Nowe Inicjatywy w wyborach do RN prawdopodobnie uratowali pracowników bocznicy. Koledzy z bocznicy! Już niedługo nasz przedstawiciel w Radzie będzie strzec Waszych spraw, jak i spraw pozostałych pracowników Veolia Energia Łódź, spraw naszej firmy Veolia Energia Łódź.

(29.05.2015) Oto relacja z 13 Biegu Ulicą Piotrkowską, Krzyśka Dyktyńskiego : Bieg .

(27.05.2015) Zgłaszają się do nas pracownicy z różnymi sprawami. W niektórych komórkach organizacyjnych powstaja nieformalne grafiki dyżurów telefonicznych, stąd nasze pismo zzni-25-2015 . Pracownicy Zakładu Sieci Cieplnej mają inny problem, stąd nasze pismo zzni-27-2015 . Jeśli macie inne sprawy, to śmiało kontaktujcie się z nami. Będziemy obserwować, czy coś zmieniło się w ww. sprawach.

(26.05.2015) Nie uciekamy od przedstawienia naszego stanowiska w bardzo ważnej sprawie dotyczącej nie tylko pracowników bocznicy. Oto bardzo ważny komunikat:  bocznica .

(22.05.2015) W trudnej sytuacji są pracownicy reorganizowanej Inżynierii, stąd nasze pismo: zzni-22-2015 .

(22.05.2015) W sprawie pracowników EC2 złożyliśmy pismo: zzni-24-2015 .

(20.05.2015) Dopełniając sprawę pracowników bocznic złożyliśmy pismo  zzni-23-2015 .

(19.05.2015) Koleżanki i Koledzy, jako bardzo opiniotwórczy związek zawodowy chcielibyśmy uczestniczyć i mieć wgląd w dokumentację wszystkich istotnych zamierzeń Zarządu, które są bardzo istotne dla pracowników Veolia Energia Łódź – stąd nasze pismo zzni-18-2015 . Chcielibyśmy wiedzieć, czy Zarząd zrezygnował z outsourcingu bocznicy ostaecznie i nieodwołalnie – stąd nasze pismo zzni-19-2015 .

(19.05.2015) Koleżanki i Koledzy, 15 maja obchodzony był Międzynarodowy Dzień Rodziny ustanowiony w 1993 roku przez ONZ. Fundacja Humanites zachęca przedsiębiorców i ich pracowników do wzięcia udziału w akcji „Dwie godziny dla Rodziny”. ZZ Nowa Inicjatywa popiera tę szlachetną ideę i dzisiaj złożyliśmy następujące pismo w tej sprawie: zzni-21-2015

(18.05.2015) Na ostatnim Zarządzie przedstawiciel Zarządu podsumował rozmowy kwalifikacyjne pracowników EC2 i innych zakładów. Zwrócił uwagę na słabą wiedzę niektórych pracowników, zwłaszcza z zakresu BHP. Ponoć niektórzy pracownicy nie znali telefonu p.poż. 5555  lub nie wiedzieli, że obecnie nie ma już miejsc pracy tylko są strefy pracy. Przedstawiciel ZZ Nowa Inicjatywa zwrócił uwagę, że jest to widocznie efektem słabych szkoleń okresow ych BHP oraz zanikających szkoleń zawodowych. Ostatnio dopominaliśmy się protokołu dodatkowego nr 41 ZUZP, tak abyśmy razem mogli kontrolować zmiany naszego ZUZP dokonywane przez 6 Stron ZUZP. W protokole dodatkowym nr 41  wprowadzono do  załącznika 7 punkt 19B i punkt 3 punktu 19B  brzmi: „nieprzestrzeganie procedur związanych z przygotowaniem i likwidacją miejsca pracy.” Jak widać nie tylko biedny, zestresowany pracownik na rozmowie kwalifikacyjnej zapomniał, że już są strefy pracy. Dowodzi to jak bardzo brakuje przedstawiciela ZZ Nowa Inicjatywa wśród Stron ZUZP, aby podpisywane dokumenty były pozbawione błędów.

(18.05.2015) Bilety na mecze rugby mają być przekazywane do kancelarii głównej. W mailu będzie podany telefon do kancelarii i zainteresowani pracownicy (również z innych zakładów) będą mogli poprosić o przesłanie określonej liczby biletów do swoich komórek organizacyjnych. Najlepiej zamawiać bilety do 9.30, gdyż ok. 10.00 poczta zakładowa jest zabierana z EC4.

(17.05.2015) Dzisiaj po raz pierwszy biegaliśmy Na Zdowiu. Kontynuujemy nasze wspólne bieganie w następne niedziele. O Biegu Ulicą Piotrkowską i naszych treningach więcej  w zakładce SPORT.

(14.05.2015) Kilka szczegółów ze spotkania Zarządu ze związkami zawodowymi.

1. Najgorsze wieści dotyczą pracowników Inżynierii. W tym roku jeszcze ok. 4-5 osób będz/pie miało propozycje odejścia czyli tzw. program PDO6,

2. Sprawy płacowe pracowników EC2 po przejściu na inne zakłady będą omówione na następnym spotkaniu Zarządu,

3. Zrezygnowano z outsourcingu bocznicy. Za jaką cenę? Pracownicy bocznicy będą pracować na zmianach rannych i popołudniowych, w związku z czym stracą dodatki za pracę nocną. Tylko mistrzowie będą pracować jak dotychczas tzn. również w nocy. ZZ Nowa Inicjatywa miał już opracowaną strategię walki o bocznicę. Dlaczego więc Zarząd w tym momencie wycofał się z outsourcingu? Niespodzianka? Naszym zdaniem jest to spowodowane dostaniem się do Rady Nadzorczej Przewodniczącego ZZ Nowa Inicjatywa. Wiadomo, że gdyby outsourcing był realizowany to Przewodniczący ZZNI jako członek Rady Nadzorczej miałby wgląd we wszystkie dokumenty. Jak wiecie Przewodniczący ZZNI jest osobą dociekliwą i z pewnością sprawdziłby ekonomiczną sensowność outsourcingu. Rezygnacja z outsourcingu w tym momencie była jedynym rozsądnym rozwiązaniem z naszego punktu widzenia. Przy okazji Zarząd „urwał” pracownikom bocznicy dodatki za noce. Jak widzicie już są pozytywne efekty wejścia Przewodniczącego ZZNI do Rady Nadzorczej. Czy pracownicy bocznicy będą „bezpieczni” dopóki Przewodniczący ZZNI zasiada w Radzie Nadzorczej? Wygląda na to, że tak. Wiemy, że to podsumowanie wywoła wiele komentarzy, ale ZZNI prezentował już wielokrotnie niezależny punkt widzenia, przeważnie niewygodny dla Zarządu.

(13.05.2015) Złożyliśmy pismo: zzni-17-2015 . O owym porozumieniu pisaliśmy na tej stronie poniżej 09.03.2015. Tam też załączyliśmy plik „porozumienie”. Od 20.03.2015 roku, kiedy podpisaliśmy porozumienie, nie otrzymaliśmy naszego egzemplarza porozumienia. Dlaczego musimy się o wszystko upominać?

(13.05.2015) W naszej firmie jest prowadzona kuriozalna polityka informacyjna. Strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy podpisały ok. dwóch miesięcy temu protokół dodatkowy. Niestety nie jest on dostępny pracownikom. Dlaczego tak jest? Dlaczego Strony ZUZP traktują nas z takim lekceważeniem? Pracodawca, a tym bardziej związki zawodowe mają obowiązek zapoznania pracowników z protokołami dodatkowymi. Złożyliśmy pismo w tej sprawie: zzni-16-2015

(13.05.2015) Pamiętajcie o naszym niedzielnym bieganiu – szczegóły w zakładce SPORT

(12.05.2015) Wydział Zarządzania Personelem, Wynagrodzeń i Spraw Socjalnych (LP) informuje, że przyjmuje zapisy (tel. 56-31; 52-47) na imprezę z okazji Dnia Dziecka, która odbędzie się 31 maja w Centrum Sportu Vera, ul. Siewna 15. Szczegółowe informacje w zakładce KOMUNIKATY.

(11.05.2015) Pojawiła się na naszej stronie nowa zakładka SPORT. Będziemy na niej umieszczać ważniejsze informacje sportowe, opisywać sukcesy naszych veoliowskich reprezentantów. Zapraszamy do współtworzenia jej.

(10.05.2015) Koleżanki i Koledzy, co jakiś czas Pracodawca przedstawia różne propozycje odejść pracownikom Veolii Energia Łódź. Czasami jest to Program Niby Dobrowolnych Odejść, czasami coś innego (jeszcze gorszego). Stajecie wówczas przed bardzo ważną decyzją, zaskoczeni i nieprzygotowani. Nie znacie wszystkich aspektów prawnych. Dodatkowo stres nie zawsze wpływa na Wasze rozsądne działanie. Apelujemy. Nie dajcie zmusić się do podpisania czegokolwiek w ciągu jednej rozmowy, pod wpływem silnych emocji i strachu. Przypominamy ponownie. Skontaktujcie się najpierw obowiązkowo z prawnikiem. Macie takie prawo. Zarząd Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa podjął decyzję, że pomoże każdej osobie zagrożonej zwolnieniem. Pokryjemy koszty takiej porady prawnej. Następnie wspólnie podejmiemy decyzję. Nie jesteście sami. Każdy przypadek może być różny, dlatego powinniście sięgnąć po pomoc osób, które są kompetentne, przygotowane zawodowo i chcą Wam pomóc. Pamiętajcie, macie prawdziwy związek zawodowy, który działa profesjonalnie. Możemy Wam poradzić również bez zasięgania porady prawnej, ale rzetelność, uczciwość i odpowiedzialność nakazuje nam przestrzeganie pewnych standardów. Mamy nadzieję, że nie będziecie musieli skorzystać z naszej propozycji, ale jeśli nadejdzie czarna godzina , to pamiętajcie o propozycji Nowej Inicjatywy.

Na stronie ZZPRC znalazł się krótki komentarz do wyników wyborów. Warte podkreślenia jest ostatnie zdanie komentarza: „ Jeśli ktoś myśli inaczej powinien zmienić Związek by nie działać na jego szkodę.” Po wyborach przedstawiciele ZZ Nowa Inicjatywa też mają swoje przemyślenia i wnioski, ale nie będziemy pisać o nich publicznie, gdyż zwycięskiej ekipy nie ocenia się. Wspomnimy jedynie, że wypadliśmy znakomicie. Można zaryzykować twierdzenie, że jesteśmy tuż za ZZPRC. Mamy duży potencjał, wielu sympatyków i jesteśmy w stanie osiągać najwyższe cele. W trakcie kampanii wyborczej wstąpiły w nasze szeregi kolejne osoby. Zapraszamy wszystkich chętnych do Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa. Zadzwońcie, a przyjedziemy porozmawiać i poznać się lepiej. Chcemy Was regularnie odwiedzać i utrzymywać stały kontakt. Już po wyborach. Zabieramy się do pracy!

podziękowanie kandydatów ZZNI

Pracownikami wybranymi do Rady Nadzorczej IX kadencji są:

– Pan Hilary Kajak (291 głosów) – Pan Krzysztof Stefański (276 głosów) – Pan Zbigniew Tomasik (257 głosów)

Koleżanki i Koledzy, już  po wyborach do Rady Nadzorczej. Tak na gorąco. Otrzymaliśmy od Was 535 głosów, a Przewodniczący ZZ Nowa Inicjatywa 276 głosów. Za każdy z nich baaaaardzo gorąco dziękujemy! Jest to dla nas bardzo budujące i sympatyczne. Te wybory były dla nas okresem wytężonej pracy. Nie było łatwo. Zebraliśmy spory bagaż doświadczeń i przemyśleń. Dzisiaj świętujemy i cieszymy się. Nasza ciężka dwuletnia praca przyniosła owoce. Od jutra zakasujemy rękawy i zabieramy się do pracy. Dziękujemy za poparcie nas. Krzysztof Dyktyński, Robert Kolanowski i Krzysztof Stefański

Gratulujemy również sukcesu Panom: Hilaremu Kajakowi i Zbigniewowi Tomasikowi z ZZPRC. 

Przedstawiamy nasz ostatni komunikat przedwyborczy:  informacja_wyborcza_ZZ_Nowa_Inicjatywa

15.04.2015 wysłaliśmy do Prezesa Veolia Polska i Prezesa Veolia Energia Łódź następujące pismo: zzni-14-2015

W trakcie tej kampanii koledzy z ZZPRC poświęcili więcej czasu na krytykowanie ZZ Nowa Inicjatywa, niż na merytoryczną kampanię wyborczą (zdajemy sobie sprawę, że rzeczywiście nie mają się czym pochwalić). Wywieszano wszędzie następujący komunikat: Pismo 6ZZ . To dla nas nie nowina. Rok temu otrzymaliśmy podobne pisma (dotąd nie publikowane!):

Pismo1 6ZZ z 2014r.Pismo2 6ZZ z 2014r.

Krótkie sprostowanie do pism ZZPRC:

1. Związek Zawodowy Nowa Inicjatywa zamieszcza informacje na podstawie konkretnych dokumentów. Zachęcamy kolegów z ZZPRC do polemiki z nami, a nie do nic nie znaczących słów: fałsz, kłamstwo itp. Czy brak jakiejkolwiek krytyki Zarządu Veolia Energia Łódź na stronie internetowej ZZPRC, jest spowodowany brakiem jakichkolwiek krytycznych uwag w stosunku do Pracodawcy, czy utrzymywaniem przyjaznych relacji z Pracodawcą? Niektórzy pracownicy pytają nawet, czy ZZPRC ma zakaz krytyki Zarządu w mediach publicznych?

2. Skandaliczny jest fakt wzzn/pi-21-2015ypowiadania się przez przedstawicieli ZZPRC w imieniu Zarządu Veolia Energia Łódź. Relacje między ZZNI, a Zarządem Veolia Energia Łódź są znane tylko obu stronom. Informujemy kolegów z ZZPRC, że wielokrotnie pisaliśmy o specjalnym traktowaniu nas przez Pracodawcę, a w odpowiednim momencie opublikujemy podsumowanie tego zagadnienia.

3. Podkreślamy, że wszelkie nasze działania mają na celu poprawę wizerunku Veolii Energia Łódź. Przez wizerunek rozumiemy obraz firmy na zewnątrz, ale i wewnątrz firmy. Walczymy o to, aby w naszej firmie było przestrzegane prawo i Kodeks Etyki Veolii. Jeśli dochodzi w firmie do przypadków łamania zapisów wspomniaPismo 6ZZnych praw, to znaczy, że przedstawiciele firmy sami nie dbają o jej wizerunek i wizerunek ten może być tylko gorszy. Czekamy na decyzję Komisji Etyki. Rozumiemy, że koledzy z ZZPRC troszcząc się o wizerunek firmy, zorganizowali demonstrację i o dziwo krytykowali Pracodawcę tzn. poprawiali wizerunek Pracodawcy przed kamerami telewizji! Prosimy o dalsze, cykliczne poprawianie wizerunku firmy nie tylko na ul. Andrzejewskiej, ale i na ul.Puławskiej w Warszawie.

W trakcie wizyty na EC2 koledzy zstrong ZZPRC rozdawali takie ulotki:

DSCF8265Przypominamy, że kilka lat temu członek Zarządu na spotkaniach z pracownikami EC2, informował, że według jego wyliczeń 90-120 osób może być zwolnionych. Póżniej ta liczba rosła. Inny członek Zarządu corocznie informował pracowników produkcji o „rzece”, którą nie każdy z pracowników EC2 przepłynie po likwidacji zakładu. Może uda się to 60% pracowników, może 70% pracowników, a może 80% pracowników. To są fakty. Są świadkowie. O luce pokoleniowej mówi się od wielu, wielu lat. Po zaprezentowaniu na Zarządzie tzw. matrycy Przewodniczący ZZ Nowa Inicjatywa, spytał się: dlaczego nie można przenieść wszystkich pracowników EC2, skoro corocznie będzie odchodzić ok. 50 pracowników produkcji. Odpowiedź była prosta, tak chce inwestor. 02.06.2014 roku ZZ Nowa Inicjatywa składa pierwszą skargę w Komisji Etyki, w której przypomina obietnice złożone pracownikom EC2 w 2009 roku oraz założenia KURSU2015, że na koniec 2015 roku ma być 1200 pracowników. Na kolejnym Zarządzie Prezes Veolia Energia Łódź informuje stronę społeczną, że wywalczył w Veolii Polska dodatkowe 50 etatów w produkcji. Outsourcing bocznicy był  przesuwany (gdyby zrealizowano go wcześniej, to na koniec 2015 roku byłoby ok. 11oo pracowników, a nie 1200, a wówczas działacze Nowej Inicjatywy pisaliby skargi po całym świecie). Nie będziemy ukrywać powyższych faktów. Rzeczywiście uważamy, że działacze Związku Zawodowego Nowa Inicjatywa wykonali wspaniałą robotę w obronie pracowników EC2. Czy mamy się tego wstydzić? Sukces ma wielu ojców. Powyższym pismem nawet 5ZZ próbuje odciąć swoje kupony. Cieszymy się, że 98%(13.05.2015) Pamiętajcie o naszym niedzielnymp style=”text-align: justify;” bieganiu – szczegóły w zakładce SPORTpracowników EC2 przejdzie wyschnięte koryto rzeki. Nie oznacza to, że pracownicy EC2 mogą spać spokojnie. Nie są w dalszym ciągu pewni, gdzie będą pracować. Czy na takim samym stanowisku? Czy za te same pieniądze? Czy zdadzą egzaminy? Jak zostaną przyjęci w nowym otoczeniu? Nasza praca nie ma końca, po rozwiązaniu jednej sprawy, pojawia się dziesięć kolejnych. 

15.04.2015 roku złożyliśmy pismo przedstawiające nasze  stanowisko w sporze zbiorowym dotyczacym negocjacji płacowych 2015: spór zbiorowy 2015 . Mógłby ktoś spytać się, ale po co? Po to choćby, aby w przyszłym roku dostać więcej. Większość z nas nie jest zadowolona z wysokości podwyżek, wiedząc jakie były podwyżki w Poznaniu. Spór zbiorowy jest wyrazem dezaprobaty dla niedostatecznych propozycji Zarządu. Ponadto jest to element długofalowej polityki ZZ Nowa Inicjatywa.

Oto informacje z ostatniego Zarządu: info z Zarządu 10.04.2015 . Na Zarządzie spytaliśmy się o emerytury pomostowe na pewnych stanowiskach w Sieci Cieplnej. Wgryziemy się w temat, poznamy szczegóły, zaczniemy działać. Nieuczciwością byłoby pisanie, że zainicjowaliśmy lub zainicjujemy jakieś starania (jak proponuje jeden z kandydatów do RN). Sprawa jest bardzo trudna. Nie będziemy rozpalać oczekiwań pracowników Sieci Cieplnej. W miarę naszych spotkań w Sieci, będziemy informować o wszystkim i wspólnie wypracowywać sposób postępowania.

08.04.2015 roku złożyliśmy pismo: zzni-13-2015 . Na Waszą prośbę przedstawiamy dane o liczebności poszczególnych związków: /aliczebność związków zawodowych

Koleżanki i Koledzy, w końcu opublikowano warunki porozumienia w sprawie podwyżek wynagrodzeń w 2015 roku. Zamieścimy poniżej kilka uwag do porozumienia. Proszę traktować je jak konstruktywną krytykę i inny punkt widzenia naszego związku.

 1. W Veolii Energia Poznań ZEC podwyżki obowiązują od 01 stycznia, a nie tak jak u nas od 01 marca. Niby niewzzni-13-2015iele, /strongale „parę groszy” zostałoby w naszych kieszeniach.
 2. Veolia Energia Poznań ZEC w swoim ZUZP-ie ma zapisane: świadczenia na Dzień Energetyka (w tym roku zwiększono kwotę z 1000 zł do 1500 zł) oraz świadczenie świąteczne (w tym roku zwiększono z 700 zł do 1000 zł). A co my mamy zapisane w naszym ZUZP-ie z podobnych świadczeń? Poczytajcie sami. Jeśli coś zapisane jest w ZUZP-ie to pracownicy otrzymują to co roku i nie trzeba tego negocjować corocznie. Proste i wygodne. Nasze związki jeszcze na to nie wpadły.
 3. W Veolii Energia Poznań ZEC wypłata premii partycypacyjnej będzie najpóźniej z pierwszym wynagrodzeniem po ZWZA. W jakiej wysokości? Nie wiemy. Pytajcie się przewodniczących pozostałych związków, gdyż utrzymują oni dobre relacje z przewodniczącymi Veolii Energia Poznań ZEC. Jak dowiemy się coś, to oczywiście Was poinformujemy.
 4. Zastanawia nas punkt 3 naszego porozumienia tzn. na indywidualne podwyżki przeznaczona jest 0,35% wynagrodzenia całkowitego brutto. Czy kwota ta pochodzi z programu 30/30/40? Zapytamy o to na najbliższym Zarządzie.
 5. Nie podoba nam się punkt 6 tzn. jeśli kierownik komórki organizacyjnej zgłosi pisemne uzasadnienie nie objęcia pracownika podwyżką, to pracownik nie dostanie podwyżki. Podobnego punktu nie ma w porozumieniu płacowym Veolii Energia Poznań ZEC. Od lat słyszymy od kolegów związkowców, że ten punkt zawsze był w porozumieniach. To nie jest argument, nam ten punkt ewidentnie nie podoba się.
 6. Nie podoba nam się punkt 7 naszego porozumienia tzn. środki nierozdysponowane z powodu punktu 6 porozumienia (nieprzyznanych podwyżek), zwiększają sumę środków pozostających w dyspozycji Zarządu. Brakuje sprecyzowania, że środki te będą rozdysponowane na wynagrodzenia pozostałych pracowników, a nie na inne cele.
 7. W punkcie 9 naszego porozumienia Strony ZUZP ustaliły minimalne wynagrodzenie zasadnicze 12 kategorii na 2460 zł, a było 2430 zł. Dlaczego zwiększono tylko o 30 zł, a nie o 50 zł? Nie jest to korzystne dla pracowników.
 8. Na koniec informujemy Was, że w Veolii Energia Poznań ZEC ustalono wzrost całkowitego wynagrodzenia miesięcznego każdego pracownika o 123 zł, z uw . 2. Skandaliczny jest fakt wypowiadania się przez przedstawicieli ZZPRC w imieniu Zarządu Veolia Energia Łódź. Relacje między ZZNI, a Zarządem Veolia Energia Łódź są znane tylko obu stronom. Informujemy kolegów z ZZPRC, że wielokrotnie pisaliśmy o specjalnym traktowaniu nas przez Pracodawcę, a w odpowiednim momencie opublikujemy podsumowanie tego zagadnienia.zględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia plus 0,3% wzrostu wynagrodzeń na indywidualne zmiany wynagrodzeń. Łącznie zmiana wszystkich składników wzrostu wynagrodzeń i świadczeń wynosi 210,14 zł na pracownika plus premia partycypacyjna!!!.
 9. U nas Zarząd prawdopodobnie wrzucił do jednego worka wszystkie pieniądze, a i tak nasze podwyżki przy Poznaniu są mizerne (napiszcie jak jest w Warszawie). W jednym worku prawdopodobnie jest 0,35% z zawieszonego przez 6ZZ !!! programu 30/30/40 oraz 500 000 zł dorzucone do ZFŚS, które w pierwszej wersji miały być wypłacone jako rekompensata premii partycypacyjnej.

Tylko tyle wywalczyły dla Was najliczniejsze związki zawodowe Grupy Veolia Polska. ZZPRC liczy tylu członków, ilu pracowników ma Veolia Energia Poznań ZEC.

Zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych wszystkim pracownikom Veolii i czytelnikom naszej strony – życzy Zarząd ZZ Nowa Inicjatywa

/strong/span

/li

p style=”text-align: justify;”li

/span

/p li

p style=”text-align: justify;”/p

złamać prawo/p

strong